3 spôsoby prevodu štvorcových stôp na kubické stopy

Prevod štvorcových stôp na kubické stopy je jednoduchý, ak poznáte hĺbku alebo výšku konečného objektu. Kubické stopy sú mierou objemu, čo znamená, že potrebujete meranie dĺžky, šírky a hĺbky. Keďže však štvorec už zohľadňuje dĺžku a šírku, prevod je jednoduchý.

Prevodník štvorcových stôp na kubické stopy


Prevodník štvorcových stôp na kubické stopy

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Metóda 1 z 2:Zistenie kubických stôp


Uistite sa, že všetky vaše merania sú v stopách. Ak vykonáte jedno meranie v stopách, musíte ich všetky vykonať v stopách. Nemôžete merať dĺžku v palcoch a šírku v stopách, inak vaša odpoveď nebude mať žiadny význam. Ak potrebujete vykonať merania sami, uistite sa, že sú v rovnakej mierke. Ak ste dostali rôzne jednotky, môžete ich previesť takto:

 • Ak sú dané palce… vydeľte rozmer 12 (napr.

  24in12=2ft{\displaystyle {\frac {24in}{12}}=2ft}

  ).

 • Ak sú dané centimetre… delenie 30.48 (ex.

  150cm30.48=4.92126ft{\displaystyle {\frac {150cm}{30.48}}=4.92126ft}

  ).

 • Ak sú dané metre… vynásobte rozmery číslom 3 (napr.

  3yds3=9ft{\displaystyle 3yds*3=9ft}

  ).


Ľahko prepočítajte na kubické stopy pre akýkoľvek pravidelný pravouhlý hranol vynásobením výškou. Pravidelný pravouhlý hranol je jednoducho základný 3D tvar, ako je obdĺžniková škatuľa, valec atď.: akýkoľvek tvar s dvoma párnymi tvarmi na koncoch a hladkým, pravidelným spojom medzi nimi.[1]
Zistenie celkového počtu kubických stôp plochy je spôsob, ako zmerať jej objem alebo koľko priestoru zaberá trojrozmerný priestor. V prípade pravidelných hranolov, ako sú obdĺžniky, valce a trojuholníkové hranoly, stačí poznať plochu podstavy a výšku.

 • Plocha základne sa vždy udáva v štvorcových stopách, napr
  2ft2{\displaystyle 2ft^{2}}

  . Ak máte miestnosť, z ktorej chcete odobrať kubické metre, Základom je štvorcový meter podlahy.

 • Výška, teda to, ako je priestor vysoký, sa meria vždy od základne k základni, v tom istom bode na každej. Ak teda meriate od rohu podlahy, musíte ísť do toho istého rohu v strope.
 • Pravidelný hranol je hranol, ktorého dve podstavy sú párne a rovnaké mnohouholníky, ako sú trojuholníky, štvorce, kruhy, kosoštvorce atď.[2]


Vynásobením základne výškou získate kubický meter pravidelných tvarov. Najjednoduchšie je predstaviť si objem obdĺžnika, ktorý sa zistí pomocou základného vzorca

LengthWidthHeight{\displaystyle Dĺžka*Šírka*Výška}

. Keďže štvorcové metre sa zistia vynásobením dĺžky a šírky, stačí teraz zohľadniť výšku. Tento princíp platí bez ohľadu na základňu – jednoducho vynásobte štvorcový meter výškou.[3]

 • Výmera štvorcových stôp =
  12ft2{\displaystyle 12ft^{2}}

  , Výška =

  3ft{\displaystyle 3ft}
  • 12ft23ft={\displaystyle 12ft^{2}*3ft=}

   36 kubických stôp

 • Výmera štvorcových stôp =
  4ft2{\displaystyle 4ft^{2}}

  , Výška =

  6ft{\displaystyle 6ft}
  • 4ft26ft={\displaystyle 4ft^{2}*6ft=}

   24 kubická stopa

 • Štvorcová plocha =
  1.5πft2{\displaystyle 1.5\pi ft^{2}}

  , Výška =

  2ft{\displaystyle 2ft}
  • 1.5πft22ft={\displaystyle 1.5\pi ft^{2}*2ft=}

   9.42 kubických stôp[4]


Prepočítajte štvorcový meter gule vynásobením plochy povrchu číslom

r3{\displaystyle {\frac {r}{3}}}

, kde r je polomer gule. Ak máte zadaný povrch gule a polomer, môžete ho ľahko previesť na kubické metre. Jednoducho vynásobte plochu polomerom a potom vydeľte tromi:

 • Plocha =
  314.16ft2{\displaystyle 314.16ft^{2}}

  , Polomer =

  5ft{\displaystyle 5ft}
  • 314.16ft253={\displaystyle 314.16ft^{2}*{\frac {5}{3}}=}

   523.6 kubických stôp

 • Poznámka, však, že vzorec pre objem gule je jednoducho

  V=43πr3{\displaystyle V={\frac {4}{3}}\pi *r^{3}}

  Často je jednoduchšie dosadiť do tejto rovnice „r“, ako sa pokúšať o prevod zo štvorcového metra.[5]


Po vyriešení vždy vyjadrite svoju odpoveď v kubických stopách. Toto je jednoduchý spôsob, ako sledovať merania, či už budujete záhradu alebo dokončujete domácu úlohu. Na záver odpovede musíte označiť typ merania, aby staviteľ, učiteľ alebo priateľ vedel, či „523.6“ sa vzťahuje na palce, yardy, stopy, míle atď. Zapamätajte si: objem je vždy v kocke. Existujú tri prijateľné spôsoby zápisu jednotiek pre kubické stopy.


