3 spôsoby učenia sa pomocou kartoték

Štúdium s kartotékami je jedným z najznámejších spôsobov osvojovania si nových informácií. Je v tom však viac, ako len napísať niekoľko slov na kus kartónu. Ak chcete, aby vaše kartotéky skutočne fungovali, je dôležité, aby ste na začiatku starostlivo kontrolovali informácie, ktoré na karty uvádzate. Je tiež dobré pozrieť sa na aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť pri vytváraní a zdieľaní kariet. Precvičovanie správnych študijných návykov s kartičkami vám pomôže naučiť sa aj látku.

Metóda 1 z 3:Vytváranie jednotlivých kartičiek


Udržujte text stručný. Držte sa krátkych fráz namiesto celých viet. Ak je to možné, používajte skratky slov. Kartičky si budete chcieť rýchlo prezrieť a skrátenie textu zabezpečí, že sa na kartičku dostanú len najdôležitejšie myšlienky. Už samotný proces výberu textu na kartičke naštartuje proces učenia.[1]

 • Ak sa napríklad učíte históriu, môžete namiesto „Spojené štáty“ napísať: „USA“.“ Skrátená veta môže vyzerať takto: „CC-Amerika-1492“, dlhšia verzia je „Krištof Kolumbus prišiel do Ameriky v roku 1492“.“[2]


Píšte ceruzkou. Ak pracujete s ceruzkou, môžete svoje poznámky upravovať počas ďalšieho štúdia. Ceruzka tiež nevybledne cez papier alebo notovú kartičku, čo vám umožní vidieť informácie z druhej strany. Ak sa rozhodnete používať pero, uistite sa, že jeho atrament nebude presakovať.


Zahrňte dátum alebo označenie zdroja. Úplne hore na každú kartu napíšte dátum, z ktorého pochádza informácia v poznámkach z hodiny, alebo číslo strany zdroja a skrátený názov zdroja. Chcete mať spôsob, ako sledovať informácie z karty späť k pôvodnému zdroju. Toto je užitočné pri citovaní alebo ak sa rozhodnete karty triediť.[3]

 • Ak si vytvárate poznámkové kartičky pre viacero tried, použite rôzne farebné kartičky alebo ich majte v gumičkou previazaných hromádkach.[4]


Vytvorenie obrázkových kariet. Neexistuje pravidlo, že poznámkové kartičky musia obsahovať len text. Pre vizuálnych študentov by mohlo byť najužitočnejšie nakresliť si na kartičku rýchly obrázok. Obrázok nech je pomerne jednoduchý a ľahko rozpoznateľný. Označte časti obrázku, ak vám to pomôže pri štúdiu.

 • Ak sa napríklad učíte biológiu, môžete vytvoriť hrubý náčrt bunky a označiť jej časti. „Kľúč“ potom môžete umiestniť na zadnú stranu kartičky. Obracanie kartičky sem a tam vám umožní naučiť sa látku.
 • Žiak, ktorý si precvičuje cudzí jazyk, môže na jednu stranu kartičky nakresliť obrázok nejakého predmetu, napríklad kvetu, a na druhú stranu nakresliť preklad.
 • Obrázkové kartičky si môžete vyrobiť aj tak, že si obrázok z učebnice alebo z poznámok na diapozitíve odkopírujete a potom ho vystrihnete na veľkosť kartičky. Ak to budete robiť viackrát, vytvoríte si prezentáciu, ktorá bude zodpovedať vašim textovým poznámkam.[5]


Pridajte farbu. Ak chcete zahnať nudu a plnšie zapojiť pamäť, skúste na kartičky použiť farebnú schému. Môžete písať farebnými ceruzkami, zvýrazňovačmi alebo aj fixkami s jemným hrotom. Podčiarknite obzvlášť dôležité informácie farbou. Alebo priraďte konkrétnym témam alebo témam kariet špecifické farby, aby ste uľahčili triedenie.[6]

 • Majte plán, keď začnete na kartičkách používať farby, inak by sa vám kartičky mohli zneprehľadniť a ťažšie by sa z nich študovalo.


Na kartičky umiestnite slovné hry. Ak ste vymysleli rýchly spôsob, ako si zapamätať nejakú informáciu, zapíšte si ju na kartičku. Pri štúdiu sú užitočné všetky typy mnemotechnických pomôcok (alebo posilňovačov pamäti). Buďte jednoduchí a na každú kartu uveďte len jednu hlavnú informáciu.[7]

 • Študent dejepisu by mohol na kartičku umiestniť otázku: „Kto sa plavil po modrom oceáne??“ na jednej strane kartičky s odpoveďou: „Kolumbus v roku 1492 preplával modrý oceán“ na druhej strane. Rýmovanie je mnemotechnická pomôcka, ktorá pomáha pri uchovávaní vedomostí.


Laminujte svoje karty. Navštívte kopírovací obchod a zaplaťte za laminovanie kartičiek. Alebo použite rýchly domáci laminovací stroj a urobte to sami. Alebo si zaobstarajte malé plastové puzdrá na kartičky, ktoré sú k dispozícii v obchode s kancelárskymi potrebami. Ide o to, aby ste svoje kartičky ochránili pred poškodením vodou, najmä ak ich plánujete používať dlhší čas a budete ich nosiť so sebou.


