3 spôsoby použitia tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá možno použiť na vykurovanie alebo chladenie priestoru bez ohľadu na ročné obdobie.[1]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Ministerstvo energetiky
Oficiálna stránka pre U.S. Ministerstvo energetiky, ktoré poskytuje zdroje týkajúce sa energetickej bezpečnosti, úspory a účinnosti
Prejsť na zdroj
Používaním správnych nastavení a pravidelnou údržbou tepelného čerpadla si môžete zabezpečiť celoročné pohodlie a zároveň energetickú účinnosť!

Metóda 1 z 3:Nastavenie čerpadla na leto

Čerpadlo udržiavajte v režime „chladenia“ pri teplote 78 °F (26 °C), aby ste dosiahli najlepšiu účinnosť. Hoci môžete nastaviť termostat na akúkoľvek teplotu bez toho, aby ste zvýšili spotrebu energie, udržujte tepelné čerpadlo nastavené na konštantnú teplotu.[2]

 • Dvere v dome nechajte otvorené, aby cirkuloval vzduch z tepelného čerpadla.
 • Počas vašej neprítomnosti nastavte vyššiu teplotu, aby sa nepretržite nespaľovala energia.

Zapnite možnosť odvlhčovača na odstránenie vlhkosti. Vlhkosť vzduchu môže spôsobiť, že v miestnosti bude pocitovo teplejšie, ako v skutočnosti je. Nastavte tepelné čerpadlo na odvlhčovanie, aby mohlo odstraňovať vlhkosť zo vzduchu vo vašom dome.[3]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Ministerstvo energetiky
Oficiálna stránka pre U.S. Ministerstvo energetiky, ktoré poskytuje zdroje týkajúce sa energetickej bezpečnosti, úspory a účinnosti
Prejsť na zdroj

 • Nastavenie na vašom tepelnom čerpadle môže toto nastavenie označovať ako „suchý režim.“

Na zníženie spotreby energie používajte iba možnosť ventilátora. Možnosť ventilátora použite, ak chcete v dome iba cirkulovať vzduch, a nie privádzať chladný vzduch zvonku. Táto možnosť je úsporná a prúdenie vzduchu môže ochladiť váš priestor.[4]

 • Ventilátor bude bežať na nízkom nastavení, keď sa dosiahne teplota na termostate. Chladenie sa znovu spustí po opätovnej zmene teploty.
 • Ak nemáte ventilátor s premenlivými otáčkami, vyhnite sa nepretržitému chodu ventilátora, pretože to môže znížiť výkon vášho tepelného čerpadla.[5]
  Walter Brant. Remeselník.

Nepoužívajte automatický režim. Tepelné čerpadlá nastavené na automatický režim budú počas dňa pravidelne prepínať medzi vykurovaním a chladením a časom spotrebujú viac energie. Skontrolujte, či je na jednotke vypnutý automatický režim a či je nastavená na „chladný“.“[6]

 • Automatický ventilátor je iné nastavenie, ktoré riadi rýchlosť ventilátora vo vnútri čerpadla. Toto nastavenie je v poriadku.

Metóda 2 z 3: Prevádzka čerpadla v zime

Pre dosiahnutie najvyššej účinnosti nastavte tepelné čerpadlo na „vykurovanie“ pri 20 °C (68 °F). Udržujte na termostate stálu a príjemnú teplotu. Bežný vykurovací systém zvyčajne vyžaduje, aby ste počas spánku alebo neprítomnosti v dome znížili hodnotu termostatu. [7]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Ministerstvo energetiky
Oficiálna stránka pre U.S. Ministerstvo energetiky, ktoré poskytuje zdroje týkajúce sa energetickej bezpečnosti, úspory a účinnosti
Prejsť na zdroj

Vyhnite sa zvýšeniu termostatu o viac ako 2 stupne naraz. Výrazným zvýšením teploty prinútite tepelné čerpadlo pracovať intenzívnejšie. Mohlo by sa tiež stať, že by sa spustil sekundárny vykurovací systém a spálil by viac energie.[8]

 • Tepelné čerpadlo nebude vykurovať priestor rýchlejšie, ak zvýšite teplotu termostatu.

Zapnite záložnú tepelnú jednotku, ak sú vonkajšie teploty nižšie ako 2 °C (35 °F). Vaše tepelné čerpadlo nebude mať dostatočný výkon na udržanie príjemnej teploty vo vašom dome. V nastavení bude uvedené buď „prídavné“, alebo „núdzové“ vykurovanie.[9]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Ministerstvo energetiky
Oficiálna stránka pre U.S. Ministerstva energetiky, ktorá poskytuje zdroje týkajúce sa energetickej bezpečnosti, úspory a efektívnosti
Prejsť na zdroj

 • Vaša energetická účinnosť sa bude znižovať, čím viac budete prevádzkovať prídavnú jednotku.

Metóda 3 z 3:Údržba tepelného čerpadla

Pred jarným čistením jednotky vypnite jej napájanie. Kontroly alebo čistenie začnite ráno, aby ste nemali tepelné čerpadlo vypnuté počas najteplejšej časti dňa. Pred servisom vnútornej aj vonkajšej jednotky skontrolujte, či je napájanie v poriadku.[10]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Ministerstvo energetiky
Oficiálna stránka pre U.S. Ministerstvo energetiky, ktoré poskytuje zdroje týkajúce sa energetickej bezpečnosti, úspory a účinnosti
Prejsť na zdroj

 • Vnútorná jednotka bude mať ľahko prístupný vypínač.
 • Vonkajšia jednotka vášho čerpadla bude mať elektrický port na vonkajšej stene. Vypínač musí byť otočený tak, aby bol vo vypnutej polohe.

Raz mesačne vyčistite vzduchové filtre.[11]
Walter Brant. Handyman.
Zdvihnite veko vnútornej jednotky a opatrne vyberte filtre. Ak sú pokryté prachom, vložte filtre do horúcej mydlovej vody a jemne ich vydrhnite čistiacou handričkou. Opláchnite mydlo a nechajte ich vysušiť na vzduchu. Po vysušení filtrov ich vložte späť do tepelného čerpadla.[12]

 • Filtre by sa mali vymeniť po 6 mesiacoch používania.

Na čistenie vonkajšej jednotky každých 6 mesiacov použite penový čistič a hadicu. Nastriekajte do bočných vetracích otvorov penový čistiaci prostriedok určený pre klimatizačné zariadenia, aby vyčistil cievku. Nechajte penu v cievkach usadiť na 5 minút. Na odstránenie peny a nečistôt použite hadicu s jemným prúdom.[13]

 • Ak žijete v oblasti s tuhými zimami, vyčistite cievky na začiatku jari a na konci jesene pred prvými mrazmi.
 • Zverte každoročný servis tepelného čerpadla odborníkovi. Profesionálni technici rozoberú a ošetria tie časti vášho tepelného čerpadla, ku ktorým sa možno sami nedostanete. Zabezpečia, aby každá časť fungovala bez problémov, keď budete používať svoje čerpadlo.

  • Ak vaše tepelné čerpadlo signalizuje, že používa odporové teplo, obráťte sa na servisného technika.[14]
   Walter Brant. Handyman.
 • Odkazy