3 spôsoby organizácie triedy

Trieda sa môže ľahko stať miestom chaosu a neporiadku. Nemusíte sa však zmieriť s neporiadkom v triede. V dobre organizovanej triede sú priestory, sedadlá a dekorácie usporiadané podľa toho, čo je pre vašich žiakov najefektívnejšie. Vyhraďte si jasné, ľahko identifikovateľné miesta na konkrétne účely a vytvorte si systém, aby ste papiere nikdy nestratili. Dbajte však na to, aby študenti túto starostlivo usporiadanú miestnosť nenarušili. Zapojte ich do upratovania a organizovania miestnosti.

Metóda 1 z 3:Vytvorenie uprataného priestoru


Uvoľnite stôl. Prvým miestom, kde by ste mali začať, je váš stôl. Čistý, dobre organizovaný stôl vysiela študentom dôležitý signál. Uvoľnite zo stola všetky predmety, ktoré okamžite nepoužívate.[1]
Zdroj experta
Christel Ferguson
Profesionálny organizátor
Rozhovor s odborníkom. 17. decembra 2018.
Vyznačte zásuvky pre tieto položky.[2]

 • Ak máte na stole vždy veľa papierov, uložte ich radšej do kartotéky.
 • Osobné ceruzky, perá, nožnice a iné pomôcky, ktoré žiaci nepoužívajú, by mali byť odložené do zásuvky. Na ich roztriedenie v jednotlivých zásuvkách použite malé priehradky alebo úložné boxy.
 • Ak žiaci nechávajú papiere na vašom stole, pripravte si škatuľu, do ktorej budete všetky tieto papiere zbierať. Označte ich ako svoju poštovú schránku.


Presúvajte stoly žiakov podľa toho, aký typ činností chcete vykonávať. Spôsob usporiadania stolov závisí od toho, aký typ práce chcete, aby žiaci vykonávali. Stoly môžete premiestniť každý deň pred vyučovaním alebo môžete požiadať študentov, aby si svoje stoly premiestnili medzi jednotlivými hodinami. Starostlivo zvážte potreby svojej triedy.[3]

 • Pri triednej diskusii premiestnite stoly do kruhu alebo do tvaru podkovy.
 • Pri činnostiach a diskusiách v malých skupinách premiestnite skupiny 4 – 5 stolov k sebe.
 • Pri práci s partnermi umiestnite 2 lavice oproti sebe pre každú skupinu partnerov.
 • Ak žiakov skúšate alebo ich nabádate, aby pracovali samostatne, umiestnite stoly od seba tak, aby všetky stoly boli otočené dopredu do miestnosti.
 • Ak pracujete s batoľatami alebo žiakmi základnej školy, nechajte na podlahe dostatok voľného priestoru na aktivity.
 • Niektorí študenti môžu potrebovať viac priestoru, buď z dôvodu fyzickej poruchy, alebo poruchy učenia. Umiestnite týchto študentov tak, ako najlepšie viete.


Rozdeľte miestnosť na určené priestory pre rôzne činnosti. Či už pripravujete stanovištia pre prvákov, alebo zariaďujete miestnosť pre stredoškolákov, dbajte na to, aby každá časť miestnosti mala jednotný, ľahko identifikovateľný účel.[4]

 • Žiaci základnej školy môžu mať „stanovištia“, napríklad výtvarné stanovište, stanovište na čítanie, matematické stanovište alebo stanovište na individuálnu prácu.
 • Starší žiaci možno nebudú potrebovať tieto stanice. Namiesto toho označte, kde majú žiaci odovzdať prácu, nechať si batoh, vyzdvihnúť ceruzky alebo perá alebo si nabiť notebook.
 • Umiestni značky a popisky pre každú časť triedy. Napríklad vyveste nad regálmi s knihami tabuľku s nápisom „Priestor na čítanie“ alebo použite tabuľku s nápisom „Tu odovzdajte úlohy“.“


Zriaďte pre mladších študentov kocky na odkladanie vecí. Označte každý kumbál jeho menom. Dajte žiakom pokyn, aby si počas vyučovania nechali svoje batohy, kabáty, čižmy do dažďa a iné veci, ktoré možno nebudú potrebovať. Dajte žiakom vedieť, že ak budú niečo potrebovať z batohu, môžu si to vziať počas hodiny.[5]

 • Žiaci stredných a vysokých škôl nemusia mať v triede skrinky, pretože môžu mať skrinky. Ak nemajú skrinky, poskytnite im priestor na zavesenie kabátov, dáždnikov alebo iného vonkajšieho oblečenia, ale nechajte ich, aby si svoje batohy nechali pri sebe.


