3 spôsoby písania ďakujem v španielčine

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré sa treba naučiť v každom novom jazyku, je, ako napísať alebo povedať „ďakujem“. Písanie „ďakujem“ v španielčine je pomerne jednoduché, ale mierne sa líši v závislosti od kontextu a stupňa formálnosti, ktorú chcete vyjadriť. Tento článok vám ukáže viacero spôsobov písania „ďakujem“ v španielčine.

Metóda 1 z 2:Písanie jednoduchého poďakovania


Napíšte slovo „gracias“. Gracias je slovo pre poďakovanie v španielčine. Môže sa použiť takmer v akomkoľvek kontexte, aby sa vyjadrila vďačnosť.

  • Slovo gracia v španielčine znamená „milosť“, takže gracias doslovne sa prekladá ako „milosti“ alebo „veľa milostí“.[1]
  • Slovo gracias španielsky hovoriaci v Latinskej Amerike vyslovujú ako „grass-ee-ass“ a v Španielsku ako „grath-ee-ass“.


Zdôraznite svoje poďakovanie pridaním „muchas“ alebo „muchísimas“. Ak chcete povedať niečo v zmysle „ďakujem veľmi pekne“ alebo „ďakujem veľmi pekne“, môžete povedať buď muchas gracias alebo muchísimas gracias.[2]

Metóda 2 z 2: Napísanie formálnejšieho poďakovania


Napíšte „Som vďačný“. „Som vďačný“ sa v španielčine píše takto „estoy agradecido“ ak ste muž, alebo „estoy agradecida“ ak ste žena.


Napíšte „vopred ďakujem“. Fráza „vopred ďakujem“ sa píše takto „con gracias anticipadas“ v španielčine.


Napíšte „ďakujem, pane“ alebo „ďakujem, pani“. „Ďakujem, pane“ sa píše ako „gracias señor“[3]
v španielčine. „Ďakujem, madam“ sa píše ako „gracias señora“.[4]
Nezabudnite dať na písmeno „n“ diakritickú tylku.


Napíšte „ešte raz ďakujem“. Ak chcete povedať „ešte raz ďakujem“, môžete napríklad na konci listu napísať „con gracias repetidas“.


Napíšte „ďakujem“ ako podstatné meno. Ak chcete napísať „ďakujem“ ako podstatné meno, použijete slovo „agradecimiento“. Napríklad veta „poslala poďakovanie za svadobné dary“ by sa do španielčiny preložila ako „ella envió una nota de agradecimiento por los regalos de boda“.[5]

Kontrolný list


Ukážkové spôsoby poďakovania v španielčine

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Odkazy