Použite radšej kus papiera. Ak vás poznámkové kartičky z nejakého dôvodu neoslovujú, môžete rovnaký základný koncept uskutočniť pomocou hárku bieleho, nelinkovaného papiera. Nakreslite čiaru do stredu strany. Na ľavú stranu môžete napísať sériu otázok, ku ktorým sa na pravej strane papiera hodia odpovede. Počas štúdia jednoducho zakryte jednu alebo druhú stranu.[8]

 • Pri tejto metóde nie je možné zamiešať, takže nezabudnite zamiešať poradie, v ktorom študujete dvojice otázok a odpovedí.


Vyskúšajte aplikáciu na tvorbu flashkariet. Existuje mnoho aplikácií na stiahnutie, ktoré vám môžu pomôcť pri vytváraní a používaní poznámkových kartičiek na štúdium. Základnú verziu môžete často získať zadarmo s doplnkami za príplatok. Brainscape, iStudious a StudyBlue sú dobré možnosti. Pred stiahnutím akejkoľvek aplikácie je užitočné prečítať si recenzie na internete.[9]

 • Brainscape je aplikácia, ktorá prispôsobuje vaše štúdium tým, že zobrazuje budúce karty na základe vašich predchádzajúcich výsledkov počas kvízov s kartami.[10]
 • StudyBlue je zaujímavá aplikácia v tom, že vám umožňuje vymieňať si karty na určité predmety so študentmi z celého sveta. Je to dobrý spôsob štúdia, ak chcete, aby bol jeden koncept vysvetlený z rôznych pohľadov.[11]

Metóda 2 z 3:Používanie poznámkových kartičiek pri rôznych systémoch učenia


Rozhodnite sa pre formát kartičky. Na začiatku procesu si budete chcieť vybrať konkrétny prístup k štúdiu. To bude do veľkej miery závisieť od študovaného predmetu a vašich osobných preferencií. Keď si raz vyberiete formát, je najlepšie sa ho držať alebo ho zmeniť maximálne raz.

 • Ak sa napríklad učíte fakty z histórie, môže byť užitočné vytvoriť si kvízové otázky alebo kartičky s identifikačnými pojmami. Ak sa učíte cudzí jazyk, vaše kartičky budú pravdepodobne zamerané na precvičovanie slovnej zásoby alebo štruktúrovanie viet.


Robte si poznámky na konkrétnu tému. Toto je pravdepodobne najčastejšie používaná metóda štúdia poznámkových kartičiek. Na jednu stranu kartičky dáte tému a na opačnú stranu pridáte svoje poznámky k danej téme. Tieto typy kariet sa niekedy nazývajú aj „súhrnné“ alebo „pojmové“ karty.[12]

 • Ak si všimnete, že na zadnú stranu jednej karty ukladáte veľké množstvo informácií, možno je čas rozdeliť daný predmet na viacero kariet.
 • Tento systém sa pomerne často používa aj na rýchle zapamätanie si konkrétnych pojmov. Na jednu stranu karty umiestnite pojem a na druhú stranu definíciu alebo alternatívny preklad.


Načrtnite si esej na kartičkách. Vaše karty vám môžu pomôcť aj pri písaní dlhého alebo krátkeho dokumentu. Usporiadajte kartičky s poznámkami alebo kľúčovými bodmi v poradí, v akom sa objavia v eseji. Premiestňujte kartičky, kým ich poradie nebude dávať najväčší zmysel. Je to oveľa jednoduchšie ako prepisovať celé časti dokumentu. Keď ste pripravení písať, jednoducho prechádzajte z karty na kartu a podľa potreby pridávajte ďalšie informácie alebo prechodné vety.[13]

 • Aby bolo všetko prehľadné, po určení poradia kartičiek napíšte na vrch každej z nich krátku poznámku o jej konečnom umiestnení. Napríklad všetky úvodné karty môžu mať v hornom rohu nápis „Intro“.
 • Majte sadu poznámkových kartičiek, na ktorých sú uvedené aj informácie o zdroji. Na každej karte je jeden zdroj. Uveďte názov, autora, vydavateľa, dátum vydania atď. Tieto informácie sa použijú na vytvorenie vašej bibliografie a referencií.[14]


Robte si poznámky nad konkrétnymi zdrojmi. Či už píšete seminárnu prácu alebo sa pripravujete na test nad rôznymi zdrojmi, môžete použiť poznámkové kartičky, aby ste mali prehľad o svojich výskumných materiáloch. Na jednu stranu kartičky napíšte názov a autora a niekoľko tvrdení o argumente, dôkazoch, metodológii atď., na druhej strane.[15]

 • V závislosti od vášho konečného cieľa by ste mohli zahrnúť aj niekoľko bodov kritiky. Napríklad: „Kritizujte. pre nespoľahlivosť pri získavaní zdrojov.“
 • Keď si budete robiť poznámky nad zdrojmi, nezabudnite uvádzať citácie, ak čerpáte priamo z textu. V opačnom prípade by ste mohli náhodne plagiovať, ak by ste tieto materiály neskôr použili pri písaní.


