3 spôsoby kontroly autobatérie

Nastúpite do auta a zistíte, že motor nejde naštartovať a že sa nerozsvietia svetlá. Po naštartovaní vozidla by ste mali zistiť, či potrebujete novú batériu alebo alternátor. Pri kontrole autobatérie postupujte podľa týchto krokov.

Metóda 1 z 3: Skontrolujte batériu voltmetrom


Vypnite zapaľovanie.[1]


Odstráňte kryt kladného pólu batérie. Skontrolujte a vyčistite svorky batérie.


Pripojte kladný vodič voltmetra ku kladnému pólu batérie. Kladný vodič na voltmetri je zvyčajne červený.[2]


Pripojte záporný vodič voltmetra k zápornému pólu batérie.


Skontrolujte voltmeter. Ak je batéria v dobrom stave, napätie by malo byť medzi 12.4 a 12.7 voltov. Údaj nižší ako 12.4 volty znamenajú, že je potrebné nabiť batériu.

  • Ak je údaj nižší ako 12.2 voltov, batériu nabíjajte pomalým nabíjaním. A potom skontrolujte znova.
  • Ak je hodnota vyššia ako 12.9 voltov, máte nadmerné napätie. Zapnite diaľkové svetlá, aby ste odstránili nadmerné povrchové napätie. Nadmerné napätie môže byť známkou toho, že alternátor nadmerne nabíja batériu.
  • Kým budete mať po ruke voltmeter, môžete vykonať aj záťažový test.

Metóda 2 z 3: Skontrolujte batériu sondou napájania


Odstráňte kryt kladného pólu batérie.


Kladný vodič sondy Power Probe pripojte ku kladnému pólu batérie. Kladný vodič na voltmetri je zvyčajne červený.


Pripojte záporný vodič sondy Power Probe k zápornému pólu batérie.


Pripojte hrot sondy ku kladnému pólu batérie. Skontrolujte, či sonda odčítava napätie.


Skontrolujte údaj napájacej sondy. Ak je vaša batéria v dobrom stave, napätie by sa malo pohybovať medzi 12.4 a 12.7 voltov.

Metóda 3 z 3: Skontrolujte batériu naštartovaním motora


„Nakrúcajte“ motor otáčaním zapaľovania, kým sa nezapne štartér, a podržte ho 2 sekundy Požiadajte asistenta, aby nakrúcal motor, kým budete kontrolovať pokles napätia batérie.


  • V čase nabitia skontrolujte údaj na sonde Power Probe. Nemalo by klesnúť pod 9.6 voltov.[3]

    • Akumulátor s hodnotou voltov nižšou ako 9.6 voltov, znamená to, že batéria je sulfatovaná a nedrží/neprijíma náboj.
  • Odkazy