3 spôsoby správneho brzdenia na motocykli

Naučiť sa používať brzdy je dôležitým faktorom pri jazde na motocykli. Keď sedíte na bicykli, vždy zabrzdite predné a zadné brzdy, aby ste mohli kontrolovane zastaviť. Počas zatáčania brzdite len na začiatku, ak idete príliš rýchlo. Pokiaľ si precvičíte používanie bŕzd a budete mať prehľad o stave vozovky, môžete jazdiť na motocykli bezpečne!

Metóda 1 z 3:Kontrolované zastavenie

Začnite brzdiť v správnom čase v závislosti od vašej rýchlosti. Váš priemerný reakčný čas pred použitím bŕzd je približne 0.62 sekúnd. Keď používate brzdy, trvá dlhšie, kým úplne zastavíte, ak idete rýchlejšie. Ak idete rýchlosťou 30 míľ za hodinu (48 km/h), bude trvať približne 2.39 sekúnd na zastavenie, ale vzdialenosť, ktorú prejdete, sa rovná približne 66 stopám (20 m). Vždy zabrzdite, aby ste udržali bezpečnú vzdialenosť medzi vami a všetkými vozidlami pred vami.[1]

 • Vždy sledujte svoje okolie a ostatnú premávku, aby ste mohli zabrzdiť, keď je to potrebné.
 • Ak je váš motocykel vybavený protiblokovacím brzdovým systémom (brzdy ABS), čas a dráha zastavenia sa môžu mierne skrátiť.
 • Vašu brzdnú dráhu môžu ovplyvniť aj podmienky na ceste. Klzké cesty, napríklad štrkové alebo pokryté dažďom, predlžujú vzdialenosť potrebnú na zastavenie.

Uvoľnite plynovú rukoväť. Plynová rukoväť sa nachádza na pravom riadidle a pri zrýchľovaní sa otáča smerom k vám. Keď chcete spomaliť alebo zastaviť, pomaly otočte plynovú rukoväť smerom k prednej časti motocykla. Keď uvoľníte plynovú rukoväť, motocykel začne prirodzene spomaľovať, pretože motoru nedávate žiadny plyn.[2]

 • Ak počas brzdenia držíte plynovú rukoväť otočenú smerom k sebe, spôsobuje to namáhanie prevodovky a brzdových doštičiek.

Stlačte pravou nohou zadnú brzdu. Páka zadnej brzdy sa na motocykli nachádza pred vašou pravou nohou. Keď chcete znížiť rýchlosť, prstom na nohe jemne stlačte páku zadnej brzdy. Nepoužívajte príliš veľkú silu, inak sa zadná pneumatika zablokuje a môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.[3]

 • Vyhnite sa používaniu len zadných bŕzd, pretože to môže spôsobiť šmyk motocykla a predĺžiť brzdnú dráhu.

Predné brzdy stláčajte súčasne 2 prstami, aby ste mohli ľahšie zastaviť. Ovládač prednej brzdy je rukoväť priamo nad plynovou rukoväťou na pravom riadidle motocykla. Keď stlačíte páku zadnej brzdy, ukazovákom a prostredníkom pomaly stláčajte ovládače prednej brzdy.[4]

 • Predná brzda ovláda približne 75 % brzdnej sily a pri brzdení bude najúčinnejšia.
 • Vyhnite sa stláčaniu prednej brzdy všetkými štyrmi prstami, pretože by ste mohli zablokovať pneumatiku a spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.

Tip: Ak sa vám počas brzdenia zablokuje predná pneumatika, pustite páku a znovu ju pevne zatiahnite.[5]

Podržte spojku, aby ste pomohli spomaliť. Spojka je páka na ľavom riadidle vášho motocykla. Pri spomaľovaní stláčajte spojku. Pomôže vám to ešte viac spomaliť a umožní vám to zaradiť nižší prevodový stupeň.[6]

 • Aj keď vám podržanie spojky pomôže spomaliť, neaktivuje brzdové svetlá. Pri spomaľovaní nezabudnite vždy zabrzdiť, aby si to ostatní vodiči uvedomili.

Pred zastavením zaraďte prvý prevodový stupeň. Pri spomaľovaní použite páku radiacej páky pri ľavej nohe na preradenie na prvý prevodový stupeň. Zaradenie najnižšieho prevodového stupňa motocykla vám počas jazdy pomôže k plynulému rozjazdu a zastaveniu.[7]

 • Ak ste už pred spomalením zaradili prvý prevodový stupeň, nemusíte nič meniť.

Keď sa motocykel prestane pohybovať, položte ľavú nohu. Keď sa váš motocykel úplne zastaví, vezmite ľavú nohu a pevne ju položte na zem. Pomôže vám to udržať rovnováhu a zabráni prevráteniu bicykla. Keď sa chcete opäť rozbehnúť, začnite mierne zrýchľovať predtým, ako dáte nohu späť na jej miesto.[8]

Metóda 2 z 3:Spomalenie do zákruty

Pred začiatkom zákruty uberte plyn. Keď sa blížite k zákrute, pomaly otáčajte plynom smerom od seba, aby ste spomalili. Znížte rýchlosť tak, aby ste ešte stihli odbočiť, ale nie tak, aby ste úplne zastavili.[9]

 • Ak idete do zákruty príliš rýchlo, môžete prejsť do iného jazdného pruhu alebo do protiidúcej premávky.
 • Ak idete dostatočne pomaly na to, aby ste zvládli zákrutu a nepotrebujete použiť brzdy, mierne stlačte zadnú brzdu, aby ste zablikali brzdovými svetlami. Dáte tým ostatným účastníkom premávky najavo, že sa chystáte viac spomaliť.

Ak potrebujete viac spomaliť, zabrzdite pred zákrutou. Uvoľnenie plynu by malo stačiť na spomalenie v zákrute, ale ak ide o tesnú zákrutu, môžete potrebovať brzdy. Jemne zatlačte pravou nohou na ovládač zadnej brzdy a pravou rukou stlačte ovládač prednej brzdy. Dbajte na to, aby sa motocykel úplne nezastavil, pokiaľ to nie je potrebné.[10]

 • Ak použijete niektorú z bŕzd príliš silno, môžete stratiť trakciu a stratiť kontrolu nad vozidlom.

Nakloňte sa do zákruty. Stlačte kolená o telo motocykla, aby ste si pomohli udržať rovnováhu. Pozrite sa smerom k zákrute a stlačte riadidlá tým smerom. Pri odbočovaní sa nakláňajte na tú stranu bicykla, aby ste udržali rovnováhu. Váš bicykel sa začne nakláňať do zákruty, aby ste si udržali kontrolu.[11]

 • Počas pravidelného zatáčania nakláňajte svoje telo a motocykel pod rovnakým uhlom.
 • Počas pomalých ostrých zákrut držte telo čo najviac rovno a nakláňajte motocykel len na udržanie rovnováhy.

Upozornenie: Nepoužívajte brzdy uprostred zákruty, inak by ste mohli dostať šmyk.

Pri výjazde zo zákruty zrýchlite, aby ste zostali v rovnováhe. Počas jazdy v zákrute udržiavajte rovnakú rýchlosť držaním plynu. Na konci zákruty otočte plynovú rukoväť smerom k telu, aby ste zrýchlili a udržali motocykel stabilný.[12]

Metóda 3 z 3:Brzdenie v rôznych podmienkach na ceste

Pri zastavovaní používajte obe brzdy bez ohľadu na podmienky. Pri jazde je najlepšie vždy použiť obe brzdy, keď potrebujete spomaliť alebo zastaviť. Takto nemusíte počas núdzovej situácie nič meniť. Brzdite rovnomerne oboma brzdami, aby ste kontrolovane zastavili v čo najkratšej vzdialenosti.[13]

Na klzkom povrchu brzdite skôr ako zvyčajne. Cesty zo štrku alebo mokrej dlažby môžu spôsobiť, že váš bicykel pri brzdení stratí trakciu. Ak sa nachádzate na ceste, ktorá nie je hladká, dávajte pozor na svoje okolie a ostatnú premávku na ceste. Brzdite včas, aby ste sa vyhli prípadnej kolízii.[14]

 • Ak môžete, jazdite v stopách pneumatík iného vozidla, aby ste sa vyhli šmyku.

Upozornenie: Pri odbočovaní do protismeru, ktoré je potrebné vykonať v zákrute, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny: Dokonca aj veci, ktoré môžete bežne prekonať v aute, ako napríklad kryt šachty alebo označenie jazdného pruhu, môžu spôsobiť stratu kontroly nad motocyklom. Pri jazde sa vyhýbajte príliš rýchlej jazde po nich.

Ak je to potrebné, pri jazde cez stojacu vodu uvoľnite plynový pedál. Rýchla jazda cez stojacu vodu na ceste môže spôsobiť aquaplaning, pri ktorom stratíte priľnavosť pneumatík k vozovke. Ak cesta pred vami vyzerá lesklo, stočte plynovú rukoväť smerom od seba a držte motorku čo najviac rovno, aby ste spomalili.[15]

 • Ak takto stratíte kontrolu nad bicyklom, nebrzdite, pretože to môže problém ešte zhoršiť.
 • Ak zastavujete na svahu, podržte brzdy stlačené. Ak zastavíte počas jazdy do kopca alebo z kopca, bicykel sa začne kotúľať dolu svahom. Pri zastavovaní držte motocykel čo najpriamejšie smerom do kopca, aby ste udržali rovnováhu. Položte ľavú nohu na zem a udržujte prednú a zadnú brzdu aktivovanú, aby sa pneumatiky nešmýkali.[16]

  • Môžete tiež skúsiť oprieť obe nohy o zem a používať len prednú brzdu, ale v strmších kopcoch môže dôjsť k strate trakcie.
 • Odkazy