3 spôsoby čistenia rias

Udržiavanie čistoty našich riek má zásadný význam pre zachovanie zásob sladkej vody, ochranu voľne žijúcich živočíchov a zachovanie krásy týchto prírodných divov. Ak ste pripravení vyhrnúť si rukávy a vykonať nejakú praktickú prácu, môžete sa vybrať k rieke a pozbierať odpadky. K ochrane riek môžete prispieť aj tým, že predložíte petíciu miestnej samospráve za riešenie a použijete jednoduché stratégie, aby ste zabránili tomu, aby v riekach skončilo viac odpadu a znečistenia!

Metóda 1 z 3:Samostatné čistenie riek


Vyberte si miesto, ktoré je ľahko prístupné. Parky, cez ktoré tečú rieky, sú dobrou voľbou, pretože sa nemusíte starať o to, aby ste požiadali majiteľa pozemku o povolenie na prístup. Určite sa však poraďte so zamestnancom parku, či nemá nejaké špeciálne pokyny na čistenie rieky.[1]

 • Pred začatím čistenia môžete navštíviť miesto a identifikovať všetky väčšie prekážky, ako je napríklad spadnutý strom alebo oblasť s veľkými kameňmi. Toto môže byť dobré miesto na zbieranie odpadkov, pretože sa ich tu veľa zachytí.[2]
 • Skontrolujte počasie v deň, keď plánujete upratovanie. Ak fúka vietor, prší, sneží alebo je veľmi chladno, možno budete chcieť odložiť čistenie na iný deň.[3]


Prineste si vrecia na odpadky, nádoby na ostré predmety a rukavice. Väčšinu odpadu, s ktorým sa stretnete, môžete bezpečne zdvihnúť holými rukami a vložiť do plastového vreca na odpadky, napríklad plastové fľaše, vrecká na čipsy a iný odpad. Môžete sa však stretnúť s niektorými predmetmi, ktoré by ste nemali zbierať holými rukami, napríklad staré autobatérie, rozbité sklo alebo injekčné striekačky. Na zbieranie týchto predmetov si nasaďte hrubé rukavice a vložte ich do kontajnera na ostré predmety.[4]

 • Tkané vrecia sa dobre hodia aj na zbieranie odpadu, ktorý je vo vode, pretože z nich odtečie voda.[5]
 • Môžete si tiež priniesť starý kanoe, do ktorého umiestnite väčšie kusy odpadu, keď sa budete prechádzať pozdĺž plytkej časti rieky.[6]
 • Kontajner na ostré predmety si môžete zakúpiť v internetovom obchode so zdravotníckymi potrebami. Ako nádobu na ostré predmety môžete použiť aj starú fľašu od čistiaceho prostriedku. Len sa uistite, že ste ho označili nápisom „Ostré predmety. Biohazard. Nerecyklujte.“ Nádobu na ostré predmety naplňte len do 2/3. Informujte sa u miestnej služby zberu odpadu o spôsobe likvidácie kontajnera. Môžu mať špeciálnu schránku alebo spôsob zasielania poštou, ktorý budete musieť použiť.[7]


Prejdite sa pozdĺž rieky a potom sa vráťte späť, aby ste nazbierali všetko, čo ste zmeškali. Začnite na 1 mieste pozdĺž rieky a choďte tak ďaleko, ako môžete alebo ste schopní ísť. Pozbierajte odpadky po ceste a roztrieďte ich do vriec. Ak cestou k rieke naplníte vrece, zapečaťte ho a uložte na bezpečné miesto, aby ste ho mohli neskôr vyzdvihnúť. Potom začnite plniť ďalšie vrecko.[8]

 • Skúste ísť 30 minút 1 smerom a potom vás čaká 30-minútová prechádzka späť, aby ste mohli skontrolovať, či sa vám náhodou niečo nezabudlo, a cestou pozbierať plné vrecia.

Tip: Nezabudnite sa pri čistení rieky pokochať pohľadom! Koniec koncov, udržiavanie čistoty riek je o ochrane divokej prírody a krásy týchto majestátnych vodných tokov. Je v poriadku občas sa zastaviť a vychutnať si scenériu.


