3 spôsoby snímania obrazovky v zariadení Galaxy Note

Snímka obrazovky, nazývaná aj zachytenie obrazovky alebo snímka obrazovky, je zachytené zobrazenie čohokoľvek, čo sa zobrazuje na obrazovke vášho zariadenia, a uložená ako statický obrazový súbor. Inými slovami, ide o digitálny obraz toho, čo sa práve zobrazuje na obrazovke vášho zariadenia. Môžete ho použiť na zobrazenie niečoho, čo by bolo ťažké vysvetliť slovami. Snímku obrazovky použite na zaznamenanie problému pri riešení problémov, na ilustráciu programu alebo na vysvetlenie konkrétnej obrazovky čitateľovi. Môžete ho použiť aj na uloženie konfiguračných nastavení na neskoršie použitie alebo na zachytenie záberu z videa. Každé zariadenie so systémom Android má zabudovanú šikovnú funkciu na zhotovovanie snímok obrazovky, ktoré môžete ukladať a zdieľať ako fotografie. Snímku obrazovky môžete urobiť tromi rôznymi, ale veľmi jednoduchými spôsobmi pomocou telefónu Samsung Galaxy Note.

Metóda 1 z 3:Použitie pera S Pen


Vezmite si pero S Pen. Známy aj ako stylus Pen, vyzerá ako bežné pero a dodáva sa spolu so zariadením Samsung Galaxy Note. Nájdete ho na pravej dolnej strane zariadenia.


Prejdite na obrazovku, ktorú chcete zachytiť.


Nasnímajte snímku obrazovky. Stlačte tlačidlo na hornej strane pera S Pen a potom dlho stlačte obrazovku pomocou pera S Pen. Urobte tak na niekoľko sekúnd podržaním horného tlačidla stylusu.


Počkajte na potvrdenie. V potvrdzujúcom hlásení sa zobrazí informácia, že ste uložili snímku obrazovky.“

Metóda 2 z 3:Použitie tlačidla Domov + tlačidla napájania


Zoznámte sa s tlačidlami Domov a Napájanie. Tlačidlo Domov je malý gombík, ktorý sa nachádza hneď pod obrazovkou vášho zariadenia, a dostanete sa ním priamo na domovskú obrazovku. Tlačidlo napájania sa nachádza v pravom hornom rohu zariadenia a slúži na vypnutie alebo reštartovanie zariadenia.


Prejdite na obrazovku, ktorú chcete zachytiť.


Podržte súčasne tlačidlo Domov a tlačidlo Napájanie. Urobte tak na niekoľko sekúnd. Ak sa vám to zdá ťažké urobiť súčasne, môžete pred stlačením tlačidla Domov mierne podržať tlačidlo Napájanie.


Počkajte na potvrdenie. Po niekoľkých sekundách vaše zariadenie vydá zvuk zachytenia obrázka, po ktorom sa v oznamovacej lište v hornej časti obrazovky zobrazí správa s nápisom „Ukladanie snímky obrazovky“.

  • Tento spôsob zhotovovania snímok obrazovky je najčastejšie používanou metódou.

Metóda 3 z 3: Použitie dlane


Povolenie nastavenia Palm Motion. Pred použitím tejto metódy sa uistite, že je v zariadení povolené nastavenie Pohyb dlane.

  • Ak chcete povoliť funkciu Palm Motion, prejdite do aplikácie, vyberte položku Nastavenia a kliknite na položku Ovládacie prvky. Potom vyhľadajte možnosť Pohyb dlane a uistite sa, že políčko vedľa nej je zaškrtnuté. Začiarknite políčko „Zachytiť obrazovku.“


Prejdite na obrazovku, ktorú chcete zachytiť.


Správne umiestnite dlaň. Znamená to, že držte dlaň vertikálne na pravej alebo ľavej strane zariadenia Samsung Galaxy Note.


Pomaly potiahnite rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky. Uistite sa, že sa pri ťahaní prstom po obrazovke dotýkate obrazovky, inak sa snímka obrazovky nezachytí správne.


  • Počkajte na potvrdenie. V potvrdzujúcom hlásení sa uvedie, že „ste uložili snímku obrazovky.“