3 spôsoby použitia štartovacej kvapaliny

Štartovacia kvapalina je kvapalina, ktorá pomáha správnemu fungovaniu spaľovacích motorov. Štartovacia kvapalina sa často používa na štartovanie vozidiel, ktorých motory boli zle udržiavané, alebo na štartovanie starších vozidiel, keď teplota klesne pod bod mrazu.

Metóda 1 z 3:Rýchla príprava pred štartovaním

Bezpečne skladovať štartovaciu kvapalinu. Štartovacia kvapalina je vysoko horľavá a horľavá. Skladujte ich a manipulujte s nimi bezpečne. Napríklad neumiestňujte plechovku so štartovacou kvapalinou na horúci motor ani ju nestriekajte do blízkosti horúceho motora.[1]

Nepoužívajte nadmerné množstvo štartovacej kvapaliny. Príliš veľa štartovacej kvapaliny môže poškodiť motor. Na určenie vhodného objemu štartovacej kvapaliny pre vaše vozidlo si preštudujte návod na používanie vášho vozidla a návod na používanie priložený k štartovacej kvapaline.[2]

 • Zvyčajne by malo stačiť niekoľko krátkych dávok štartovacej kvapaliny na naštartovanie motora.

Skontrolujte, či môžete používať štartovaciu kvapalinu s vaším vozidlom. Štartovacia kvapalina sa nemôže používať vo všetkých vozidlách. Ak je napríklad vaše vozidlo vybavené žiarovými sviečkami alebo ak vaše vozidlo používa naftu, nebudete môcť využiť štartovaciu kvapalinu.[3]
Skontrolujte návod na používanie vášho vozidla, či je štartovacia kvapalina vhodná na použitie s vaším vozidlom.[4]

 • Štartovaciu kvapalinu nemožno použiť ani v dvojtaktných motoroch, ako sú napríklad motory kosačiek na trávu.[5]
 • Ak štartovacia kvapalina nie je vhodná pre vaše vozidlo, vyskúšajte alternatívu, napríklad čistič karburátora.[6]

Vyberte si kvalitnú štartovaciu kvapalinu. Pri výbere štartovacej kvapaliny používajte len dôveryhodné značky. Dobrá štartovacia kvapalina by mala motor rýchlo naštartovať pri minimálnom objeme aplikácie. Opýtajte sa v miestnom autoservise, akú štartovaciu kvapalinu odporúčajú pre vaše vozidlo.[7]

Metóda 2 z 3: Nanášanie kvapaliny

Nájdite prívod vzduchu. Prívody vzduchu sú zariadenia vo všetkých vozidlách, ktoré umožňujú miešanie vzduchu s palivom v motore, a tým umožňujú spaľovanie. Sanie vzduchu je vždy pripojené k motoru umiestnenom pod kapotou, ale rôzni výrobcovia vyrábajú svoje vozidlá podľa rôznych špecifikácií, a preto sa sanie vzduchu nachádza na rôznych miestach rôznych vozidiel. Pozrite si používateľskú príručku vášho vozidla, aby ste zistili, kde sa nachádza prívod vzduchu.[8]

 • Prívody vzduchu často vyzerajú ako kovové rúrky. Môžu byť práškovo lakované alebo natreté rovnakou farbou ako vozidlo.

Nastriekajte malé množstvo štartovacej kvapaliny do prívodu vzduchu. Udržujte nádobu so štartovacou kvapalinou vo zvislej polohe. Namierte dýzu plechovky na prívod vzduchu zo vzdialenosti približne 12 palcov (20 cm). Nastriekajte štartovaciu kvapalinu na približne dve sekundy a potom skúste motor naštartovať. Ak sa motor stále neotáča, nastriekajte ďalší dvojsekundový výbuch.[9]

 • Na tento účel budete musieť odstrániť filter zakrývajúci nasávanie vzduchu.[10]

Ak vozidlo neštartuje, odvezte ho k mechanikovi. Ak motor nenaskočí ani po použití vhodnej štartovacej kvapaliny, problém nemusí byť v samotnom motore. Na vine môže byť napríklad chybný spínač zapaľovania vášho vozidla alebo iný systém. Obráťte sa na renomovaného mechanika vo vašom okolí a zistite si jeho názor na riešenie problému.[11]

Metóda 3 z 3:Riešenie problémov s autom, ktoré nechce naštartovať

Nastavenie sytiča. Ak má vaše vozidlo karburátor (zariadenie, ktoré mieša vzduch a palivo) a neštartuje, skontrolujte sytič. Ak je sytič pri pokuse o naštartovanie vozidla zatvorený, otvorte ho. Ak bol otvorený, keď ste sa pokúšali vozidlo otočiť, zatvorte ho.[12]

 • Nastavenie sytiča je dobrý nápad aj vtedy, keď má vaše auto karburátor a naštartuje, ale potom zhasne.
 • Ak nemôžete nájsť sytič, pozrite si návod na obsluhu vozidla.

Skontrolujte, či nie je vlhký. Ak má vaše auto počas daždivých dní problémy so štartovaním, pozrite sa do vnútra krytu rozdeľovača. Ak vidíte vo vnútri viečka rozdeľovača vlhkosť, otočte viečko hore dnom a postriekajte ho mechanickým rozpúšťadlom (alebo ak máte fľašu s rozpúšťadlom a nie nádobu s rozprašovačom, nalejte trochu rozpúšťadla do viečka). Rozpúšťadlo premiešajte a potom ho vylejte. Pred výmenou uzáveru použite čistú handru na zotretie prípadného ďalšieho rozpúšťadla.[13]

 • Viečko rozdeľovača je malý kryt, ktorý chráni rozdeľovač vášho vozidla.
 • Skontrolujte batériu. Ak nepočujete prskanie ani po zapnutí zapaľovania, káble svoriek k batérii pravdepodobne nie sú správne pripojené. Ak spoje svoriek vyzerajú skorodované, zaseknite skrutkovač medzi konektor a pól svorky. Otočením skrutkovača utiahnite spoj. Vyskúšajte motor. Ak naštartuje, vyčistite alebo vymeňte káble batérie.[14]

  • Pri nastavovaní konektora a stĺpika svorky použite skrutkovač s izolovanou alebo drevenou rukoväťou.
 • Odkazy