3 spôsoby registrácie vozidla v Kalifornii

Ak ste si nedávno kúpili (alebo dostali) auto a žijete v Kalifornii, musíte ho najprv zaregistrovať v štáte a zaplatiť všetky potrebné poplatky, až potom ho môžete legálne riadiť. Pri sťahovaní z iného štátu ste tiež povinní zaregistrovať svoje vozidlo mimo štátu v Kalifornii do 20 dní od zriadenia trvalého pobytu. Proces registrácie je trochu odlišný, ak registrujete nové vozidlo, ktoré ste kúpili v predajni, ako keď prenášate vlastníctvo ojazdeného vozidla, ktoré už bolo v Kalifornii zaregistrované. Po registrácii ste zodpovední za obnovenie registrácie každý rok, počas ktorého vlastníte vozidlo.[1]

Metóda 1 z 3: Registrácia nového vozidla

Zhromaždite doklady o vlastníctve. Ak chcete zaregistrovať svoje vozidlo, musíte na úrad DMV priniesť dokumenty, ktoré preukazujú, že ste jeho vlastníkom. Vo všeobecnosti to znamená, že budete musieť priniesť svoj titul alebo doklad o predaji, ak ste auto financovali a titul je v držbe finančnej spoločnosti.

 • Ak ste si vozidlo zakúpili u predajcu, zvyčajne sa o registráciu postará za vás. Dostanete dočasné osvedčenie o evidencii, ktoré môžete používať, kým vám úrad DMV nezašle oficiálnu registráciu. Opýtajte sa predajcu, či vydáva aj značky.

Vypočítajte si registračné poplatky. Kalifornský úrad DMV poskytuje na svojej webovej stránke kalkulačku poplatkov, pomocou ktorej môžete zistiť, aké budú poplatky za registráciu vášho nového vozidla. Ak si vozidlo kupujete od predajcu, zvyčajne vám poplatky pripočíta ku kúpnej cene.[2]

 • Ak chcete použiť kalkulačku, prejdite na stránku https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/portal/feecalculatorweb/index a kliknite na odkaz „nové vozidlá.“
 • Aj v prípade, že ste vozidlo kúpili u predajcu, môže sa vám oplatiť ísť na webovú stránku DMV a dvakrát skontrolovať výšku registračných poplatkov, aby ste sa uistili, že vám predajca účtoval správnu sumu.

Vyplňte žiadosť o udelenie titulu alebo registráciu. Ak sa o registráciu vozidla za vás stará predajca, môže vám dať vyplniť alebo podpísať túto žiadosť ešte pred prevzatím vozidla. Formulár si môžete stiahnuť aj online.

 • Žiadosť si vyžaduje informácie o vás a o predajcovi. Musíte tiež poskytnúť informácie o transakcii vrátane toho, koľko ste za vozidlo zaplatili.

Navštívte miestny úrad pre motorové vozidlá. Ak sa váš predajca nepostaral o prvotnú registráciu vášho nového vozidla za vás, budete si musieť urobiť výlet na pobočku DMV. Po predložení žiadosti a zaplatení poplatkov vám úradník DMV zaregistruje vaše vozidlo.[3]

 • Ak chcete nájsť najbližšiu pobočku DMV, prejdite na webovú stránku DMV na adrese https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/fo/offices/toc_fo. Stránka obsahuje abecedný zoznam miest v Kalifornii. Kliknutím na svoje mesto zobrazíte zoznam miest, kde sa nachádzajú terénne úrady.
 • Aby ste si skrátili čas čakania, kalifornský úrad DMV odporúča, aby ste si dohodli stretnutie. Termín stretnutia si môžete naplánovať online alebo telefonicky na čísle 1-800-777-0133.

Odoslanie žiadosti a poplatkov. Úradník DMV skontroluje vaše doklady o vlastníctve a spracuje vašu žiadosť. Mali by ste byť tiež pripravení ukázať úradníkovi svoj vodičský preukaz a doklad o poistení.[4]

 • Po spracovaní vašej žiadosti vám úradník vymeria poplatky. Poplatky môžete zaplatiť v hotovosti, osobným šekom alebo kreditnou či debetnou kartou.
 • Úradník vám vystaví oficiálny doklad o registrácii a dá vám nové značky, ktoré si môžete dať na auto. Ak ste požiadali o špeciálne alebo vlastné tabuľky, budú vám vydané dočasné tabuľky, kým nebude vaša objednávka vybavená a tabuľky vám nebudú zaslané poštou.

Metóda 2 z 3:Prevod registrácie na nového majiteľa

Zhromaždite požadované doklady o vlastníctve. Možno budete musieť zaregistrovať auto, ktoré vám bolo darované alebo ktoré ste kúpili od inej osoby. Stále musíte byť schopní preukázať, že ste právoplatným vlastníkom vozidla. Zvyčajne to znamená, že musíte predložiť buď právny titul k vozidlu, alebo kópiu kúpnej zmluvy.[5]

 • Ak máte na vozidlo vlastnícke právo, uistite sa, že ste vy a predávajúci vyplnili časť o zverejnení stavu tachometra. V opačnom prípade si budete musieť od DMV vyžiadať formulár REG 262, aby ste mohli predložiť oznámenie o počte najazdených kilometrov vozidla. Toto sa nevyžaduje, ak je vozidlo staršie ako 10 rokov.

Získajte osvedčenie o smogovej kontrole. Ak ste vozidlo kúpili od súkromného vlastníka, je zodpovedný za starostlivosť o smogovú certifikáciu. Musia vám predložiť platné osvedčenie o smogovej kontrole, ak je auto staršie ako 4 roky, okrem prípadu, keď obnovili registráciu menej ako 90 dní pred tým, ako vám auto predali.[6]

 • Smogové osvedčenie je platné len 90 dní, takže sa uistite, že ste auto zaregistrovali na svoje meno pred uplynutím platnosti osvedčenia, inak si budete musieť zaobstarať nové.
 • Najbližšie stanice na kontrolu smogu nájdete na stránke https://www.smogcheck.ca.gov. Možno budete chcieť skontrolovať niekoľko, pretože ceny nie sú regulované a môžu sa na jednotlivých staniciach líšiť.
 • Ak sa vlastníctvo vozidla prevádza medzi rodinnými príslušníkmi, nemusíte získať osvedčenie o smogovej kontrole. Musíte vyplniť a predložiť „Vyhlásenie o skutočnostiach“, v ktorom tvrdíte, že prevod je oslobodený od dane. Táto výnimka sa vzťahuje len na prevody medzi rodičmi a deťmi, starými rodičmi a vnúčatami, manželmi alebo domácimi partnermi alebo medzi súrodencami.

Vypočítajte si registračné poplatky. Predtým, ako pôjdete na úrad pre motorové vozidlá a zaregistrujete svoje auto, môžete ísť online na webovú stránku kalifornského úradu pre motorové vozidlá a zistiť, aké budú vaše registračné poplatky. Keď poskytnete informácie o svojom vozidle, kedy ste ho kúpili a koľko ste zaň zaplatili, kalkulačka poplatkov vám povie, koľko budete musieť zaplatiť na poplatkoch a daniach za registráciu vášho vozidla.[7]

 • Kalkulačka poplatkov pre ojazdené vozidlá je na stránke https://www.dmv.ca.gov/wasapp/FeeCalculatorWeb/usedVehicleForm.do. Ak bolo vozidlo predtým registrované v inom štáte, použite kalkulačku na https://www.dmv.ca.gov/wasapp/FeeCalculatorWeb/newResidentForm.urobiť.

Dohodnite si stretnutie v miestnom úrade DMV. Ak nechcete pri registrácii vozidla dlho čakať na terénnom úrade DMV, môžete si dohodnúť stretnutie na webovej lokalite DMV alebo na telefónnom čísle 1-800-777-0133.[8]

 • Ak neviete, kde sa nachádza najbližšia pobočka DMV, môžete ju nájsť aj na webovej stránke DMV na adrese https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/fo/offices/toc_fo.

Odoslať vyplnenú žiadosť a poplatky. DMV má žiadosť o udelenie titulu alebo registráciu, ktorú si môžete stiahnuť online z webovej stránky DMV alebo vyplniť osobne na terénnom pracovisku DMV, kým čakáte na termín registrácie.

 • V žiadosti musíte uviesť informácie o sebe vrátane svojho celého zákonného mena, adresy a čísla vodičského preukazu. Budete musieť poskytnúť aj informácie o samotnej predajnej transakcii, napríklad sumu (ak ste za auto zaplatili) a odhadovanú hodnotu auta.
 • Ak vám auto daroval člen rodiny, prineste si so sebou vyhlásenie o skutočnostiach potvrdzujúce tento vzťah, aby ste si mohli uplatniť oslobodenie od dane z používania a smogovej dane. Tento formulár si môžete stiahnuť na adrese https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/?1dmy&urile=wcm:path:/dmv_content_en/dmv/forms/reg/reg256.

Ukážte svoj vodičský preukaz a doklad o poistení. Predtým, ako úradník DMV dokončí vašu registráciu, musíte byť schopní preukázať, že ste vodičom s licenciou v Kalifornii a že máte poistenie vozidla, ktoré spĺňa minimálne požiadavky štátu.

