3 spôsoby podpory Rady na ochranu prírodných zdrojov

Rada na ochranu prírodných zdrojov (Natural Resources Defense Council, NRDC) je špičková charitatívna organizácia, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia. NRDC obhajuje právne predpisy, ktoré chránia verejnú pôdu, a žaluje znečisťovateľov a iné podniky, ktoré poškodzujú životné prostredie. Ak chcete podporiť organizáciu NRDC, môžete poskytnúť jednorazový alebo mesačný dar prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu. Okrem toho môžete zahrnúť NRDC do svojho plánovania majetku, a to tak, že darujete svoj majetok v závete alebo vytvoríte charitatívny trust.

Metóda 1 z 3: Poskytnutie daru


Vyberte si, koľko chcete darovať. Jednorazový alebo pravidelný mesačný príspevok môžete poskytnúť na stránke NRDC https://secure.nrdconline.org/site/Donation2?df_id=15743&15743.donation=form1. Môžete darovať ľubovoľnú sumu podľa vlastného výberu. Nezabudnite, že dary sú odpočítateľné z daní.


Poskytnite požadované informácie. Aby mohla organizácia NRDC spracovať váš dar, mali by ste poskytnúť tieto informácie: [1]

 • meno
 • adresu
 • e-mailová adresa
 • Informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte


Darujte radšej poštou alebo telefonicky. Darovať môžete vytlačením formulára na darovanie, ktorý je k dispozícii tu: https://www.nrdc.org/sites/default/files/nrdc-donation-form.pdf?_ga=1.167170366.1438063356.1479221972. Vyplnený formulár zašlite na adresu NRDC, 40 W. 20. sv., NY, NY 10011. Uchovajte si kópiu pre svoje záznamy.

 • Darovať môžete aj telefonicky na čísle 212-727-2700 v čase od 9:30 do 17:30 východného štandardného času.[2]

Metóda 2 z 3:Využitie plánovania majetku na darovanie


Stretnite sa s právnikom pre plánovanie majetku. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete zanechať majetok v prospech NRDC pomocou plánovania majetku. Mali by ste sa stretnúť s právnikom pre plánovanie majetku, aby ste plne pochopili daňové dôsledky poskytnutia daru Rade na ochranu prírodných zdrojov.

 • Odporúčanie na právnika pre plánovanie majetku môžete získať kontaktovaním miestnej alebo štátnej advokátskej komory.
 • Viac informácií nájdete aj v časti Výber právnika pre plánovanie majetku.


Zvážte zanechanie majetku organizácii NRDC. Môžete pomôcť podporiť organizáciu NRDC tým, že jej zanecháte majetok alebo hotovosť vo svojich dôchodkových nástrojoch. Zvážte nasledujúce spôsoby, ako môžete zanechať majetok:[3]

 • Zanechajte majetok v závete alebo zvereneckej listine. Počas svojho života máte naďalej kontrolu nad majetkom. V prípade úmrtia prechádza majetok na NRDC, ktoré ho môže použiť. Pred smrťou si to môžete tiež rozmyslieť a odstrániť dar zo závetu/životného fondu.[4]
 • Uveďte NRDC ako príjemcu vo svojom dôchodkovom pláne, ako je napríklad IRA, 401(k) alebo iný kvalifikovaný plán. Počas svojho života môžete pokračovať vo výberoch. Musíte sa obrátiť na správcu svojho plánu a potom to oznámiť NRDC.[5]
 • Darovanie životného poistenia. Ak máte splatenú životnú poistku, môžete previesť vlastníctvo na NRDC.[6]
 • Zanechajte akcie a iné zhodnotené aktíva. Môžete previesť akcie, dlhopisy alebo podiely v podielových fondoch na NRDC, ktorá ich potom predá a peniaze použije na svoje programy. Majetok musíte vlastniť najmenej jeden rok. Na oplátku získate odpočet z daní.[7]


Poskytnite dar, ktorý vám bude vyplácať príjem. Je možné darovať majetok organizácii NRDC a získať za to príjem. So svojím majetkovým právnikom by ste sa mali porozprávať o nasledujúcich možnostiach:[8]

