3 spôsoby obnovenia nastavení prehliadača Firefox

Jednou z mnohých výhod, ktoré Firefox podporuje, je široká škála prispôsobiteľných funkcií prostredníctvom rozšírení, ako sú vizuálne témy a ďalšie možnosti panela nástrojov. Vaše nastavenia sú obsiahnuté v profile, v ktorom sú uložené nainštalované doplnky, záložky, konfigurácia panela nástrojov a ďalšie informácie. Môžete sa dostať do situácie, keď budete potrebovať vrátiť sa k predchádzajúcemu nastaveniu, aby ste pomohli s výkonom prehliadača alebo obnovili predvolené konfiguračné nastavenia.Budete môcť zachovať konfiguráciu profilu prehliadača a doplnkov, aby ste sa uistili, že nastavenia vášho prehliadača sú optimálne.

Spôsob 1 z 3:Obnovenie predvolených nastavení prehliadača Firefox

Otvorte stránku Informácie o riešení problémov. Firefox je možné nastaviť do predvoleného stavu, pričom sa zachovajú informácie o vašom profile, ako sú vaše funkcie, záložky, história prehliadania, otvorené karty, okná, heslá, súbory cookie a informácie o automatickom vypĺňaní webových formulárov a odstránia sa ďalšie konfigurácie nastavené vo vašom profile.[1]
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, musíte najprv otvoriť stránku Informácie o riešení problémov. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi.

 • Kliknite na ikonu ☰ umiestnenú v pravom hornom rohu okna prehliadača a potom kliknite na �>Informácie o riešení problémov.
 • Aktivujte panel ponúk kliknutím pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v záložkách okien v hornej časti prehliadača. Kliknutím na „Panel ponúk“ zobrazíte panel ponúk prehliadača Firefox. Kliknite na Pomocník>Informácie o riešení problémov.

Obnovte nastavenia prehliadača Firefox. Na novej karte Informácie o riešení problémov vo Firefoxe kliknite na tlačidlo s nápisom Obnoviť Firefox…. Zobrazí sa výzva, že Firefox odstráni vaše doplnky a prispôsobenia, ako aj obnoví predvolené nastavenia prehliadača. Kliknutím na Obnoviť Firefox začnite proces zálohovania.

Reštartovanie prehliadača Firefox. Zobrazí sa hlásenie, že váš profil bol úspešne importovaný. Kliknite na Dokončiť a Firefox importuje zachované konfigurácie profilu a znovu sa otvorí so všetkými predvolenými konfiguráciami prehliadača.

Metóda 2 z 3:Odstránenie súborov predvolieb Firefoxu

Otvorte stránku Informácie o riešení problémov. Súbor predvolieb obsahuje predvolené nastavenia programu Firefox, ako je napríklad úvodná domovská stránka, konfigurácia kariet a ďalšie. Ak má váš webový prehliadač problémy so správnym zobrazovaním webových stránok, budete môcť obnoviť predvoľby na predvolené nastavenia. Budete musieť prejsť do priečinka svojho profilu. K priečinku môžete rýchlo získať prístup v časti Informácie o riešení problémov. Tú môžete otvoriť jedným z dvoch spôsobov.

 • Kliknite na ikonu ☰ umiestnenú v pravom hornom rohu okna prehliadača a potom kliknite na �>Informácie o riešení problémov.
 • Aktiváciu panela ponúk vykonáte kliknutím pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v záložkách okna v hornej časti prehliadača. Kliknutím na položku „Panel ponúk“ zobrazte panel ponúk prehliadača Firefox. Prejdite na Pomocník>Informácie o riešení problémov.

Vyhľadajte priečinok svojho profilu. V časti „Základy aplikácie“ kliknite na Zobraziť priečinok, čím otvoríte okno prieskumníka súborov s otvorenými súbormi vášho profilu. Zatvorte všetky inštancie prehliadača Firefox.

Odstráňte súbory predvolieb. Nájdite súbor s názvom „prefs.js“ a súbor buď premenujte, alebo odstráňte.

 • Odstráňte alebo premenujte ďalšie súbory predvolieb, ako napr.js.moztmp“ alebo „user.js“, ako aj.

Znovu otvorte Firefox a zatvorte okno Prieskumníka súborov. Firefox automaticky vytvorí nový súbor predvolieb pre váš profil.

Metóda 3 z 3:Ručné zálohovanie a obnovenie profilu

Otvorte stránku Informácie o riešení problémov. Ručné zálohovanie profilu vám umožní uložiť všetky nastavenia profilu Firefoxu a zachovať ich pre prípad, že sa váš profil poškodí alebo plánujete preinštalovať Firefox či používať Firefox na inom počítači s vašimi nastaveniami. Táto metóda umožňuje zálohovať obsah, napríklad doplnky, pre ktoré Firefox neposkytuje zálohy. Ak chcete získať prístup k priečinku svojho profilu, musíte vo Firefoxe otvoriť kartu Informácie o riešení problémov. Túto kartu môžete otvoriť jedným z dvoch spôsobov.

 • Kliknite na ikonu ☰ umiestnenú v pravom hornom rohu okna prehliadača a potom kliknite na �>Informácie o riešení problémov.
 • Aktivácia lišty s ponukami kliknutím pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v záložkách okien v hornej časti prehliadača. Kliknutím na „Menu Bar“ zobrazte panel ponúk prehliadača Firefox. Prejsť na Pomoc>Informácie o riešení problémov.

Vyhľadajte a otvorte priečinok s profilom. Konfigurácia a nastavenia vášho aktívneho profilu sa nachádzajú v tomto priečinku. V časti Základy aplikácií kliknite na „Zobraziť priečinok“ a prejdite na profil aktuálne aktívneho profilu vo Firefoxe. Tým sa v prieskumníkovi súborov otvorí priečinok vášho profilu. Prejdite o jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov, aby ste videli rôzne priečinky pre jednotlivé profily používané vo Firefoxe. Dvakrát kliknite na priečinok profilu, pre ktorý chcete vytvoriť zálohu.

Zálohujte svoj profil. V prieskumníkovi súborov otvorte priečinok svojho profilu. Skopírujte všetok obsah v priečinku profilu tak, že vyberiete všetky súbory v priečinku podržaním Ctrl+A alebo kliknite a potiahnite myšou na požadovaný obsah, ktorý chcete zálohovať, a potom uvoľnite tlačidlo myši. Skopírujte súbory a potom ich vložte do iného priečinka. Označte priečinok ako zálohu profilu Firefoxu. Po skopírovaní obsahu môžete odstrániť obsah nachádzajúci sa v profile, aby ste obnovili jeho nastavenia pri spustení prehliadača Firefox. Neodstraňujte priečinok nadradeného profilu, inak budete musieť vytvoriť nový profil, do ktorého sa uloží obsah.

 • Priečinok so zálohou môžete uložiť kdekoľvek v počítači alebo na vymeniteľné úložisko, napríklad na disk USB.

Obnovenie obsahu profilu zo záložného priečinka. Ak obnovujete rovnaký profil a Firefox nebol preinštalovaný, môžete skopírovať súbory, ktoré chcete zachovať, vrátane záložiek, rozšírení a tém. Prejdite do priečinka so zálohou vášho profilu a presuňte súbory zo záložného priečinka do profilu Firefox, ku ktorému obsah patrí.[2]

 • Obnovenie obsahu profilu do novej inštalácie prehliadača Firefox. Ak chcete svoj profil presunúť na iný počítač alebo ak ste preinštalovali Firefox, prenos starého profilu si bude vyžadovať vytvorenie nového profilu. Uistite sa, že Firefox nie je práve spustený. Potom spustite „Spustiť“ alebo príkazový riadok operačného systému, aby ste spustili Správcu profilov. Vytvorte nový profil podľa pokynov prehliadača Firefox.[3]
  Tým sa vytvorí nový profil s novým profilovým oknom. Umiestnite obsah profilu s obsahom zo záložného priečinka. Reštartujte Firefox, aby sa zmeny prejavili.

  • Pre používateľov počítačov Mac spustite terminál a zadajte „firefox –ProfileManager“, aby ste otvorili Správcu profilov.
  • V prípade systému Windows podržte stlačené tlačidlo ⊞ Win+R otvorte okno Spustiť a do výzvy na spustenie zadajte „firefox.exe -ProfileManager“ na otvorenie Správcu profilov.
  • V prípade Linuxu otvorte terminál vykonajte príkaz cd (Zmeniť adresár programu) a potom zadajte .“/firefox -profilemanager“ na otvorenie správcu profilov.
 • Odkazy