3 spôsoby navrhovania automobilu

Autá nie sú len dôležitou dopravnou technológiou, ale sú aj odrazom krásnej dizajnérskej práce. Ak sa vám páči, ako autá vyzerajú a fungujú, automobilový dizajn by vás mohol zaujímať! Môže sa to však zdať nemožné, ak sa v dizajne alebo autách nevyznáte. Našťastie, či už kreslíte ručne alebo na počítači, takmer každý sa môže ľahko naučiť, ako navrhnúť auto.

Metóda 1 z 3: Dodržiavanie základných konštrukčných zásad

Vyberte proporcie vozidla na základe hlavného účelu vozidla. Nakreslite hrubý tvar auta pomocou rovných čiar a pravých uhlov namiesto kriviek. Potom toto auto v tvare kvádra rozdeľte na 3 alebo 4 štvorce, pričom 1 je na vrchu a 2-3 na spodku. Nakoniec zmeňte veľkosť a umiestnenie štvorcov tak, aby odrážali spôsob, akým sa má vozidlo používať.[1]

 • Napríklad, ak má byť auto športové, horný štvorec by mal byť krátky a umiestnený bližšie k zadnej náprave.
 • Ak má mať auto veľa úložného priestoru, roztiahnite horný štvorec tak, aby zakrýval väčšinu spodných štvorcov, pričom začnite od zadnej časti auta a postupujte dopredu.

Uistite sa, že každý povrch vozidla je zakrivený. Ide o prvý hlavný princíp automobilovej konštrukcie, ktorý je mimoriadne dôležitý pre dosiahnutie aerodynamického tvaru vozidla. Väčšina automobilov je navrhnutá tak, že všetky plochy sú zakrivené vodorovne a všetky tieto krivky prebiehajú rovnakým smerom.[2]

 • Zvyčajne budú všetky krivky smerovať spredu dozadu, pretože to je smer prúdenia vzduchu pri pohybe vozidla.

Navrhnite rameno vozidla tak, aby bolo čo najviac vodorovné. Rameno auta, známe aj ako „výbeh“, je povrch priamo pod bočnými oknami. Hoci by sa rameno malo pri zadnej časti vozidla mierne zaklincovať smerom nahor, vo všeobecnosti by malo byť po celej dĺžke vozidla dokonale vodorovné.[3]

Pri navrhovaní interiéru kombinujte praktickosť a pohodlie. Všetky komponenty interiéru, ako napríklad volant, radiacu páku a dokonca aj tlačidlá klimatizácie, umiestnite v dosahu vodiča. Zároveň dbajte na to, aby tieto prvky interiéru vyzerali štýlovo a aby bola v interiéri čo najväčšia symetria.[4]

 • Napríklad neumiestňujte všetky tlačidlá rádia a klimatizácie na 1 stranu stredovej konzoly. Namiesto toho sa snažte umiestniť rovnaké množstvo na oboch stranách.
 • Ak chcete, aby tieto komponenty boli štýlové, dajte im dizajn, ktorý zodpovedá celkovej estetike vozidla. Ak ide napríklad o elegantné športové auto, urobte ich tiež relatívne malé a elegantné.
 • Dbajte na to, aby farby všetkých komponentov interiéru buď zodpovedali farbe vozidla, alebo ju priamo dopĺňali. Ak je napríklad auto červené, nech sú tieto komponenty buď červené, alebo v doplnkovej farbe, napríklad zelenej.
 • Interiér musí obsahovať volant, radiacu páku, stredovú konzolu, airbagy a sedadlá. Jeho súčasťou by mali byť aj výduchy klimatizácie, držiaky na poháre a ďalšie prvky potrebné na udržanie pohodlia v interiéri.

Ak nenavrhujete pretekárske auto, zachovajte rovnakú veľkosť kolies. Ak navrhujete typické cestné auto, nech sú všetky 4 kolesá s pneumatikami približne 2 stopy (0.61 m) šírka. Uistite sa tiež, že predné 2 pneumatiky majú okolo seba dostatok voľného priestoru na otáčanie; zadné 2 pneumatiky sa nemusia otáčať spolu s volantom.[5]

 • Ak vyrábate pretekárske auto, urobte zadné pneumatiky o niečo väčšie ako predné pneumatiky.

Uvedomte si požiadavky na balenie navrhovaného vozidla. „Balenie“ sa vzťahuje na to, čo musí byť alebo sa plánuje umiestniť vo vnútri vozidla, napríklad motor, cestujúci a úložný priestor. Keď idete navrhovať auto, nezabudnite zohľadniť tieto faktory a ponechajte si v návrhu dostatok priestoru na umiestnenie všetkého, čo plánujete do auta umiestniť.[6]

 • Hoci technicky potrebujete do auta umiestniť len 1 osobu (vodiča) a motor, väčšina komerčne navrhovaných áut je vyrobená tak, aby sa do nich zmestili až 4 alebo viac osôb.

Pri tvorbe návrhu majte na pamäti bezpečnostné zákony a predpisy. Ak plánujete uviesť svoj návrh automobilu na trh, nevyhnutne bude musieť spĺňať určité predpisy o typovom schvaľovaní, ktorými sa riadia návrhy výrobkov. Uistite sa, že ste si vedomí týchto predpisov, ktoré sa týkajú akéhokoľvek trhu, na ktorom uvažujete o účasti.[7]

 • Tieto predpisy upravujú také aspekty automobilu, ako je jeho hmotnosť, bezpečnostné prvky, či obsahuje určité časti výbavy, a niekedy aj špecifické aspekty jeho dizajnu.

