3 spôsoby preplachovania kvapaliny posilňovača riadenia

Pod pojmom preplachovanie kvapaliny posilňovača riadenia sa rozumie proces cirkulácie kvapaliny v systéme riadenia automobilu s cieľom zabezpečiť jej správnu funkciu. Pri nízkych rýchlostiach vám posilňovač riadenia umožňuje ľahko otáčať veľkými a ťažkými kolesami vášho vozidla – pokiaľ máte dostatok kvapaliny do riadenia. Postup nie je zložitý a s trochou vedomostí môže túto úlohu vykonať sám aj človek s minimálnymi skúsenosťami v oblasti mechaniky.

Metóda 1 z 3:Vieme, kedy prepláchnuť posilňovač riadenia

Pozrite si príručku majiteľa, kde nájdete odporúčaný harmonogram preplachovania posilňovača riadenia. Váš systém posilňovača riadenia je skutočne pozoruhodný tým, že zostáva čistý. To znamená, že prirodzené opotrebovanie časom spôsobí, že sa do kvapaliny dostanú kúsky gumy, plastu a nečistôt, a to môže spôsobiť problémy v celom systéme, ak sa kvapalina neprepláchne. Každé auto má svoj vlastný odporúčaný interval, po ktorom by ste mali vymeniť kvapalinu, preto si vyhľadajte časový rámec vášho modelu.

 • Pri vozidlách vyššej triedy by ste mali zvážiť výmenu kvapaliny každých 35 – 40 tisíc kilometrov.[1]

Každý mesiac kontrolujte nádržku kvapaliny posilňovača riadenia, či nedochádza k úniku. Hladina kvapaliny posilňovača riadenia by sa z mesiaca na mesiac nemala takmer meniť. Ak sa mení, potom máte pravdepodobne únik a mali by ste čo najskôr priviezť auto do autoservisu.[2]

 • Vaša nádržka má zvyčajne označený uzáver alebo obrázok volantu. Ak sa vám nedarí nájsť túto polopriehľadnú plastovú nádržku, pozrite si príručku majiteľa.

Skontrolujte farbu a konzistenciu kvapaliny posilňovača riadenia. Otvorte nádržku a pomocou baterky nahliadnite do kvapaliny. Konzistencia, farba a zápach vám napovie, či je potrebné kvapalinu vymeniť, alebo nie:

 • Prepláchnite kvapalinu ak zapácha spáleninou, vyzerá tmavohnedo alebo čierno a/alebo má v sebe lesklé, kovové kúsky.[3]
 • Obnovte kvapalinu ak je tmavo zafarbený, odporúča sa to v návode na obsluhu a/alebo ak často ťaháte alebo jazdíte s vysokou hmotnosťou.
 • Vaša kvapalina je v poriadku ak je svetlý, tmavý bez kovových kúskov alebo úlomkov alebo bol vymenený v posledných dvoch až troch rokoch.[4]

Priveďte auto k mechanikovi, ak pri otáčaní počujete kvílenie alebo stonanie. Môže to byť príznak vážnejších a drahších problémov s posilňovačom riadenia. Čím skôr sa o problém postaráte, tým jednoduchšia a lacnejšia bude oprava.[5]

Metóda 2 z 3: Prepláchnutie kvapaliny

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka a uistite sa, že predné kolesá sú zdvihnuté do dostatočnej výšky, aby ste mohli ľahko vkročiť pod vozidlo. Keďže budete otáčať volantom, odporúčame použiť podpery, aby sa umožnil voľný pohyb pneumatík.

Nájdite a odstráňte záchytnú vaničku pod posilňovačom riadenia. Niektoré vozidlá nemajú záchytnú vaničku. Ak si neviete rady, pozrite si návod na obsluhu. Ak sa v tejto vaničke nachádza nejaká kvapalina, pravdepodobne to znamená, že máte únik a mali by ste auto priviezť k mechanikovi.[6]

 • Umiestnite jednorazovú misku priamo pod miesto záchytnej vaničky, aby ste zachytili kvapalinu pri jej preplachovaní.
 • Ak ste mimoriadne skúsení, uistite sa, že ste odpojili potrubie, ktoré vedie od hriadeľa posilňovača riadenia k nádrži. Hoci to nie je nevyhnutne potrebné, odstráni sa tým viac kvapaliny a dosiahne sa lepšie prepláchnutie.[7]

Vypustite kvapalinu z posilňovača riadenia odpojením nízkotlakovej hadice od čerpadla riadenia v jeho najnižšom bode. Z vášho posilňovača riadenia bude viesť viacero tenkých (1/2-1″ hrubých) hadíc. Keď máte pod sebou pripravenú panvicu, odpojte túto hadicu a vypustite starú kvapalinu.

 • Buďte pripravení na to, že kvapalina začne tiecť hneď, ako ju odpojíte. Odporúčajú sa rukavice, ochrana očí a dlhé rukávy.

Odskrutkujte uzáver nádržky posilňovača riadenia a pridajte približne 1/2 výrobcom odporúčaného množstva kvapaliny posilňovača riadenia. Na úplné prepláchnutie systému budete musieť odstrániť vzduchové bubliny a vytlačiť zvyšok kvapaliny v hadiciach. Predtým, ako budete pokračovať, naplňte ho zhruba do polovice.[8]

Zapnite vozidlo a pridajte ďalšie množstvo kvapaliny, pričom nádržka musí byť naplnená do polovice. Často je najjednoduchšie, ak si pri vylievaní necháte zapnúť auto kamarátom. Chceli by ste sledovať vypúšťanie kvapaliny, ako aj aktuálnu hladinu v nádržke. Keď je vypúšťaná kvapalina zjavne nová, vypnite vozidlo.

 • Nechajte svojho priateľa otáčať volantom tam a späť, kým vy nalievate. To pomôže odstrániť vzduch z potrubia.
 • Kvapalina bude pri plnení pravdepodobne bublať. Tento postup je dobrý, pretože predstavuje vyplachovanie vzduchu zo systému.

Po vypnutí vozidla znovu pripojte potrubie posilňovača riadenia. Kvapalina posilňovača riadenia nie je hustá, takže by nemalo byť ťažké uzavrieť potrubie, keď skončíte prácu. Po prepláchnutí kvapaliny vypnite vozidlo a všetko znovu pripojte tak, ako ste to našli.

Naplňte nádržku po odporúčanú úroveň a zatvorte ju. Po odstránení vzduchu a uzavretí potrubia naplňte nádržku na odporúčanú úroveň.

Naštartujte motor a päť minút otáčajte volantom z jednej zablokovanej polohy do druhej. Počúvajte bzučanie, ktoré naznačuje, že v systéme je zachytený vzduch. Pokračujte v otáčaní volantom, kým kvapalina nebude správne cirkulovať v celom systéme, čím sa uvoľní všetok zostávajúci vzduch.[9]

Vypnite vozidlo a doplňte do nádržky ďalšie množstvo kvapaliny. S najväčšou pravdepodobnosťou sa vám bude zdať, že hladina kvapaliny po skúške volantu klesla. Je to preto, lebo kvapalina sa odčerpáva z nádržky do potrubia. Doplňte do nádržky ďalšie množstvo kvapaliny do posilňovača riadenia, aby ste dokončili prácu.[10]

Skontrolujte, či volant správne funguje, keď je hmotnosť vozidla na pneumatikách. Zapnite vozidlo a otáčajte volantom tam a späť. Uistite sa, že sa kolesá môžu normálne otáčať. Ak nie, znovu systém odvzdušnite a znovu naplňte.

Metóda 3 z 3:Obnovenie kvapaliny

Uvedomte si, že prepláchnutie posilňovača riadenia nie je nevyhnutne potrebné. V mnohých príručkách pre majiteľov sa o kvapaline v riadiacej jednotke nikdy nehovorí a napriek naliehaniu niektorých mechanikov sa čoraz častejšie objavujú názory, že úplný výplach je pre väčšinu áut naozaj potrebný.[11]
[12]
Ak kvapalina nezapácha spáleninou a v kvapaline nie sú kovové kúsky, môžete si vystačiť s jednoduchším „prepláchnutím“.“

 • Ak je vaša kvapalina tmavá alebo strácate spánok obavami o svoje vozidlo, tento jednoduchý postup vám osvieži kvapalinu na dohľadnú dobu.[13]

Nájdite nádržku kvapaliny posilňovača riadenia na motore. Toto je zvyčajne označené ikonou volantu na uzávere.

Označte aktuálnu hladinu a stav kvapaliny posilňovača riadenia. Všimnite si farbu a konzistenciu kvapaliny. Ak je cítiť spáleninu alebo sú v nej kúsky kovu, musíte vykonať úplný výplach systému. Zaznamenajte aktuálnu hladinu kvapaliny.

Na odsatie starej kvapaliny z nádržky použite nádobku na vodu. Bude to chvíľu trvať a nedostanete všetko, ale toto je jednoduchý a ľahký spôsob, ako dostať starú kvapalinu von bez komplikovaného preplachovania.[14]

Doplňte nádržku na predchádzajúcu úroveň čerstvou kvapalinou. Tento jednoduchý postup lacno ochráni vaše auto a je rovnako účinnou metódou ako úplný výplach, ak nemáte žiadne iné problémy. Systém posilňovača riadenia je relatívne čistý a jednoduchý. Na rozdiel od iných kvapalín, napríklad oleja, systém posilňovača riadenia nepotrebuje ani filter. Toto rýchle „osvieženie“ je pravdepodobne všetko, čo budete musieť urobiť, aby sa vaše kolesá ľahko otáčali.

 • V mnohých automobiloch sa výmena tejto kvapaliny ani neodporúča – ak to urobíte, budete mať náskok.
 • Proces zopakujte o niekoľko týždňov neskôr, aby ste úplne obnovili kvapalinu. Jazdite s vozidlom, recirkulujte kvapalinu a zopakujte to o niekoľko týždňov neskôr, ak chcete vykonať úplný „výplach“.“ Týmto spôsobom síce nevytiahnete všetko, ale viac než dosť na to, aby vaše auto spokojne fungovalo.[15]
 • Referencie: