3 spôsoby opravy zablokovaného volantu

Blokovanie volantov v polohe, ktorá je súčasťou bezpečnostných prvkov vozidla. Hlavným účelom uzamknutého kolesa je zabrániť pohybu vozidla v prípade, že nie je k dispozícii kľúč, alebo ak je do zapaľovania vložený nesprávny kľúč. Odomknutie volantu si vyžaduje otočenie kľúča v zapaľovaní. Tumblery zapaľovania zažívajú časom veľa mechanických pohybov a sily, čo môže spôsobiť ich poruchu, ktorá bráni odomknutiu volantu. Ak zistíte, že sa vám volant nechce odomknúť, pokúste sa ho odomknúť pomocou zapaľovania skôr, ako sa obrátite na mechanika alebo vymeníte valček zapaľovania.

Metóda 1 z 3:Odomknutie volantu

Vložte kľúč do zapaľovania. Váš volant je pravdepodobne zablokovaný, pretože pri poslednom vypínaní vozidla bola na volant použitá určitá sila. Odomknutie si vyžaduje použitie kľúča od zapaľovania rovnakým spôsobom ako pri štartovaní vozidla.

 • Vložte kľúč do zapaľovania a skontrolujte, či sa otočí.
 • Ak sa kľúč otočí a vozidlo naštartuje, volant sa odomkne pomocou valca zapaľovania.

Jemne otočte kľúčom. Ak kľúč aj koliesko zostanú zablokované na mieste, budete musieť vyvinúť tlak na kľúč v smere, v ktorom by ste ním zvyčajne otáčali. Dávajte pozor, aby ste na telo kľúča netlačili príliš vysoko, pretože to môže spôsobiť, že sa kľúč vo vnútri kľúčového otvoru skrúti alebo dokonca zlomí. Namiesto toho vyvíjajte silný, ale jemný tlak, kým sa zapaľovanie neodomkne.[1]

 • Ak sa budete musieť obrátiť na zámočníka, oprava zapaľovacej vložky so zlomeným kľúčom vo vnútri bude oveľa drahšia.

Poznámka: Ak sa kľúč neotáča pri miernom tlaku, použitie väčšieho tlaku nezvýši pravdepodobnosť jeho otočenia. Namiesto toho udržujte mierny tlak na kľúč a prejdite na ďalší krok.

Zatlačte na volant. Volant je na jednej strane uzamknutý pomocou kolíka. Po uzamknutí sa volant nebude môcť voľne pohybovať v žiadnom smere, ale jedna strana neumožní žiadny pohyb (strana s blokovacím kolíkom). Určite, ktorým smerom sa volant nemôže pohybovať, a potom vyvíjajte tlak v opačnom smere, pričom druhou rukou otáčajte kľúčom.[2]

 • Práve proces otáčania kľúča pri súčasnom vyvíjaní tlaku na volant odomkne volant.
 • Koliesko sa pohybuje len mierne v smere proti kolíku, ale v nesprávnom smere sa nepohne vôbec.

Kolesom netraste ani ním nekývajte. Možno budete v pokušení potriasť volantom sem a tam, keď sa ho pokúšate odomknúť, ale v skutočnosti tým znížite svoje šance na úspešné odomknutie volantu. Namiesto toho vyvíjajte stály tlak jedným smerom na koleso, kým sa neodomkne.[3]

 • Trasenie volantom sem a tam môže poškodiť blokovací kolík a pravdepodobne sa volant neodomkne.

Pred otočením kľúča ho mierne vytiahnite. Ak sa kľúč začína opotrebovávať, nemusí sa dať otočiť v zapaľovaní. Kľúče potrebné na naštartovanie vozidla sa vám možno ešte podarí zacvaknúť tak, že ich zasuniete až na doraz a potom ich mierne vytiahnete späť. Skúste kľúč vytiahnuť späť o 1/16 palca, teda približne na šírku niklu, a potom sa pokúste kľúčom otočiť znova.[4]

 • Ak to funguje, kľúč je pravdepodobne nadmerne opotrebovaný.
 • Kľúč by ste mali vymeniť čo najskôr, než prestane fungovať.

Otočte volantom a kľúčom naraz, aby ste ho odomkli. Môže to trvať niekoľko pokusov, ale ak budete vyvíjať tlak na volant v správnom smere a zároveň otáčať kľúčom, odomknú sa oba smery, čím sa volant bude môcť voľne pohybovať a vozidlo naštartuje. Hoci to môže vyžadovať primeraný tlak, nenúťte volant ani zapaľovanie otáčať, ak sa zdá, že sa im to nedarí. Môže dôjsť k zlomeniu čapu riadenia, vášho kľúča alebo iných vnútorných súčastí.[5]

 • Po odomknutí oboch je možné vozidlo riadiť.
 • Ak sa volant neodomkne, budete musieť problém odstrániť.

