3 spôsoby reakcie, ak na vaše auto spadne elektrické vedenie

Pád elektrického vedenia na vaše auto môže byť jednou z najdesivejších vecí, s akými sa môžete počas jazdy stretnúť. Ak na vaše auto spadne aktívne elektrické vedenie, môže ho nabiť elektrickým prúdom, čo znamená, že musíte konať mimoriadne opatrne, aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom. Ak vaše auto nehorí, zavolajte 911 a zostaňte v aute, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotkli rámu auta. Ak vaše auto horí, opustite ho tak, že vyskočíte z vozidla bez toho, aby ste sa dotkli kovu vo vnútri vozidla. Potom, stále držiac nohy pri sebe, odíďte do bezpečia s oboma nohami pri sebe na zemi, kým nebudete 50 metrov od auta. Ak sa vrátite k zaparkovanému autu a uvidíte, že naň spadlo elektrické vedenie, zavolajte záchrannú službu a nepribližujte sa k nemu.

Metóda 1 z 3: Konanie po páde vedenia

Ak je to možné, zostaňte vo vozidle. Pokiaľ vaše auto nehorí, je veľmi dôležité, aby ste po páde elektrického vedenia zostali vo vnútri auta. Keď na vaše auto spadne elektrické vedenie, často nabije kovové časti auta elektrickým prúdom, čo znamená, že ak sa pokúsite vystúpiť ako zvyčajne, zasiahne vás elektrický prúd.

 • Po páde vedenia sa rozhliadnite po interiéri vozidla a po oknách. Ak nevidíte plamene alebo dym, nehrozí vám bezprostredné nebezpečenstvo. Najbezpečnejšie, čo môžete urobiť, je zostať vnútri.
 • Ak vidíte plamene a dym, pozrite si metódu 2, kde nájdete pokyny na bezpečnú evakuáciu z vozidla.
 • Ak sú v aute ďalší cestujúci, oznámte im, že najbezpečnejšie je zostať vo vnútri auta. Aj jedna osoba, ktorá nesprávne vystúpi z vozidla, vás môže všetkých ohroziť zásahom elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa vnútra vozidla. Sedieť pokojne v aute s rukami v kolenách. Dávajte si mimoriadny pozor, aby ste sa nedotkli rámu vozidla, ktorý je veľmi pravdepodobne nabitý elektrickým prúdom.

 • Pokiaľ zostanete v pokoji a nedotknete sa rámu vozidla, ste vo vnútri vozidla v bezpečí.

Zavolajte na tiesňovú linku 911. Na zavolanie tiesňového volania použite mobilný telefón. Uveďte svoju adresu a povedzte, že na vaše auto spadlo elektrické vedenie. Pravdepodobne vám dajú niekoľko rád, napríklad aby ste zostali v aute, ale ak vám dajú konkrétne rady, nezabudnite ich dodržiavať.[1]

Upozornite ľudí, aby sa nedotýkali auta alebo elektrického vedenia. Ak si všimnete, že za vami idú autá alebo sa blížia k elektrickému vedeniu z opačného jazdného pruhu, zatrúbte, aby ste im dali najavo, že sa nemajú približovať k vedeniu.

 • Ak niekto vystúpi z auta, aby vás preskúmal alebo sa vám pokúsil pomôcť, zakričte na neho, aby sa nedotýkal vášho auta ani sa nepribližoval k spadnutému elektrickému vedeniu.
 • Ak nemáte pri sebe mobilný telefón a nemohli ste vytočiť číslo 911, spýtajte sa každého, kto sa k vám priblíži, či vám zavolá 911. Nedovoľte, aby vám podali telefón; namiesto toho im povedzte, aby zavolali 911, vysvetlite situáciu a uveďte adresu spadnutého vedenia.

Postupujte podľa pokynov polície. Po príchode dispečerov na miesto udalosti pristúpia k autu a prípadne vám budú klásť otázky alebo dávať pokyny. Riaďte sa všetkými radami, ktoré vám dajú, pretože budú vedieť posúdiť vašu individuálnu situáciu. Z auta vystúpte až potom, keď vám povedia, že napájanie linky je vypnuté a uzemnené a že je bezpečné vystúpiť z vozidla.[2]

Metóda 2 z 3:Bezpečná evakuácia horiaceho auta

Absolútne sa uistite, že vozidlo horí. Evakuácia vozidla je riskantná, preto sa pred opustením vozidla chcete na 100 % uistiť, že vaše vozidlo horí. Ak vidíte dym, ale žiadne plamene, sledujte dym, aby ste sa uistili, že nejde o výfukové plyny z vášho auta. Dym je hustý a rýchlo sa nerozptýli, zatiaľ čo výfukové plyny sa rozplynú vo vzduchu.

 • Ak vidíte plamene, vaše auto určite horí a mali by ste sa čo najrýchlejšie a najopatrnejšie evakuovať.

Otvorte dvere. Keď uvidíte, že vaše auto horí, je dôležité čo najrýchlejšie z neho vystúpiť. Otvorte západku dverí a zatlačte ich, pričom dávajte pozor, aby ste sa dotkli len plastovej západky, a nie rámu dverí alebo auta.[3]

 • Kovový rám auta je pravdepodobne nabitý elektrickým prúdom z elektrického vedenia, preto je dôležité, aby ste sa čo najmenej dotýkali auta, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.

Spojte nohy a prekrížte ruky. Po otvorení dverí auta nevystupujte ako zvyčajne. Namiesto toho držte nohy pri sebe a mierne ich pritiahnite k telu. Otočte svoje telo a dbajte na to, aby sa vaše nohy ani žiadna iná časť tela nedotýkala rámu auta, aby ste boli v uhle, v ktorom môžete vyskočiť z auta.

 • Prekrížte si ruky nad telom, aby ste boli čo najmenší a najkompaktnejší.

Vyskočte z auta. Stále držte nohy pri sebe, opatrne vyskočte z auta a dopadnite na obe nohy naraz. Držte nohy pri sebe tak, aby sa vaše chodidlá súčasne dotýkali zeme, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť, že dostanete šok.

 • Vyskočte z auta a nešmýkajte sa. Vaše telo by malo byť vo vzduchu, nie sedieť v aute, keď sa nohami dotknete zeme.

Odstúpte alebo odskočte od svojho auta. Po vyskočení z auta sa čo najrýchlejšie vzdialiť od horiaceho auta. Namiesto chôdze a zdvíhania jednej nohy za druhou sa z auta vytratte, pričom obe nohy držte na zemi vždy asi 6 palcov (15 cm) od seba. Prípadne by ste mohli vyskočiť aj od svojho auta.[4]

 • Možno sa budete cítiť hlúpo, ale šuchnutie alebo odskočenie vás môže zachrániť pred úrazom elektrickým prúdom.
 • Ak sa rozhodnete vyskočiť z auta, uistite sa, že obe vaše nohy naraz dopadnú na zem.

Zavolajte na tiesňovú linku 911, keď ste vo vzdialenosti 50 stôp (15.2 m). Pokračujte v šúchaní alebo poskakovaní, kým nebudete aspoň 50 stôp (15.2 m) od auta. Potom vytiahnite telefón a zavolajte 911. Oznámte im svoju presnú polohu a povedzte im, že na vaše auto spadlo elektrické vedenie a že vaše auto začalo horieť.

 • Po príchode dispečerov im povedzte, čo sa deje, a postupujte podľa ich bezpečnostných rád.
 • Upozornite ostatné prichádzajúce autá, čo sa stalo, a povedzte im, aby sa nepribližovali k autu ani sa nedotýkali elektrického vedenia. Kričte na nich, ak sú v okruhu 50 stôp (15.2 m) elektrického vedenia alebo auta.

Metóda 3 z 3:Akcia ako náhodný svedok

Nepribližujte sa k elektrickému vedeniu ani k autu. Ak ste náhodným svedkom pádu elektrického vedenia na cudzie auto alebo sa vrátite a uvidíte, že elektrické vedenie spadlo na vaše auto, nepribližujte sa na vzdialenosť menšiu ako 50 stôp (15.2) z elektrického vedenia. Približovanie sa k miestu požiaru je mimoriadne nebezpečné a existujú spôsoby, ako môžete pomôcť bez toho, aby ste sa zranili.[5]

Zakričte na osobu vo vozidle. Ak ste svedkom pádu elektrického vedenia na cudzie auto, namiesto toho, aby ste sa k vozidlu priblížili, zakričte na osobu v aute. Spýtajte sa ich, či sú v poriadku, a povedzte im, aby sa nedotýkali rámu alebo interiéru vozidla.[6]

 • Povedzte niečo ako: „Dobrý deň, ste v poriadku??“ Keď sa ozvú a ak ich auto nehorí, zakričte: „Viem, čo mám v tejto situácii robiť. Zostaňte v aute a snažte sa nedotýkať rámu auta ani žiadnych kovových častí auta, pretože môžu byť nabité elektrinou. Práve volám 911, takže pomoc tu bude čoskoro. Pokiaľ zostanete v aute, nič sa vám nestane!“
 • Ak ich auto horí, povedzte: „Vaše auto horí, preto musíte rýchlo a opatrne vystúpiť! Pomaly sa otočte smerom k dverám vozidla bez toho, aby ste sa dotkli rámu vozidla. Otvorte kľučku dverí bez toho, aby ste sa dotkli akejkoľvek inej časti dverí. Otvorte ho a potom vyskočte tak, aby ste dopadli na obe nohy. Vzdiaľte sa od auta a obe nohy majte stále na zemi. Práve volám 911, takže sa sústreďte na to, aby ste sa opatrne dostali z auta!“
 • Buďte upokojujúci a dajte im najavo, že viete, čo máte robiť. Dajte im najavo, že ak budú dodržiavať vaše pokyny, budú v bezpečí a nič sa im nestane.
 • Dajte tiež vedieť všetkým blížiacim sa autám alebo chodcom, čo sa stalo, a upozornite ich, aby sa nedostali do vzdialenosti menšej ako 50 metrov od vedenia.

Zavolajte na tiesňovú linku 911. Ak ste tak ešte neurobili, zakričte na osobu v aute, že voláte 911. Ak chcú, aby ste ich privolali, alebo ak nereagujú, vytočte číslo 911 a oznámte respondentom situáciu a miesto. Ak sa vrátite k svojmu autu a zistíte, že naň spadlo elektrické vedenie, zavolajte na tiesňovú linku 911, aby mohli vedenie deaktivovať a vaše auto bolo opäť bezpečné na jazdu.[7]

 • Zostaňte, kým neprídu dispečeri. Zostaňte na mieste udalosti, kým neprídu dispečeri. Ak ste sa práve stali svedkom pádu elektrického vedenia na niekoho auto, cestujúcim v aute sa uľaví, keď budú vedieť, že majú vonku niekoho, kto situáciu rieši. Po príchode dispečerov im znovu vysvetlite situáciu. Ak na vaše auto spadlo elektrické vedenie, postupujte podľa ich pokynov, kým sa k nemu opäť bezpečne nepriblížite.[8]

  • Ak elektrické vedenie spadlo na vaše auto, pravdepodobne budete musieť zavolať odťahovú spoločnosť alebo mechanika, aby vaše auto odviezol a opravil, pokiaľ nie je poškodené len povrchovo.
 • Odkazy