 • Kúpa charitatívnej anuity. Výmenou za prevod hotovosti alebo cenných papierov na NRDC dostanete doživotne vyplácaný príjem. Minimálna výška daru musí byť 10 000 USD a mali by ste mať aspoň 60 rokov. Po smrti všetkých príjemcov si NRDC ponecháva zostatok majetku.[9]
  Ak máte menej ako 60 rokov, môžete začať financovať anuitu skôr pomocou odloženej darcovskej anuity (za predpokladu, že máte aspoň 40 rokov). Keď dovŕšite 60 rokov, môžete začať čerpať anuitu.[10]
 • Prispieť aktívami do fondu so spoločným príjmom. Na oplátku získate doživotný príjem. Je to niečo ako charitatívna anuita a váš počiatočný minimálny dar by mal byť 10 000 USD.[11]
 • Vytvorenie charitatívnych trustov. Môžete previesť hotovosť, cenné papiere alebo iný majetok do charitatívneho zostatkového fondu a dostávať percento z istiny vo forme platby. Keď sa trust ukončí, NRDC si majetok ponechá. Musíte mať aspoň 100 000 USD.[12]
  Charitatívny anuitný fond je podobný, hoci vykonáva ročné platby v pevných sumách.[13]


Zvážte možnosť charitatívneho zvereneckého fondu. Ďalšou možnosťou je financovať trust z cenných papierov alebo iných zhodnocujúcich sa aktív. Trust vykonáva ročné platby v prospech NRDC. Keď však trust zanikne, majetok prejde na vašich dedičov.[14]

 • NRDC odporúča minimálny dar vo výške 1 000 000 USD do charitatívneho zvereneckého fondu.


Vyžiadajte si ďalšie informácie od NRDC. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať tu http://www.odkaz.vg/nrdc/articles/41.html. V prípade otázok môžete zavolať aj na číslo 212-727-4421.

Metóda 3 z 3: Podpora NRDC inými spôsobmi


Darujte členstvo. Členstvo v NRDC môžete darovať priateľom alebo rodine. Stoja 25 USD.00 za členstvo a váš obdarovaný dostane aj výtlačok štvrťročnej publikácie NRDC.[15]

 • Môžete tiež darovať ekologické darčeky. Toto nie sú členské príspevky. Namiesto toho môžete prispieť 50 dolármi na ochranu veľrybích škôlok. Existuje mnoho ďalších možností daru do výšky 100 USD.[16]


Zúčastnite sa na darovaní na pracovisku. Ak má vaše pracovisko charitatívnu kampaň, môžete prispieť prostredníctvom EarthShare. Pri charitatívnych kampaniach na pracovisku súhlasíte s tým, že sa vám z výplaty odpočíta určité percento a prispejete na účet NRDC.[17]
Dôveryhodný zdroj
Rada na ochranu národných zdrojov
Nadnárodná skupina na ochranu životného prostredia zameraná na občiansky aktivizmus a legislatívne opatrenia
Prejsť na zdroj
Skontrolujte, či sa vaše pracovisko zúčastňuje na charitatívnych kampaniach.


Prispieť výnosmi z predaja a podujatí. Možno budete chcieť prispieť časťou svojich tržieb organizácii NRDC. Jednotlivci a podniky tak určite môžu urobiť, ale musíte dodržať konkrétne kroky, aby ste neporušili zákon: [18]
Dôveryhodný zdroj
Rada na ochranu národných zdrojov
Nadnárodná skupina na ochranu životného prostredia zameraná na občiansky aktivizmus a legislatívne opatrenia
Prejsť na zdroj

 • Zahrňte vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: „[Vaša firma] nie je žiadnym spôsobom spojená s Radou na ochranu prírodných zdrojov ani s jej programami, projektmi alebo webovými stránkami.“
 • Ak chcete uviesť odkaz na webovú stránku NRDC alebo použiť tlačený materiál, v ktorom sa spomína NRDC, mali by ste uviesť nasledujúce údaje: „Viac informácií o ochrane životného prostredia [alebo o konkrétnej otázke] nájdete na www.nrdc.org a zistite, ako sa môžete zapojiť.“
 • Organizácia NRDC neprijíma príspevky od spoločností z týchto odvetví: automobilový priemysel, poľnohospodársky priemysel, chemický priemysel, odpadový priemysel, verejné služby, ropný priemysel, lesný priemysel, výrobcovia spotrebičov, spoločnosti ťažiace nerastné suroviny, obranný priemysel a tabakový priemysel.

 • Zapojte sa bezplatne. Aj keď nemáte žiadne peniaze nazvyš, môžete podporiť prácu NRDC prihlásením sa na odber e-mailových upozornení. Navštívte domovskú stránku NRDC a kliknite na „Zapojte sa.“ Potom pošlite svoju e-mailovú adresu.

  • Budete dostávať pravidelné aktualizácie, ktoré vás vyzývajú, aby ste podnikli kroky a kontaktovali zvolených úradníkov v súvislosti s kritickými environmentálnymi otázkami.
  • NRDC vám poskytne formulárový e-mail, ktorý môžete odoslať, alebo môžete pridať vlastné myšlienky.
 • Odkazy