3 spôsoby podpory nadácie Electronic Frontier Foundation

Nadácia Electronic Frontier Foundation (EFF) pracuje na ochrane slobody prejavu a vašich práv na digitálne súkromie. Túto dôležitú prácu môžete podporiť rôznymi spôsobmi. Členom sa môžete stať napríklad ako jednotlivec alebo ako organizácia. EFF prijíma aj darované predmety, ako sú použité autá, počítačové vybavenie a zásoby. Ak chcete EFF zahrnúť do svojho plánu na správu majetku, môžete vytvoriť charitatívny trust alebo urobiť priamy odkaz v závete.

Metóda 1 z 3: Stať sa členom


Vyberte, koľko chcete darovať. Navštívte darcovskú stránku EFF na adrese https://supporters.eff.org/donate/. Potom sa rozhodnite, ako často chcete prispievať. Máte možnosť poskytnúť jednorazový príspevok alebo nastaviť pravidelné mesačné alebo ročné príspevky.

 • Vaša organizácia sa môže stať členom EFF. V takom prípade by ste mali kontaktovať Nicole Pullerovú na adrese [email protected][1]
 • Mali by ste si tiež vybrať sumu. EFF ponúka rôzne možnosti od 25 do 2 500 USD. Môžete si tiež vybrať ľubovoľnú sumu, ktorú chcete darovať.


Vyberte si možnosť platby. Na uskutočnenie platby máte tri možnosti – kreditnú kartu, Bitcoin a PayPal. Po výbere možnosti zadajte svoje údaje. Ak sa napríklad rozhodnete platiť kreditnou kartou, zadajte nasledujúce údaje:

 • meno
 • pošlite e-mail na adresu
 • číslo karty
 • Bezpečnostný (CVC) kód
 • Dátum ukončenia platnosti
 • fakturačnú adresu


Prispieť radšej poštou. Formulár, ktorý je k dispozícii, si môžete stiahnuť tu: https://www.eff.org/files/filenode/mail-in-eff-form-2013.pdf. Vyplňte formulár a potom si urobte kópiu pre svoje záznamy. Vyplnený formulár by ste mali zaslať na adresu Electronic Frontier Foundation, 815 Eddy Street, San Francisco, CA 94109.

 • Prispieť môžete v hotovosti, osobným šekom, cestovným šekom alebo peňažnou poukážkou. Ak používate osobný šek, pokúste sa použiť šek splatný U.S. banka.


Overte si, či je k dispozícii darcovstvo na pracovisku. Ďalším skvelým spôsobom, ako prispieť, je darcovstvo na pracovisku. Ak nahlásite svoj dar, váš zamestnávateľ ho dorovná. Najskôr by ste mali darovať svoj dar a potom vyplniť formuláre pre zodpovedajúci dar, ktoré môžete získať na oddelení ľudských zdrojov.[2]

Metóda 2 z 3:Darovanie predmetov


Darujte svoje vozidlo EFF. Vozidlá môžete darovať charitatívnym organizáciám a potom si ich odpísať z daní. Navštívte stránku http://eff.careasy.org/HOME.html alebo zavolajte na číslo 855-333-4483 a získajte viac informácií o tom, ako môžete darovať svoje vozidlo EFF. Prijímajú nasledujúce vozidlá:

 • autá
 • nákladné autá
 • motocykle
 • prívesy
 • lode


Darujte akcie. Ak darujete akcie EFF, môžete získať daňovú úsporu. Akcie však musíte vlastniť aspoň 12 mesiacov, aby ste mohli získať daňové zvýhodnenie. Mali by ste sa stretnúť s daňovým poradcom, aby ste si overili, na akú výšku odpočtu máte nárok.[3]

 • Pred uskutočnením prevodu by ste mali kontaktovať oddelenie vzťahov s darcami EFF na čísle 415-436-9333 ext. 113. Môžete tiež poslať autorizačný list od svojho makléra.


