3 spôsoby štúdia anatómie

Bez ohľadu na to, či sa plánuješ stať lekárom, alebo sa jednoducho chceš dozvedieť viac o ľudskom tele, anatómia je dôležitý predmet, ktorý ti pomôže pochopiť, ako sa tvoje telo skladá a funguje. Anatómia je obsahovo bohatý predmet, ktorý sa však niekedy môže zdať neprehľadný, ak nemáte dobrý študijný plán. Tým, že sa uistíte, že navštevujete správne kurzy, robíte si poznámky, ktoré vyhovujú vašim potrebám, získavate skúsenosti v laboratóriu a pracujete s anatomickými pojmami mimo učebne, môžete zlepšiť svoje štúdium predmetu a spoznať ľudskú anatómiu.

Metóda 1 z 3:Učenie v učebni


Zapíšte sa do správnej triedy pre vás. Ste začiatočník, pokiaľ ide o štúdium anatómie, alebo máte s týmto predmetom skúsenosti? Zaujíma vás nejaká konkrétna zložka anatómie, napríklad kostrová štruktúra alebo centrálny nervový systém? Uistite sa, že ste na hodine anatómie, ktorá zodpovedá vašej úrovni porozumenia a vašim potrebám.

 • Ak ste nováčikom v štúdiu anatómie, odporúča sa absolvovať úvodný kurz, aby ste sa oboznámili so základnými pojmami, teóriami a termínmi, ktoré budete potrebovať pri svojom budúcom štúdiu.
 • Ak máte možnosť, môžete požiadať priateľa alebo rovesníka, ktorý už absolvoval kurz anatómie, či si môžete pozrieť jeho poznámky a učebné osnovy, aby ste zistili, či kurz spĺňa vaše potreby.


Skontrolujte si požiadavky na svoj titul. Ak študujete anatómiu v rámci diplomového, študijného alebo certifikačného programu, spolupracujte so svojím akademickým poradcom, aby ste sa uistili, že absolvujete správny kurz pre svoj program. Možno sa budete chcieť opýtať: „Má tento kurz laboratórnu zložku, ktorá si vyžaduje samostatný zápis?“, aby ste sa uistili, že navštevujete všetky správne triedy, aby ste získali potrebné kredity.

 • Pravidelne sa informujte u svojho študijného poradcu, či sú vaše predmety správne.


Používajte vizuálne pomôcky. Anatómia sa zaoberá veľkým počtom zložiek ľudského tela. V poznámkach používajte označené schémy a náčrty, aby ste pochopili, ako konkrétne študované časti zapadajú do zvyšku tela a ako na seba vzájomne pôsobia.[1]

 • Spýtajte sa svojho učiteľa: „Máte nejaké obrázky alebo schémy, ktoré si môžem skopírovať ako študijnú pomôcku??“
 • Používajte neoznačené verzie schém alebo náčrtov poznámok, aby ste sa otestovali a upevnili si svoje vedomosti.


Spolupracujte so svojimi kolegami. Vyhľadajte svojich spolužiakov a zistite, či môžete vytvoriť študijnú skupinu alebo skupinu pre týždenné stretnutia, kde si budete vymieňať poznámky a rozprávať sa o kurze. Využi tento čas na to, aby ti tvoji rovesníci pomohli s pojmami, ktoré sa ti neuchytili.

 • Je to tiež skvelý priestor na pomoc pri doučovaní vašich rovesníkov, čo vám zasa umožní zopakovať si a upevniť informácie vo vlastnej mysli.
 • Urobte z týchto stretnutí zábavné, neformálne priestory, kde sa môžete so svojimi rovesníkmi voľne rozprávať o tom, čo sa učíte. Umožnite skôr konverzáciu než formát otázok a odpovedí, ktorý máte na hodine.


