3 spôsoby použitia Et Al

Latinské skratky, ako atď. a pod. sa používajú často a často nesprávne. Et al. znamená „a ďalší“ a skracuje osoby v zozname, zatiaľ čo atď. možno použiť na skrátenie takmer čohokoľvek.[1]
Po et al sa vždy používa bodka., keďže tento termín sa používa na skrátenie latinského výrazu „et alii“.“ Existuje však niekoľko pravidiel, formálnych aj neformálnych, ktoré sú potrebné na správne používanie et al.

Metóda 1 z 3: Použitie Et Al. Formálne


Použite et al. s citáciami v texte. Zámerom je, aby odkazy boli kratšie a ľahšie sa vstrebávali. [2]
Okrem autorov sa to môže vzťahovať aj na postavy v knihe alebo románe. Vo všeobecnosti sa používa v akademických situáciách alebo pri veľmi formálnom písaní, napríklad pri citáciách v texte a poznámkach v zátvorke. [3]

 • Ak Lewis, Gilbert a Lamar napísali niečo o tímovej práci, odkaz by mohol byť: „Lewis a kol. (2006) preukázal, že prostredie tímovej práce je rozhodujúce pre úspech.“


Použite et al. po poslednom odlišnom autorovi. Citujte podobné odkazy na základe prvých odlišných názvov. Vždy, keď máte viacero pôvodných autorov, ktorí sú rovnakí, citácia by mala smerovať k prvému odlišnému autorovi. Toto pravidlo neplatí, ak sú vedúci autori rôzni. Nasledujúce príklady ukazujú, ako vyriešiť dilemu takmer rovnakých autorov.[4]

 • V roku 2009 Dobbs, Almond a Chen napísali Alfa
  • Prvé citácie: (Dobbs, Almond, & Chen, 2009)
  • Následné citácie: (Dobbs, Almond, & Chen, 2009)
 • Dobbs, Almond, Chen, Brown a Ender napísali Beta
  • Prvé citácie: (Dobbs, Almond, Chen, Brown, & Ender, 2009)
  • Následné citácie: (Dobbs, Almond, Chen a kol., 2009)
 • V roku 2009 Wilson, Dobbs a Almond napísali Gama
  • Všetky citácie sú (Wilson, Dobbs, & Almond, 2009) a v žiadnom prípade sa nezhodujú ani nie sú v rozpore s predchádzajúcimi dvoma citáciami, pretože Wilson je hlavným autorom a líši sa od hlavného autora (i.e. Dobbs) na ďalších dvoch.


Určiť, či sa má použiť čiarka pred et al. V súvislosti s používaním čiarky pred et al. existujú určité nejasnosti a nezhody. Usmernenie je založené na tom, či oxfordská čiarka (i.e. pred spojkou čiarka v zozname väčšom ako dva) sa uprednostňuje. Vo všeobecnosti však platí, že doslovné nahradenie slov „a iných“ do vety vám môže pomôcť pri rozhodovaní. [5]
Na usmernenie použite nasledujúce príklady:

 • Ak by ste nepoužili oxfordskú čiarku, „Moe, Curly, Larry a Shemp“ by bolo „Moe, Curly a spol.“
 • Pri použití oxfordskej čiarky by „John, Paul, George a Ringo“ bolo „John, Paul a spol.“

Metóda 2 z 3:Diferencovanie Et Al. Na základe počtu autorov


Nepoužívajte et al. ak sú autori menej ako traja. Pri prvej aj ďalších citáciách v texte by mali byť obaja autori uvedení ako (Dalton & Wade, 1989). Použitie et al. by sa mali vyhýbať, pretože a pod. sa vždy vzťahujú na autorov v množnom čísle a (Dalton, et al., 1989) by okrem Daltona naznačovali dvoch autorov.[6]


Použite et al. na následné citácie pre troch, štyroch alebo piatich autorov. Vždy, keď máte viac ako dvoch autorov, je možné použiť et al. s citáciou v texte je tam. Prvá citácia ako taká by mala obsahovať všetky ich mená a každá ďalšia citácia môže obsahovať et al. po prvom autorovi.

 • Prvá citácia – (Balboa, Creed, & Drago, 1985)
 • Následné citácie – (Balboa a kol., 1985)


Použite et al. na všetky citácie diel so šiestimi a viac autormi. Uvádzanie šiestich alebo viacerých autorov je ťažkopádne, a to aj v prípade počiatočného odkazu. Ako také použite et al. umožňuje univerzálne skracovanie takýchto odkazov. Napríklad autori Highway, Choozoo, Jones, Fragetti, Profile a Johanson by sa v texte citovali takto: [7]

 • Prvá citácia – (Highway a kol., 1986)
 • Následné citácie – (Highway et al., 1986)

Metóda 3 z 3:Použitie et al. Neformálne


Začlenenie a pod. do pracovných e-mailov. Ak sa odvolávate na skupinu spolupracovníkov, môže byť jednoduchšie použiť et al. ako vymenovať všetkých, ktorí prispeli. Pri používaní et al. majte na pamäti svoje publikum. pri neformálnom písaní. Ak je nepravdepodobné, že by rozumeli, čo to znamená, nahraďte to slovami „a ostatní“ alebo „a ostatní“.“ Dobre fungujú nasledujúce všeobecné príklady písania:

 • „Tento víkend by sme mali ísť do práce na nadčasy Jim, Jesse, Brian a iní. dokončiť projekt.“
 • „Ak David a spol. získať finančné prostriedky, môžeme pokročiť s prototypom.“


Vyhýbajte sa používaniu et al. vo všeobecnej, každodennej reči. Vo všeobecnosti sa používa pri akademickom písaní a do reči sa dobre neprekladá. Rozhodnite sa, či chcete zahrnúť celý svoj zoznam, alebo namiesto tejto latinskej skratky poviete nejaký kratší anglický ekvivalent.[8]
Namiesto et al., použiť obmenu ako v nasledujúcich príkladoch.

 • „Bulls“ by prehrali zápas, keby nebolo Jordana a ostatných strážcov.“
 • „Woody, Buzz Rakeťák a ostatní sa bezpečne dostali do škôlky.“

 • Nepoužívajte et al. s pozdravom. Väčšina pozdravov, ako napríklad „Dear“, má priateľský charakter. Používanie et al., ktorý môže čitateľov zmiasť kvôli použitiu a/alebo interpunkcii, má veľmi strnulý charakter, vôbec nie je priateľský. Okrem toho je v úvodzovkách zväčša nezvyčajný a už len jeho zaradenie vyvolá u príjemcov pochybnosti, či je použitie správne.[9]

  • Skúste nahradiť vhodné slovo v množnom čísle pre skupinu, ktorú oslovujete, namiesto vnucovania et al. do pozdravu.
 • Odkazy