3 spôsoby odhlásenia z aplikácie Kindle

Mobilné aplikácie Kindle pre iPhone/iPad a Android nemajú tlačidlo „Odhlásiť sa“ alebo „Odhlásiť sa“. Namiesto toho musia používatelia svoje zariadenie „Deregistrovať“. Zrušením registrácie sa vaše zariadenie odpojí od konta Amazon – už nebudete môcť nakupovať prostredníctvom tohto konta ani zobrazovať obsah zakúpený prostredníctvom tohto konta. Po zrušení registrácie zariadenia (čo je najlepší ekvivalent odhlásenia) sa môžete prihlásiť a zaregistrovať zariadenie s iným účtom alebo s tým istým účtom. Zariadenia so systémom Android môžete dokonca odregistrovať prostredníctvom svojho účtu Amazon, čo je funkcia, ktorá zabráni iným osobám v prístupe k vášmu účtu, ak by sa vaše zariadenie stratilo alebo bolo odcudzené!

Metóda 1 z 3:Zrušenie registrácie aplikácie Kindle pre iPhone alebo iPad

Spustite aplikáciu Kindle. Môžete to urobiť jedným z dvoch spôsobov:

 • Prechádzajte stránkami aplikácií a vyhľadajte aplikáciu Kindle, ktorá má čiernu siluetu čítajúcej osoby na modrom pozadí.
 • Na domovskej obrazovke Posuňte prstom doprava, čím otvoríte funkciu vyhľadávania. Klepnite na vyhľadávací riadok, zadajte Kindle a klepnite na aplikáciu, keď sa zobrazí v ponuke nižšie.

Stlačte ikonu Menu. Nájdite túto ikonu (tri vodorovné čiary) v ľavom hornom rohu obrazovky.

 • Ak používate iPad, tento krok preskočte.
 • Ak máte otvorenú knihu – či už na iPade alebo iPode – stlačte ponuku nastavení a následne „Knižnica“. Tým sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Prejdite na spodnú časť ponuky a stlačte tlačidlo „Nastavenia“.

 • Ak používate iPad, klepnite na ikonu „Nastavenia“. Nájdite túto ikonu (biele ozubené koleso) v pravom dolnom rohu obrazovky.

Nájdite sekciu „Registrácia“ a kliknite na „Aktualizovať“. Tým sa dostanete na stránku „Zrušenie registrácie“.

Kliknite na Zrušenie registrácie tohto zariadenia Kindle. Zobrazí sa nasledujúce oznámenie: „Zrušenie registrácie odstráni všetok stiahnutý obsah z tohto Kindle, chcete pokračovať?“. Ak zaregistrujete zariadenie s rovnakým kontom, všetok prevzatý obsah sa vráti do vašej knižnice.

Kliknite na tlačidlo „OK“. Budete účinne „odhlásení“ zo svojho konta. Spojenie vášho zariadenia s účtom Amazon, pod ktorým bolo zaregistrované, sa preruší.

Prihláste sa do aplikácie Kindle a zaregistrujte svoje zariadenie.

 • Ťuknite na položku „E-mail alebo mobilné číslo“ a zadajte e-mailovú adresu alebo mobilné číslo spojené s vaším účtom Amazon.
 • Klepnite na „Heslo“ a zadajte heslo pre svoje konto Amazon.
 • Stlačte tlačidlo Prihlásiť sa. Vaše zariadenie sa automaticky zaregistruje s účtom Amazon, ktorý ste zadali.[1]

Metóda 2 z 3:Zrušenie registrácie aplikácie Kindle pre Android

Spustite aplikáciu Kindle.

Stlačte tlačidlo Menu. Nájdite toto tlačidlo (miniatúra loga Kindle) v ľavom hornom rohu obrazovky.

 • Ak máte otvorenú knihu, stlačte ponuku nastavení, po ktorej nasleduje položka „Library“ (Knižnica). Tým sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Vyhľadajte časť „Vaše konto“ a kliknite na „Nastavenia“.

Stlačte „Deregister This Device“ (Zrušiť registráciu tohto zariadenia). Táto možnosť sa nachádza v časti „Registrácia“. Budete efektívne „odhlásení“ zo svojho konta. Spojenie vášho zariadenia s účtom Amazon, pod ktorým bolo zaregistrované, je prerušené.

Prihláste sa do aplikácie Kindle a zaregistrujte svoje zariadenie.

 • Spustite aplikáciu Kindle.
 • Klepnite na tlačidlo „Začať čítať“.
 • Zadajte e-mailovú adresu alebo mobilné číslo spojené s vaším účtom Amazon.
 • Zadajte heslo pre svoje konto Amazon.
 • Stlačte tlačidlo Prihlásiť sa. Vaše zariadenie sa automaticky zaregistruje do účtu Amazon, ktorý ste zadali.[2]

Metóda 3 z 3:Zrušenie registrácie zariadenia so systémom Android na diaľku

Prejdite na stránku [amazon.com Amazon]. Používatelia systému Android môžu svoje zariadenia zaregistrovať prostredníctvom aplikácie Amazon Appstore. Po prevzatí a prihlásení do aplikácie sa vaše zariadenie automaticky zaregistruje a zobrazí sa v zozname „Your Devices“ (Vaše zariadenia). Ak sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho ukradnú, táto funkcia vám umožní zrušiť registráciu zariadenia z vášho konta Amazon.

 • Táto aplikácia je kompatibilná len so zariadeniami so systémom Android.

Prihlásiť sa do svojho účtu.

 • Zadajte svoj e-mail alebo mobilné číslo.
 • Zadajte svoje heslo.
 • Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

Stlačte „Hello, (vložte meno) Your Account“ (Dobrý deň, (vložte meno) Your Account (Vaše konto)). Nájdite to napravo od „Darčekové karty & Registry“ a naľavo od položky „Try Prime“.

Prejdite nadol do časti „Digitálny obsah“ a kliknite na položku „Vaše aplikácie a zariadenia“.

Kliknite na položku „Your Devices“ (Vaše zariadenia) V ľavom bočnom paneli v časti „Manage“ (Správa) nájdite položku „Your Devices“ (Vaše zariadenia).

Stlačte tlačidlo „Actions“ (Akcie).

 • Vyberte možnosť „Odhlásiť zariadenie“. Budete „odhlásení“ zo svojho účtu. (V skutočnosti sa spojenie vášho zariadenia s účtom Amazon, pod ktorým bolo zaregistrované, preruší).
 • Odkazy