3 spôsoby predaja akcií vyradených z obchodovania

Aby mohla byť spoločnosť kótovaná na hlavnej burze cenných papierov, ako je NASDAQ alebo New York Stock Exchange, musí spĺňať určité požiadavky, ako napríklad obchodovanie za minimálnu cenu akcií a okamžité zverejňovanie finančných informácií. Nesplnenie týchto požiadaviek vedie k vyradeniu akcií z kótovania. Ak vlastníte akcie vyradené z obchodovania na burze, stále ich môžete predať na burze OTCBB (Over-the-Counter Bulletin Board) alebo na Pink Sheets, ktoré majú miernejšie predpisy a málo požiadaviek na kótovanie. Mimoburzové obchodovanie je volatilné a táto úroveň rizika zvyčajne nie je vhodná pre začínajúcich investorov. Ak máte stratu, môžete si ju odpísať z daní a znížiť tak svoju daňovú povinnosť.[1]

Metóda 1 z 3:Analýza hodnoty vyradených akcií

Preskúmajte spoločnosť a jej výsledky. Niektoré riziká spojené s mimoburzovým obchodovaním môžete znížiť, ak budete o spoločnosti a jej histórii vedieť čo najviac. Prejdite na firemnú webovú stránku spoločnosti a prečítajte si správy a tlačové správy spoločnosti.[2]

 • Preskúmajte výročné správy za niekoľko rokov dozadu, aby ste získali prehľad o finančnej situácii spoločnosti. Ak má spoločnosť na svojej webovej stránke archivované štvrťročné konferenčné hovory, vypočujte si dva posledné hovory, aby ste získali prehľad o tom, čo sa v spoločnosti deje a ako jej vedenie rieši situáciu.
 • Okrem informácií poskytnutých samotnou spoločnosťou sa pozrite aj mimo nej, aby ste získali prehľad o jej povesti a o tom, čo o spoločnosti a jej budúcnosti hovoria iní investori, ako aj odborníci z odvetvia.

Prečítajte si správy a odhady burzových analytikov. Najnovšie správy analytikov vám môžu pomôcť presnejšie predpovedať, čo sa môže stať s vašimi delistovanými akciami. Odhady analytikov vám tiež môžu pomôcť určiť, ako načasovať predaj vašich akcií.

 • Keď je spoločnosť stiahnutá z burzy, inštitucionálni investori môžu byť povinní predať svoje akcie v súlade s podmienkami svojich investičných mandátov.[3]
  Ak je značný počet akcií v držbe inštitucionálnych investorov, mohlo by to spôsobiť zaplavenie mimoburzového trhu akciami, čo by malo za následok podstatne nižšie ceny.

Zistite, prečo bola spoločnosť vyradená zo zoznamu. Spoločnosť môže byť nedobrovoľne vyradená z ponuky, pretože nespĺňa minimálne štandardy alebo nezaplatila ročné poplatky za zaradenie do ponuky. Spoločnosti sa tiež môžu dobrovoľne rozhodnúť stiahnuť z burzy.[4]

 • Napríklad spoločnosť, ktorá vyhlásila konkurz a reorganizuje sa, sa môže rozhodnúť dočasne stiahnuť svoje akcie z burzy. Ak z vášho ďalšieho prieskumu vyplýva, že spoločnosť pravdepodobne vyjde z konkurzu relatívne zdravá, vaše akcie môžu mať vyššiu hodnotu, ako keby bola spoločnosť nedobrovoľne stiahnutá z burzy pre nesplnenie minimálnych štandardov pre kótovanie.
 • Buďte mimoriadne opatrní, ak spoločnosť vyhlásila konkurz. Hoci spoločnosti môžu vyjsť z konkurzu ako životaschopné podniky, obchodovanie s akciami skrachovanej spoločnosti je zvyčajne stratové.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Komisia pre cenné papiere a burzu
  Nezávislá u.S. vládna agentúra zodpovedná za reguláciu odvetvia cenných papierov, ktoré zahŕňa burzy s akciami a opciami
  Prejsť na zdroj

Sledujte, čo robia ostatní investori. Bezprostredne po vyradení spoločnosti z burzy môžu ceny akcií prudko kolísať, pretože investori reagujú. Sledujte cenu, aby ste zistili, či ostatní investori stále kupujú akcie.[6]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Komisia pre cenné papiere a burzy
Nezávislé u.S. vládna agentúra zodpovedná za reguláciu odvetvia cenných papierov, ktoré zahŕňa burzy s akciami a opciami
Prejsť na zdroj

 • Mimoburzové trhy sú veľmi náchylné na manipuláciu, preto si dávajte pozor na veľké pohyby, najmä na výrazné zvýšenie ceny akcií.

Rozhodnite sa, čo chcete z akcie získať. Na základe vašej celkovej investície a dĺžky vlastníctva zásob môžete mať stanovenú minimálnu cenu, ktorú by ste chceli za zásoby získať. Aj keď táto cena stále predstavuje stratu, je to suma, za ktorú ste spokojní s predajom akcií.[7]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Komisia pre cenné papiere a burzy
Nezávislý U.S. vládna agentúra zodpovedná za reguláciu odvetvia cenných papierov, ktoré zahŕňa burzy s akciami a opciami
Prejsť na zdroj

 • Ak máte averziu voči riziku a nemáte záujem o obchodovanie na mimoburzovom trhu, možno sa budete chcieť akcie čo najskôr zbaviť. S trochou trpezlivosti sa vám však môže podariť získať lepšiu ponuku.
 • Na mimoburzových trhoch sa nachádzajú akcie s nízkou cenou, ktoré zvyčajne priťahujú menších investorov, ktorí majú záujem „hrať“ na trhoch s cieľom získať vysoké výnosy. Ak ste ochotní prečkať časť volatility, máte potenciál na vyšší výnos.

Metóda 2 z 3: Obchodovanie mimo burzy

Vyberte si makléra. Skôr ako začnete obchodovať s mimoburzovými akciami, otvorte si účet u makléra-dealera registrovaného Úradom pre reguláciu finančného sektora (FINRA). Zatiaľ čo vy sami prijímate investičné rozhodnutia, váš broker-dealer sa stará o obchodovanie a vykazovanie.[8]

 • Ak ešte nemáte sprostredkovateľa, vyhľadajte si online sprostredkovateľa s intuitívnou platformou, v ktorej sa môžete ľahko orientovať. Najlepšie maklérske spoločnosti na mimoburzové obchodovanie si zvyčajne účtujú paušálne provízie.[9]
 • Venujte pozornosť aj minimálnym sumám na účte. Niektorí brokeri nevyžadujú žiadny minimálny zostatok na účte, zatiaľ čo iní môžu vyžadovať, aby ste mali niekoľko tisíc dolárov. Tie, ktoré majú vyššie minimá na účte, môžu účtovať nižšie provízie a poplatky.

Definujte svoju objednávku pre svojho makléra-dealera. Na základe svojho prieskumu umiestnite buď limitný príkaz alebo trhový poriadok so svojím maklérom-dealerom. Pomocou limitného príkazu určíte presnú cenu, ktorú ste ochotní akceptovať výmenou za svoje akcie. Vyberte si trhový príkaz, ak jednoducho chcete akcie predať čo najrýchlejšie a ste ochotní prijať akúkoľvek najlepšiu ponuku.[10]

 • Ak napríklad váš prieskum naznačuje, že spoločnosť podala návrh na konkurz a prechádza do likvidácie, pravdepodobne by ste chceli trhový poriadok.
 • Ako ďalší príklad predpokladajme, že spoločnosť má dobrú povesť a zdá sa, že prechádza ťažkým obdobím. Nedávno však prišiel investor s finančnými prostriedkami, ktoré spoločnosť potrebovala na prekonanie krízy, a všeobecne sa predpokladá, že sa odrazí. V takom prípade by ste pravdepodobne chceli limitný príkaz.

Potvrďte obchod. Povedzte svojmu maklérovi-dealerovi, aký typ príkazu chcete. Potom pracujú na vykonaní obchodu. Váš maklér-dealer môže dokončiť obchod interne alebo vyhľadať iného makléra-dealera so zhodným investorom.[11]

 • Váš broker-dealer môže byť nútený upraviť cenu, ktorú ste stanovili v príkaze, v závislosti od výkyvov na trhu. Ak je napríklad cena, ktorú ste zadali v limitovanom príkaze, oveľa vyššia ako cena, za ktorú sa akcia v súčasnosti obchoduje, príkaz už nie je obchodovateľný a váš maklér – predajca by musel cenu znížiť.
 • Predtým, ako váš maklér-dealer dokončí obchod, vyžiada si od vás potvrdenie, že ste ochotní a schopní dokončiť obchod za ponúkaných podmienok.
 • Ak váš broker-dealer dokončí obchod interne, predpisy FINRA vyžadujú, aby vám poskytol aspoň najlepšiu dostupnú kótovanú cenu.[12]

Vysporiadanie obchodu. Obchod nie je dokončený, kým vám kupujúci nedoručí finančné prostriedky a vy mu nedoručíte svoje akcie. Váš maklér-dealer je zodpovedný za zabezpečenie riadneho vyrovnania obchodu.[13]

 • Váš broker-dealer je tiež zodpovedný za nahlásenie obchodu FINRA.

Metóda 3 z 3: Odpisovanie straty

Zistite stav spoločnosti. Ak sa kótované akcie týkajú spoločnosti, ktorá ukončila svoju činnosť alebo je v likvidácii, môžete si ich odpísať ako stratu z daní bez toho, aby ste ich najprv predali.[14]

 • Vo väčšine prípadov musíte svoje zásoby predať skôr, ako si ich budete môcť odpísať ako stratu z daní. Ak sú však akcie doslova bezcenné alebo spoločnosť už neexistuje, nebolo by možné predať vaše akcie.
 • Poraďte sa s daňovým odborníkom o tom, ako si môžete odpísať akcie ako stratu na daniach. Je možné, že si nebudete môcť uplatniť nárok na plnú sumu v dolároch, ktorú ste za ne zaplatili.

Poraďte sa so svojím maklérom. Mnohí makléri kúpia od zákazníkov bezcenné (alebo takmer bezcenné) akcie. Týmto spôsobom sa môžete ľahko zbaviť akcií a získať potvrdenie o obchode pre svoju daňovú evidenciu.[15]

 • Hoci každý broker-dealer má svoje vlastné pravidlá týkajúce sa toho, ako zaobchádza s bezcennými akciami, predpisy vyžadujú, aby všetci registrovaní brokeri-dealeri poskytli investorom aspoň najlepšiu dostupnú kótovanú cenu.[16]
 • Ak sa chcete len zbaviť akcií a vôbec vás nezaujíma mimoburzové obchodovanie, toto môže byť pre vás najlepšia možnosť, ako rýchlo predať svoje vyradené akcie.

Predaj nahláste na tlačive 8949. Pri podávaní daňového priznania za rok, v ktorom ste predali akcie vyradené z obchodovania, použite formulár 8949 na poskytnutie informácií o predaji daňovému úradu. Ak používate online službu na prípravu daní, budete vyzvaní na zadanie týchto informácií.[17]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Vaša strata je rozdiel medzi upraveným základom akcií a sumou, za ktorú ste ich predali. Vo všeobecnosti bude vaša upravená báza pre akcie predstavovať sumu, ktorú ste pôvodne zaplatili za akcie, plus náklady na nákup, ako sú poplatky a provízie.[18]
  Dôveryhodný zdroj
  Vnútorný daňový úrad
  U.S. vládna agentúra, ktorá má na starosti správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
 • Stiahnite si papierový formulár na stránke https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8949.pdf.

Na sumarizáciu kapitálových ziskov a strát použite prílohu D. Investície na burze sú kapitálové investície. Medzi ďalšie kapitálové aktíva patria nehnuteľnosti, vybavenie a nábytok. Straty z majetku na osobné použitie, ako je váš dom alebo auto, nie je možné odpočítať – ale investície do akcií vždy áno.[19]
Dôveryhodný zdroj
Internátny daňový úrad
U.S. Vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Stiahnite si papierový formulár na stránke https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sd.pdf.
 • Predaj akcií bude pre vás predstavovať buď kapitálový zisk, alebo kapitálovú stratu, ktorú musíte uviesť v daňovom priznaní za daný rok. Kapitálové straty sú spojené s kapitálovými ziskami. Vypočítavate ich oddelene od vašich ostatných príjmov, ako sú mzdy alebo príjmy z podnikania.
 • Uplatnite si odpočet straty na daniach. Predaj akcií vyradených z burzy bol pre vás pravdepodobne stratový. Odpočítajte všetky kapitálové straty v rozsahu vašich kapitálových výnosov. Ak vaše kapitálové straty prevyšujú kapitálové zisky, stále si môžete odpočítať až 3 000 USD.[20]
  Dôveryhodný zdroj
  Vnútorný daňový úrad
  U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejdite na zdroj

  • Zvyšok prípadnej straty si môžete potenciálne preniesť do ďalšieho roka.
 • Odkazy