Poskytnite letecké míle a cestovné body. EFF prijíma tieto dary, aby umožnila zamestnancom cestovať na prednáškové podujatia a konferencie doma i vo svete. Na oplátku môžete získať bezplatné členstvo. Mali by ste kontaktovať [email protected] pre viac informácií.[4]


Darovanie počítačového hardvéru. EFF prijíma počítačové vybavenie a hardvér. Keďže EFF majú špecifické potreby, mali by ste ich najprv kontaktovať a nie jednoducho posielať nevyžiadané vybavenie. Môžete ich kontaktovať na adrese [email protected] sa opýtať, čo by mohli potrebovať.[5]

Metóda 3 z 3:Zahrnutie nadácie do vášho majetkového plánu


Spolupracujte s majetkovým právnikom. EFF môžete darovať aj plánované dary v rámci svojho plánu dedičstva. Mali by ste však úzko spolupracovať s právnikom, aby ste pochopili dôsledky poskytnutia daru. Individuálne právne poradenstvo môže poskytnúť len kvalifikovaný právnik.

 • Advokáta pre majetkové záležitosti môžete nájsť tak, že sa obrátite na miestnu alebo štátnu advokátsku komoru a požiadate o odporúčanie.
 • Viac informácií nájdete aj v časti Výber právnika pre plánovanie majetku.


Zvážte vytvorenie charitatívneho trustu. V prípade trustu prepíšete vlastnícke právo k majetku na právnickú osobu (trust), ktorú riadi správca. Existuje mnoho trustov, ktoré môžete vytvoriť v prospech EFRH. O nasledujúcich otázkach by ste sa mali porozprávať so svojím majetkovým právnikom:

 • charitatívny trust. Majetok môžete darovať do trustu, ktorý potom vypláca príjem z majetku fondu EFF. Po skončení obdobia trustu si aktíva ponecháte vy alebo vaši príjemcovia.
 • Charitatívny zostatkový anuitný fond. Môžete darovať majetok do trustu a získať ročný príjem vo výške najmenej 5 % z darovanej sumy. Mali by ste darovať aspoň 250 000 USD. Po vašej smrti prechádzajú aktíva na EFF.
 • Charitatívny zostatkový fond. Tento trust vypláca pevný percentuálny podiel na základe reálnej trhovej hodnoty aktív v truste, ktorá sa môže meniť v závislosti od trhových podmienok. Mali by ste darovať aspoň 250 000 USD. Po vašej smrti majetok prejde na EFF.


Odkázať EFF majetok v závete. Prostredníctvom závetu môžete EFF darovať hotovosť, nehnuteľnosti, cenné papiere a obchodné podiely. Vo svojej závete budete chcieť použiť nasledujúcu formuláciu:[6]

 • „Odkazujem nadácii Electronic Frontier Foundation, 815 Eddy Street, San Francisco, California 94109, sumu [uveďte sumu] dolárov na jej všeobecné účely.“


Darujte životné poistenie EFF. Môžete darovať poistnú zmluvu životného poistenia EFF alebo ju uviesť ako príjemcu v rámci svojej poistnej zmluvy. Ak darujete životnú poistku priamo, získate na oplátku daňový odpočet.[7]


Uveďte EFF ako príjemcu svojho dôchodkového plánu. EFF si môžete vybrať ako príjemcu z vášho dôchodkového plánu 401(k), 403(b), IRA, kvalifikovaného dôchodkového plánu alebo kvalifikovaného plánu podielu na zisku. Obráťte sa na správcu vášho plánu a vyplňte formulár.[8]


 • Vyberte EFF ako príjemcu finančných účtov. Ak uvediete EFF ako príjemcu na svojich finančných účtoch, váš majetok po vašej smrti získa charitatívny odpočet. EFF môžete uviesť ako príjemcu na týchto účtoch:[9]

  • bankový účet
  • maklérsky účet
  • Účet podielového fondu
  • vkladový certifikát
 • Referencie: