3 spôsoby oslovenia mníšok

Ak chcete hovoriť alebo písať mníške, ale nechcete byť neúctivý, možno neviete, ako ju osloviť. Pri oslovovaní mníšky je dôležité, aby ste dodržiavali tradície a normy stanovené Cirkvou, najmä ak mníšku osobne nepoznáte. Dodržiavaním cirkevných tradícií a pozornosťou pri rozprávaní sa môžete naučiť, ako správne osloviť mníšku.

Metóda 1 z 3:Osobné oslovenie mníšky

Oslovujte ich sestro. Mníšku by ste nemali oslovovať len jej menom alebo priezviskom. Namiesto toho by ste mali použiť výraz „sestra.“ To znamená úctu a je to výraz, ktorý väčšina cirkví používa pre mníšku.[1]

 • Môžete napríklad povedať niečo také: „Dobrý deň, sestro. Ako sa dnes máte?“

Za meno sestry pridajte meno mníšky. Po vyslovení „sestro“ môžete pridať aj celé meno alebo priezvisko mníšky.“ Ak poznáte mníšku, s ktorou hovoríte, pridajte jej meno, aby ste titul personalizovali.[2]

 • Ak sa mníška volá napríklad Sophia Smithová, môžete ju označovať ako „sestra Smithová“ alebo „sestra Sophia Smithová“.“
 • Ak ste s mníškou priatelia, môže vám dovoliť, aby ste ju oslovovali „sestra Sophia“.“ Predtým, ako ju takto nazvete, sa však uistite, že ste sa jej spýtali, či to nevadí.

Zavolajte predstavenej kláštora alebo kláštornej matke predstavenej. Predstavená je najvyššie postavená mníška v cirkvi. Vo väčšine foriem kresťanstva sa pri oslovení predstavenej používa oslovenie „ctihodná matko“ a „vaša ctihodnosť“.

 • Môžete povedať niečo ako: „Nech je Pán s vami, predstavená matka.“

Vstaňte, keď do miestnosti vstúpi mníška. Zostaňte stáť, kým si mníška nesadne. Je to znamenie úcty a v kresťanskej viere sa hojne praktizuje.[3]

V prítomnosti mníšky si zložte klobúk. Nosenie klobúka pred mníškou by sa mohlo považovať za neslušné. Podobne ako pri omši je zvykom, že v prítomnosti mníšky si treba dať dole bejzbalovú čiapku alebo klobúk nenáboženského charakteru.[4]

Metóda 2 z 3:Oslovenie mníšky v liste

Ako pozdrav napíšte „Drahá sestra“. Mníšky sa označujú ako sestry, preto je správny spôsob, ako začať list mníške slovami „Drahá sestra“. Za „sestra“ môžete pridať aj ich meno a priezvisko, ako keď ich oslovujete osobne.[5]

 • Ak sa napríklad mníška volá Margaret Millsová, môžete napísať: „Drahá sestra Margaret Millsová.“

Na obálku uveďte ich meno a iniciály rádu. Keďže do určitého kláštora alebo rehole môže patriť veľa mníšok, pri adresovaní listu mníške je rozumné uviesť celé meno. Za ich meno napíšte iniciály ich rádu alebo cirkvi, do ktorej patria.[6]

 • Ak by ste napríklad adresovali list Sarah Jonesovej z Katolíckeho biblického združenia, napísali by ste: „Adresát: Sestra Sarah Jonesová, C.B.A.“

V texte listu skracujte sestru na Sr. Ak chcete písať skrátene, môžete výraz sestra skrátiť slovom „sr.“ Skracovanie „sestra“ by sa malo robiť len v tele listu, nie v pozdrave.[7]

 • Napríklad: „Keď sr. Moody mi dal moju prvú Bibliu, otvorila mi oči pre cirkev a Božie učenie.“

Skráťte predstavenú Matku v tele listu, aby ste ušetrili čas. Píšte páter. Matka namiesto predstavená matka. Ak sa potrebujete v texte listu viackrát odvolať na predstavenú matku, môžete použiť skratku, aby ste ušetrili trochu času.[8]

 • Môžete napísať niečo ako: „Páter. Matka poverila všetky mníšky, aby študovali Bibliu.“

Metóda 3 z 3:Oslovenie mníšky v pravoslávnom kresťanstve

Ak sa potrebujete niečo opýtať, porozprávajte sa s predstavenou. Niekedy sú mníšky viazané sľubom mlčanlivosti a v skutočnosti s vami nemôžu hovoriť. Pokiaľ mníška nie je otvorená a nadšene sa s vami nerozpráva, svoje otázky smerujte na predstavenú kláštora alebo monastiera.[9]

Nazývajte tonzúrované mníšky matkami. To, či je mníška tonzúrovaná, zistíte podľa toho, že má na hlave klobúk, valcovitú čiernu čiapku so závojom. Toto je posledné štádium pre ženy, ktoré sa chcú stať mníškami pravoslávnej cirkvi, a každá žena, ktorá dosiahne toto štádium, by sa mala nazývať „Matka.“[10]

Mníšky, ktoré nie sú poistené, oslovujte sestro. Mníšky bez tonzúry sa v pravoslávnom kresťanstve niekedy nazývajú aj novicky a rázsochy. Ide o prvú a druhú etapu mníšskeho života žien praktizujúcich pravoslávnu vieru. Ak daná mníška nenosí klobúk, mali by ste ju oslovovať „sestro“.“[11]

 • V prípade pochybností oslovte ženu „matko“, aby ste ju neznevážili. Ak sú to novicky alebo rehoľníčky, opravia vás bez toho, aby sa urazili.

Skloňte hlavu a zdvihnite dlane, aby ste prijali požehnanie. Keď vidíte tonzúrovanú mníšku, je zvykom požiadať o požehnanie. Keď chcete prijať požehnanie, položte si pravú ruku na ľavú, dlaňami nahor. Mníška potom povie požehnanie a urobí znamenie kríža.

 • Pobozkať mníške ruku po prijatí požehnania. Po prijatí požehnania je zvykom pobozkať mníške vrch ruky. Počkajte, kým dokončí požehnanie a urobí znamenie kríža, a až potom jej pobozkajte ruku.
 • Odkazy