3 spôsoby podania prihlášky na postgraduálne štúdium

Podanie prihlášky na postgraduálne štúdium môže byť jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré počas svojej akademickej kariéry urobíte. Strašidelné? Možno. Odstrašujúci? Prípadne. Vyvolávajú úzkosť? Pravdepodobne. Ale nezabudnite, že je to aj šťastná vec! Ak sa pri podávaní prihlášky čo najlepšie pripravíte, vytvoríte si a budete dodržiavať harmonogram a urobíte si domáce úlohy o postgraduálnych školách pred začiatkom procesu podávania prihlášok a po ňom, môžete (o niečo) pokojnejšie čakať na list o prijatí.

Spôsob 1 z 3:Rozhodovanie o tom, či, kedy, kde a ako


Zistite, či je pre vás postgraduálne štúdium vhodné. Ešte predtým, ako začnete proces podávania prihlášky, venujte nejaký čas analýze svojej pripravenosti prevziať záväzok, ktorý si vyžaduje postgraduálne vzdelávanie. Ukončenie postgraduálneho štúdia bude trvať niekoľko (a možno aj veľa) rokov, môže stáť značné sumy peňazí (aj s grantmi, štipendiami, asistentskými pobytmi atď.) a buď oddiali, alebo preruší vaše pôsobenie na trhu práce. V závislosti od študijného programu to tiež nemusí viesť k získaniu práce.[1]

 • Nehovorte si len: „No, nie som si istý, čo chcem robiť po skončení vysokoškolského štúdia, a mám rád históriu, tak asi skúsim ísť na postgraduálne štúdium kvôli tomu.“ Venujte čas vážnemu zváženiu časových a finančných záväzkov, potenciálnych výhod (alebo aj nevýhod) vzhľadom na vaše kariérne vyhliadky, vplyv na váš osobný život atď.
 • Postgraduálne štúdium nie je len o tom, že sa vám daný predmet „naozaj páči“. Ide o to, aby ste sa venovali dôslednému štúdiu a pokročilému zvládnutiu nejakého prvku tohto predmetu. Je to tvrdá práca a nie vždy je to zábava, ale môže byť veľmi obohacujúca – finančne, osobne aj inak.
 • Porozprávajte sa s profesormi alebo známymi, ktorí absolvovali postgraduálne štúdium. Pozrite sa na vyhliadky na zamestnanie a „návratnosť investície“ do vysokoškolského štúdia vo vašom odbore.


Pokračujte priamo z vysokoškolského štúdia alebo najprv získajte skúsenosti. Neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, kedy je vhodné ísť na postgraduálne štúdium. Pre mnohých ľudí má väčší zmysel pokračovať rovno a dokončiť postgraduálne štúdium pred začatím (alebo opätovným začatím) kariéry. Pre iných je z finančných, osobných alebo iných dôvodov odklad praktickejší a vhodnejší.

 • Ak máte v hlave stanovený kariérny plán a v ceste vám nestojí žiadna prekážka, pravdepodobne je najlepšie pokračovať priamo z vysokoškolského štúdia.
 • Nemajte však pocit, že ste vo výraznej nevýhode, ak ste už niekoľko rokov zamestnaní. Mnohé postgraduálne programy ocenia vaše skúsenosti z reálneho života, najmä ak vypracujete svoje prihlasovacie materiály tak, aby ste ich zdôraznili ako svoju silnú stránku.[2]
  Zdroj experta
  Stacy Blackman
  Konzultant pre prijímacie konanie na MBA
  Rozhovor s odborníkom. 7. apríla 2020.
  Mnohé absolventské programy zamerané najmä na obchod alebo technológie sú zostavené s ohľadom na pracovníkov, ktorí sa snažia o kariérny postup.[3]


Vyberte si, kde sa prihlásite a kde prijmete. Nikto nemá čas ani mentálnu výdrž podávať prihlášky na všetky potenciálne vhodné postgraduálne programy. Musíte si vyberať a riadiť sa faktormi – od financií až po blízkosť konkrétnych členov fakulty – ktoré sú pre vás najdôležitejšie. To isté platí, keď sa rozhodujete medzi viacerými ponukami na prijatie.

