3 spôsoby kontroly premávky

Doprava môže byť nepríjemná pri dochádzaní do práce, cestovaní na dlhé vzdialenosti alebo pri jazde v preplnených oblastiach. Vedomosť o tom, ktoré trasy treba zvoliť vopred, a informovanosť o nehodách a uzávierkach ciest vám môže ušetriť značný čas a frustráciu. Pomocou aplikácie, ako sú Mapy Google, zavolaním na štátnu službu 511 alebo sledovaním miestnych rozhlasových staníc sa môžete informovať o dopravných podmienkach.

Metóda 1 z 3:Kontrola dopravy pomocou Google Maps

Otvorte Mapy Google vo svojom zariadení. Ak používate počítač s webovým prehliadačom, prejdite na stránku http://maps.Google.com. Ak používate telefón alebo tablet, otvorte aplikáciu Mapy Google. Ak aplikáciu ešte nemáte, môžete si ju bezplatne stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo svojom zariadení, a to aj v prípade, že nemáte účet Google.[1]

  • V telefóne sa ikona Mapy Google väčšinou zobrazí ako malá časť mapy s tmavoružovou bublinou a malým písmenom „g“.“

Zadajte cieľ vašej cesty. V hornej časti mapy by malo byť prázdne pole, do ktorého môžete zadať adresu miesta, kam chcete ísť.

  • Ak chcete v budúcnosti ušetriť čas, možno si budete chcieť uložiť adresy svojho domova a práce, aby ste k nim mali ľahký prístup. Môžete to urobiť tak, že do poľa cieľového miesta zadáte „Home“ (Domov) a z možností, ktoré sa zobrazia nižšie, vyberiete „Home“ (Domov). Potom vás spoločnosť Google vyzve, aby ste určili adresu ako Domov. Rovnakým spôsobom môžete postupovať aj v prípade aplikácie „Work.“[2]

Kliknite na položku „Directions“ a zadajte svoj východiskový bod. Po vyplnení cieľa cesty by sa malo zobraziť tlačidlo „Directions“. Po kliknutí na toto tlačidlo by sa malo objaviť ďalšie pole, do ktorého môžete zadať adresu východiskového miesta. Ak ste zapli lokalizačné služby, vaše zariadenie už mohlo automaticky vyplniť vašu východiskovú polohu.

Ak používate webovú stránku Mapy Google, vyberte položku „Menu“. Toto tlačidlo bude vyzerať ako tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu stránky. Keď naň nabehnete myšou, malo by sa objaviť slovo „Menu“.

  • Ak nevidíte tlačidlo „Menu“, hľadajte ikonu „Mapa“ v pravom hornom rohu samotnej mapy.[3]

Ak používate aplikáciu, klepnite na „Layers“ (Vrstvy). Toto tlačidlo bude vyzerať ako dva na seba naskladané diamanty v kruhu a malo by sa objaviť v pravom hornom rohu mapy pod poľom cieľa.[4]

Vyberte „Traffic.“ Po kliknutí na položku „Menu“ alebo „Vrstvy“ sa zobrazí súbor možností, ako napríklad Tranzit, Doprava, Satelit, Terén a Cyklistika. Po výbere možnosti „Doprava“ sa na mape vyfarbia všetky hlavné cestné komunikácie červenou, zelenou alebo oranžovou farbou. Zelená znamená slabú premávku, oranžová stredne silnú a červená silnú.[5]

  • Na určitých úsekoch ciest sa zobrazia aj malé ikony, ktoré označujú rôzne dôvody dopravných zápch, ako sú uzávierky ciest, výstavba a nehody.[6]

Vyberte si trasu, ktorú Google označí ako najrýchlejšiu. Môžete vidieť 2 alebo 3 načrtnuté trasy a po kliknutí alebo ťuknutí na každú z nich by sa mal zobraziť čas cesty na danej trase. Google vám často označí aj najrýchlejšiu trasu, takže nemusíte porovnávať.[7]

Metóda 2 z 3:Volanie na číslo 511 pre dopravné informácie

Zistite, či váš štát má službu 511. 511 je bezplatný program dopravných informácií, ktorý prijalo približne 35 štátov. Ak je váš štát jedným z nich, môžete z telefónu zavolať na číslo 511 a získať dopravné správy týkajúce sa vášho štátu a regiónu.[8]
Úplný zoznam zúčastnených štátov nájdete tu: https://www.dmv.org/travel/511.php.

