3 spôsoby predaja vozidla bez vlastníckeho práva

V Spojených štátoch je osvedčenie o vlastníctve dokladom o vlastníctve vozidla. Keďže vo väčšine prípadov je predaj vozidla bez vlastníckeho titulu nezákonný, budete si ho musieť pred prevodom vlastníctva zaobstarať. Ak sa váš titul stratí alebo zničí, jednoducho požiadajte o náhradnú kópiu na miestnom oddelení motorových vozidiel (DMV). Ak ste vozidlo financovali a nesplatili ste ho alebo ak je na ňom záložné právo, musíte získať titul od veriteľa alebo záložného veriteľa. Niektoré štáty nevydávajú pre staršie vozidlá vlastnícke tituly, ale v týchto prípadoch by mal na prevod vlastníctva stačiť doklad o predaji.

Metóda 1 z 3:Podanie žiadosti o nový titul

Ak je to možné, vymeňte titul pred rokovaním o predaji. Ak ste svoje auto ešte neuviedli na predaj, pred tým si vymeňte titul. Predaj vozidla, ktoré nie je oslobodené od dane, bez právneho titulu je trestným činom alebo priestupkom, za ktorý sa ukladá pokuta.[1]

 • Niektoré štáty vyžadujú, aby ste pred prevodom vlastníctva mali titul v držbe 30 dní.
 • Mnohé štáty nevydávajú titul na vozidlá, ktoré sú staré najmenej 15 alebo 25 rokov. Toto sa nazýva výnimka z titulu. Ak je vaše vozidlo oslobodené od vlastníckeho práva, na prevod vlastníckeho práva budete potrebovať len kúpnu zmluvu.

Poskytnite doklad o vlastníctve, ak ste nikdy nevydali titul vozidla. Ak ste nikdy nemali titul a nikdy ste vozidlo nezaregistrovali, budete musieť vyhľadať pôvodný doklad o predaji. Ak nemáte kúpny list, overte si, ktoré dokumenty váš štát akceptuje ako platný doklad o vlastníctve.[2]

 • Pri žiadosti o nový titul budete musieť predložiť všetky potrebné dokumenty a vyplniť čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdíte, že ste vlastníkom vozidla.
 • Váš štát môže tiež vyžadovať, aby ste predložili dôkaz, že vozidlo je v dobrom technickom stave. Ak áno, budete potrebovať potvrdenie o kontrole od štátom schváleného inšpektora.[3]

Prejdite na stránku o výmene titulu na webovej stránke DMV vášho štátu. Proces žiadosti o duplikát titulu sa v jednotlivých štátoch mierne líši. Navštívte miestnu webovú stránku DMV (Department of Motor Vehicles) a zistite konkrétne informácie o postupoch vo vašom štáte.

 • Vyhľadajte informácie o procese výmeny titulu vo vašom štáte tu: https://www.dmv.org/replacing-a-lost-title.php.

Zistite, či je vo vašom štáte možné previesť vlastníctvo bez právneho titulu. Niektoré štáty umožňujú kupujúcim požiadať o dočasné povolenie, ktoré im umožní prevádzkovať vozidlo počas čakania na duplikát titulu. V iných štátoch predávajúci vyplní formulár o prevode vlastníctva. To umožňuje novému majiteľovi prevziať vozidlo do vlastníctva skôr, ako príde nový titul.[4]
Dôveryhodný zdroj
Štát Connecticut
Oficiálna webová stránka štátu Connecticut
Prejsť na zdroj

 • Budete musieť ešte požiadať o duplikát titulu. Formulár o prevode vlastníctva len umožňuje novému majiteľovi prevádzkovať vozidlo, kým príde nový titul.

Zistite, či váš štát ponúka expresné služby. V niektorých štátoch si môžete priplatiť za okamžité vytlačenie titulu. V opačnom prípade vám titul príde poštou najmenej 1 až 2 týždne po odoslaní formulára na výmenu.[5]

 • Na stránke DMV vášho štátu si overte, či ponúkajú tlač na mieste.

