3 spôsoby používania správ Letgo na iPhone alebo iPade

V tomto článku sa dozviete, ako odosielať a prijímať správy v aplikácii Letgo, keď používate iPhone alebo iPad. Dozviete sa tiež, ako zapnúť oznámenia, aby ste vždy vedeli, keď vás kupujúci alebo predávajúci kontaktuje.

Metóda 1 z 3: Odoslanie správy predajcovi

Otvorte aplikáciu Letgo. Je to štvorcová červená ikona, na ktorej je vnútri napísané ″letgo″. Zvyčajne ju nájdete na domovskej obrazovke.

Ťuknite na položku, na ktorú sa chcete opýtať. Položky môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova pomocou vyhľadávacieho panela v hornej časti obrazovky alebo ťuknutím na jednu z ikon kategórií.

Ťuknite na jednu z navrhovaných správ. Ak chcete začať konverzáciu, musíte vybrať jednu z troch správ v spodnej časti zoznamu.

  • Ak ste už poslali správu predajcovi, uvidíte Chatovať teraz v spodnej časti obrazovky namiesto navrhovanej správy. Ťuknutím na ňu otvoríte výmenu správ s predávajúcim.

Ťuknite na položku Chatovať teraz ak chcete položiť ďalšiu otázku. Tým sa otvorí konverzácia s predávajúcim.

Napíšte správu a ťuknite na položku Odoslať. Vaša správa sa teraz zobrazí v konverzácii.

Ťuknite na Odoslať. Správa sa teraz odošle predajcovi. Ak ste zapli upozornenia, na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď predávajúci odpovie.

Metóda 2 z 3:Odpovedanie na správy

Otvorte aplikáciu Letgo. Je to štvorcová červená ikona, na ktorej je vnútri nápis ″letgo″. Zvyčajne ju nájdete na domovskej obrazovke.

Ťuknite na ikonu bubliny chatu. Je to štvrtá ikona v sivom paneli v dolnej časti obrazovky.

Ťuknite na správu. Vaše najnovšie správy sú na začiatku zoznamu.

Zadanie odpovede. Ťuknutím na oblasť na písanie otvorte klávesnicu a potom napíšte, čo chcete povedať.

  • Ak chcete, môžete si vybrať jednu z navrhovaných správ, ktorá sa zobrazí nad oblasťou na písanie.

Klepnite na Odoslať. Je to červený odkaz, ktorý sa zobrazí na pravej strane oblasti pre písanie po začatí písania. Tým sa správa pridá do konverzácie. Ak ste zapli upozornenia, na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď osoba odpovie.

Spôsob 3 z 3:Zapnutie upozornení

Otvorte Nastavenia iPhonu alebo iPadu . Zvyčajne ju nájdete na domovskej obrazovke.

Prejdite nadol a ťuknite na položku Oznámenia. Je to červená ikona s bielym štvorcom a bodkou vo vnútri.

Prejdite nadol a ťuknite na položku letgo. Nachádza sa v zozname aplikácií, ktorý je zoradený podľa abecedy.

Posuňte prepínač ″povoliť oznámenia″ do polohy Zapnuté . Ak bol prepínač už zapnutý, nemusíte nič meniť.

Stlačením tlačidla Domov sa vrátite na domovskú obrazovku.

Otvorte Letgo. Je to červená ikona s nápisom ″letgo″ vo vnútri. Mali by ste ho nájsť na domovskej obrazovke.

Ťuknite na ikonu profilu. Je to obrys osoby v pravom dolnom rohu obrazovky.

Ťuknite na ikonu ozubeného kolesa. Nachádza sa v pravom hornom rohu obrazovky.

Ťuknite na položku Oznámenia. Je to posledná možnosť v prvej skupine nastavení.

Klepnite na Stlačiť oznámenia. Je to prvá možnosť.

Klepnite na Správy. Je to prvá možnosť.

  • Posuňte oba prepínače do polohy Zapnuté. Keď sú tieto prepínače červené, budete upozornení na nové oznámenia správ od kupujúcich a predávajúcich.