Používajte označené úložné boxy na uloženie pomôcok na policiach. V policiach môže byť rýchlo neporiadok, pretože knihy, pomôcky a učebné pomôcky sa zmiešajú. Triediť podobné predmety spolu do úložných boxov. Zásobník označte jeho účelom a zásobníky rozmiestnite na policiach. Pripomeňte žiakom, aby svoje pomôcky odkladali do správneho koša.

 • Môžete mať napríklad samostatné priehradky na nožnice, štetce, ceruzky, kalkulačky alebo rôzne farby papiera. Odpadky, ktoré obsahujú nebezpečné predmety, ako napríklad nožnice, ukladajte vysoko alebo za svoj stôl, najmä ak učíte menšie deti. Naučte žiakov správnemu spôsobu, akým by sa tieto pomôcky mali rozdeľovať, aby sa predišlo nehodám.
 • Aj takto sa dajú organizovať knihy. Usporiadajte si koše podľa témy, napríklad história alebo beletria, alebo podľa úrovne čítania jednotlivých kníh.
 • Môžete byť kreatívni v tom, čo použijete na odkladacie koše, najmä ak nechcete minúť veľa peňazí. Na perá, ceruzky, fixky a štetce sa výborne hodia poháre. Do krabíc od topánok môžete uložiť CD, bloky alebo kalkulačky. Skvelým nápadom je tiež požiadať administratívu o predmety, ktoré sú k dispozícii na vaše použitie. Napríklad môže byť k dispozícii miestnosť s učiteľskými potrebami, do ktorej máte prístup, alebo ďalšie škatule, ktoré môžete použiť.


Ozdobte steny vzdelávacími a motivačnými zdrojmi. Priestor na stene je skvelý spôsob, ako pomôcť študentom pochopiť, čo sa v triede deje. Vyveste úlohy na nástenku, umiestnite pravidlá triedy alebo kalendár blízko prednej časti, zaveste motivačné plagáty alebo vyveste ľahko čitateľné tabuľky.[6]

 • Možno budete chcieť označiť oblasť na zobrazenie ukážky študentských prác! Snažte sa, aby bolo zastúpených čo najviac žiakov, pričom cieľom je, aby boli všetci. Ak učíte starších žiakov so striedavým vyučovaním, mohli by ste skúsiť ich prácu striedať. Vytvorte si napríklad rozvrh, v ktorom budú práce jednotlivých tried vždy na 1 týždeň.
 • Vyberte si dekorácie na základe témy vašej hodiny. V učebni prírodných vied vyveste periodickú tabuľku, anatomickú schému človeka alebo návod na používanie laboratórneho vybavenia. Na hodine dejepisu vystavte portréty slávnych osobností alebo vytvorte časovú os udalostí.
 • V triede so všeobecným zameraním vyzdobte stenu podľa stanovíšť alebo tém. Môžete tiež vystaviť študentské práce, ako napríklad výtvarné práce, grafy alebo básne, ktoré vytvorili študenti.
 • Niektoré deti môžu byť ľahko rozptýlené alebo príliš stimulované príliš veľkým množstvom dekorácií. Nechajte 1 stenu v triede prázdnu. Umožnite študentom pracovať pri tejto stene, ak im to pomôže.[7]

Metóda 2 z 3: Sledovanie dokumentov


Napíšte si svoj plán do plánovača. Majte 1 plánovač pre všetky svoje učiteľské povinnosti. Zapíšte si dátum školských podujatí, termíny klasifikácie alebo stretnutia s vedením školy. Nezabudnite si poznačiť, kedy je potrebné odovzdať formuláre, plány vyučovacích hodín a iné dokumenty administratíve.[8]

 • Môžete používať písomný plánovač alebo aplikáciu v počítači a telefóne, napríklad Kalendár Google, Todoist alebo Day Planner.


Vytvorte si systém archivácie na pracovné listy, pomôcky, lekcie a formuláre.[9]
Odborný zdroj
Christel Ferguson
Profesionálny organizátor
Odborný rozhovor. 17. decembra 2018.
Spôsob rozdelenia súborov je na vás, ale mali by ste si vybrať systém, ktorý funguje. Len dbajte na to, aby ste písomnosti vždy zakladali tak, ako ich dostanete alebo vyhotovíte. Niektoré spôsoby, ako si môžete usporiadať svoje papiere, zahŕňajú: [10]

 • Podľa predmetu. Farebne označte jednotlivé priečinky podľa predmetu a všetky podobné plány hodín, pomôcky, pracovné listy a CD uchovávajte spolu.
 • Podľa typu dokumentu. Pracovné listy, materiály na rozdávanie, plány vyučovacích hodín alebo kartičky s povolením uchovávajte oddelene od seba.
 • podľa dátumu. Všetky hodiny na určitý deň, týždeň alebo mesiac si môžete dať dokopy bez ohľadu na predmet.


Farebne označte plány hodín podľa dňa v týždni. Priraďte každému dňu v týždni 1 farbu. Ak potrebujete predložiť svoje plány administratíve, uľahčí im to rozlišovanie dní. Pomôže vám tiež vedieť, ktorý plán vyučovacej hodiny si vziať na ktorýkoľvek 1 deň.[11]

 • Ak chcete naozaj pracovať dopredu, farebne označte všetky svoje plány hodín na daný mesiac. Priraďte 1 farbu na každý týždeň. Každý deň v týždni môže mať trochu iný odtieň tejto farby.
 • Umiestnite svoje plány hodín do kartotéky alebo si na ne vyčleňte zásuvku v pracovnom stole.


Používajte poštové schránky na rozdávanie a zhromažďovanie papierov, formulárov a úloh. Systém poštových schránok vám uľahčí zhromažďovanie alebo vracanie písomiek, zameškaných prác, potvrdení o povolení alebo iných poznámok študentom namiesto ich rozdávania v triede. Vrátenú úlohu vložte do schránok pred začiatkom hodiny. Študenti môžu používať aj poštovú schránku na odovzdávanie domácich úloh alebo denných prác pred odchodom z triedy.[12]

 • Ako poštové schránky použite malé úložné boxy, krabice od topánok alebo držiaky na spisy. Pre vyššie ročníky sú skvelou možnosťou malé plastové úložné zásuvky. Môžete nájsť jednotlivé zásuvky, ktoré sú o niečo väčšie ako list papiera, alebo si môžete kúpiť priečinok s 3 zásuvkami. Sú ľahko stohovateľné, takže môžete mať zásuvku pre každú vyučovaciu hodinu.
 • V nižších ročníkoch označte každú schránku menom žiaka alebo dajte každému žiakovi číslo jeho schránky. Umiestnite tieto škatule spolu na vhodné miesto, napríklad v blízkosti kociek alebo pri stole.
 • Vo vyšších ročníkoch s rotujúcimi triedami vytvorte samostatnú schránku pre každú vyučovaciu hodinu.
 • Povedzte žiakom, že je ich povinnosťou kontrolovať si schránky každý deň. Pripomeňte im, že ste sa vrátili do práce.
 • Nechajte si schránku aj pre seba. Umiestnite na stôl škatuľu, do ktorej budú študenti odovzdávať práce, formuláre a dokumenty.
 • Vďaka tomu budú mať študenti všetky dokumenty na jednom mieste, aby ich nestratili.


