3 spôsoby likvidácie motorového oleja

Zbavenie sa starého motorového oleja sa môže zdať ako problém, ale len s niekoľkými nástrojmi môžete bezpečne a jednoducho zlikvidovať akýkoľvek prebytočný olej a nikdy ho nevyhodiť do odpadu alebo do životného prostredia. Keďže motorový olej sa považuje za toxický odpad, je dôležité, aby ste ho správne zlikvidovali; nikdy nevylievajte olej vonku, do odpadkového koša alebo do kanalizácie, pretože to môže spôsobiť obrovské škody na životnom prostredí! V priebehu niekoľkých minút môžete svoj olej zabaliť a pripraviť na odvoz do viacerých miestnych zariadení, ktoré vám pomôžu s jeho likvidáciou alebo ďalším využitím. Vládne orgány vás zvyčajne dokážu nasmerovať na zariadenie na odovzdávanie nebezpečného odpadu. Ak potrebujete viac informácií, prejdite nižšie a prečítajte si jednotlivé kroky.

Metóda 1 z 3:Skladovanie a testovanie oleja

Nájdite čistú kovovú alebo plastovú nádobu s objemom 1 galón (3.8 l) džbán. Uistite sa, že máte veko, ktoré dokáže nádobu pevne uzavrieť. Vyhnite sa používaniu nádob na mlieko a zvážte opätovné použitie pôvodnej nádoby na motorový olej. Nikdy nepoužívajte nádoby, ktoré sa používali na uskladnenie chemikálií pre domácnosť alebo iných automobilových kvapalín.[1]

 • Zakúpte 1 galón (3.8 l) nádoby z veľkých obchodov alebo od online dodávateľov.
 • Na menšie dávky použite malé polyetylénové plastové nádoby na obed. Ak máte väčšiu dávku, použite kombináciu väčších džbánov a malých nádob.
 • Vyhnite sa miešaniu oleja s chemikáliami, ako sú rozpúšťadlá, farby, nemrznúca zmes a diferenciálny olej.

Pred prečerpaním oleja do kanvičky ho 10 minút ochladzujte. Plastové džbány a plastové obedové nádoby môžu v reakcii na horúci olej prasknúť alebo sa roztaviť. Záchytnú misku – nádobu, do ktorej vypúšťate olej – nechajte asi 10 minút stáť na chladnom mieste. Ak je mimoriadne horúci deň, zvážte, či olej nenecháte chladnúť ešte dlhšie.[2]

 • Opatrne podržte ruku nad olejom, aby ste pocítili teplo a zistili, či je ešte horúci.

Položte kus kartónu a novín na rovný povrch. Pred prenesením oleja položte kus kartónu na rovný povrch. Potom vrchnú časť vyložte hrubou vrstvou novín. Ideálne je, ak to urobíte v garáži alebo na inom mieste, kde vám nevadí, že bude neporiadok.[3]

 • Nevytvárajte si priestor na vylievanie vonku, aby ste neznečistili svoj dvor alebo okolité verejné priestranstvo.

Do nádoby nalejte motorový olej. Po výmene oleja vo vašom vozidle vám zostane záchytná nádoba plná starého motorového oleja. Umiestnite nádobu na rovný povrch. Jednou rukou držte lievik na mieste a druhou opatrne prelievajte olej cez lievik. Uistite sa, že lievik a nádobu držíte stabilne. Potom pevne naskrutkujte uzáver.[4]

 • Ak je to možné, použite vypúšťaciu misku s výlevkou.
 • Ak máte vypúšťaciu nádobu s uzatvárateľným vekom, odneste ju priamo do vypúšťacej stanice.

Skontrolujte znečistenie oleja pomocou meradla. Otvorte kapotu vozidla a vytiahnite meradlo. Meradlo oleja vo vozidle je zvyčajne žltý krúžok, ktorý sa vkladá do priestoru pre motorový olej v motore. Vytiahnite ju, utrite čistou handričkou a potom ju ponorte do starého motorového oleja. Odstráňte ho a utrite na čistú bielu tkaninu. Pozorujte, či olej nevykazuje známky znečistenia.[5]

 • Kvalitný olej má priehľadnú alebo medovú farbu bez usadenín a mastnú viskozitu.
 • Mierne znečistený olej je priesvitný alebo tmavohnedý s kúskami usadenín a kalov.
 • Kontaminovaný olej je tmavočierny a kalný s množstvom usadenín a kalov.

