3 spôsoby navigácie na kruhovom objazde

Kruhové objazdy menia spôsob jazdy. V niektorých častiach sveta boli kruhové objazdy nezvyčajné. V súčasnosti sa používajú čoraz častejšie, pretože zmierňujú dopravné zápchy, ich prevádzka stojí menej, znižujú nehodovosť približne o polovicu a spotrebujú menej energie ako tradičné svetelné križovatky.[1]
Naučte sa, ako sa pohybovať na kruhovom objazde, a to od kroku 1 nižšie.

Metóda 1 z 3:Navigácia na kruhovom objazde s jedným jazdným pruhom

Spomaľte, keď sa blížite ku kruhovému objazdu. V tomto bode by ste mali vidieť značku „Kruhový objazd pred vami“, za ktorou nasleduje značka „Daj prednosť v jazde“. Odporúčaná rýchlosť je zvyčajne 15 – 20 míľ za hodinu (24 – 32 km/h).[2]

Pred vstupom do kruhového objazdu sa pozrite doľava a dajte prednosť všetkým protiidúcim vozidlám. Doprava, ktorá sa už nachádza v kruhovom objazde, má prednosť v jazde. Nevchádzajte na kruhový objazd, pokiaľ nie je k dispozícii bezpečná medzera. Ak na kruhovom objazde nie je žiadna premávka, môžete naň vchádzať bez toho, aby ste sa museli vyhýbať.[3]

 • Križovatky sa umiestňujú jednu alebo dve dĺžky auta pred samotným kruhovým objazdom. Dajte prednosť všetkým chodcom, ktorí sú na priechode pre chodcov alebo sa naň chystajú vstúpiť.

Na kruhový objazd vchádzajte, keď je v premávke bezpečná medzera. Pri manévrovaní cez kruhový objazd udržiavajte nízku rýchlosť a pokračujte k výjazdu.[4]

Zapnite smerovku, keď sa blížite k požadovanému výjazdu. Týmto spôsobom informujete ostatných vodičov, že chcete opustiť kruhový objazd, čím sa zmierni zmätok.[5]

Pri výjazde z kruhového objazdu dávajte prednosť len chodcom na priechode pre chodcov alebo vozidlám záchrannej služby. Nezabudnite, že vodiči vo vnútri kruhového objazdu majú prednosť v jazde. Pokiaľ cez priechod pre chodcov neprechádza chodec alebo do kruhového objazdu nevchádza alebo z neho nevychádza záchranné vozidlo, napríklad sanitka, pokračujte cez výjazd bez zastavenia alebo spomalenia.[6]

 • Ak sa na kruhový objazd chystá vjazd záchranného vozidla alebo už naň vjazdilo, nezastavujte v kruhovom objazde. Namiesto toho vyjdite z pôvodného cieľa a až potom zastavte.

Metóda 2 z 3:Navigácia na viacprúdovom kruhovom objazde

Nezabudnite dať prednosť obidve jazdné pruhy na viacprúdovom kruhovom objazde.[7]
Ak viete, že budete odbočovať doprava, a teda zostávate v pravom krajnom pruhu, ale vidíte protiidúce auto v ľavom pruhu, počkajte, kým prejde, a až potom vchádzajte do kruhového objazdu. Hoci sa to mrzí, auto sa môže zaradiť do vášho jazdného pruhu práve vtedy, keď vchádzate na kruhový objazd, a spôsobiť tak nehodu.

Vyberte si, do ktorého jazdného pruhu sa zaradíte, podľa toho, ktorým smerom chcete vyjsť. Vo viacprúdových kruhových križovatkách, ktoré majú zvyčajne tri alebo viac možných výjazdov, sa jazdný pruh, ktorý si vyberiete, riadi druhom odbočenia, ktoré chcete vykonať:[8]

 • Zaujmite ľavý jazdný pruh ak sa rozhodnete odbočiť doľava, odbočiť alebo ísť rovno.
 • Zaujmite pravý jazdný pruh ak sa rozhodnete odbočiť doprava alebo ísť rovno.
 • Hľadajte značky označujúce povolené pohyby pre každý jazdný pruh. Tieto značky sú zvyčajne umiestnené nad alebo vedľa cesty a/alebo šípky namaľované na samotnej ceste.

Nikdy nejazdite vedľa veľkého vozidla alebo nákladného vozidla na viacprúdovom kruhovom objazde, ani sa ho nepokúšajte predbehnúť. Veľké nákladné vozidlá majú väčší polomer otáčania, čo z nich robí jednu z nebezpečnejších prekážok v kruhovom objazde. Vždy im poskytnite dostatočný priestor na odbočenie tým, že sa za nimi budete držať o niečo viac, ako je bežné pri osobných vozidlách.[9]

Zostaňte vždy vo svojom jazdnom pruhu. Nikdy nemeňte jazdné pruhy, keď sa nachádzate na viacprúdovom kruhovom objazde.[10]

Metóda 3 z 3:Zohľadnenie ďalších faktorov pri navigácii na kruhovom objazde

Nikdy nezastavujte uprostred kruhového objazdu. Kruhový objazd je ako križovatka, cez ktorú doprava nepretržite prúdi. Zastavenie uprostred kruhového objazdu spôsobí zápchu a zvýši pravdepodobnosť nehody.[11]

Bezpečná navigácia na kruhovom objazde ako cyklista. Ak prechádzate na bicykli cez kruhový objazd, máte dve možnosti:[12]

 • Vstúpte na kruhový objazd, ako keby ste boli vozidlo. Zostaňte sústredení vo svojom jazdnom pruhu, aby ste boli čo najlepšie viditeľní a vyhli sa odrezaniu inými vozidlami.
 • Ak sa necítite pohodlne pri jazde na bicykli cez kruhový objazd, opustite vozovku a použite priechody pre chodcov.
 • Pohybujte sa na kruhovom objazde ako chodec. Ak chcete prejsť cez kruhový objazd ako chodec, postupujte podľa týchto krokov: [13]

  • Pozrite sa doľava a prejdite, keď je v premávke bezpečná medzera.
  • Zastavte, keď dosiahnete deliaci ostrovček.
  • Pozrite sa doprava a prejdite na druhú stranu, keď je v premávke bezpečná medzera.
 • Odkazy