Učte predmet. Doučujte predmet alebo učte svojich priateľov, rodinu, spolubývajúcich alebo niekoho iného, kto sa chce naučiť viac. Vyskúšať si vyučovanie je jedným z najlepších spôsobov, ako zistiť, či danej téme úplne rozumiete, a tak z toho profitujete vy aj váš študent.[2]

 • Požiadajte priateľa alebo člena rodiny: „Môžem sa pokúsiť naučiť ťa tento konkrétny koncept anatómie??“ Vysvetlite im to, ako najlepšie viete, a požiadajte ich, aby vám to zopakovali. Použite ich informačné medzery ako návod, kde by ste mali študovať.
 • Ponúknite sa, že budete vyučovať na hodine anatómie v nižšom ročníku. Máte tak možnosť zopakovať si materiál a zároveň pomôcť inému študentovi anatómie.


Naštudujte si príbuzné predmety. Anatómia má veľa spoločných informácií s predmetmi ako embryológia, porovnávacia anatómia a evolučná biológia. Zapíšte si hodiny príbuzných predmetov, ktoré by vám mohli pomôcť pri dosahovaní vašich vzdelávacích cieľov.

 • Porovnávacia anatómia a evolučná biológia sa zaoberajú tým, ako sa vyvinula anatomická stavba človeka a ako súvisí s anatómiou iných živočíchov.
 • Embryológia sa zameriava na vývoj pohlavných buniek v maternici až po narodenie.

Metóda 2 z 3: Práca v laboratóriu


Naučte sa pitvať. Anatómia sa nachádza vo vnútri tela. Ak máte možnosť, pozrite si pitvu alebo sa na nej zúčastnite. Snažte sa čo najviac študovať mŕtvolu a prepojiť to, čo ste nedávno študovali, s tým, čo vidíte pred sebou.[3]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Diskutujte o tom so svojimi kolegami v laboratóriu a počúvajte, čo hovoria, aby vám neunikol žiadny poznatok. Snažte sa nevynechávať žiadne pitevné laboratóriá, aj keď vás ich vykonávanie nemusí baviť. Málokto iný vám môže poskytnúť túto praktickú skúsenosť.
 • Ak sa vám pitvanie človeka naozaj prieči, požiadajte svojho učiteľa o radu pri hľadaní online pitevného modulu. To vám umožní digitálne rozobrať telo bez toho, aby ste museli skutočne pracovať s mŕtvolou.


Hľadajte, čo je iné. Knihy o anatómii sa zameriavajú na priemerný stav človeka, ale žiadny jedinec sa úplne nezhoduje s priemerným stavom. Počas práce v laboratóriu sa pozrite na to, čo môže byť iné ako v knihe, aby ste pochopili, čo je normálne a čo je abnormálne.[4]

 • Porozprávajte sa s učiteľom o svojich pozorovaniach. Spýtajte sa ich: „Ak sa určitý stav považuje za priemerný, je to, čo som pozoroval, považované za abnormálne alebo problematické?“
 • Vždy sa následne pýtajte: „Prečo je to?“, aby ste pochopili nielen to, ako sa niektoré časti tela môžu líšiť, ale aj prečo.


Píšte podrobné laboratórne správy. Pravdepodobne budete hodnotení za svoje laboratórne správy, ale mali by ste ich považovať za svoj nástroj, ako aj za známku. Napíšte dôkladné, dobre preskúmané laboratórne správy, ktoré obsahujú nielen informácie požadované učiteľom, ale aj informácie, ktoré považujete za cenné.[5]
Dôveryhodný zdroj
Centrum písania Univerzity Severnej Karolíny
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Vaša správa by mala obsahovať vašu hypotézu, vaše testy, vaše prvotné údaje a vaše interpretácie údajov.
 • Použite svoj výklad údajov, aby ste zahrnuli informácie z vášho kurzu a z iných zdrojov, ako sú recenzované časopisy a monografie. Urobte si poznámky o tom, prečo si myslíte to, čo si myslíte v laboratórnej správe.