 • Pri výbere miesta, kam sa chcete prihlásiť, venujte čas spísaniu svojich cieľov (kariérnych a osobných), kariérnej, finančnej a individuálnej situácie a svojich súčasných silných a slabých stránok. Porozprávajte sa s ľuďmi, ktorým dôverujete, a s ľuďmi na školách, o ktorých uvažujete. Ak je to možné, navštívte. Zozbierajte čo najviac informácií.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká chemická spoločnosť
  Vedecká spoločnosť pre tých, ktorí sa zaoberajú chémiou, a vydavateľ niekoľkých popredných recenzovaných vedeckých časopisov
  Prejsť na zdroj
 • Ak dostanete viacero súhlasov, navštívte školy, na ktoré ste boli prijatí, a získajte skutočný pocit z toho, ako vyzerá univerzitný areál. Porozprávajte sa so súčasnými študentmi, prejdite sa po okolí, pýtajte sa a dôverujte svojmu inštinktu. Ak sa vám zdá dobrá viac ako jedna škola, je čas na ďalšie zoznamy. Opäť venujte každej škole samostatnú stránku a vytvorte podrobné porovnanie výhod a nevýhod.
 • Plán pre postgraduálne štúdium poskytuje veľa dobrých informácií o tom, ako si vybrať, kam sa prihlásiť a kde prijať.


Zistite si finančné a praktické problémy. V ideálnom prípade získate finančnú podporu automaticky po schválení do programu. Aj v takomto prípade (a najmä ak to tak nie je) sa pozrite na externé štipendiá, granty a pôžičky, ktoré vám pomôžu zmierniť finančné bremeno. Program vám pravdepodobne môže poskytnúť užitočné informácie, ale urobte si aj vlastnú domácu úlohu. Platba za postgraduálne štúdium môže byť pre vás dobrým začiatkom.

 • Možno sa budete aj sťahovať, takže súčasťou vašich príprav môže byť aj hľadanie a zariaďovanie bytu.
 • Nestrávte tých pár mesiacov medzi ukončením štúdia a začiatkom štúdia na postgraduálnej škole len vysedávaním na gauči. Kontaktujte svojich nových profesorov, zistite, či existujú nejaké zoznamy literatúry, s ktorými môžete začať, uistite sa, že ste vyplnili všetky potrebné dokumenty, naučte sa orientovať v areáli univerzity, nájdite najlepšie miesta na štúdium (a oddych) atď.
 • Ak ste neboli prijatí na žiadny z vybraných programov, zvážte, či by ste to mali skúsiť znova na budúci rok alebo si vybrať inú cestu. Ak ste boli prijatí len na školu, o ktorej ste sa „rozhodovali“, rozhodnite sa, či by ste mali prijať tam, alebo počkať a skúsiť to znova na vami preferovanej škole (školách).

Metóda 2 z 3: Najlepšie argumenty pre prijatie


Pozrite si požiadavky na absolventské programy, ktoré vás zaujímajú. Predtým, ako začnete pracovať na prihláške, nezabudnite si pozrieť požiadavky na prihlášku programu, aby ste sa uistili, že ju dokážete vyplniť. Urobte to pre všetky programy, o ktoré máte záujem, a uvedomte si, že zvyčajne existuje veľmi konkrétny zoznam požadovaných dokumentov. Môžu to byť napr:

 • Vysokoškolské prepisy
 • Výsledky GRE alebo výsledky iných požadovaných testov
 • Vyhlásenie o účele
 • Vzorka písania


Motivačný list na mieru. Či už sa to nazýva sprievodný list, list záujmu, list o zámere, vyhlásenie o účele, osobné vyhlásenie alebo inak, takmer každá postgraduálna škola bude požadovať nejaké písomné vyjadrenie vášho záujmu a vhodnosti pre daný program. Sprievodné listy sa zvyčajne riadia všeobecnými vzormi a formátmi, ale to nie je ospravedlnenie, aby ste ako súčasť prihlášky poslali všeobecný list. Formujte ho do podoby špecifického listu pre konkrétny program.