 • Minimálne požiadavky Kalifornie sú krytie zodpovednosti vo výške 15 000 USD za zranenie alebo smrť jednej osoby, 30 000 USD za zranenie alebo smrť viacerých osôb a 5 000 USD za škody na majetku.

Metóda 3 z 3:Obnovenie registrácie

Skontrolujte si oznámenie o predĺžení platnosti. Oznámenie o obnovení registrácie by ste mali dostať poštou približne 60 dní pred uplynutím platnosti registrácie vášho vozidla. Aj keď nedostanete oznámenie, stále ste zodpovední za obnovenie registrácie.[9]

 • Neexistuje žiadne odkladné obdobie pre poplatky za obnovenie registrácie. Aj keď sa na vašej značke zobrazuje len mesiac a rok, platnosť vašej registrácie končí v konkrétny deň. Tento dátum je uvedený na vašom oznámení o obnovení platnosti. Ak zaplatíte poplatky neskoro, bude vám vymeraná pokuta.
 • Ak sa blíži mesiac, ktorý je uvedený na vašej značke, zavolajte na číslo 1-800-777-0133 a zistite, koľko sú vaše poplatky za obnovenie a presný dátum ich splatnosti. Skontrolovať informácie v evidencii DMV a uistiť sa, že má vašu správnu adresu.

Ak je to potrebné, vyžiadajte si osvedčenie o smogovej kontrole. V závislosti od miesta vášho bydliska sa od vás môže vyžadovať, aby ste absolvovali dvojročnú smogovú kontrolu. Ak žijete v okrese alebo v PSČ, kde sa tieto kontroly vyžadujú, musíte si pri obnovovaní registrácie každý druhý rok zaobstarať osvedčenie o smogovej kontrole.[10]

 • Ak sa blíži termín obnovenia registrácie a vy ste si ešte nestihli vybaviť osvedčenie o smogovej kontrole alebo potrebujete na svojom vozidle vykonať opravy, aby ste mohli prejsť kontrolou, môžete pokračovať a zaplatiť dane a poplatky za obnovenie registrácie. Vyhnete sa pokutám za oneskorenie alebo dodatočným poplatkom, ale nálepku nedostanete, kým nedostanete osvedčenie o smogovej kontrole.

Zozbierajte informácie o svojom vozidle. Ak chcete obnoviť registráciu svojho vozidla online, budete potrebovať evidenčné číslo vozidla a posledných 5 číslic identifikačného čísla vozidla (VIN). Pred začatím online procesu obnovenia si zhromaždite tieto informácie.[11]

 • Ak máte oznámenie o predĺžení platnosti, môžete v ňom nájsť potrebné informácie.
 • Budete tiež musieť mať na DMV podané osvedčenie o smogovej kontrole. Zvyčajne to za vás môžu urobiť pracovníci smogovej kontroly.

Prejdite na kalifornskú webovú stránku DMV a obnovte si registráciu online. Kalifornský úrad DMV poskytuje spôsob, ako si môžete rýchlo a jednoducho obnoviť registráciu na webovej lokalite DMV, takže nemusíte ísť na pobočku DMV a čakať v rade.[12]

 • Ak chcete, stále máte možnosť obnoviť si registráciu osobne na terénnom úrade, ale kalifornský DMV odporúča, aby ste si registráciu obnovili online, ak je to vôbec možné.
 • Ak chcete začať proces obnovenia, prejdite na stránku https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/online/vrir/vr_top2. Kliknite na tlačidlo „Štart“ a postupujte podľa pokynov.

Potvrdiť záznam DMV pre vaše vozidlo. Po vytiahnutí informácií sa musíte uistiť, že informácie o vašom vozidle v zázname DMV sú správne. Ak nie, budete mať možnosť to napraviť.[13]

 • Mali by ste tiež skontrolovať svoje osobné údaje, najmä ak ste nikdy nedostali oznámenie o obnovení platnosti. Ak ste sa nedávno presťahovali, uistite sa, že DMV má vašu novú adresu.
 • Prijmite svoje nové nálepky. Ak si registráciu obnovíte osobne, úradník na terénnom pracovisku DMV vám nálepky vydá okamžite. Ak však obnovíte registráciu online, budete musieť počkať, kým vám nálepky prídu poštou.[14]

  • Keďže pri obnovení online musíte na nálepky počkať, je dobré obnovenie vykonať v dostatočnom predstihu pred termínom, aby ste mali nové nálepky skôr, ako vám vyprší platnosť starých.
  • Nálepky môžete očakávať do 5 až 10 pracovných dní.
 • Odkazy: