3 spôsoby otvárania dverí vlaku

Vo všeobecnosti sa nemusíte starať o otváranie dverí vlaku, pretože ich automaticky otvára obsluha vlaku. Niektoré vlaky však vyžadujú, aby ste na otvorenie dverí použili tlačidlo alebo rukoväť. Možno budete potrebovať otvoriť aj dvere na prechod cez vozne alebo na núdzové opustenie vlaku. Stačí nájsť rukoväť alebo tlačidlo a postupovať podľa všetkých vyvesených pokynov.

Metóda 1 z 3:Otváranie vstupných a výstupných dverí

Skontrolujte, či sa na dverách alebo v ich blízkosti nachádzajú tlačidlá alebo rukoväte. Niektoré vlaky majú tlačidlá alebo rukoväte, ktoré vám umožnia otvárať a zatvárať dvere. V iných vlakoch môže byť rušňovodič ten, kto kontroluje, kedy sa dvere otvárajú a zatvárajú. Skontrolujte, či sú na dverách vlaku alebo vedľa nich kľučky alebo tlačidlá na otváranie a zatváranie.

  • Tieto tlačidlá spravidla označujú svoju funkciu textom na tlačidle alebo v jeho blízkosti, napríklad „stlačte, aby ste otvorili“ alebo „otvorte“ a „zatvorte“.“
  • Kľučky dverí vlaku sú často buď tyče, ktoré sa otáčajú doľava a doprava, alebo zárezy zabudované priamo vo dverách, ktoré vám umožnia ich posúvanie a zatváranie.

Hľadajte svetlá alebo značky, ktoré vás upozorňujú na možnosť otvorenia dverí. Vlak je mnohokrát vybavený svetelným indikátorom alebo nápisom, ktorý vás upozorní, že je čas otvoriť dvere. Tie sa bežne nachádzajú nad dverami alebo vedľa nich. Môžu mať aj podobu hlásenia cez zvukový systém vlaku.

  • Ak je vlak vybavený indikátorom, nepokúšajte sa otvoriť dvere, kým sa nerozsvieti kontrolka alebo kým sa neozve hlásenie.

Dvere otvorte, keď vlak úplne zastaví. Ak vlak používa na otváranie a zatváranie dverí tlačidlá alebo kľučky, počkajte, kým vlak úplne nezastaví. Potom stlačte tlačidlo alebo posuňte rukoväť, aby ste ich otvorili.[1]

  • Dvere vlaku sú často vybavené snímačmi, ktoré nedovolia otvoriť dvere skôr, ako vlak úplne zastaví.

Ak vlak nemá kľučky alebo tlačidlá, počkajte, kým dvere otvorí obsluha. Ak váš vlak nemá kľučky, tlačidlá ani iné otváracie mechanizmy, dvere pravdepodobne otvorí obsluha vlaku alebo sprievodca. Počkajte, kým to urobia. Pokusy o vypáčenie dverí vlaku môžu viesť k vášmu zraneniu a mechanickým poruchám dverí.[2]

Rýchlo nastupujte alebo vystupujte z vlaku. Po otvorení dverí sa snažte čo najefektívnejšie nastúpiť alebo vystúpiť z vlaku, pričom nezabúdajte, že aj ostatní musia urobiť to isté. Po prejdení dverami urobte krok na stranu, aby ste zabezpečili, že aj ostatní cestujúci môžu podľa potreby nastúpiť alebo vystúpiť z vlaku.[3]

  • Ak nastupujete do vlaku, umožnite vystupujúcim cestujúcim najprv vystúpiť. Zabezpečíte tým hladký a rýchly proces prechodu pre všetkých.

Metóda 2 z 3:Používanie dverí medzi vozňami

Preštudujte si pravidlá vlaku týkajúce sa prechodu cez vozne. Rôzne vlakové linky majú rôzne pravidlá pre prechádzanie medzi vozňami. Všeobecne platí, že ak je prechod medzi vozňami zakázaný alebo obmedzený, váš vlak bude mať vyvesené značky alebo plagáty. Uistite sa, že ste si dôkladne prečítali označenia, aby ste pochopili, či a kedy môžete prechádzať medzi vozňami.[4]

  • Niektoré vlaky vám umožnia prejsť medzi vozňami, ale len keď vlak stojí. Prechádzanie cez dvere, keď je vlak v pohybe, môže mať za následok, že budete musieť na najbližšej zastávke odísť a/alebo dostanete pokutu.[5]
  • Tá istá vlaková linka môže mať rôzne pravidlá týkajúce sa prechodu medzi vozňami pre rôzne modely vlakov. Nepredpokladajte, že len preto, že ste už predtým prechádzali cez vagóny na danej vlakovej linke, je to povolené v každom vlaku.

Skontrolujte, či sa dvere dajú otvoriť. Nie všetky vlaky majú dvere medzi vozňami. Aj keď ich majú, niektoré dvere môžu byť trvalo zamknuté. Skontrolujte, či má váš vagón dvere, ktoré ho spájajú s ďalším vagónom. Ak sa tak stane, vyhľadajte tlačidlo, rukoväť alebo páku, ktorá vám umožní otvoriť dvere. Nezabudnite tiež, že mnohé vlaky majú v súčasnosti riadne priechody medzi vozňami, čo znamená, že prechod je vždy bezpečný. Zvyčajne sa to týka len hlavných vlakov, ale niektoré metro ho môže mať tiež.[6]

Otvorte dvere, keď vlak stojí. Ak je to možné, pokúste sa počkať, kým vlak nezastaví, aby ste mohli prejsť cez vozne. Čakanie na zastavenie vlaku znamená, že vtedy je vlak najstabilnejší. Minimalizuje sa tým pravdepodobnosť zakopnutia alebo zranenia.[7]

Ak potrebujete prejsť počas jazdy, počkajte, kým sa vlak nedostane na rovné koľaje. Ak nemôžete počkať, kým vlak zastaví, počkajte, kým sa vlak nedostane na rovný, rovný úsek koľají. Uľahčí vám to pohyb medzi vozňami, pretože zákruty a stúpania môžu skôr narušiť vašu rovnováhu.

Pomocou tlačidla alebo páky otvorte dvere vlaku a prejdite. Keď vlak úplne zastaví alebo je na bezpečnom úseku trate, použite tlačidlo alebo rukoväť na otvorenie dverí, aby ste mohli opustiť vagón. Na dverách do ďalšieho vozňa bude príslušné tlačidlo alebo kľučka, aby ste mohli nastúpiť.[8]

Metóda 3 z 3:Otvorenie dverí v núdzovej situácii

Pred otvorením dverí sa presvedčte, či sa mimo vlaku nenachádza nejaké nebezpečenstvo. Nikdy neopúšťajte vlak bez toho, aby vás na to neupozornil vlakový personál alebo záchranné služby. Najbezpečnejšie miesto na pobyt je zvyčajne vo vlaku. Ak vo vašom vozni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, e.g. požiaru alebo dymu, potom by ste mali zostať na mieste. Predtým, ako sa v núdzovej situácii pokúsite otvoriť dvere, uistite sa, že je to bezpečné. Počúvajte pokyny vlakového dispečera, aby ste zistili, či sa v okolí nenachádzajú nebezpečenstvá, ako sú nadzemné drôty, 3. a/alebo 4. elektrická koľajnica, trosky, nábrežia a priľahlé jazdné dráhy.[9]

Nájdite núdzové tlačidlo, gombík alebo potiahnite. Takmer každý vlak má spôsob, ako otvoriť dvere v prípade núdze. Na väčšine koľajových vozidiel je k dispozícii rukoväť na núdzové uvoľnenie dverí (alebo Egress), ktorá po ich zatiahnutí zastaví vlak. majte na pamäti, že rušňovodič môže na krátky čas toto obmedzenie zrušiť, aby sa zabránilo zastaveniu na nebezpečnom alebo nevhodnom mieste. Rukoväte na únikových cestách niektorých vlakov nezabrzdia vlak, v takom prípade hľadajte tlačidlo núdzového zastavenia, gombík alebo reťaz umiestnenú vedľa dverí alebo tesne nad nimi (môžu byť aj v priestore na sedenie nad oknami a v kúpeľniach). Vyhľadajte označenie označujúce mechanizmus núdzového otvorenia. Môže na nich byť napísané „potiahnutím otvorte“ alebo „zatlačením otvorte“.“

  • Často sú tiež zapustené, aby do nich ľudia náhodou neťahali, nestrkali alebo do nich nenarazili.
  • Stlačte tlačidlo alebo zatiahnite za páku. Keď zistíte, že situácia je bezpečná, stlačte tlačidlo núdzového otvorenia, zatiahnite za gombík alebo páku podľa označenia vo vašom vlaku. V niektorých prípadoch sa tak môžu dvere otvoriť len čiastočne. V takomto prípade budete možno musieť ručne zatlačiť alebo úplne vytiahnuť dvere. Z vlaku vystupujte len na strane cessny (strana bez koľají). Ak to nie je možné, buďte pri zostupovaní mimoriadne opatrní. Vyhnite sa zakopnutiu o koľaje tým, že cez ne budete prechádzať, a vždy dávajte pozor na vlaky, pretože v hlučných oblastiach môžu byť vlaky úplne tiché.
  • Odkazy