Metóda 2 z 3: Uvoľnenie lepiacich sa zámkov

Použite malú dávku elektrického čistiaceho prostriedku do otvoru na kľúč. Ak sa zapaľovací valec zasekol, nastriekaním malého množstva elektrického čistiaceho prostriedku do otvoru na kľúč ho môžete dostatočne premazať, aby sa mohol otočiť. Dávajte pozor, aby ste do otvoru pre kľúč nenastriekali príliš veľa. Niekoľko krátkych streknutí by malo stačiť. Po dokončení vložte kľúč a jemne ním otáčajte tam a späť, aby sa mazivo dostalo dovnútra.[6]

 • Ak to funguje, možno budete musieť čoskoro vymeniť zapaľovací valec, pretože sa to postupne zhoršuje.

Tip: Na mazanie valca môže fungovať aj tekutý grafit.

Nastriekajte do zapaľovania vzduch z konzervy. Nečistoty zachytené v zapaľovaní môžu zabrániť otočeniu kľúča, čo zabráni odomknutiu volantu. Zakúpte si vzduchovú konzervu v miestnom obchode alebo v predajni kancelárskych potrieb a vložte slamku z trysky priamo do otvoru na kľúč. Na vyčistenie všetkých nečistôt by malo stačiť len niekoľko krátkych postrekov.[7]

 • Pred striekaním vzduchu v konzerve do otvoru na kľúč si nasaďte ochranu očí, aby sa vám do očí nedostali nečistoty.

Jemne niekoľkokrát zasuňte a vytiahnite kľúč. Ak sa pri vkladaní kľúča do zámku zachytili nejaké nečistoty, mohli sa zachytiť v kolíkoch zapaľovacieho valca. Kľúč úplne zasuňte a potom ho vysuňte späť. Niekoľkokrát zopakujte postup a pokúste sa premiestniť všetky nečistoty, ktoré sa mohli zachytiť vo valci.[8]

 • Ak sa to podarí, problém sa bude pravdepodobne vyskytovať aj naďalej, kým sa nečistoty z valca zapaľovania nevyčistia.
 • Ak táto metóda fungovala, použite na vyčistenie vložky zámku vzduchovú konzervu.

Skontrolujte, či kľúč nie je ohnutý alebo poškodený. Ak sa kľúč po vložení do zapaľovania neotáča, môže to byť spôsobené poškodením kľúča. Zaoblené alebo odštiepené zuby na kľúči už nezachytia kolíky vo valci zapaľovania do hĺbky potrebnej na jeho roztočenie. Ktorákoľvek z týchto príčin môže mať za následok, že sa kľúč neotočí v zapaľovaní, čo tiež zabráni odomknutiu kolesa.

 • Ak máte náhradný kľúč, zistite, či bude fungovať na odomknutie zapaľovania. Ak sa tak stane, je pravdepodobné, že kľúč, ktorý pravidelne používate, sa len opotreboval a je potrebné ho vymeniť.[9]
  Odborný zdroj
  Hovig Manouchekian
  Oprava automobilov & Špecialista na dizajn
  Rozhovor s odborníkom. 23. februára 2021.
 • Ak je kľúč príliš poškodený na otáčanie valca zapaľovania, budete potrebovať náhradný kľúč.
 • Poškodený kľúč nekopírujte. Náhradný diel bude musieť vyrezať predajca, ktorý pracuje s vozidlami vašej značky a modelu.

Metóda 3 z 3:Výmena zostavy zámku zapaľovania

Kúpte si novú zostavu zámku zapaľovania. Zapaľovacie zostavy sa vo väčšine vozidiel dajú ľahko vymeniť a väčšina hobby mechanikov ich dokáže vymeniť doma. Skôr ako začnete, budete si musieť objednať náhradnú zostavu v miestnom obchode s autodielmi. Nezabudnite im uviesť presný rok, značku a model vášho vozidla, aby ste dostali správny náhradný diel.[10]

 • Pred odstránením pokazenej zostavy zakúpte novú zostavu zámku zapaľovania. Pred pokusom o opätovnú inštaláciu ich porovnajte a overte, či je výmena identická.

Tip: Výrobcovia vozidiel nemenia čísla dielov často a získať správnu náhradu v obchodoch s náhradnými dielmi zvyčajne nie je problém.

Odstráňte kryt zapaľovania. Vo všeobecnosti má väčšina vozidiel delený plastový kryt, ktorý zakrýva stĺpik riadenia a zostavu zámku zapaľovania. Odstráňte tento plastový kryt tak, že najprv nastavíte výklopné koliesko do najnižšej polohy a potom odstránite upevňovacie prvky, ktoré držia kryt na mieste. V niektorých vozidlách bude kryt zahŕňať časť nad a pod volantom, zatiaľ čo v iných bude kryt zapaľovania samostatný.

 • Ak nie je vozidlo vybavené nastaviteľným stĺpikom riadenia, odstráňte podperu stĺpika riadenia pod prístrojovou doskou a nechajte stĺpik visieť.
 • Odstráňte upevňovacie prvky z krytu stĺpika, oddeľte obe polovice a odstráňte plast.

Pomocou imbusového kľúča uvoľnite zostavu zapaľovania. Identifikujte zostavu zapaľovania a odstráňte všetky súčasti obloženia, ktoré bránia prístupu ku konektoru káblového zväzku zapaľovania a k otvoru na uvoľnenie tumbleru. Vložte imbusový kľúč 9/32″ do uvoľňovacieho otvoru a otočte kľúč zapaľovania dozadu.

 • Pomocou kľúča od zapaľovania vytiahnite celú zostavu ťahaním smerom k strane spolujazdca.
 • Dbajte na to, aby ste pri vyberaní valčeka zapaľovania odpojili konektor drôtu spínača zapaľovania.

Uistite sa, že je nový spínač zapaľovania dobre namazaný. Po odstránení zostavy zapaľovania porovnajte nový spínač a uistite sa, že sa zhodujú. Nové spínače zapaľovania sa z výroby dodávajú vopred namazané a pripravené na inštaláciu. Skontrolujte prítomnosť maziva na všetkých vonkajších pohyblivých častiach a uistite sa, že nový kľúč pasuje a že sa valec otáča hladko v oboch smeroch.

 • Ak nie je valec zapaľovania správne namazaný, naneste na valec tekutý grafit alebo podobné mazivo.
 • V prípade potreby zakúpte mazivo v miestnom obchode s autodielmi.

Zabezpečte, aby sa vnútorné čapy zámku mohli voľne pohybovať. Môžete sa uistiť, že sa vnútorné kolíky zámku správne pohybujú tak, že kľúč niekoľkokrát úplne zasuniete do kľúčovej dierky a vyberiete z nej. Kľúč by sa nemal zachytiť alebo zaseknúť pri ceste do kľúčovej dierky alebo z nej von.

 • Zasekávajúce sa čapy zámkov sa mažú pomocou práškového grafitu, ktorý sa nanáša priamo do kľúčovej dierky.
 • Grafit sa dodáva v malých trubičkách určených na „vystreknutie“ prášku s dostatočnou silou, aby sa dostal do zadnej časti každej kľúčovej dierky. V prípade potreby ho môžete pridať.

Zasuňte valec na miesto a znovu zapojte zástrčku spínača. Keď sa presvedčíte, že nová zostava zodpovedá starej a je riadne namazaná, zasuňte valec do polohy a uistite sa, že je zaistený na svojom mieste. Znovu zapojte zástrčku spínača a nainštalujte všetky predtým odstránené komponenty výbavy.

 • Pomocou kľúča otáčajte valcom dopredu, kým nezacvakne na miesto.
 • Pred zasunutím spínača zapaľovania na miesto nezabudnite zapojiť drôtový spínač zapaľovania do nového valca.
 • Naštartujte motor, aby ste sa uistili, že sa zámok volantu odpojí. Pred zaistením stĺpika riadenia (ak je odpojený) a plastového krytu skontrolujte, či sa motor naštartuje a či sa zámok volantu odpojí/vypne. Urobte to tak, že vložíte kľúč a otočíte ním, pričom vyvíjate tlak na koleso v opačnom smere, než je smerovanie čapu zámku.

  • Skrutky stĺpika riadenia majú zvyčajne špecifikáciu krútiaceho momentu, ktorá sa nachádza v príručke na opravu vozidla, v časti špecifikácie.
  • Ak nie sú zistené žiadne špecifikácie krútiaceho momentu, pevne utiahnite skrutky pomocou ráčny s dlhou rukoväťou pre pákový efekt. Skrutky stĺpika musia byť zaistené, aby sa počas jazdy neuvoľňovali vibrácie.
 • Odkazy