Vyplňte formulár žiadosti o duplikát titulu. Stránka o výmene titulu na webovej stránke vášho úradu DMV poskytne odkaz na formulár na výmenu titulu. Formulár môžete vyplniť doma, vytlačiť a priniesť na DMV. Prípadne môžete jednoducho zájsť na dopravný úrad a vyplniť ho tam.[6]

Prineste svoj občiansky preukaz, registráciu, VIN a ďalšie požadované informácie na úrad pre motorové vozidlá. Pred cestou na úrad DMV si dvakrát skontrolujte zoznam dokumentov, ktoré budete musieť priniesť.[7]

 • Váš štát môže vyžadovať, aby ste poskytli ceruzku alebo fotografiu VIN alebo identifikačného čísla vozidla. Zvyčajne sa nachádza na palubnej doske na strane vodiča.
 • Možno budete musieť vyplniť aj formulár na zverejnenie stavu tachometra. Niektoré štáty to vyžadujú len v prípade vozidiel starších ako 10 rokov.

zaplatiť poplatok za duplikát vlastníckeho práva. Po predložení formulára a požadovaných dokumentov budete musieť zaplatiť za kópiu vlastníckeho práva. Poplatky sa pohybujú od 10 do 80 USD a líšia sa podľa štátu a typu vozidla.

 • Ak požiadate o expresný titul alebo si ho necháte vytlačiť na mieste, budete musieť zaplatiť ďalší poplatok.
 • Na webovej stránke DMV vášho štátu nájdete zoznam poplatkov za duplikát vlastníckeho práva.

Vytvorte Predajný list. Ak ste tak ešte neurobili, spíšte predajný list, v ktorom uvediete rok výroby, značku, model, predajnú cenu a VIN. Uveďte dátum predaja a mená, adresy a podpisy kupujúceho a predávajúceho. Poskytnite kupujúcemu účet o predaji a ponechajte si jeho kópiu pre svoje záznamy.[8]

 • Úrad pre cestnú dopravu vášho štátu môže mať k dispozícii vzor kúpnej zmluvy, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby ste uviedli všetky potrebné informácie. Vzorový účet o predaji nájdete tu: http://tax.utah.gov/forms/current/tc-843.pdf.

Vyplňte prevod časť na zadnej strane listu vlastníctva. Titul môžete previesť po obdržaní náhradnej kópie. do príslušných políčok vyplňte svoje meno, meno kupujúceho a počet najazdených kilometrov vozidla. Podpíšte ho a potom ho spolu s dokladom o predaji odovzdajte novému majiteľovi.[9]
Dôveryhodný zdroj
Štát Connecticut
Oficiálna webová stránka štátu Connecticut
Prejsť na zdroj

 • Niektoré štáty tiež vyžadujú, aby bola cena uvedená na liste vlastníctva.

Metóda 2 z 3: Predaj vozidla so záložným právom

Určite, koľko bude stáť splatenie vozidla. Ak si nie ste istí výškou svojho dlhu, kontaktujte veriteľa alebo záložného veriteľa. V ideálnom prípade budete dlhovať menej, ako je hodnota vozidla. Ak dlhujete viac, ako je hodnota vozidla, budete musieť pokryť rozdiel medzi tým, čo dlhujete, a tým, čo je kupujúci ochotný vynaložiť.[10]

 • Predpokladajme, že reálna trhová hodnota vášho vozidla je 8 000 USD, vy ho predávate za 7 900 USD a dlhujete 2 500 USD. Kupujúci uhradí zostatok na vymazanie vlastníckeho práva a potom vám zaplatí zvyšných 5 400 USD v rámci samostatnej transakcie.
 • Ak má vaše auto hodnotu 8 000 USD, kupujúci je ochotný zaplatiť 7 900 USD a vy dlžíte veriteľovi 9 000 USD, budete musieť zaplatiť 1 100 USD z vlastného vrecka, aby ste si vymazali titul.

Ak je váš veriteľ neistý, nechajte ho vysvetliť kupujúcemu tento proces. Kúpa vozidla so záložným právom môže byť mätúca a niektorých kupujúcich môže odradiť. Môže byť užitočné vziať ich do svojej banky (alebo do ktorejkoľvek finančnej organizácie, ktorá vlastní vaše záložné právo). Požiadajte zamestnanca, aby kupujúcemu vysvetlil, že zaplatí banke za splnenie úveru a potom vám vyplatí zostatok z predaja.

