3 spôsoby nákupu štátnych dlhopisov v Austrálii

Pri štátnych dlhopisoch požičiavate peniaze austrálskej vláde a tá vám ich vracia aj s úrokmi. Hoci tieto investície majú zvyčajne nízky výnos, čo znamená, že nezískate veľký výnos z investície, sú tiež neuveriteľne bezpečné v porovnaní s inými investíciami. Štátne dlhopisy môžu vášmu investičnému portfóliu dodať určitú dlhodobú stabilitu. S austrálskymi štátnymi dlhopismi sa obchoduje na Austrálskej burze cenných papierov (ASX), takže na ich nákup budete potrebovať makléra. Ak sú štátne dlhopisy pre vaše investičné potreby príliš konzervatívne, môžete sa pozrieť na rôzne iné typy dlhopisov, prostredníctvom ktorých môžete požičať peniaze súkromným spoločnostiam alebo poisťovniam za potenciálne vyššie úrokové sadzby a získať tak vyšší výnos z investície.[1]

Metóda 1 z 3: Výber makléra

Preskúmajte svoje potreby ako investora. Nemôžete si vybrať makléra bez toho, aby ste vedeli, aké sú vaše ciele ako investora a ako ich plánujete dosiahnuť. Chcete tiež zvážiť, koľko toho viete o investovaní a koľko pomoci budete potrebovať pri výbere správnych investícií.

 • Ak ste napríklad nováčikom v investovaní a nemáte na začiatku veľa peňazí, chcete hľadať makléra s minimálnymi požiadavkami na financovanie účtu a nižšími poplatkami.
 • Aj keď už máte makléra, na nákup štátnych dlhopisov môžete využiť iného makléra.

Tip: Ak chcete získať informácie o svojom maklérovi, môžete si vybrať z ponuky makléra, ktorý vám poskytne informácie o vašom maklérovi: Ako sa vaše portfólio rozrastá a ako získavate viac skúseností ako investor, vaše potreby sa môžu meniť. Pravidelne vyhodnocujte svojho makléra a uistite sa, že stále spĺňa vaše potreby.

Ak chcete veľa osobných rád, pozrite sa na maklérov s kompletnými službami. Maklér s kompletnými službami vám odporučí investície, ktoré by podľa neho najlepšie splnili vaše investičné ciele. Ak sa necítite pohodlne, ak sami vykonávate online obchody alebo ak chcete len trochu viac pomoci, možno budete chcieť makléra s kompletnými službami.[2]

 • Makléri s kompletnými službami si zvyčajne účtujú vyššie poplatky ako diskontní alebo online makléri. Zvyčajne majú aj vyššiu minimálnu výšku účtu, takže sú lepšie, ak máte na investovanie značnú sumu peňazí.

Ak je problémom cena, porovnajte si online maklérov. Online brokeri si účtujú oveľa nižšie poplatky ako full-service brokeri (od približne 30 USD za obchod). Zvyčajne však neponúkajú žiadne individuálne poradenstvo ani odporúčania. Väčšina online maklérov má na svojich webových stránkach množstvo zdrojov a návodov, takže sa môžete vzdelávať.

 • Online brokeri majú nižšie minimá na účte (niektorí nemajú ani požiadavku na minimálnu investíciu), takže môžu byť dobrou voľbou, ak práve začínate a máte obmedzené finančné prostriedky na investovanie.

Použite nástroj Austrálskej burzy cenných papierov (ASX) na vyhľadanie maklérov vo vašom okolí. Prejdite na stránku https://www.asx.com.au/asx/research/findABroker.a vyplniť kritériá, ktoré hľadáte u makléra. Po kliknutí na tlačidlo „Hľadať“ nástroj vráti zoznam licencovaných maklérov, ktorí spĺňajú vaše kritériá.[3]

 • V časti „Chcem obchodovať“ môžete vybrať ľubovoľný počet možností. Ak však chcete nakupovať štátne dlhopisy, uistite sa, že ste vybrali možnosť „Úrokové a hybridné cenné papiere.“

Metóda 2 z 3: Nákup austrálskych štátnych dlhopisov

Založte si účet u vybraného makléra. Založenie maklérskeho účtu je podobné ako založenie akéhokoľvek iného typu bankového účtu. Poskytnete informácie o sebe a prepojíte bankový účet na financovanie svojich investícií.[4]

 • Ak chcete kupovať štátne dlhopisy, uistite sa, že váš účet je nastavený na investície s pevným výnosom. Budete tiež potrebovať účet CHESS (Clearing House Electronic Subregister System), na ktorom budú uložené vaše akcie dlhopisov. Tento účet si môžete zriadiť prostredníctvom svojho makléra.
 • V závislosti od pravidiel vášho makléra môže byť potrebné previesť minimálnu sumu peňazí z vášho bankového účtu na financovanie vášho investičného účtu.

Rozhodnite sa, aký druh štátnych dlhopisov chcete kúpiť. Existujú 2 základné typy štátnych dlhopisov: štátne dlhopisy obchodované na burze a indexované štátne dlhopisy obchodované na burze. Nominálna hodnota indexovaného dlhopisu sa upravuje na základe pohybu indexu spotrebiteľských cien (CPI). Neindexované štátne dlhopisy majú na druhej strane pevnú nominálnu hodnotu.[5]

 • Štátne dlhopisy vyplácajú úrok každých 6 mesiacov pri pevnej sadzbe, takže váš príjem bude rovnaký počas celej doby platnosti dlhopisu. Indexované dlhopisy vyplácajú úrok štvrťročne na základe upravenej nominálnej hodnoty, čo znamená, že váš príjem sa bude v jednotlivých štvrťrokoch líšiť.
 • Pred investovaním si prečítajte informačné listy pre investorov a termínovú listinu štátnych dlhopisov, o ktoré máte záujem. Ak máte online makléra, môžete nájsť odkazy na ne priamo na webovej stránke svojho makléra. Prístup k nim máte aj na stránke https://www.australiangovernmentbonds.gov.au/how-invest/investor-information-statements.

Zadajte príkaz prostredníctvom svojho makléra. Štátne dlhopisy kúpite rovnakým spôsobom ako akcie, teda výberom dlhopisov, ktoré chcete kúpiť, a zadaním objednávky svojmu maklérovi. Ak máte online makléra, urobíte to sami priamo zo svojho účtu. Pri makléroch s kompletnými službami zvyčajne zavoláte svojmu maklérovi a poviete mu, čo chcete kúpiť.[6]

 • Po zadaní pokynu vašim maklérom trvá 2 pracovné dni odo dňa uzatvorenia obchodu, kým sa obchod vyrovná a dlhopisy sa uložia na váš účet CHESS. To znamená, že ak by ste napríklad zadali objednávku v piatok, dlhopisy by boli na vašom účte CHESS v utorok nasledujúceho týždňa (za predpokladu, že by medzi nimi neboli žiadne sviatky).

Tip: Minimálna držba štátnych dlhopisov obchodovaných na burze je jedna jednotka, ktorá má nominálnu hodnotu 100 USD. Váš maklér však môže mať vyššiu minimálnu investičnú požiadavku.

Skontrolujte si výpis z držby za daný mesiac. Vo vašom výpise z držby v systéme CHESS je uvedený stav vašej držby pre každý štátny dlhopis obchodovaný na burze alebo indexovaný štátny dlhopis, ktorý máte. Ak ste si kúpili viacero rôznych dlhopisov, dostanete výpis o držbe každého z týchto dlhopisov.[7]

 • Výpisy z držby sa vydávajú každý mesiac, keď kupujete alebo predávate dlhopisy. Dostanete tiež výpis o držbe za mesiac, v ktorom váš dlhopis dosiahne splatnosť.

Metóda 3 z 3: Zhodnotenie alternatív k štátnym dlhopisom

Ak dokážete tolerovať vyššiu mieru rizika, vyskúšajte podnikové dlhopisy. Podnikové dlhopisy fungujú rovnako ako štátne dlhopisy a obchodujú sa na burze ASX. Niektoré podnikové dlhopisy môžete kúpiť aj priamo od spoločnosti prostredníctvom verejnej ponuky. Verejné ponuky zvyčajne vyžadujú väčšiu minimálnu investíciu.[8]

 • Podnikové dlhopisy sú rizikovejšie ako štátne dlhopisy, ale vďaka tomu ponúkajú vyšší výnos. Pred investovaním si dôkladne preskúmajte spoločnosť, ktorá dlhopis ponúka.

Upozornenie: Ak si spoločnosť požičiava peniaze, môže mať finančné problémy. Ak spoločnosť skrachuje, môžete prísť o všetky investované peniaze.

Investujte bez dane s poistnými dlhopismi. Poistné dlhopisy, známe aj ako investičné dlhopisy, môžete držať najmenej 10 rokov. Ak počas tohto obdobia nevykonáte žiadne výbery a obmedzíte svoje ďalšie príspevky na 125 % investície z predchádzajúceho roka, nebudete musieť platiť žiadne dane z výnosov vášho dlhopisu. Ak v danom roku nevykonáte žiadny príspevok, obnoví sa 10-ročný časový limit.[9]

 • Poistné dlhopisy sú podobné podielovým fondom alebo riadeným fondom v tom, že vaše peniaze sú združené s peniazmi iných investorov. Hoci si môžete vybrať všeobecný typ investície, ktorú chcete uskutočniť (nehnuteľnosť, akcie, dlhopisy atď.), nemáte žiadnu kontrolu nad konkrétnymi investičnými rozhodnutiami.

Upozornenie: Aby ste mohli využiť daňové stimuly pre poistné dlhopisy, musíte mať hraničnú daňovú sadzbu aspoň 30 %.

 • Na krátkodobé investície použite sporiaci účet alebo termínovaný vklad. Dlhopisy sú určené na dlhodobé držanie. Aj keď sa s nimi dá kedykoľvek obchodovať, zvyčajne sa to neodporúča. Ak investujete s krátkodobým cieľom, lepšou voľbou sú sporiace účty a termínované vklady, hoci vaše výnosy nebudú také vysoké ako v prípade dlhopisov.[10]

  • Sporiace účty a termínované vklady majú tiež oveľa nižšie riziko ako dlhopisy vrátane štátnych dlhopisov. V podstate máte zaručené, že dostanete späť peniaze, ktoré ste vložili, plus niečo navyše. Z tohto dôvodu sa považujú skôr za sporiace prostriedky ako za investície.
 • Odkazy