3 spôsoby pozdravu vo švédčine

Vo Švédsku hovorí švédsky približne 10 miliónov ľudí, ako aj milióny ďalších ľudí na celom svete. Či už plánujete cestu do Švédska, alebo len chcete zapôsobiť na švédskeho priateľa, naučiť sa pozdraviť po švédsky vám otvorí dvere k základnej konverzácii. Najbežnejší spôsob pozdravu vo švédčine je hej (hay).[1]

Metóda 1 z 3:Pozdrav iných ľudí


Povedzte hej pozdraviť ľudí vo väčšine situácií. Podobne ako v angličtine, aj vo švédčine existuje mnoho rôznych slov a fráz, ktorými môžete pozdraviť. Avšak, hej je najčastejšie používaný. Keďže sa hodí pre každú situáciu, je to naozaj jediné slovo, ktoré potrebujete.[2]

 • Môžete tiež počuť hallå (hah-loh), čo je ďalší bežný spôsob pozdravu (a znie podobne ako anglické slovo).

Tip: Švédi veria, že pozdrav znie radostnejšie a priateľskejšie, ak ho zopakujete dvakrát. Ak teda chcete dať niekomu, koho pozdravujete, najavo, že máte dobrú náladu, povedzte hej hej!


Použite tjenare (ŠEH-nah-reh) alebo tja (sheh), keď pozdravíte blízkeho priateľa. Tento pozdrav je podobný pozdravu „hej“ alebo „ahoj“ v angličtine. Je to bežný pozdrav medzi priateľmi alebo ľuďmi vo vašom veku.[3]

 • Tjenare alebo tja sú vhodné aj v neformálnejšom prostredí. Tento pozdrav by ste zvyčajne nepoužili, ak sa uchádzate o zamestnanie alebo hovoríte s niekým, kto má nad vami autoritu, napríklad s učiteľom alebo policajtom. Keďže je však švédčina relatívne neformálny jazyk, vo väčšine ostatných situácií sa považuje za v poriadku.


Poprajte starším ľuďom god dag (dobrý dahg) byť úctivejší. Švédi sú vo všeobecnosti pomerne neformálni ľudia, ale mnohí starší ľudia dávajú prednosť formálnejšiemu osloveniu ako hej. God dag znamená „dobrý deň“, ale používa sa skôr podobne ako fráza „how do you do“ v angličtine.[4]

 • Táto fráza sa môže používať aj pri formálnejších príležitostiach alebo keď oslovujete niekoho v pozícii autority.
 • Podobne, god kväll (good kvail), čo znamená „dobrý večer“, je vyhradené výlučne pre tie najformálnejšie situácie a v každodennej konverzácii sa používa len zriedkavo.


Variujte svoj pozdrav s god morgon (dobrý mor-rohn). Pred poludním, ale najmä skoro ráno je vo švédčine stále bežné povedať „dobré ráno“ ako pozdrav. Tento pozdrav je vhodný vo formálnom aj neformálnom prostredí.[5]

 • Môžete kombinovať boh morgon s hej, najmä ak pozdravujete niekoho, s kým sa už poznáte. Môžete napríklad povedať: „Hej hej! God morgon!“


Spýtajte sa hur har du det opýtať sa na blaho osoby. Táto fráza je relatívne neformálna, ale vo švédčine je asi najbežnejším spôsobom, ako sa spýtať „Ako sa máš?“?“ Doslovný preklad by znel: „Ako ste sa mali?“[6]

 • Je tiež bežné opýtať sa Hur är lä get? Táto fráza znamená „ako sa máte“ a je o niečo neformálnejšia ako hur har du det. Ak ste s danou osobou priatelia alebo ju dobre poznáte, môžete túto frázu ešte viac skrátiť a jednoducho povedať Lä get?