 • Ak vozidlo predávate predajcovi a nie jednotlivcovi, proces vysporiadania vlastníckeho práva vybaví predajca. Skontaktujú sa s veriteľom za vás a vybavia všetky podrobnosti.[11]

Zvážte zriadenie depozitného účtu. Ak si kupujúci stále nie je istý dokončením kúpy, úschovný účet by mu dodal istotu. Keď ste v banke, opýtajte sa pokladníka na služby úschovy alebo si založte účet online.[12]

 • Na úschovný účet dohliada tretia strana, napríklad banka. Spravujú peniaze zahrnuté do transakcie a uvoľňujú finančné prostriedky v kontrolných bodoch kúpnej zmluvy.
 • Ak kupujúci nebol s transakciou spokojný, depozitný účet môže zaručiť, že dostane späť peniaze. Pri súkromnej transakcii nemusia mať takúto istotu.

Požiadajte veriteľa o poskytnutie dokumentácie po splatení vozidla. Po tom, ako kupujúci splatí zostatok, požiadajte veriteľa o písomné vyhlásenie potvrdzujúce, že úver bol úplne splatený. Toto vyhlásenie si uschovajte vo svojich záznamoch.[13]

Po splatení vozidla oznámte veriteľovi, kam má poslať titul. Po splatení vozidla vám veriteľ vydá vlastnícke právo. Ak ide o miestnu organizáciu, môžu vám titul odovzdať osobne. Ak nie, uveďte mu svoju poštovú adresu.

Prevod vlastníckeho práva na nového majiteľa. Keď máte v ruke list vlastníctva, vyplňte na zadnej strane časť o prevode. Potom ho spolu s kúpnou zmluvou odovzdajte kupujúcemu.[14]

Metóda 3 z 3:Predaj vozidla oslobodeného od vlastníckeho práva

Pozrite sa, či váš štát má formulár predajného listu oslobodeného od titulov. Niektoré štáty, ktoré nevydávajú vlastnícke tituly pre staršie vozidlá, majú štandardizované formuláre kúpnych zmlúv, ktoré kupujúci predloží pri registrácii vozidla. Vermont napríklad vyžaduje, aby kupujúci a predávajúci vozidla oslobodeného od vlastníckeho práva vyplnili osobitný list o predaji. Pred predajom vozidla zistite, či má váš štát predpísaný formulár.[15]

 • Ak váš štát nemá štandardný formulár predajného listu, vytvorte si vlastný predajný list.

Notárska zápisnica o predaji. Kupujúci bude s najväčšou pravdepodobnosťou môcť zaregistrovať auto s účtom o predaji. Hoci len málo štátov vyžaduje notársky overený návrh kúpnej zmluvy, jeho overenie u notára dodá legitímnosť a môže uľahčiť proces registrácie.

 • Vy a kupujúci budete musieť spoločne navštíviť notára, aby ste podpísali listinu o predaji a nechali ju notársky overiť.
 • Vyhľadajte na internete alebo zavolajte do miestnej banky, centra pre prepravu balíkov alebo kopírky a opýtajte sa, či majú notára.

Vyplňte formulár o oslobodení od poplatkov za titul vo vašom štáte a uhraďte príslušné poplatky. Postupy sa v jednotlivých štátoch líšia. Vy, kupujúci alebo obaja môžete byť povinní vyplniť formuláre o prevode vlastníctva. V niektorých štátoch môže kupujúci zaregistrovať vozidlo s účtom o predaji bez akýchkoľvek ďalších krokov z vašej strany.[16]

 • Pozrite si webovú stránku DMV, aby ste sa dozvedeli o špecifických postupoch vášho štátu.
 • Možno budete musieť predložiť aj osvedčenie o kontrole od štátom schváleného inšpektora.
 • Overte si, či kupujúci môže zaregistrovať oslobodené vozidlo, ak sa nachádza mimo štátu. Veci sa môžu skomplikovať, ak kupujúci žije v štáte, ktorý udeľuje titul na staršie vozidlá. Účet o predaji by mal kupujúcemu stačiť na to, aby mohol požiadať o nový titul vo svojom štáte, najmä ak je notársky overený.

  • Možno budete musieť predložiť aj čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že ste boli predchádzajúcim vlastníkom, kópiu registrácie vozidla z doby, keď ste ho vlastnili, alebo predložiť inú dokumentáciu miestnemu úradu DMV kupujúceho.[17]
  • Pred dokončením transakcie požiadajte kupujúceho, aby si overil postupy svojho štátu pri registrácii vozidla bez titulu, ktoré je oslobodené od titulu v inom štáte.
 • Referencie