3 spôsoby čítania dvojhlások

Snaha prečítať reťazec binárnych jednotiek a núl sa môže zdať ako náročná úloha. S trochou logiky však môžeme prísť na to, čo znamenajú. Ľudia sa prispôsobili používaniu číselnej sústavy základnej desiatky jednoducho preto, že máme desať prstov. Na druhej strane počítače (bez slovnej hračky) majú len dva „prsty“ – zapnúť a vypnúť alebo jeden a nula. Preto bola vytvorená číselná sústava so základom dva.[1]

Metóda 1 z 3:S exponentmi


Nájdite binárne číslo, ktoré chcete previesť. Tento postup použijeme ako príklad: 101010.


Každú binárnu číslicu vynásobte dvoma na mocninu jej miesta.[2]
Nezabudnite, že binárne číslo sa číta z sprava doľava.[3]
Najpravejšie číslo je nula.


Súčet všetkých výsledkov. Poďme sprava doľava.

 • 0 × 20 = 0
 • 1 × 21 = 2
 • 0 × 22 = 0
 • 1 × 23 = 8
 • 0 × 24 = 0
 • 1 × 25 = 32
 • Spolu = 42

Metóda 2 z 3: Alternatívny formát s exponentmi


Vyberte binárne číslo. Používajme 101. Tu je tá istá metóda, ale v trochu inom formáte. Možno sa vám bude tento formát zdať zrozumiteľnejší.

 • 101= (1X2) mocnina 2 + (0X2) mocnina 1 + (1X2) mocnina 0
 • 101= (2X2) + (0X0) + (1)
 • 101= 4 + 0 + 1
 • 101= 5
  • Nula“ nie je číslo, ale musí sa zaznamenať jej hodnota na mieste.

Metóda 3 z 3: Hodnota slotu


Nájdite si svoje číslo. Príklad, ktorý použijeme, je 00101010.


Čítajte sprava doľava. S každým slotom sa hodnoty zdvojnásobia. Prvá číslica sprava má hodnotu 1, druhá je 2, potom 4 atď.[4]


Súčet hodnôt jednotiek. Nulám sa priradí ich korelačné číslo, ale tieto čísla sa nesčítajú.

 • Takže v tomto príklade pridajte 2, 8 a 32. Výsledok je 42.
  • Na 1 je „nie“, na 2 „áno“, na 4 „nie“, na 8 „áno“, na 16 „nie“, na 32 „áno“, na 64 „nie“ a na 128 „nie. „Áno“ znamená pridať, „nie“ znamená vynechať. Môžete sa zastaviť pri poslednom jednocifernom čísle.

 • Preveďte hodnotu na písmená alebo interpunkčné znamienka. Okrem toho môžete previesť čísla z binárnej do desiatkovej sústavy alebo previesť z desiatkovej do binárnej sústavy.

  • V interpunkčných znamienkach sa 42 rovná hviezdičke (*). Kliknutím sem zobrazíte tabuľku.
 • Odkazy