3 spôsoby prepočtu minút na hodiny

Nie ste si istý, ako zmeniť čas v minútach na čas v hodinách? Netreba sa obávať! Túto úlohu prepočtu ľahko vykonáte v niekoľkých jednoduchých krokoch. Všeobecné pravidlo, vydelenie počtu minút číslom 60 vám poskytne rovnaký čas v hodinách. Je to preto, že v jednej hodine je presne 60 minút.[1]

Ukážka prevodníka minút na hodiny


Prevodník minút na hodiny

Metóda 1 z 2:Prevod minút na hodiny


Začnite s počtom minút. Môžete to urobiť niekoľkými rôznymi spôsobmi. Ak napríklad pracujete na papieri, môžete si zapísať počet minút a označiť ho slovom „minút“.“ Ak používate kalkulačku, jednoducho zadajte číslo.

 • Ako príklad uveďme, že chceme zistiť, koľko hodín bude trvať 150-minútový film. V tomto prípade začneme zápisom 150 minút. V ďalších krokoch vyriešime!


Vynásobte „1 hodina/60 minút. Ďalej napíšte (alebo zadajte) znak násobenia (×) a potom zlomok 1 hodina/60 minút. Tento zlomok ukazuje, koľko minút je v jednej hodine (60). Keď vynásobíme, dostaneme aj správne jednotky (pretože dve „minúty“) sa zrušia.[2]

 • To je rovnaké ako delenie 60/1 alebo 60. Ak potrebujete pomoc pri delení a násobení zlomkov, pozrite si článok nápovedy na túto tému na stránke WikiHow.


Riešenie. Teraz už len stačí vykonať matematické výpočty. Odpoveď, ktorú dostanete, bude počet hodín, ktorý hľadáte.

 • V našom príklade 150 minút × 1 hodina/60 minút = 2.5 hodín, alebo 2 1/2 hodiny. To je to isté ako 150 delené 60 alebo 150/60.


Vynásobte 60, aby ste sa vrátili k minútam. Ak vezmete meranie hodín a vynásobíte ho 60, dostanete opäť minúty. Technicky násobíte 60 minút/1 hodinu tak, aby sa dve „hodiny“ správne zrušili.

 • V našom príklade vynásobíme 2.5 hodín × 60 minút/1 hodina = 150 minút – presne to, s čím sme začali.


Ak je vaše meranie v hodinách a minútach, stačí sa zaoberať minútami. Niekedy sa meranie času udáva takto: x hodín y minút. V tomto prípade stačí previesť časť „y minút“ na hodiny a potom ju pripočítať k časti „x hodín“. Tým získate celkový čas v (práve) hodinách.

 • Povedzme napríklad, že potrebujeme previesť 3 hodiny a 9 minút na hodiny. Na to stačí zistiť, koľko hodín je 9 minút, a potom to pripočítať k 3 hodinám. Inými slovami, 9 minút × 1 hodina/60 minút = 0.15 hodín + 3 hodiny = 3.15 hodín.

Metóda 2 z 2:Prevod na hodiny a minúty


Preveďte minúty na hodiny ako zvyčajne. Doteraz sme diskutovali len o tom, ako získať odpovede napísané v hodinách. Keďže sa však čas často zapisuje ako hodín a minút, Je pekné vedieť, ako sa to robí aj takto. Našťastie je to jednoduché. Na začiatok stačí prepočítať namerané minúty na hodiny, ako ste sa naučili v predchádzajúcej časti.[3]

 • Pokračujme príkladom problému. Ak chceme prepočítať 260 minút na hodiny, vynásobíme 260 minút × 1 hodina/60 minút = 4.33 hodín alebo 4 1/3 hodiny.


Násobenie desatinného čísla alebo zlomku číslom 60. Pokiaľ sa vám minúty dokonale neprepočítali na hodiny, dostanete odpoveď s desatinným číslom alebo zlomkom. Túto časť chcete vynásobiť 60. Nechajte celé číslo na pokoji – zaoberáme sa len „extra“ desatinnou alebo zlomkovou časťou. Označte svoju odpoveď ako „minúty“.[4]

 • V našom príklade by sme vynásobili len „.33“ krát 60. 0.33 × 60 = 20 minút.
 • Ak namiesto 0 použijeme zlomok.33, dostaneme rovnakú odpoveď. 1/3 × 60 = 20 minút.

 • Napíšte svoju odpoveď ako hodiny a minúty. Odpoveď, ktorú ste práve dostali, je časť „minút“ vašej konečnej odpovede. Časť „hodiny“ už poznáte – je to celé číslo, ktoré ste dostali pri prvom prepočte. Odpoveď napíšte takto: x hodín, y minút.

  • V našom príklade bola naša prvá odpoveď 4.33 hodín. Práve sme zistili, že „.33“ časť sa rovná 20 minútam, takže by sme našu odpoveď zapísali ako 4 hodiny 20 minút.
 • Odkazy