3 spôsoby používania rýmového slovníka

Rýmový slovník je slovník, ktorý vám poskytne slová, ktoré sa rýmujú. Môže to byť užitočná pomôcka pri písaní piesní, básní, riekaniek a dokonca aj prózy. Aby ste mohli rýmový slovník používať efektívne, musíte pochopiť, ako nájsť a vybrať správne slovo, ako využiť rôzne typy rýmov vo svoj prospech a ako organizovať svoju prácu pomocou rôznych rýmových schém.

Metóda 1 z 3:Vyhľadanie správneho rýmujúceho sa slova


Vyhľadajte slovo v indexe. Začnite vyhľadaním prvého slova, s ktorým by ste chceli rýmovať, v indexe vášho rýmového slovníka. Keď nájdete svoje slovo, budete nasmerovaní buď do „skupiny“ (napr.g., 15) alebo „podskupiny“ (e.g., 15.3) v rámci rýmového slovníka. Pod číslom skupiny alebo vedľa neho sa nachádza aj číslo strany (e.g., p. 6).


Otočte na stranu skupiny alebo podskupiny svojho slova. Tu nájdete súbory slov, ktoré sa budú rýmovať s vaším slovom. Ak ste boli nasmerovaní do „podskupiny“, uvidíte len krátky zoznam slov. Ak ste boli nasmerovaní na „skupinu“, uvidíte niekoľko súborov slov rozdelených podľa počtu slabík.


Vyberte slovo, ktoré sa vám hodí. Prečítajte si slová, ktoré máte k dispozícii, a zistite, ktoré z nich môžete použiť. Zvážte nielen doslovný význam slov (denotát), ale aj prípadné kultúrne alebo slangové významy (konotácia). Vyhľadajte slovo, ktoré sa nielen rýmuje, ale aj zodpovedá tónu vašej básne alebo piesne.[1]


Hľadajte rytmus. Kľúčovou zložkou každej básne alebo piesne je rytmus. Okrem hľadania slova, ktoré sa rýmuje, by ste mali zladiť rytmus slova (alebo slov). „Rytmus“ môže súvisieť s počtom slabík, ako aj s tým, či spoluhlásky splývajú so zvyškom vášho písma.[2]


Experimentujte s rôznymi slovami, aby ste našli tie správne. Je pravdepodobné, že bude existovať niekoľko slov, ktoré by mohli splniť vaše potreby. Vyskúšajte si niekoľko možností. Precvičujte si, ako znie slovo vo vašej piesni alebo básni, až kým nepristúpite na dokonalé slovo.[3]

  • Niekedy môžete naraziť na perfektné slovo pre vašu koncovku, ale nezhoduje sa s tým, čo už máte. V týchto prípadoch hľadajte rým pre toto dokonalé slovo. Vyhľadajte niečo, čo môžete nahradiť v prvom riadku, aby ste dosiahli požadovanú koncovku.

Metóda 2 z 3:Porozumenie typom rýmov


Identifikujte „koncové rýmovačky.“ Koncové rýmy vznikajú vtedy, keď sa posledné slovo v riadku rýmuje s posledným slovom v inom riadku. Napríklad v piesni skupiny Grateful Dead „Casey Jones“ znie text: „Problémy pred nami, problémy za nami / a viete, že mi práve prešla hlavou táto predstava.“ Slová „za“ a „myseľ“ tvoria koncový rým.[4]


Rozumieť „šikmým rýmom.“ Šikmé rýmy sa nazývajú aj „nedokonalé“ alebo „blízke“ rýmy. Vyskytujú sa vtedy, keď majú dve slová spoločnú len samohlásku (napríklad ruka a rozpätie) alebo len spoluhlásku (napríklad žart a drez). Napríklad v piesni Grateful Dead „Friend of the Devil“ sa používa „šikmý rým“, napríklad tento: „Vydal som sa na beh, ale neponáhľam sa / A friend of the devil is a friend of mine.“ „Čas“ a „môj“ majú spoločnú len samohlásku.[5]


Rozpoznajte „vnútorné rýmy.“ Vnútorné rýmy sa vyskytujú vtedy, keď sa dve slová rýmujú v rámci jedného riadku poézie alebo piesne. Vyskytuje sa to aj v piesni skupiny Grateful Dead „Casey Jones“ vo verši „Driving that train, high on cocaine / Casey Jones you better watch your speed.“[6]


