3 spôsoby stanovenia poplatkov za poradenstvo

Prechod od plateného zamestnanca k profesionálnemu konzultantovi môže byť skľučujúci a vzrušujúci. Keď investujete do obchodného vybavenia a marketingu, musíte si sadnúť a vypočítať, koľko budete účtovať svojim klientom. Výber štruktúry poplatkov pre vašu firmu si vyžaduje, aby ste sa pozreli na faktory, ako sú aritmetika, konkurencia, odbornosť a odvetvie. Naučiť sa stanoviť svoje sadzby znamená aj vyhnúť sa niektorým chybám, ktorých sa začínajúci konzultanti často dopúšťajú. Napríklad väčšina nových zmluvných partnerov má tendenciu nastaviť svoje sadzby príliš nízko, čo sťažuje ich zvýšenie v budúcnosti. Zistite, ako stanoviť poplatky za poradenstvo.

Metóda 1 z 3: Zisťovanie sadzieb konzultantov

Preskúmajte konkurenciu. Konzultanti sú veľmi opatrní pri poskytovaní informácií o svojich sadzbách ľuďom, pretože nechcú byť podhodnotení novými konzultantmi s nižšími cenami. Existujú však aj iné spôsoby, ako si urobiť prieskum.

 • Opýtajte sa priateľov a rodiny, ktorí využívajú služby konzultantov vo vašom odvetví, koľko za tieto služby zaplatili. Možno vám nebudú vedieť povedať presné služby, ale môžu vám poskytnúť predstavu o tom, čo hľadajú a za akú cenu.
 • Využite mentora alebo profesionálnu sieť a opýtajte sa ľudí na rôznych, ale podobných trhoch, koľko si účtujú. Ak je niekto konzultantom v inom štáte, môže byť ochotný podeliť sa o znalosti z odvetvia. Majte na pamäti, že ľudia na pobreží alebo v mestách si môžu účtovať o 25 % viac ako v iných oblastiach.
 • Zaregistrujte sa na konzultačné stretnutie na stránke pre podnikateľských mentorov, ako je napríklad PivotPlanet. Počas týchto platených stretnutí môžete úspešným konzultantom vo vašom odvetví položiť náročné otázky, napríklad o nastavení sadzieb a možnostiach balíkov služieb.

Preskúmajte rôzne štruktúry poplatkov za poradenstvo. Cenu môžete stanoviť za hodinu, deň, projekt alebo za zálohu.[1]

 • Väčšina začínajúcich konzultantov používa štruktúru dennej alebo hodinovej sadzby. Ak nemáte vytvorený balík služieb, môže to byť najlepší spôsob, ako začať, kým nezískate lepšiu predstavu o tom, čo budú vaši klienti chcieť. IT konzultanti a konzultanti v oblasti sociálnych médií si zvyčajne účtujú za hodinu.
 • Iní konzultanti používajú sadzbu na základe projektu. Vyžaduje si to, aby ste veľmi dobre poznali podrobnosti projektu a dobre poznali svoju vlastnú efektívnosť. Marketing, vzťahy s verejnosťou, webový dizajn a grafický dizajn sa často účtujú podľa projektu. Ak musíte niečo dodať a nie je to silne závislé od iných strán, môže to byť vaša najlepšia možnosť; existuje však určité riziko, že to budete robiť. Ak sa projekt zo strany spoločnosti oneskorí alebo ak požiada o jeho úplné prepracovanie, môže sa stať, že budete mať nízku hodinovú sadzbu alebo nebudete môcť fakturovať.
 • Niektorí odborníci, ako napríklad právnici, CPA a finanční poradcovia, si nechávajú zálohu. Predpokladajú hodinovú sadzbu a koľko hodín bude projekt trvať a žiadajú klienta o platbu vopred. Je to vynikajúci spôsob, ako sa chrániť pred prípadným nezaplatením; zádržné sa však v niektorých odvetviach, ako je písanie, marketing a služby zákazníkom, ťažko predáva.

Metóda 2 z 3: Stanovenie sadzieb za poradenstvo

Vypočítajte si svoju hodinovú sadzbu. Keď to budete mať vyriešené, budete môcť z tohto čísla vypočítať projekty a honoráre.[2]

 • Zistite informácie o svojej mzde z posledných platených pracovných miest. Určite, aká bola vaša hodinová mzda vydelením týždennej/ dvojtýždňovej odmeny počtom hodín, ktoré ste za ten čas odpracovali.
 • Svoju novú hodinovú sadzbu za poradenstvo vypočítajte tak, že toto číslo strojnásobíte. Konzultanti musia vychádzať zo svojej mzdy plus nákladov a administratívy spojenej s vedením vlastnej firmy. Keď strojnásobíte svoju mzdu a zaokrúhlite na najbližší násobok 5 alebo 10, mali by ste mať primeranú sadzbu na zabezpečenie všetkých 3 týchto platieb.
 • Ak pracujete v oblasti poradenstva, ktorá má veľmi nízke režijné náklady, možno budete musieť účtovať dvojnásobnú hodinovú mzdu namiesto trojnásobnej, aby ste zostali konkurencieschopní a zároveň pokryli svoje mzdy a výdavky. Do tejto kategórie môže patriť práca z domu cez internet, ak nemáte zamestnancov.
 • Porovnajte svoju vypočítanú sadzbu so sadzbami konkurencie. Ak je vaša dvoj- alebo trojnásobná hodinová sadzba v rozsahu, ktorý ste zistili počas prieskumu, potom je pravdepodobné, že môžete pokračovať a rozhodnúť sa, či chcete ponúknuť projektové alebo zádržné sadzby.
 • Ak chcete zistiť svoju dennú sadzbu, vynásobte novú hodinovú sadzbu za poradenstvo počtom hodín (približne 8), ktoré budete na projekte pracovať. Niektorí konzultanti ponúkajú aj sadzby za pol dňa.

Vypočítajte sadzby projektu. Urobte si prieskum minulých zákaziek, aby ste zistili, ako dlho zvyčajne trvajú určité projekty. Skúste nájsť 5 až 10 rôznych projektov, urobte z nich priemer a potom vynásobte priemerný počet hodín novo stanovenou sadzbou.[3]

 • Môžete byť v pokušení podhodnotiť svojich konkurentov nižším poplatkom na základe projektu. Majte na pamäti, že mnohé podniky stotožňujú vyššie náklady s vyššou kvalitou. Ak si stanovíte vysoké poplatky, vždy môžete vyjednávať o niečo nižšie, ale je ťažké pripočítať si k nákladom na projekt opakovaných zákazníkov.
 • Urobte si podrobné poznámky o tom, čo je súčasťou projektu, aby ste mohli porovnávať podobné. K týmto poznámkam sa budete musieť vrátiť, keď začnete stanovovať rozsah svojich projektov.

Vypočítajte si zálohu. Ak spoločnosť chce niekoľko projektov za mesiac, štvrťrok alebo rok, môžete si sadnúť a vypočítať, koľko času si vyhradíte na prácu na ich projektoch. Ak nemôžete posudzovať na základe projektu, rozhodnite sa, koľko dní v týždni budete pre danú spoločnosť pracovať, a vynásobte svoju dennú sadzbu týmto číslom každý mesiac, ktorý plánujete pracovať.

Upravte svoju odmenu podľa odbornosti. Ak môžete propagovať, že ste priekopníkom vo svojom odvetví, môžete si účtovať viac. Dobrými ukazovateľmi toho, že môžete mierne zvýšiť svoje sadzby, sú nasledujúce položky: [4]

 • Napísali ste knihu. V tomto prípade ste si našli čas na zhodnotenie odvetvia a poskytnutie odborných stanovísk. Tým sa stanete učiteľom aj odborníkom. Ľudia zaplatia viac peňazí za konzultanta, ktorý je autorom.
 • Už roky sa venujete poradenstvu v určitej funkcii. Ak začínate s novým poradenským podnikaním, ale môžete preukázať, že ste realizovali projekty za 5 až 10 rokov, môžete sa zaradiť na hornú hranicu honorárového spektra.
 • Presťahovali ste sa do novej oblasti. Ak ste sa presťahovali z predmestia alebo vidieckeho prostredia do mestskej lokality, zvýšte svoje sadzby približne o 25 percent. Ak sa sťahujete z mestskej lokality, znížte svoje sadzby približne o 25 %, aj keď ste odborník. Vaša sadzba sa odvíja od životných nákladov, ako aj od odbornosti.
 • Máte niekoľko klientov zvučných mien. Ak nemáte zmluvu o mlčanlivosti, inzerujte veľké zákazky, s ktorými pracujete. Potenciálni klienti budú predpokladať, že máte väčšiu hodnotu, ak si vás vyberú spoločnosti, ktoré uznávajú a rešpektujú.

Metóda 3 z 3:Tipy na poplatky za poradenstvo

Zavedenie procesu stanovenia rozsahu pre každý projekt alebo zmluvu. Ak pracujete na základe projektu, budete musieť byť schopní povedať: „Toto je nad rámec projektu,“ aby ste neponúkali služby zadarmo, ak si to klient rozmyslí. Ak chce klient zmeniť rozsah, zakomponujte do neho proces opätovného prerokovania, aby ste nerobili prácu, na ktorej nepracujete niečo zadarmo.

Zvážte bezplatné konzultácie alebo zľavy pre prvých zákazníkov, aby ste prilákali nových zákazníkov. Je lepšie preraziť vo vašej oblasti poradenstva tým, že prijmete tento jednorazový zásah do platby, ako stanoviť nízke sadzby. Váš klient ocení zľavu, ale pochopí, keď mu bude nabudúce vyúčtovaná celá suma.

Pridajte niekoľko hodín navyše, ktoré nie sú fakturované, aby ste klientovi poskytli pridanú hodnotu. Chcete mať možnosť fakturovať za vyššiu sadzbu, ale ak máte pocit, že chcete, aby bol klient s vašou prácou mimoriadne spokojný, máte možnosť fakturovať za menej hodín, ako ste odpracovali. Nie je dobré to robiť veľmi často, ale je to lepšie ako stanoviť na začiatku nízku sumu.[5]

Mierne zvýšte svoje sadzby za veľmi krátkodobú prácu. Chcete, aby klient videl hodnotu v tom, že vás zamestná na väčších projektoch, preto zvýšte svoje sadzby za malé projekty a potom ponúknite zľavu, ak sa ujmete väčšej úlohy.

 • Experimentujte so sadzbami. Ak ste úplne nový, môžete začať vysoko a posielať ponuky, kým nenájdete „sladký bod“, kde budú vaše služby účtované na správnej úrovni. Možno zistíte, že táto úroveň je vyššia, ako ste očakávali.
 • Odkazy