 • Ak sa hlásite na viacero postgraduálnych škôl, nemusíte nutne písať listy pre každú z nich od začiatku. Uistite sa však, že ich individualizujete tak, aby každý list hovoril o špecifických atribútoch svojho cieľového absolventského programu.
 • Ak absolventský program požaduje osobné vyhlásenie alebo vyhlásenie o účele, ktoré sa zaoberá konkrétnymi otázkami (ako napríklad „Aké sú vaše kariérne ciele?“ alebo „Ako zapadneš do tohto oddelenia?“), uistite sa, že vo svojom liste uvádzate presne to, čo ste uviedli.[5]
 • Napíšte list záujmu o štúdium na vysokej škole je vynikajúcim zdrojom informácií o plánovaní, formátovaní, písaní a prispôsobení vášho listu (listov).


Ak je to požiadavka, predávajte sa svojím životopisom. Ak nepoznáte pojem „životopis“ (alebo „curriculum vitae“), nebojte sa – je to len akademická verzia životopisu. A rovnako ako potenciálni zamestnávatelia, aj pracovníci prijímacích oddelení na postgraduálne štúdium budú tento dokument skenovať, aby posúdili, či máte skúsenosti, zručnosti a snahu uspieť. Tak si na ňom dajte záležať.

 • Podobne ako životopis, aj životopis je štruktúrovaný na základe kľúčových zložiek, ako sú vzdelanie, skúsenosti, úspechy, aktivity, špeciálne zručnosti, členstvo a referencie. Máte však o niečo väčšiu flexibilitu v dĺžke dokumentu aj v usporiadaní materiálov v životopise. Nebojte sa prekročiť dĺžku dvoch strán (bez toho, aby ste to prehnali) a pokúste sa uprednostniť svoje najsilnejšie oblasti (napríklad bohaté relevantné skúsenosti s výskumom) tým, že ich umiestnite na začiatok dokumentu.[6]
 • Buďte presní, priami, aktívni (nie pasívni), sebavedomí a pravdiví v tom, čo uvádzate, a v jazyku, ktorý používate.
 • Podrobnejšie rady nájdete v časti Napíšte životopis (Curriculum Vitae).


Získajte skvelé referencie. Väčšina, ak nie všetky postgraduálne školy očakávajú, že dostanete viacero (často 3, ale možno 2 alebo až 5) odporúčacích listov od osôb, ktoré sa môžu zaručiť za vašu kvalifikáciu.[7]
Odborný zdroj
Stacy Blackmanová
Konzultant pre prijímacie konanie na MBA
Odborný pohovor. 7. apríla 2020.
Ak sa uchádzate o štúdium počas dokončovania bakalárskeho štúdia, vašimi najlepšími možnosťami pre referencie budú pravdepodobne váš hlavný poradca a členovia fakulty, ktorí vás a vašu prácu dobre poznajú. Ak ste v zamestnaní už niekoľko rokov, možno budete chcieť zamiešať aj nadriadených a kolegov.[8]

 • Referenčné listy by mali byť aktuálne – napísané alebo dôkladne aktualizované počas obdobia podávania žiadosti – a individualizované – nie plné všeobecných formulácií a nejasných odporúčaní. Vy, samozrejme, nemôžete ovplyvniť, čo sa vaši odporúčatelia rozhodnú napísať; preto je nesmierne dôležité, aby ste si vybrali správnych ľudí, o ktorých viete, že vypracujú dôkladný a pozitívny list.
 • Nečakajte na poslednú chvíľu so žiadosťou o referencie a nikdy nepredpokladajte, že ich niekto napíše za vás. Požiadajte o referenčný list 1 alebo dokonca 2 mesiace vopred tak, že úctivo požiadate e-mailom (alebo osobne) a uvediete všetky potrebné údaje. S blížiacim sa termínom sa uistite, že list bol odoslaný, a po jeho ukončení vyjadrite svoju vďačnosť.


Zostavte ostatné požadované materiály. Najmä ak sa hlásite na niekoľko študijných programov súčasne, môže byť frustrujúcim faktom, že každý z nich bude mať pravdepodobne iné požiadavky na prihlášku. Niektoré môžu chcieť písomné ukážky, vyhlásenie o výskumných záujmoch alebo filozofii vyučovania a množstvo ďalších príloh. Uistite sa, že máte prehľad o tom, čo je potrebné zaslať s každou prihláškou, a uistite sa, že každý dokument bol starostlivo vypracovaný a skontrolovaný.

 • Každá prihláška bude pravdepodobne vyžadovať oficiálny výpis z vašej vysokoškolskej inštitúcie (inštitúcií). Zistite si postup objednávania výpisov zo školy (škôl) a neodkladajte podanie žiadosti. Vysvedčenia alebo neoficiálne výpisy známok sú zriedkavo akceptovateľné.
 • Plán pre postgraduálne štúdium obsahuje užitočné materiály o plánovaní, absolvovaní a nahlasovaní prijímacích skúšok na postgraduálne štúdium.


Vyplňte žiadosť. Hoci mnohé programy pre absolventov v súčasnosti používajú online prihlášky, niektoré môžu stále vyžadovať papierovú prihlášku. Bez ohľadu na to sa v prihláške spravidla vyžadujú základné osobné údaje, podrobnosti o vašich študijných výsledkoch a iných skúsenostiach, zoznam vašich referencií a možno bude obsahovať niekoľko otázok s krátkou odpoveďou.

 • Neponáhľajte sa a vyplňte prihlášku úplne a presne. Ak ju vypĺňate ručne, píšte čitateľne. Veľká časť materiálov sa bude opakovať z vášho životopisu, ale nikdy nepíšte „pozri životopis“ ani neskracujte svoje odpovede. Buďte dôkladní.
 • Väčšina žiadostí je spojená s poplatkom, ktorý sa v USA často pohybuje okolo 100 USD.S. Ak si nemôžete dovoliť platiť, kontaktujte absolventský program a informujte sa o možných zníženiach alebo odpustení poplatkov.
 • Uistite sa, že ste prihlášku a všetky ostatné materiály odoslali v dostatočnom predstihu pred termínom, najmä ak ich posielate poštou. Pre pokoj duše si v prípade potreby priplaťte za potvrdenie o doručení.


Pred odoslaním si všetko skontrolujte. A keď už ste v tom, nechajte sa naň pozrieť aj niekoho iného. Pravopisné chyby, gramatické chyby, nepresné/nesúvislé informácie a zlý písomný prejav – to všetko spolu tvorí jeden z „bozkov smrti“ prihlášok na postgraduálne štúdium.[9]
Uistite sa, že vaša prihláška neskončí na hromádke „zamietnutých“ len kvôli nejakým hlúpym chybám, ktoré ste urobili v zhone.

 • Vždy je dobré, ak sa na vašu prácu pozrie ešte jeden pár očí. Ten istý očividný preklep „tvoj“ namiesto „tvoj“ môžete čítať niekoľkokrát bez toho, aby ste si ho všimli, zatiaľ čo iná osoba si ho môže všimnúť hneď.
 • Je obzvlášť dôležité, aby si niekto prečítal vaše vyhlásenie o účele. Mala by byť úplne bez chýb a dobre napísaná. Nechajte si ju skontrolovať dôveryhodným čitateľom, napríklad bývalým profesorom.

Metóda 3 z 3:Zostaňte organizovaní a včasní


Vytvorte si plán a kalendár. Tak ako pri väčšine ostatných vecí v živote, aj pri plánovaní prihlášok na postgraduálne štúdium je kľúčom k úspechu organizácia. Budete potrebovať komplexný zoznam všetkých škôl, na ktoré sa chcete prihlásiť. V závislosti od vašich technologických preferencií si vytvorte počítačový súbor alebo si na tento proces vyhraďte zápisník. Pre každú potenciálnu absolventskú školu vytvorte samostatnú stránku/záznam. Výrazne umiestnite termín na miesto, kde si ho nemôžete nevšimnúť (a tiež ho uveďte do/v preferovaný kalendár) a uveďte informácie, ako napr:

 • Termín podania prihlášky
 • Ďalšie formuláre/prepisy/dokumenty, ktoré je potrebné predložiť spolu s prihláškou
 • Počet požadovaných odporúčacích listov a od koho musia tieto listy pochádzať
 • Poplatok za podanie prihlášky
 • Požadované vyhlásenie o účele/portfólio atď. a ako dlhé/ako podrobné musia byť


Dajte sebe aj ostatným čas. Pri vypĺňaní úspešnej prihlášky na postgraduálne štúdium je zapojených veľa rôznych pohyblivých častí. Sami máte veľa práce, ktorú musíte dokončiť, a tiež sa musíte uistiť, že vaše referencie, poskytovatelia prepisov, testovacie agentúry atď. majú čas na dokončenie svojej práce. Nečakajte so začiatkom.

 • Vyhraďte si 1 alebo dokonca 2 mesiace na referencie a prepisy. Uistite sa tiež, že viete, kedy sa konajú všetky požadované prijímacie skúšky – niektoré sa konajú celoročne, iné len v určitých obdobiach roka – a ako dlho bude trvať, kým sa výsledky zašlú na školu.
 • Na prípravu na skúšky na lekársku alebo právnickú fakultu môžete potrebovať až rok alebo aj viac.
 • Poskytnite svojim referenciám 1 až 2 mesiace na vyplnenie odporúčacích listov pre vás.
 • V najlepšom prípade, ak plánujete nastúpiť na postgraduálne štúdium na jeseň po ukončení bakalárskeho štúdia, mali by ste začať plánovať v máji pred začiatkom posledného ročníka. Vyplnené prihlášky sa často podávajú v decembri toho istého roku.[10]


Vytvorte prispôsobiteľné šablóny. Žiadna z dvoch postgraduálnych škôl nebude chcieť úplne rovnaké materiály k prihláške a každý balík prihlášok, ktorý vytvoríte, by mal byť individualizovaný pre daný program a inštitúciu. Vzhľadom na to si môžete ušetriť trochu času a opakovania tým, že si vytvoríte šablóny bežných prihlasovacích materiálov, ako je životopis, motivačný list, vyhlásenie o výskume atď.

 • Hoci môže byť lákavé vytvoriť si šablónu motivačného listu (napríklad), v ktorej jednoducho „nájdete a nahradíte“ názov jedného programu, kontaktnú osobu atď. s iným, je nepravdepodobné, že by takéto nevýrazné všeobecné vyhlásenie malo pozitívny vplyv. Preukážte svoj úprimný záujem poskytnutím konkrétnych informácií o programe a o tom, či sa naň hodíte.
 • Podobne, aj keď základné informácie zostávajú rovnaké, mierne prepracujte a reorganizujte svoj životopis, aby vyhovoval každému odlišnému programu. Môže sa napríklad zdať, že jeden program viac ocení vaše dobrovoľnícke skúsenosti v múzeu ako iný, takže tento bod zdôraznite, keď je to vhodné.

 • Pripravte sa na čakanie. Po strese, zhone a vzrušení z prípravy a odoslania vašich prihlášok nasleduje … čakanie. Je ťažké presne určiť, ako dlho budete musieť čakať na rozhodnutie, pretože to závisí od mnohých premenných, od počtu prihlášok až po neočakávané choroby členov fakulty. Vo všeobecnosti však počítajte s tým, že na oznámenie o rozhodnutí budete čakať najmenej štyri až šesť týždňov (a možno aj niekoľko mesiacov).[11]
  [12]

  • Pokúste sa počas čakania zvládnuť svoj stres. Nemá zmysel trápiť sa nad prijatím (dúfajme), pretože vaše oznámenie príde v pravý čas. Snažte sa počas čakania sústrediť na iné veci – zacvičte si, venujte sa nejakému koníčku, s plným nasadením dokončite aktuálne školské úlohy a buďte pripravení na ten list – pretože dostanete odpoveď.
 • Referencie