Metóda 3 z 3: Samostatné štúdium


Urobte si čítanie. Pridelené čítanie má svoj dôvod. Prečítajte si učebnicu a všetky zadané články, a ak vás nejaký pojem mätie, robte si pri prechádzaní poznámky. Nastavte si pripomienku, aby ste sa počas hodiny alebo po nej pýtali otázky týkajúce sa prečítaného textu.[6]
Dôveryhodný zdroj
Národná asociácia vzdelávania
Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
Prejsť na zdroj

 • Vyhľadajte si doplnkovú literatúru, ktorá vás môže zaujať, napríklad lekárske romány alebo historické záznamy o prvých pitvách. Robte si poznámky o tom, čo vás zaujíma a čo si myslíte, že by mohlo byť nepresné, aby ste sa mohli opýtať svojich rovesníkov alebo učiteľa.


Nájdite si online zdroj. Používajte online moduly alebo výukové programy, ktoré vám pomôžu upevniť naučené informácie. Môžete sa dokonca rozhodnúť použiť online modely, ktoré vám pomôžu rozpoznať časti tela, alebo si vytvoriť digitálne kartičky, ktoré vám pomôžu pri štúdiu.[7]

 • Používajte online materiály ako doplnok k štúdiu. Neočakávajte, že všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť, získate výlučne z online materiálov. Čas strávený v laboratóriu a na hodine je pri štúdiu anatómie rovnako dôležitý.


Pozrite sa na otvorený vzdelávací program. Ak je anatómia skôr vaším záujmom alebo koníčkom než súčasťou formálneho vzdelávania, skúste sa učiť prostredníctvom otvorenej platformy, ako je napríklad Coursera [8]
alebo Iniciatíva otvoreného vzdelávania.[9]
Tie vám umožnia bezplatne sa pripojiť ku kurzom z univerzít z celého sveta.

 • Ak sa neponúka všeobecný kurz anatómie, vyhľadajte si špecializovaný kurz, ktorý vám pomôže začať štúdium.
 • Tieto kurzy obsahujú veľa materiálu, ale sú zväčša samoštúdium. Vykonajte všetky čítania, úlohy, kvízy a diskusné príspevky, aby ste z nich vyťažili čo najviac.


Napíšte pojmy vlastnými slovami. Preberte rozsiahle alebo zložité pojmy a prepíšte ich vlastnými slovami. Namiesto toho, aby ste sa snažili naučiť sa knihu naspamäť, rozoberte si pojmy vlastnými slovami, aby ste im pri opakovaní lepšie porozumeli.

 • Skúste použiť kartičky s pojmom na prednej strane a vaším opisom na zadnej strane. Použite ich na preskúmanie pri štúdiu.
 • Užitočné môže byť aj používanie mnemotechnických pomôcok, ktoré vám pomôžu zapamätať si kľúčové pojmy alebo frázy. Napríklad slovo „SCALP“ vám môže pomôcť zapamätať si anatomické vrstvy pokožky hlavy (koža, spojivové tkanivo, aponeuróza, voľné spojivové tkanivo, periost).[10]
 • Pri štúdiu pojmov by ste si mali prejsť aj anatomické nákresy.

 • Štúdium gréčtiny a latinčiny. Lekárska terminológia je plná gréckych a latinských koreňov a slov. Napríklad kardiovaskulárny systém pochádza z gréckeho koreňa καρδιά (kardia), čo znamená srdce. Vyhľadajte si knihy alebo online lekcie základov gréčtiny alebo latinčiny, ktoré vám pomôžu ľahšie pochopiť lekársku terminológiu.

  • Existuje mnoho publikácií, ktoré sú zamerané na grécke a latinské korene pre študentov medicíny. Vyhľadajte si na internete alebo v miestnom kníhkupectve špecializovaný text pre študentov anatómie.
  • Použite online vzdelávacie moduly a zamerajte sa na lekcie o častiach tela alebo lekárskych termínoch.
  • Je jednoduchšie a efektívnejšie vynechať gramatiku a sústrediť sa len na príslušnú slovnú zásobu, pretože nebudete musieť hovoriť ani čítať skutočnú gréčtinu alebo latinčinu, len slová, ktoré majú korene v týchto jazykoch.
 • Odkazy