Typická odpoveď: Bara, bra, tack. Táto fráza znamená „mám sa dobre, ďakujem“.“ Používa sa bez ohľadu na typ použitej frázy na otázku „Ako sa máte?“


Povedzte hej då (hej doh) pri odchode. Vo švédčine neexistuje žiadne špecifické slovo pre „zbohom“. Hej då je najbežnejšia vec, ktorú sa hovorí pri rozlúčke, ale niektorí Švédi tiež jednoducho hovoria hej opäť.[7]

 • Doslovný preklad pre hej då je „ahoj potom.“[8]
 • Adjö (ah-dieu) sa tiež používa. Ide o veľmi formálne, odmietavé rozlúčenie, podobné tomu, ako by ste v angličtine povedali „good day“ (dobrý deň). Všimnite si, že znie podobne ako francúzske slovo adieu.“
 • Farväl (fahr-vehl), ktoré znamená „na rozlúčku“, sa považuje za zastarané a nepoužíva sa príliš často. Môže to však byť zábavný spôsob, ako sa rozlúčiť, ak sa cítite obzvlášť dramaticky. Možno by ste mohli toto slovo sprevádzať hlbokou úklonou.

Metóda 2 z 3:Predstavenie sa


Oboznámte sa s osobnými zámenami vo švédčine. Jag (yahg) je vo švédčine zámeno prvej osoby, kým du (podobne ako anglické slovo „dew“) je zámeno druhej osoby. Švédčina má aj formálne zámeno druhej osoby, ni (nee), ale v modernej švédčine sa používa len zriedka, snáď s výnimkou oslovenia staršej osoby.[9]

 • u zvuk vo švédčine nemá presný anglický náprotivok. Na vyslovenie slov ako napr du, položte jazyk na rovnaké miesto, ako keby ste robili y zvuk, ale viac zaokrúhlite pery, keď hovoríte ooo alebo eww zvuk.
 • Han (hahn) je švédsky výraz pre „on“, zatiaľ čo hon (hoon) je švédsky výraz pre „jej.“


Použite frázu jag heter (yahg hay-tuhr) povedať ľuďom svoje meno. Fráza jag heter doslova znamená „Volám sa.“ Za touto frázou nasleduje vaše meno. Keďže švédčina je relatívne neformálny jazyk a kultúra, zvyčajne sa predstavíte len krstným menom.[10]

 • Rodení hovoriaci švédskeho jazyka majú tendenciu spúšťať tieto slová spolu. Keď to urobíte g zvuk sa stáva menej výrazným. Fráza nakoniec znie skôr ako „yah-yay-tuhr.“
 • Ak sa chcete opýtať druhej osoby na jej meno, povedali by ste Vad heter du? (vahd hay-tuhr rosa). Môžete tiež povedať och du (ahk rosa) po predstavení sa, čo jednoducho znamená „a vy?“

Tip: Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa deje v angličtine, musíte sa obrátiť na správcu jazyka: Slovesá ako napr heter a kommer má vo švédčine vždy rovnaký tvar. Nemusíte si robiť starosti s ich časovaním, bez ohľadu na použité zámeno.


Povedzte jag kommer från aby ste ľuďom povedali, odkiaľ pochádzate. Po tom, ako niekomu poviete svoje meno, ďalšia vec, ktorú bude pravdepodobne chcieť vedieť, je, odkiaľ pochádzate. Nasleduje veta jag kommer från (yahg kohm-mehr frohn) s názvom vašej domovskej krajiny. Môžete uviesť názov krajiny vo švédčine alebo môžete použiť len angličtinu. Pravdepodobne vám bude rozumieť tak či onak.[11]

 • Ak by ste napríklad chceli povedať „Som zo Spojených štátov“, mohli by ste povedať Jag kommer från Amérika, Jag kommer från USA, alebo Jag kommer från United States.
 • Ak sa chcete opýtať druhej osoby, odkiaľ je, povedzte Varifån kommer du?

Metóda 3 z 3:Nadviazanie základnej konverzácie


Dajte ľuďom najavo, že neviete veľa švédsky. Na väčšinu Švédov urobí dojem, že ste sa pokúsili naučiť trochu ich jazyka. Povedzte jag talar bara lite svenska (yahg tah-lahr boh-rah lee-teh svehn-skuh) vo význame „hovorím len trochu švédsky.“[12]

 • Väčšina Švédov hovorí aj anglicky. Stačí sa opýtať Talar du engelska? (tahlahr rosa ehn-yeel-skuh) To znamená „Do you speak English?“
 • Ak sa rozprávate s niekým, kto nerozumie veľmi dobre po anglicky, môžete sa spýtať var kan jag hitta någon som talar engelska? (vohr kohn yahg hee-tuh noh-gahn tah-lahr ehn-yeel-skuh) To znamená „kde nájdem niekoho, kto hovorí po anglicky?“
 • Ak osoba, s ktorou hovoríte, povie niečo vo švédčine, čomu nerozumiete, povedzte jag förstår inte (yahg fuhrstoyr een-tay), čo znamená „nerozumiem.“


Vysvetlite, že sa učíte švédsky. Keďže väčšina Švédov hovorí po anglicky, pravdepodobne sa s vami začnú rozprávať po anglicky, ak vycítia, že angličtina je váš prvý jazyk. Ak by ste chceli, aby s vami hovorili po švédsky, môžete povedať du kan prata svenska med mig, čo znamená „môžeš so mnou hovoriť po švédsky.“[13]

 • Môžete tiež skúsiť öva svenska med mig, čo znamená „cvičte so mnou švédčinu.“


Pýtajte sa priame otázky, aby ste získali pomoc s orientáciou alebo iné informácie. Najmä ak cestujete po Švédsku, majte na pamäti, že Švédi sa zvyčajne vyhýbajú small talku. Ak sa nechcete niekoho opýtať na niečo konkrétne, väčšina Švédov nevidí zmysel v nečinnom rozhovore s cudzími ľuďmi. Zvyčajne vám však radi pomôžu, ak máte konkrétnu vec, ktorú chcete vedieť.[14]

 • Začnite tým, že sa naučíte základné otázkové slová: vem (vehm) znamená „kto,“ vad (vahd) znamená „čo,“ när (nahr) znamená „keď,“ varför znamená „prečo“ (vahr-fuhr) a hur (hoor) znamená „ako.“
 • Existujú dva švédske výrazy pre „kde.“ Použite vart (vahrt), keď hovoríte o tom, kam niekto ide, a var (vahr), keď hovoríte o tom, kde sa niekto práve nachádza. Pri rozhovore vo švédčine však medzi týmito dvoma slovami nájdete len malý rozdiel.[15]

Bežné otázky vo švédčine: Var ligger toaletten? znamená „Kde je toaleta?“ Hur mycket kostar det? znamená „Koľko je to?“ Môžete sa tiež opýtať Vad kostar den? čo znamená „Koľko je to?“


Dbajte na slušné správanie tým, že poviete tack (tahk). Vo švédčine je slovo tack sa používa vo význame „prosím“ aj „ďakujem“, v závislosti od situácie. Keď sa niekoho na niečo pýtate, všeobecne sa považuje za zdvorilé použiť slovo tack na konci vašej otázky.[16]

 • Snälla (snell-lah) je ďalší výraz pre „prosím“, ktorý sa považuje za neformálnejší ako tack.
 • Varsågod (vahr-sah-dobrý) znamená „nie je za čo“, zatiaľ čo förlåt (fuhr-loit) znamená „prepáčte.“
 • Ursäkta (uhr-shehk-tuh) znamená „prepáčte mi.“ Táto fráza by doslova znela ursäkta mig, ale mig nie je vo švédčine potrebné.

 • Použite ja, nej, alebo kanske odpovedať na základné otázky áno/nie. Ak sa s niekým rozprávate, môže vám položiť jednoduché otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie. Ak je vaša odpoveď „áno“, povedzte ja (yah). Použite nej odpovedať „nie“ alebo kanske (kan-sheh) na odpoveď „možno.“[17]

  • Mohli by ste tiež povedať jag vet inte (yahg veht een-tay), čo znamená „neviem.“
  • Ak potrebujete, aby osoba zopakovala, čo povedala, povedzte förlåt. Znamená „prepáč“, ale v tomto kontexte by sa chápalo ako „prosím, povedz to ešte raz“.“
 • Odkazy