Ak je to možné, držte odpadky a recyklovateľné materiály oddelene. Predmety môžete triediť neskôr, ale oddelenie recyklovateľných látok od odpadu vám pomôže uľahčiť neskoršie nakladanie s nimi. Skúste používať priehľadné vrecia na recyklovateľný odpad a čierne vrecia na veci, ktoré musia ísť na skládku.[9]

 • Napríklad môžete všetky plastové fľaše, plastové vrecká a iné plastové predmety umiestniť do 1 priehľadného vreca a ďalšie priehľadné vrece naplniť sklenenými predmetmi.
 • Nezabudnite sa pred cestou informovať v recyklačnom stredisku, čo budú prijímať a ako to treba triediť.


Zabezpečte si odvoz odpadu alebo ho odvážajte sami. Môžete požiadať miestnu spoločnosť na likvidáciu odpadu, či by nebola ochotná odviezť odpadky za vás, ale uvedomte si, že si pravdepodobne bude účtovať poplatok. Druhou možnosťou je, že odpad a recyklovateľné veci odnesiete na skládku a do recyklačného centra sami.[10]

 • Nákladné auto je užitočným nástrojom na prepravu odpadu. Ak ho nemáte, požiadajte priateľa, aby vám požičal svoj, alebo ešte lepšie, zistite, či by sa k vám nechcel pridať pri čistení.

Metóda 2 z 3: Spolupráca s ostatnými na podpore čistoty riek


Zorganizujte podujatie na čistenie rieky vo vašom okolí. Čím viac ľudí vám pomôže, tým viac odpadu môžete vyzbierať! Vyberte dátum a miesto čistenia rieky a začnite ho propagovať. Požiadajte priateľov a rodinných príslušníkov, aby sa k vám pridali, zverejnite letáky, informujte miestne spravodajské služby a zdieľajte informácie na sociálnych sieťach.[11]

 • Na pomoc pri čistení rieky môžete tiež získať ľudí tak, že oslovíte kajakárske a rybárske kluby. Môže vám pomôcť nájsť ľudí, ktorí sú zruční v plavbe po rieke na člne alebo kajaku, aby sa vaše čistenie zameralo aj na odpadky plávajúce v rieke.[12]


Napíšte predstaviteľom svojej vlády o inštalácii vodného kolesa. Vodné kolesá sú poháňané slnečnou energiou a filtrujú odpadky, ktoré prináša prúd rieky. Vodné koleso dokáže z rieky odstrániť tisíce kilogramov odpadu. Ak ešte neexistuje vodné koleso, ktoré by filtrovalo odpadky z vašej rieky, napíšte predstaviteľom miestnej samosprávy o možnosti jeho vybudovania.[13]

Tip: Môžete tiež založiť online petíciu za inštaláciu vodného kolesa a zdieľať ju so všetkými svojimi priateľmi.


Podporujte zákony, ktoré podporujú čisté rieky. U.S. Zákon o čistote vody z roku 1972 je jedným z dôvodov, prečo niektoré rieky v U.S. už nie sú znečistené. Cuyahoga a Potomac boli kedysi mimoriadne nebezpečné kvôli znečisteniu. Rieka Cuyahoga dokonca v istom období začala horieť kvôli chemikáliám, ktoré sa v nej nachádzali. Podpora zákonov vo vašej krajine, ktoré chránia rieky, je skvelý spôsob, ako pomôcť zachovať ich čistotu. Informujte sa o nadchádzajúcich voľbách a ak môžete, zúčastnite sa ich.[14]

 • Ak si napríklad môžete vybrať medzi dvoma podobnými kandidátmi a jeden z nich navrhuje prísnejšiu environmentálnu politiku, potom je pravdepodobnejšie, že tento kandidát bude chrániť rieky.


Získajte finančné prostriedky pre organizáciu, ktorá chráni rieky. Pozrite sa na organizácie, ktoré pracujú na ochrane riek vo vašej krajine alebo regióne, napríklad American Rivers v USA alebo Vermont River Conservancy vo Vermonte. Tieto organizácie fungujú na základe darov a pravdepodobne budú mať k dispozícii zdroje, ak by ste pre ne chceli urobiť zbierku. Pozrite si ich webové stránky a zistite, ako môžete pomôcť.[15]

 • Dokonca by ste mohli urobiť zbierku na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku na svoje narodeniny, a požiadať ľudí, aby namiesto darčekov prispeli organizácii na ochranu riek.

Metóda 3 z 3:Zníženie znečistenia riek


Neodhadzujte odpadky a povedzte aj ostatným, aby ich neodhadzovali. Keď odhodíte odpadky na zem alebo do menšieho vodného útvaru, môžu skončiť v rieke. Na vyhadzovanie odpadu vždy používajte správne nádoby na odpad a recyklačné koše. Ak vidíte niekoho odhadzovať odpadky, požiadajte ho, aby ich pozbieral, alebo ich pozbierajte za neho. Môžete im dokonca povedať, že je dôležité správne vyhadzovať odpadky, inak skončia v našich riekach, čo ohrozuje naše zásoby vody.[16]

 • Skúste byť trpezliví, ak uvidíte niekoho odhadzovať odpadky. Majte na pamäti, že hoci vám neodhadzovanie odpadu môže pripadať ako samozrejmosť, niektorí ľudia nechápu, prečo je to problém.


Zbierajte pokosenú trávu a odpad zo záhrad. Ponechanie pokosenej trávy a iného odpadu zo záhrady na trávniku môže mať za následok, že bude spláchnutý do dažďovej kanalizácie a skončí v rieke. Pokosená tráva upcháva vodné toky a môže obsahovať aj pesticídy, ktoré znečistia rieku. Zbierajte pokosenú trávu a iný odpad zo záhrad na kompostovanie.[17]

 • Uistite sa, že ste zozbierali odpad po svojom domácom zvierati a správne ho zlikvidovali. Nikdy ho neumývajte do dažďovej kanalizácie.[18]


Správne likvidujte domáce chemikálie a nepoužité lieky. Vylievanie chemikálií a starých liekov do kanalizácie môže tiež znečistiť rieky. Namiesto toho zlikvidujte chemické látky podľa pokynov na obale a staré lieky odneste na miesta, kde sa správne zlikvidujú.[19]

 • Miestna lekáreň môže kedykoľvek prijať staré, nepoužité lieky. Zavolajte a zistite, či to robia.


Vyhnite sa používaniu pesticídov v záhrade. Ak záhradníčite, nepoužívajte chemické pesticídy. Tie končia vo vodnom systéme a prispievajú k znečisteniu riek. Namiesto toho používajte ekologické záhradnícke metódy, aby ste udržali škodcov na uzde.[20]

 • Môžete si napríklad vyrobiť vlastné prírodné pesticídy, používať kryty na ochranu zeleniny pred škodcami alebo vysádzať kvety a bylinky, ktoré škodcov odradia.


Umývajte auto radšej na trávniku ako na chodníku. Umývaním auta na tráve zabránite tomu, aby sa veľká časť odtoku dostala do dažďovej kanalizácie a skončila v rieke. Tráva odfiltruje mydlo z vody skôr, ako sa dostane do dažďovej kanalizácie.[21]

Tip: Vo všeobecnosti sú nespevnené povrchy pre rieky lepšie, pretože umožňujú, aby sa z vody pred jej odvedením do dažďovej kanalizácie odfiltrovali ďalšie látky. V dôsledku toho skončí v riekach menej chemikálií a odpadu.[22]


 • Udržiavajte svoje auto v dobrom stave, aby ste zabránili odtoku vody. Ak z vášho auta vyteká olej alebo kvapaliny, môžu sa dostať do dažďovej kanalizácie a skončiť v rieke. Aby ste tomu predišli, zabezpečte si pravidelnú údržbu svojho auta. Ak zistíte, že do vášho vozidla uniká voda, čo najskôr problém odstráňte.[23]

  • Ak do vášho auta uniká kvapalina, položte podň veľký kus kartónu. Pomôže vám to zachytiť tekutinu, ktorá vyteká na zem, kým sa vám nepodarí opraviť auto.
 • Odkazy: