3 spôsoby písania dizertačnej práce

Dizertačná práca je knižné dielo pôvodného a rozsiahleho výskumu, ktoré sa predkladá ako súčasť kandidatúry na získanie doktorského titulu.[1]
Písanie dizertačnej práce je dlhý a náročný proces. Ak si však vyhradíte čas na fyzickú, psychickú a akademickú prípravu, vypracujete správnu tému a stratégiu a budete písať stabilne,dobre organizovane, výrazne zvýšite svoje šance na úspech, a to tak na dokončenie projektu dizertačnej práce, ako aj na získanie titulu.

Metóda 1 z 3:Nastavenie sa na úspech


Prijmite účel, ktorý sa skrýva za písaním dizertačnej práce. Písanie dizertačnej práce je obrovská úloha, preto je dôležité pochopiť účel, ktorému má slúžiť. Pochopením širších cieľov cvičenia môžete starostlivejšie vypracovať svoju prácu tak, aby ste preukázali, že ste tieto ciele dosiahli.[2]

 • Dizertačná práca dokazuje vašu schopnosť vypracovať originálny výskum s pôvodnými, podstatnými myšlienkami a analýzou. Ako od odborníka sa od vás očakáva, že prispejete k svojmu odboru tým, že budete produkovať nové myšlienky, ktoré riešia existujúce problémy alebo otázky. Vaša dizertačná práca slúži ako váš prvý významný krok.
 • Dizertačná práca tiež preukazuje vaše majstrovstvo v oblasti dizajnu výskumu. Dokazuje, že dokážete vykonávať výskum spôsobom, ktorý je prijateľný pre váš odbor.


Zdokonaľte svoje zručnosti v riadení času. Napísať takýto komplexný dokument a zároveň navštevovať vyučovanie, pracovať ako asistent alebo laborant, prípadne vyučovať na bakalárskom stupni je prinajlepšom náročné. Aby ste sa zmestili do času potrebného na všetku prácu, ktorú musíte urobiť, spolu s nevyhnutným časom na spánok a oddych, musíte sa naučiť čo najlepšie využiť čas, ktorý máte.[3]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
Inštrukčná služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Vytvorte si podrobný plán, ktorý bude zahŕňať vaše väčšie ciele v oblasti výskumu a písania, ako aj vaše menšie ciele. Snažte sa harmonogram dodržiavať v čo najväčšej možnej miere počas práce.
 • Vyhraďte si čas na oddych, keď sa aj tak nedá pracovať. Počúvajte napríklad audioknihy alebo podcasty, keď cestujete do školy. Pri obede a večeri doháňajte náskok na svojich obľúbených webových stránkach. Cvičenie počas čakania na výsledky vyhľadávania alebo testov.
 • Spite podľa pravidelného rozvrhu. Niekedy to bude neuveriteľne náročné, ale pravidelný spánok vám dodá viac energie a sústredenia.


Pracujte na svojich schopnostiach zvládania stresu. Písanie dizertačnej práce je veľmi stresujúci proces, takže dobré zvládanie stresu bude pre vás v tomto období rozhodujúce. Ak sa nedokážete dobre vyrovnať so stresom, bude pre vás veľmi ťažké napísať dizertačnú prácu. Naučte sa zvládať stres a uvoľňovať ho zdravým a účinným spôsobom ešte pred začatím práce na dizertačnej práci a začleňte stratégie zvládania stresu do procesu plánovania.[4]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
Inštrukčná služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Zmiernite stres cvičením, počúvaním hudby alebo sledovaním zábavných videí. Hľadajte také aktivity, ktoré sa dajú ľahko zaradiť do zložitých rozvrhov.
 • Vyskúšajte aj meditáciu, cvičenia hlbokého dýchania, techniky všímavosti alebo iné odporúčané aktivity na odbúranie stresu. Ak na vás stres dolieha, navštívte školské poradenské centrum (ak je k dispozícii) alebo sa poraďte s licencovaným terapeutom o užitočných stratégiách.


Vytvorte si priestor, kde môžete usilovne a bez rozptyľovania pracovať. Pri písaní dizertačnej práce sa budete musieť vedieť sústrediť. To znamená, že musíte mať priestor, ktorý je pohodlný, tichý a bez rušivých vplyvov. Musí tiež poskytovať ľahký prístup ku všetkému, čo potrebujete na písanie: knihy, počítač, internetové pripojenie, zdroje energie atď.[5]

 • Niektorým ľuďom sa najlepšie pracuje v uzavretej miestnosti so stolom, iní dávajú prednosť práci v knižnici alebo v kaviarni. Vyhľadajte rady kolegov a priateľov, ale tiež zistite, aký typ nastavenia vám najlepšie vyhovuje.
 • Mať jedno vyhradené pracovné miesto uľahčuje mať všetko tam, kde to potrebujete. Niektorí ľudia však pracujú lepšie, ak sa pohybujú medzi rôznymi pracovnými priestormi. Opäť záleží na vašich osobných preferenciách.


Vyhľadajte Financovanie aby ste tento proces mohli brať ako prácu. Pravdepodobne sa budete musieť počas práce finančne zabezpečiť a práca mimo školy môže byť vašim programom zakázaná alebo prinajmenšom odsudzovaná. Na realizáciu výskumu budete potrebovať aj finančné prostriedky – napríklad na cestovanie za účelom zberu alebo prezerania materiálov.[6]

 • Písanie dizertačnej práce nie je len robenie naozaj veľkého a dlhého projektu – je to skutočne práca sama o sebe. Zabezpečením finančných prostriedkov ju budete môcť lepšie vnímať a spracovať týmto spôsobom.
 • Požiadajte svoju katedru a poradcu o usmernenie, aké sú najlepšie zdroje financovania vo vašom programe a odbore.
 • Vo všeobecnosti sa snažte získať skôr granty ako pôžičky. Veľmi užitočné sú aj štipendiá vašej univerzity.

Metóda 2 z 3:Určenie témy, stratégie a tézy


Vypracujte si počiatočnú myšlienku svojej témy. Nezabudnite, že na nej budete pracovať veľmi dlho, takže téma dizertačnej práce musí byť niečo, čo vás zaujme a upúta. Vaša téma musí byť dostatočne komplexná na to, aby ste mohli vypracovať analýzu v rozsahu knihy. Vaša práca na danú tému musí byť významným príspevkom k vedeckej práci vo vašom odbore, preto sa snažte vyhnúť témam, ktoré sú už dobre spracované. Musí to byť tiež niečo, čo sa cítite byť schopní dokázať a podporiť.[7]

 • Budete potrebovať tému, ktorá zapadá do kontextu iných prác, ktoré už boli vykonané vo vašom študijnom odbore. V niektorých prípadoch možno budete musieť preskúmať rôzne oblasti, aby ste našli správny kontext pre svoju prácu.
 • Využite roky štúdia a ponorenie sa do tejto oblasti, aby ste prišli na otázky, obavy alebo problémy, ktoré neustále vzbudzujú váš záujem.
 • Pri zužovaní zoznamu potenciálnych tém si položte otázky, ako napr: „Čím môžem prispieť k tomu, že existujúce vedecké poznatky ešte nie sú známe??“; „Je táto téma príliš veľká (alebo malá) rozsahom na dizertačnú prácu?“; „Som pripravený venovať roky svojho života tejto téme?“


Spolupracujte so svojím poradcom na doladení témy. Váš poradca bude vaším sprievodcom na tejto nebezpečnej ceste, preto sa uistite, že mu rozumiete a dokážete s ním spolupracovať. Neschopnosť komunikovať zložité myšlienky s touto osobou veľmi sťaží ďalší postup. Obaja by ste mali dôkladne rozumieť tomu, čo sa snažíte urobiť a čo od vás váš školiteľ očakáva.[8]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
inštruktážne služby UNC na akademickej pôde a online, ktoré poskytujú pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Výber správneho poradcu môže výrazne prispieť k úspechu vašej dizertačnej práce. Dôkladne si premyslite, ako sa hodíte nielen z hľadiska výskumných záujmov, ale aj osobnostne.
 • Pri zužovaní všeobecnej témy na jasné zameranie si vezmite k srdcu pokyny svojho poradcu. Majte však na pamäti, že ide o vašu dizertačnú prácu, takže buďte ochotní a schopní uviesť a obhájiť svoje argumenty.


Pri vytváraní stratégie majte na pamäti svoju komisiu. Dôkladne si premyslite, ako budete zostavovať svoju komisiu. Vedzte, aké sú ich odborné oblasti, ako aj oblasti, v ktorých sú ich vedomosti menej spoľahlivé. To ovplyvní spôsob, akým budete dizertačnú prácu písať. Zvážte tiež, aké typy výskumu a dôkazov vysoko oceňujú, ako aj konkrétne metódy alebo interpretácie, ku ktorým pristupujú skeptickejšie.[9]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
Inštruktážna služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Neignorujte členov svojej komisie, kým nenastane čas na predloženie návrhu. Využite ich skúsenosti a znalosti pri dolaďovaní témy, vypracovávaní dizertačnej práce a pri výskume. Nezabudnite, že sú súčasťou vášho tímu!