Metóda 2 z 3:Vyhadzovanie starého oleja

Uchovávajte nádobu s olejom bezpečne vo svojom aute alebo nákladnom aute. Ak máte nákladné vozidlo, umiestnite nádobu do lôžka. V prípade automobilov ju umiestnite do podlahovej misy na strane spolujazdca. Bez ohľadu na to, kde olej skladujete, uistite sa, že je bezpečný. Umiestnite ho medzi ťažké predmety, aby sa udržal na mieste. Ak máte viazacie pásky, omotajte ich okolo nádoby a ich háčiky upevnite na slučky na boku vozidla.[6]

 • Nákladné vozidlá majú na okrajoch lôžka zvyčajne pútka na zviazanie. Automobily majú zvyčajne menšie slučky v interiéri pozdĺž horného a dolného okraja, kde sa rám stretáva s dverami.
 • Jazdite opatrne a buďte opatrní pri ostrých zákrutách.
 • Neumiestňujte nádobu na olej do kufra – pravdepodobne sa prevráti alebo preklopí.

Ak je motorový olej čistý, odovzdajte ho v recyklačnom centre. Pre tých, ktorí sa nachádzajú v Spojených štátoch, nájdite zberné strediská vo vašom okolí pomocou služby Earth911 (https://earth911.com/). V časti „Where to Recycle“ (Kde recyklovať) zadajte „motor oil“ (motorový olej) a pridajte svoje PSČ. Nájdite si miesto vo vašej blízkosti a naplánujte si cestu.[7]

 • Zavolajte do potenciálnych centier a opýtajte sa ich, aké sú požiadavky na prijímanie oleja. Ak sa s nimi nestretnete, zvážte stredisko na likvidáciu odpadu.

Ak je olej znečistený, prineste ho do centra na likvidáciu toxického odpadu. Ak je váš olej v znečistenej nádobe a kontaminovaný inými látkami, odvezte ho do strediska na likvidáciu toxického odpadu vo vašom okolí. Obráťte sa na obecný úrad a informujte sa o strediskách na likvidáciu odpadu, ktoré sú najbližšie k vám.[8]

 • Nikdy nevyhadzujte olej do odpadu – vo väčšine krajín sveta je to nezákonné a spôsobuje to obrovské problémy pre životné prostredie.
 • Pre obyvateľov Spojených štátov použite funkciu vyhľadávania tu: https://www3.epa.gov/enviro/facts/rcrainfo/search.html.

Metóda 3 z 3: Odovzdanie oleja na opätovné použitie

Navštívte dodávateľov motorových olejov a opýtajte sa na miesta zberu. V niektorých štátoch, napríklad v Minnesote, sú všetci dodávatelia motorových olejov zo zákona povinní zverejniť zoznam zberných miest použitého oleja alebo bezplatné telefónne číslo s príslušnými informáciami. Bez ohľadu na zákony vám väčšina dodávateľov bude vedieť pomôcť.[9]

 • Spýtajte sa každého dodávateľa, aké sú jeho požiadavky na recykláciu oleja. Opýtajte sa, či prijmú napríklad mierne znečistený olej.

Recyklujte vášho starého oleja na miestnej čerpacej stanici. Navštívte miestne čerpacie stanice a opýtajte sa na služby recyklácie oleja. Mnohí prijímajú starý olej zadarmo, iní si účtujú poplatok. Skontrolujte poplatky na čerpacích staniciach vo vašej oblasti a nájdite najvýhodnejšiu cenu.

 • Môžete zavolať vopred a opýtať sa na čerpacích staniciach, či opätovne využívajú olej. Nezabudnite sa ich opýtať, aké sú ich požiadavky na kvalitu oleja.
 • Opýtajte sa autoservisov a komerčných podnikov, či potrebujú olej. Mnohé opravovne a podniky, ktoré používajú olejové kachle, prijímajú olej zadarmo. Opýtajte sa miestnych podnikov, o ktorých si myslíte, že by mohli patriť do tejto kategórie – je to pre nich teplo zadarmo! Nezabudnite sa ich opýtať, koľko sú ochotní vziať, aby ste to vedeli pre budúcnosť.[10]

  • Zvážte uchovávanie oleja v nádobách s objemom 5 až 8 galónov (19 až 30 l), ak nájdete podnik, ktorý potrebuje pravidelnú dodávku oleja.
 • Odkazy