Umiestnite prácu neprítomných žiakov do samostatného priečinka. Ak žiak vynechá niektorý deň, môže sa ľahko stať, že zabudne odložiť svoju prácu. Hneď ako zistíte, že chýbajú, vložte všetky pomôcky, domáce úlohy alebo pracovné listy do priečinka s ich menom a dátumom. Dajte ho študentovi po návrate alebo ho vložte do jeho poštovej schránky.[13]
Dôveryhodný zdroj
Asociácia pre dohľad a rozvoj kurikula
Nezisková organizácia poskytujúca inovatívne a účinné vzdelávacie zdroje pre pedagógov určené na podporu výsledkov žiakov
Prejsť na zdroj

Metóda 3 z 3:Udržiavanie usporiadanej miestnosti


V prvý deň vyučovania naučte žiakov rutinu v triede. Zapojte študentov do každodenného riadenia triedy. Ukážte im, kde sa nachádzajú všetky zásoby. Poučte ich o tom, ako majú dodržiavať pravidlá triedy, a požiadajte ich, aby si pred odchodom odložili svoje veci.[14]

 • Môžete napríklad povedať: „Je veľmi dôležité, aby ste si výtvarné potreby odložili do správneho koša. Ak si nie ste istí, kam to patrí, opýtajte sa ma.“
 • Zdôraznite žiakom, že by si mali udržiavať poriadok na svojich písacích stoloch a v boxoch. Vysvetlite im dôležitosť čistého pracovného priestoru. Mohli by ste povedať: „Je ľahké urobiť prácu, ak je váš stôl čistý. Vyhoďte všetky staré papiere. Nezabudnite, že v triede nesmiete používať žuvačky.“


Používajte odhlasovací hárok na knihy a iné materiály. Materiály v triede majú vo zvyku odchádzať. Aby ste tomu predišli, požiadajte žiakov, aby si vypožičali materiály, ako sú knihy, kalkulačky, hry, prístroje alebo laboratórne vybavenie. Nechajte ich napísať svoje meno na lístok s dátumom, kedy ho odhlásili, a dátumom, kedy ho vrátili.[15]

 • Je to potrebné najmä vtedy, ak si študent potrebuje vziať predmet domov alebo ho chce použiť mimo triedy.
 • Jednoduchý spôsob, ako si udržať prehľad o veciach, je označiť každý predmet číslom. Požiadajte žiaka, aby si na hárok zapísal aj číslo svojej položky.
 • Lacnejšie predmety, ako sú perá a ceruzky, nemusia stáť za námahu pri zapisovaní a vypisovaní. Drahšie vybavenie, ako sú fotoaparáty alebo kostýmy, by sa však malo vždy skontrolovať.


Napíšte denný rozvrh na tabuľu. Dajte študentom presne vedieť, čo môžu od hodiny očakávať. Napíšte si, aké hodiny budete robiť, ako aj to, koľko času majú žiaci na jednotlivé činnosti. Pomôže to žiakom naučiť sa hospodáriť s časom a zároveň ich to povzbudí, aby si upratali a zaobstarali pomôcky na ďalšiu hodinu.[16]

 • Ako alternatívu môžete rozvrh premietnuť na bielu tabuľu alebo obrazovku a potom ho na začiatku hodiny ústne skontrolovať.
 • Môžete napríklad napísať, že sa budete učiť geometriu od 11:00 do 12:00. To pomôže žiakom pochopiť, že musia mať pripravené kalkulačky, ceruzky a uhlomery.
 • Rozdeľte hodiny na menšie aktivity. Napríklad môžete žiakom povedať, že 10 minút sa budete učiť o trojuholníkoch, 20 minút budete robiť pracovný list a potom si ho ako trieda prejdete.
 • Starším žiakom v špecializovanejších triedach oznámte, ako budú tráviť hodiny. Napríklad môžete 20 minút prednášať, potom 10 minút diskutovať v skupine a potom ďalších 10 minút prezentovať výsledky skupiny pred triedou.

 • Na konci vyučovania a dňa so žiakmi upratujte triedu. Povedzte žiakom, kedy je čas upratať a prejsť na ďalšiu aktivitu. Dajte im najavo, že na konci každej hodiny by si mali odložiť svoje staré pomôcky. Na konci dňa požiadajte študentov, aby vám pomohli pozbierať odpadky, premiestniť lavice späť na miesto alebo utrieť stoly.

  • Používajte signál, ktorý dá žiakom najavo, kedy je čas upratať. Môžete zazvoniť, použiť budík na telefóne alebo začať podpisovať pieseň.
 • Odkazy