Rozumieť „ženským rýmom.“ Ženské rýmy, označované aj ako „dvojité rýmy“, vznikajú vtedy, keď sa dve slabiky slova rýmujú s dvoma slabikami iného slova. Príkladmi sú „pojem“ a „oceán“ alebo „dvojnásobok“ a „problém“.“ Vyskytuje sa v piesni skupiny The Beatles „While My Guitar Gently Weeps“: „Neviem, ako si bol odklonený / aj ty si bol zvrátený / neviem, ako si bol zvrátený / nikto ťa neupozornil.“[7]


Porozumieť „očným rýmom.“ Očné rýmy vznikajú vtedy, keď sa slová rýmujú vizuálne, na rozdiel od zvukových; alebo inými slovami, keď slová vyzerajú rovnako, ale v skutočnosti sa vyslovujú inak (napríklad smiech a dcéra alebo jedlo a dobré). Tieto slová sa niekedy nazývajú „historické rýmy“, pretože kedysi mali tieto slová pravdepodobne rovnakú výslovnosť. Troggovci používajú tento rým v piesni „Wild Things“, keď hovoria: „Wild Thing, I think I love you,“ a neskôr: „Wild Things, I think you move me.“[8]

Metóda 3 z 3:Identifikácia vašej rýmovej schémy


Použite klasický „ABAB.“ Táto rýmová schéma vznikne, keď sa rýmuje riadok 1 s riadkom 3 a riadok 2 s riadkom 4. Príkladom je pieseň Simona a Garfunkela „Scarborough Fair“: „Chystáte sa na Scarborough Fair?? / Petržlen, šalvia, rozmarín a tymián / Spomeňte si na mňa, na toho, kto tam žije / Kedysi bol mojou pravou láskou.“[9]


Experimentujte s „XAXA.“ Táto rýmová schéma sa vyskytuje vtedy, keď rýmujete len riadky 2 a 4 (riadky 1 a 3 sa nerýmujú). Táto rýmová schéma umožňuje väčšiu otvorenosť a experimentovanie. Tento postup je použitý v piesni Paula Simona „Me and Julio Down by the Schoolyard“: „Za pár dní ma odvedú / Keď tlač nechala uniknúť príbeh / Teraz, keď radikálny kňaz príde, aby ma prepustili / Všetci sme boli na obálke Newsweeku.“[10]


Skúste „ABBA.“ Táto rýmová schéma sa vyskytuje vtedy, keď máte súbor rýmovaných riadkov „vložený“ medzi iný súbor rýmovaných riadkov. Vyskytuje sa v piesni „At the Zoo“ od Simona a Garfunkela: „Len pekné a fantastické blúdenie do zoologickej záhrady / Ale môžeš ísť autobusom cez mesto / Ak prší alebo je zima / A zvieratá to budú milovať, ak to urobíš.“[11]


Pokus o dvojhlásku alebo „AABB.“ Kuplet vzniká vtedy, keď máte dva rýmujúce sa riadky, po ktorých nasledujú ďalšie dva rýmujúce sa riadky. Príklad sa vyskytuje v skladbe „Sounds of Silence“ od Simona a Garfunkela: „V nepokojných snoch som kráčal sám / Úzkymi uličkami z dlažby / Pod aureolou pouličnej lampy / Obrátil som svoj golier k chladu a vlhku.“[12]


Pohrajte si s „AAAA.“ Táto rýmová schéma vzniká, keď sa rýmujú konce štyroch riadkov za sebou. Tento spôsob je známy aj ako „monorým.“ Je jasné, že táto rýmová schéma sa môže stať monotónnou, preto ju používajte s určitou opatrnosťou. Túto rýmovaciu schému použili Simon a Garfunkel v piesni „Homeward Bound“: „Na turné na jednu noc / s kufrom a gitarou v ruke / A každá zastávka je úhľadne naplánovaná / pre básnika a jednočlennú kapelu.“[13]


  • Počúvajte rýmové schémy. Tieto rýmové schémy (a mnohé ďalšie) sa objavujú v piesňach, básňach, limerikoch a dokonca aj v s. Dávajte na nich pozor! Skúste si vypočuť niektoré zo svojich obľúbených piesní a pokúste sa identifikovať rôzne použité rýmové schémy. Dúfajme, že vám to pomôže inšpirovať vás k napísaniu niekoľkých vlastných.
  • Odkazy