Metóda 2 z 3:Vytváranie fyzických výkresov

Urobte si základné plánovanie svojho konceptu na bielej tabuli. Pomocou tabule si robte drobné poznámky a veľmi hrubé, nedokonalé nákresy častí auta, ktoré vás najviac zaujali. Toto je vaša príležitosť na brainstorming a nechajte svoje tvorivé šťavy plynúť s čo najmenším obmedzením.[8]

 • Ak vás napríklad najviac nadchol nový spôsob navrhovania čelného skla vozidla, zamerajte sa na tento aspekt návrhu vozidla. O ostatné časti sa môžete starať neskôr.
 • Ak je to možné, prizvite si počas tohto brainstormingu ďalších ľudí, aby ste mohli predniesť svoje nápady a získať podnety od ďalších ľudí.

Začnite nakreslením hrubého náčrtu auta z 1 perspektívy. Najjednoduchšie to zvyčajne urobíte tak, že nakreslíte hrubý tvar a obrys automobilu z jeho strany vodiča. Netrápte sa tým, či je auto dokonalé; snažte sa vytvoriť hrubý, ale úplný výkres skutočnej karosérie auta.[9]

 • Toto je tiež najlepšia príležitosť, aby ste začali zisťovať, ako môžu jednotlivé komponenty navrhovaného auta reálne do seba zapadnúť. Ak ste sa predtým zamerali napríklad na čelné sklá, teraz môžete zistiť, ako sa vlastne čelné sklá pripevnia na podvozok.

Dolaďte menšie detaily vozidla podľa svojich nápadov na dizajn. Po dokončení hrubého náčrtu karosérie vozidla je čas zamerať sa na drobnejšie aspekty dizajnu vášho vozidla. Nakreslite veci, ako je dizajn bočného zrkadla, zakrivenie boku vozidla alebo akékoľvek iné detaily, ktoré ste v hrubom náčrte prehliadli.[10]

 • Možno zistíte, že niektoré menšie detaily (napr.g., zakrivenie boku vozidla) nezodpovedajú hrubému náčrtu, ktorý ste nakreslili. To je v poriadku! Ak sa to stane, vráťte sa späť a vytvorte nový hrubý náčrt, s ktorým budete pracovať. Tento postup vám pomôže zistiť, čo pri vašom návrhu funguje a čo nie.

Tento postup zopakujte pre niekoľko rôznych pohľadov na auto. Nakreslite hrubé náčrty horného pohľadu na auto, predného pohľadu, zadného pohľadu a tiež niekoľko diagonálnych pohľadov. Potom do týchto náčrtov doplňte menšie detaily rovnako, ako ste to urobili pri pôvodnom náčrte.[11]

Metóda 3 z 3:Používanie počítačového softvéru a modelovanie z hliny

V prípade potreby použite program na maľovanie a vytvorte 2D výkres. Predtým, ako prejdete k tvorbe trojrozmerného nákresu, mali by ste si vytvoriť dvojrozmerný nákres auta, aby ste získali približnú predstavu o tom, ako má vaše auto vyzerať. Ak ste už vytvorili fyzické náčrty svojho auta, tento krok môžete preskočiť.[12]

 • Na vytvorenie dvojrozmerného digitálneho výkresu auta úplne postačuje program ako Windows Paint, takže v tejto fáze nemajte pocit, že musíte utrácať peniaze za náročnejší program.

Vytvorte 3D vykreslenie vozidla pomocou programu na navrhovanie automobilov. V programe na 3D modelovanie dizajnu zapojte rôzne navrhované rozmery rozmerov vášho vozidla a vytvorte vizuálny model vášho vozidla. Potom použite drobnejšie konštrukčné funkcie programu a vytvarujte detaily vozidla podľa svojho návrhu.[13]

 • Tieto merania zahŕňajú rozmery, ako je výška, šírka a navrhovaná hmotnosť.
 • Pomocou nástrojov na modelovanie programu, ako sú nástroje na posúvanie, vložky, mriežky, siete a ďalšie, vykonajte zmeny na karosérii svojho 3D vozidla, aby vyzeralo ako 2D výkresy, ktoré ste vytvorili.
 • Existuje veľa rôznych počítačových programov, ktoré dizajnéri často používajú na vytváranie 3D modelov svojich návrhov automobilov. Medzi najobľúbenejšie návrhárske programy, ktoré používajú automobiloví dizajnéri, patria Alias, 3Ds Max a Blender.

Ak máte prístup k 3D tlačiarni, vytlačte si model auta. Získate tak fyzický model svojho návrhu, ktorý môžete použiť na preskúmanie svojho návrhu „naživo“ alebo ho ukázať niekomu z oblasti automobilového dizajnu. Ak nevlastníte 3D tlačiareň, môžete mať k nej prístup v miestnej knižnici alebo na univerzite.[14]

 • Ak nemáte 3D tlačiareň, vytvorte hlinený model svojho návrhu auta. Pomocou noža a polystyrénového bloku vytvorte všeobecný tvar auta v malej mierke. Potom rukami naneste plastelínu na polystyrénový blok. Nakoniec vyhlaďte hlinu a nakreslite špecifické dizajnové prvky vášho auta pomocou nástrojov na vyrezávanie zo sadry.[15]

  • Uistite sa, že ste polystyrénový blok úplne pokryli plastelínou. S hlinou sa bude nekonečne ľahšie manipulovať ako s polystyrénom.
  • Pri vyrezávaní konkrétneho dizajnu vášho auta odstráňte na vhodných miestach malé vrstvy hliny, aby ste vytvorili zakrivený povrch auta, jeho konkrétne vzory okien, čelného skla a rámu pneumatík a všetky ďalšie dizajnové prvky, ktoré ste naň pridali.
  • Plastelínovú hlinu a nástroje na vyrezávanie zo sadry si môžete kúpiť vo väčšine obchodov s umeleckými potrebami.
 • Referencie