 • 523.6ft3{\displaystyle 523.6ft^{3}}


 • 523.6{\displaystyle 523.6}

  kubických stôp.


 • 523.6{\displaystyle 523.6}

  stôp kubických


Precvičte si to na príklade. Nasledujúca otázka by nemala byť ťažká, ak si zapamätáte, ako sa správne rovnice. Odpoveď nájdete kliknutím a zvýraznením po druhej odrážke.

 • Máte záhradu s mrkvou a zemiakmi s plochou
  120ft2{\displaystyle 120ft^{2}}

  . Lôžko je hlboké dve stopy. Aký je objem záhrady v kubických stopách?

 • Meranie kubických stôp je
  240ft3{\displaystyle 240ft^{3}} (120ft2x2ft=240ft3){\displaystyle (120ft^{2}x2ft=240ft^{3})}

Metóda 2 z 2:Pochopenie a použitie vašich meraní


Vedieť, ako rozpoznať otázky, v ktorých sa pýtajú na kubický meter. Nie všetky otázky vám priamo povedia, že chcú, aby ste zistili kubické metre. Musíte si zapamätať, že kubický meter je len meranie objemu – takže akákoľvek otázka o objeme, ktorú vám položia s metrami v meraní (

ft3{\displaystyle ft^{3}}

), sa pravdepodobne pýta na kubické stopy. Niektoré príklady úloh sa môžu pýtať:

 • Ak je plocha štvorcových stôp
  10ft2{\displaystyle 10ft^{2}}

  , a výška je

  5ft{\displaystyle 5ft}

  , aký je objem?

 • Aký je objem záhrady v metroch?
 • Koľko kubických stôp vody by sa zmestilo do štvorcovej škatule so základňou
  23ft2{\displaystyle 23ft^{2}}

  a výškou

  2ft{\displaystyle 2ft}

  ? (Poznámka: „základňa“ znamená ploché dno alebo štvorcový záber.


Nakupujte mulč, zeminu a iné komodity predávané na kubické metre až potom, keď budete vedieť, akú hrúbku potrebujete pre svoj projekt. Najlepšie je to vidieť na príklade. Povedzme, že máte 100 štvorcových stôp plochy dvora, na ktorej chcete vysadiť záhradu, a potrebujete vedieť, koľko vrchnej vrstvy zeminy máte kúpiť. Pred nákupom čohokoľvek musíte vedieť, do akej hĺbky pôda siaha. Toto je vaša „výšková“ miera, ktorá vám hovorí, ako vysoko musí pôda siahať. Napríklad povedzme, že pre každú rastlinu potrebujete minimálne 6-palcové otvory:

 • Uistite sa, že všetky jednotky sú v stopách:
  • 6in12=.5ft{\displaystyle {\frac {6in}{12}}=.5ft}
 • Vynásobte štvorcové metre výškou:
  • 100.5=50{\displaystyle 100*.5=50}
 • Vyjadrite odpoveď v kubických stopách
 • Musíte si kúpiť aspoň
  50ft3{\displaystyle 50ft^{3}}

  pôdy, aby ste naplnili svoju záhradu.


Preveďte kubické stopy späť na štvorcové metre vydelením výšky od kubických stôp. Keďže ide o takýto jednoduchý prevod na štvorcové metre, je jednoduché ho zrušiť. Napríklad môžete mať ohrievač schopný naplniť

6800ft3{\displaystyle 6800ft^{3}}

, ale chcete vedieť, koľko podlahovej plochy zaberá vaša izba. Ak to chcete zistiť, jednoducho vydeľte 6800 výškou miestnosti, ktorú zistíte jednoduchým meraním od podlahy po strop:

 • Príklad výšky miestnosti =
  12ft{\displaystyle 12ft}
 • 6800ft312fr=566.67ft2{\displaystyle {\frac {6800ft^{3}}{12fr}}=566.67ft^{2}}
 • Ohrievač bude vykurovať miestnosť so štvorcovou stopou je

  566.67ft2{\\displaystyle 566.67ft^{2}}

  a výška 12 stôp.

  • Táto stratégia sa týka výlučne obdĺžnikových alebo valcových objemov. Pri pyramídach a guľách je to oveľa zložitejšie. [6]

 • Nezabudnite, že tento prepočet funguje len pre pravidelné hranoly a gule. Ak je váš tvar zakrivený, ohnutý, skrútený alebo inak nepravidelný, nemôžete ho jednoducho prepočítať zo štvorcových na kubické metre. Ak objekt zmení rozmery alebo hrúbku, keď naberie výšku, potom meranie základne – vášho štvorcového metra – už nebude presné. Tieto typy problémov si zvyčajne vyžadujú riešenie pomocou integrálneho počtu.[7]

  • Predstavte si, že kupujete vykurovacie teleso do miestnosti so špicatým stropom. Teraz si predstavte, o koľko väčšiu časť miestnosti by ste museli vykurovať, keby bola dokonale štvorcová, a nie špicatá na vrchole. Hoci je plocha podlahy dôležitá, nie je jedinou vecou určujúcou kubatúru.
 • Odkazy