3 spôsoby prepisu vozidla do iného štátu

Titul vozidla je právny dokument, ktorý preukazuje, kto je vlastníkom vozidla. Väčšina štátov vyžaduje doklad o vlastníctve pred tým, ako vám umožnia zaregistrovať vozidlo a zakúpiť poznávacie značky. Štát potom vydá titul na vozidlo vám alebo v niektorých štátoch záložnému majiteľovi, ktorý si ho ponechá, kým nesplatíte úver na auto. Ak sa presťahujete do nového štátu, ktorý to od vás vyžaduje, musíte pred registráciou vozidla opätovne prihlásiť svoje vozidlo, aby ste preukázali, že ste jeho vlastníkom.

Metóda 1 z 3: Zistenie požiadaviek

Pozrite si webové stránky. V každom štáte sa nachádza ministerstvo motorových vozidiel, ministerstvo dopravy alebo nejaký podobný úrad. Na internete zistite, ako sa volá úrad vo vašom štáte, a vyhľadajte jeho webovú stránku. Preskúmanie tejto stránky bude pre vás neoceniteľným zdrojom informácií o opätovnom označení vášho vozidla. Neoficiálna stránka DMV.org obsahuje užitočné informácie na vyhľadanie štátnych úradov.[1]

Zavolajte na zákaznícky servis. Ak nemôžete nájsť webové sídlo alebo nemáte prístup k počítaču, mali by ste sa obrátiť na telefónne číslo zákazníckej podpory a zavolať na. Tieto linky majú vo všeobecnosti k dispozícii množstvo informácií, buď vo forme živého zástupcu, alebo knižnice nahraných informácií.[2]

Zistite podrobnosti. Bez ohľadu na to, ktorú metódu použijete, mali by ste byť schopní zistiť konkrétne údaje, ktoré budete musieť vedieť, aby ste získali titul v novom štáte.[3]
Opýtajte sa na všetky osobitné požiadavky, ktoré môže nový štát potrebovať na získanie titulu. Niektoré veci, na ktoré sa treba opýtať, sú:

  • Kontrola
  • Emisná skúška
  • Overenie VIN
  • Podrobné požiadavky na registráciu
  • Doklad o predajnej cene alebo ocenení

Metóda 2 z 3:Príprava dokumentácie

Zhromaždite dokumenty o vozidle. Vezmite si originálny titul alebo akékoľvek iné dokumenty, ktoré preukazujú, že ste zákonným vlastníkom vozidla. Nakoniec budete chcieť svoj preukaz totožnosti a doklad o poistení.[4]

Vezmite si doklad o bydlisku. Pravdepodobne budete musieť preukázať, že ste rezidentom, a to predložením nájomnej zmluvy, hypotéky alebo v niektorých prípadoch účtu za komunálne služby adresovaného na vás na novej adrese.[5]

Vezmite si platný doklad totožnosti, napríklad vojenský preukaz I.D. kartu, vodičský preukaz alebo štátom vydaný I.D. kartu zo starého štátu.[6]

Metóda 3 z 3:Podanie žiadosti

Navštívte úrad DMV. Navštívte oddelenie motorových vozidiel (DMV) alebo ministerstvo dopravy (DOT) vašej novej lokality.

Vezmite si doklady o vlastníctve. Ak máte pôvodný titul, budete ho potrebovať.[7]
Ak ho nemáte, vezmite si namiesto neho registračný preukaz. Niektoré štáty nevyžadujú titul na určité vozidlá, napríklad staršie vozidlá.

Vezmite si doklady o pôžičke. V mnohých štátoch, ak má veriteľ stále záložné právo na vaše vozidlo, potom môže mať tento veriteľ vlastnícke právo. V tomto prípade nahraďte svoje doklady o pôžičke za svoj titul. Ak je to možné, prineste si originálne doklady.

Zaplaťte poplatok za retituláciu. Táto sadzba sa spravidla stanovuje ako percento z hodnoty vozidla.

  • Odovzdajte svoj starý titul a získajte nový titul. Na doručenie nového titulu poštou si budete musieť počkať; nové zákony, ktorých cieľom je zabrániť podvodom s titulmi, bránia tomu, aby vám DMV alebo DOT vytlačili nový titul okamžite. Ak je váš nový štát štátom, ktorý vlastní titul, titul bude namiesto toho zaslaný vášmu záložnému majiteľovi.
  • Odkazy