Na telefóne vytočte číslo 511. Nevytočte najprv číslo 1 ani nezadávajte smerové číslo oblasti. Mali by ste sa okamžite spojiť s automatickou správou, ktorá vás prevedie radom možností pomocou hlasových a dotykových volieb.[9]

Vyslovte číslo trasy, ktorú chcete skontrolovať. Ak chcete napríklad vedieť o dopravných podmienkach na ceste I-90 West, povedzte „90.“ Potom môžete byť vyzvaní, aby ste si vybrali západný alebo východný smer.

Vyberte oblasť trasy, o ktorej chcete získať informácie. S najväčšou pravdepodobnosťou budete vyzvaní, aby ste si vybrali z niekoľkých rôznych úsekov trasy, ktorú ste si vybrali. Vypočujte si možnosti a vyberte tú, ktorá je najbližšie k miestu, kadiaľ budete jazdiť. Potom by ste mali dostať úplnú správu o aktuálnych dopravných podmienkach v danej oblasti na základe dopravných kamier, snímačov na chodníkoch a hliadok.[10]

  • Správa by mala obsahovať všetky podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť premávku, napríklad nehody, uzávierky ciest alebo poveternostné udalosti. Môže tiež uvádzať aktuálne cestovné časy medzi bežnými destináciami.

Metóda 3 z 3:Počúvanie dopravných správ v rádiu

Pozrite si webovú stránku ministerstva dopravy vášho štátu, kde nájdete dopravné rozhlasové stanice. Ministerstvo dopravy vášho štátu môže mať určenú dopravnú stanicu, ktorá poskytuje neustále správy v reálnom čase. To môže byť užitočné aj v prípade, že jazdíte na dlhé vzdialenosti po diaľnici, v takom prípade môžete vyhľadať aj značky pri ceste, na ktorých je umiestnená miestna dopravná stanica.

  • Na niektorých webových stránkach ministerstva dopravy sú k dispozícii aj aplikácie a online zdroje na kontrolu dopravy v reálnom čase.

Zavolajte alebo sa pozrite na internet a zistite, či miestne rozhlasové stanice poskytujú dopravné správy. Ak máte obľúbenú rozhlasovú stanicu, ktorá vysiela miestne správy a počasie, je veľmi pravdepodobné, že v určitých časoch dňa vysiela aj dopravné správy. Zavolajte do rozhlasovej stanice alebo si pozrite ich webovú stránku, aby ste zistili, kedy sa tieto správy vysielajú. Denné dopravné správy by vám mali byť schopné povedať, aké sú aktuálne dopravné podmienky na základe dopravných kamier, senzorov a tímov pre riešenie incidentov na diaľnici.[11]

  • Niektoré rozhlasové stanice zaraďujú dopravné správy do svojho denného spravodajstva.

Pred naladením sa rozhodnite pre 2 alebo 3 možnosti trasy. Pozrite si mapu a nájdite si niekoľko alternatív k vašej obvyklej trase pre prípad, že by bola doprava obzvlášť hustá. Takto si budete môcť po vypočutí dopravnej správy rýchlo vybrať trasu, ktorou sa chcete vybrať.

  • Uistite sa, že máte rádio naladené na správnu stanicu a že ste ho naladili v správnom čase. Dvakrát skontrolujte, či je vaše rádio zapnuté na správnej stanici a či je podľa potreby prepnuté na AM alebo FM. Ak počúvate stanicu, ktorá je určená len pre dopravu, môžete ju kedykoľvek naladiť. Ak čakáte na konkrétne dopravné správy, uistite sa, že viete, kedy sa vysielajú, aby ste si mohli zapnúť rádio v správnom čase. Najlepšie však je, ak si rádio nastavíte tesne pred začiatkom cesty, aby ste sa počas jazdy nemuseli v podstate rozptyľovať, pretože prevencia nehôd je hlavnou prioritou.
  • Odkazy