Formulujte svoju tézu počas výskumu. Vo všeobecnosti platí, že najlepšie je ísť do výskumného procesu s predstavou o tom, aká má byť vaša dizertačná práca, ale nechať sa viesť samotným výskumom pri tvorbe vašej dizertačnej práce. Bez ohľadu na to, koľko si myslíte, že už o téme viete, rozsiahly a hĺbkový výskum potrebný na dizertačnú prácu odhalí mnohé prekvapenia a výzvy.

 • Nechajte sa výskumom viesť k vašej téze namiesto toho, aby ste sa snažili prinútiť výskum, aby sa prispôsobil vašej téze.
 • K výskumu, písaniu a revízii dizertačnej práce pristupujte ako k samostatným úlohám. Nesnažte sa začať písať, keď máte za sebou len časť výskumu, inak budete mať problémy so zosúladením rôznych úloh a možno budete musieť v priebehu práce urobiť veľké zmeny.[10]

Metóda 3 z 3:Efektívne a účinné písanie


Vytvorte si osnovu na štruktúrovanie písania dizertačnej práce. Naplánujte si štruktúru dizertačnej práce podľa noriem vášho odboru. Čím podrobnejšia bude vaša osnova, tým ľahšie sa vám bude efektívne písať. Táto osnova bude neoceniteľným plánom a nemala by sa ignorovať ani podceňovať.[11]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
inštruktážne služby UNC na akademickej pôde a online, ktoré poskytujú pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Vaša škola alebo katedra môže vyžadovať, aby ste vypracovali formálny návrh alebo prospekt, ktorý vám môže pomôcť pri organizácii vašej dizertačnej práce. Pozrite si usmernenia vašej katedry, aby ste zistili, aké postupy musíte dodržať.
 • Osnova dizertačnej práce má často rovnakú základnú formu ako kratšie výskumné práce, začína úvodom do témy, uvedením niektorých súvislostí, predstavením výskumu predchádzajúcich vedcov, predložením vlastných dôkazov, bojom proti dôkazom, ktoré vám nesedia alebo sú v rozpore, a potom sa uzatvára.
 • Môže sa vyskytnúť aj diskusia o vašich metódach, ale to, kam bude smerovať a do akej miery bude integrovaná do ostatných častí, bude do veľkej miery závisieť od vášho odboru.
 • Porozprávajte sa so svojím poradcom a komisiou o očakávanej dĺžke a štruktúre dizertačných prác vo vašom programe a odbore.


Každý deň si vyhraďte konkrétny čas na písanie. Vypracovanie stanoveného harmonogramu vám výrazne pomôže pri vypracovaní dizertačnej práce. Každý deň si vyhraďte čas na písanie a nevyužívajte ho na nič iné. Zvyknete sa tak sústrediť na písanie a pomôže vám to riešiť aj problémy s motiváciou.[12]

 • Vyberte si čas dňa, ktorý vám vyhovuje. Ak ste príliš unavení na to, aby ste písali v noci, píšte ráno. Ak vášmu mozgu trvá pol dňa, kým sa správne naštartuje, píšte večer.
 • Ak počas voľného času trpíte blokom spisovateľa, venujte sa niektorým ďalším „písomným prácam“, ktoré sa v dizertačnej práci vyžadujú. Pracujte napríklad na bibliografii, naformátujte citácie alebo dolaďte tabuľky, grafy či obrázky.


Venujte pozornosť hlasu a času pri písaní. Uistite sa, že používate správny hlas a čas pre práce vo vašom odbore. Je neuveriteľne ťažké a časovo náročné vracať sa k textu a upravovať ho z hľadiska času a hlasu, preto sa snažte, aby bol správny hneď na prvýkrát. Opýtajte sa svojho poradcu na správnu metódu a potom sa uistite, že pri písaní venujete pozornosť týmto detailom.[13]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
Inštrukčná služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejdite na zdroj

 • Vo väčšine prípadov by sa dizertačné práce mali písať v aktívnom hlase a v prítomnom čase. Chcete dať jasne najavo, že sa priamo zaoberáte zdrojovými materiálmi a súvisiacou vedou a vytvárate niečo nové.


Vyhnite sa neprofesionálnemu alebo nerozhodnému jazyku. Niektoré typy jazyka vám v akademickom písaní na vysokej úrovni neslúžia dobre. Vyhnite sa týmto typom formulácií hneď na začiatku a ušetríte si neskoršie úpravy, pretože váš poradca vám nepochybne povie, aby ste ich zmenili alebo odstránili.[14]
Dôveryhodný zdroj
Centrum písania Univerzity Severnej Karolíny
Inštrukčná služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Nerozhodný alebo podmienený jazyk robí vašu dizertačnú prácu slabšou. Nechcete povedať, že vaša téza je „pravdepodobne“ správna alebo že tento dôkaz je „možno“ významný. Stojte si za svojimi tvrdeniami, aj keď nemusia byť také pevné, ako by ste chceli. Uistite sa však, že sa v texte dôkladne zaoberáte aj obmedzeniami, výzvami a/alebo konkurenčnými názormi na vaše tvrdenia.
 • Hovorový jazyk, slang, príliš neformálny jazyk, skratky a regionalizovaný jazyk sú zvyčajne zlým výberom pre zaradenie do dizertačnej práce. Neuvádzajte ich, ak nie sú pre vašu tému podstatné.


Urobte si z citovania zdrojov prioritu. Nedbalosť pri citovaní zdrojov môže viesť k obvineniu z plagiátorstva. Tejto bolesti hlavy sa určite chcete vyhnúť, preto uvádzajte všetky informácie, ktoré uvádzate a ktoré nie sú vaše. Citovanie poslúži aj na to, aby vaša práca pôsobila dôveryhodnejšie a dôkladnejšie.[15]
Dôveryhodný zdroj
Centrum písania Univerzity Severnej Karolíny
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Aby ste ušetrili čas a mali prehľad o citáciách, uvádzajte svoje zdroje počas písania. Túto prácu si môžete uľahčiť používaním bibliografického softvéru, napríklad EndNote, Zotero alebo Refworks.
 • Môžete zdôrazniť, kedy myšlienky pochádzajú od vás a tiež to, že sú podporené inými, prostredníctvom vašich formulácií a citácií. Napríklad: „Strunový syr je chutný a zábavný, pretože je to syr a môžete sa s ním hrať. Ďalšie dôkazy o tom nájdete v článku dr. Mickey a dr. Minnieho práca na túto tému.“
 • Obzvlášť odvážne tvrdenia alebo myšlienky, ktoré spochybňujú prijaté naratívy, je určite potrebné citovať. Musíte si vytvoriť silnú oporu pre takéto vystupujúce tvrdenia.
 • Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či by ste mali niečo uviesť, jednoducho to uveďte. Odpoveď je pravdepodobne aj tak áno!


Získajte spätnú väzbu počas celého procesu písania. Nečakajte, kým napíšete celý návrh, aby ste získali spätnú väzbu od svojich kolegov a poradcov. Ukážte im celkovú štruktúru svojej dizertačnej práce a prehľad svojho výskumu a dôkazov a návrhy jednotlivých kapitol alebo dokonca častí kapitol v priebehu. Ich spätná väzba vám pomôže zistiť, kde ste zanedbali informácie alebo urobili príliš veľa logických skokov.[16]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
Inštrukčná služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Písanie dizertačnej práce je procesom písania, získavania spätnej väzby, revidovania, získavania ďalšej spätnej väzby atď. Nenechajte sa frustrovať – takto to má fungovať!
 • Kolegovia, ktorí tiež píšu dizertačné práce, sú skvelým zdrojom na získanie spätnej väzby. Budú sa tiež ochotne podeliť o občasné radosti a množstvo frustrácií z tohto procesu!

 • Majte na pamäti požiadavky na formátovanie, štýl a korektúry. Väčšina programov má špecifické požiadavky na formátovanie a štylistiku dizertačných prác a môže byť lákavé nestarať sa o nič z toho až do konca procesu. Ak však budete mať pri písaní na pamäti aspoň základy týchto požiadaviek, ušetríte si na konci cesty veľa starostí.[17]
  Dôveryhodný zdroj
  University of North Carolina Writing Center
  Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
  Prejsť na zdroj

  • Uistite sa, že máte aspoň niekoľko týždňov na riešenie problémov s formátovaním. Mnohé univerzity majú veľmi prísne požiadavky na formátovanie a možno budete musieť vykonať viacero kôl opráv, kým vám dizertačnú prácu schvália na konečné odovzdanie.
  • Váš poradca vám môže pomôcť s požiadavkami na formátovanie a štýl. Tajomníci katedier alebo programov sú tiež často fantastickými zdrojmi.
  • Často si svoju prácu čítajte, aby ste našli pravopisné a gramatické chyby. Drobné chyby, ako sú tieto, môžu narušiť plynulosť vašej práce a spôsobiť, že vaše tvrdenia a analýza budú menej presvedčivé.
 • Referencie