Vytvorte si cvičné testy. Vžite sa do myslenia svojho učiteľa alebo profesora a spýtajte sa: aké otázky by ste zaradili na skúšku alebo test? Ktoré témy musia byť obsiahnuté? A ktoré sú najmenej dôležité? Vytvorte si zoznam tých najlepších otázok, ktoré vás napadnú, a potom ich preneste na poznámkové kartičky. Na každú kartičku dajte jednu otázku, pričom obrátenú stranu nechajte na krátke odpovede.[16]

 • Použite svoje kartičky na vytvorenie realistického cvičného testu. Náhodne vyberte rovnaký počet kartičiek, ktoré sa objavia v teste. Dajte si správny čas na dokončenie odpovedí. Je tiež užitočné napísať si odpovede, ak to budete musieť urobiť pri skutočnom teste. Keď skončíte, otočte kartičky a skontrolujte svoje odpovede.[17]
 • Po vytvorení kartičiek môžete tiež osloviť svojho profesora alebo učiteľa a požiadať ho, aby si ich prezrel. Nie všetci inštruktori to robia, ale ak to robia, môže vám to veľmi pomôcť.[18]


Berte štúdium ako hru. Aby bolo štúdium napínavejšie, môže vám pomôcť trochu súťaživosti. Niektoré aplikácie s vám umožnia zapojiť sa do súťaží s kartičkami proti vašim rovesníkom alebo spolužiakom. Je to ako mať študijnú skupinu, ktorá sa stretáva virtuálne. Súťaže môžete dokonca nastaviť tak, aby sa riadili časovačom. Quizlet je jednou z významnejších aplikácií v tejto kategórii.[19]

 • Môžete tiež požiadať kamaráta, aby vás skúšal z vašich kartičiek tak, že ich podrží tak, aby ste videli len predný termín alebo pojem. Tým sa vytvorí určitý odstup medzi vami a odpoveďou a budete mať výzvu zapamätať si viac.

Metóda 3 z 3:Maximalizácia vášho učebného potenciálu


Udržujte svoje študijné sedenia krátke. Zamerajte sa na 20-30 minút. Dajte si medzi jednotlivými sedeniami aspoň 10-minútovú prestávku. Dlhé štúdium bez prestávok môže v skutočnosti plodiť zmätok, preto sú krátke prestávky kľúčom k zachovaniu vedomostí.[20]

 • Môže byť užitočné zapnúť časovač, keď začínate každé sedenie. To zabezpečí, že si budete robiť prestávky.[21]


Vytvorte si študijný plán a dodržiavajte ho. Prokrastinácia a šprtanie sa môžu obrátiť proti vám, keď príde čas na test. Ak je to možné, rozložte si štúdium na niekoľko dní alebo dokonca týždňov. Pozrite si rozvrh skúšok alebo termíny písomiek a podľa toho si ich naplánujte. Aj niekoľko minút denne je lepšie ako vôbec žiadne.


Noste so sebou svoje karty. V období bezprostredne pred testom majte kartičky pri sebe a študujte ich vždy, keď je to možné. Nájdite si pár minút tu alebo tam v každodennej rutine. Ak sledujete televíziu, učte sa počas reklám. Opakovanie a oboznamovanie sa s informáciami bude mať zásadný vplyv na ich zapamätanie.

 • Buďte kreatívni a použite klipy na rozvešanie poznámkových kartičiek po miestnosti. Takto sa môžete učiť aj pri upratovaní. Alebo si do rohu sady kariet urobte dieru a pripevnite si ich na krúžok na kľúče, aby ste ich mohli ľahko prenášať.[22]


Zmiešajte poradie svojich kariet. Vaša myseľ sa začne nudiť, ak budete prechádzať karty v rovnakom poradí stále dokola. Karty zamiešajte, vysypte ich na stôl a premiešajte ich alebo ich dajte do nádoby a postupne jednu vytiahnite. Karta, ktorú zakaždým uvidíte, by mala byť nepredvídateľná, rovnako ako otázka v teste.


Odložte si alebo si zopakujte karty, ktoré viete. Keď sa budete cítiť pohodlne s informáciami na konkrétnej kartičke, umiestnite ju do novej kopy spolu s ďalšími podobnými. To vám umožní venovať viac času práci na témach alebo termínoch, ktoré ešte neovládate.[23]

 • V prípade kartičiek v známom zásobníku ich často revidujte s novými pojmami alebo doplňujúcimi informáciami, aby ste si tieto pojmy vždy upevnili v pamäti.

 • Pracujte so študijnou skupinou. Dajte sa dokopy so skupinou svojich spolužiakov a spoločne si prejdite svoje karty. Môžete zistiť, že iní ľudia pokryli oblasti, ktoré ste vy prehliadli, a naopak. Skúste sa navzájom učiť látku, aby ste si overili úroveň svojich vedomostí. Urobte si vzájomný kvíz s použitím kariet ako banky otázok.[24]
 • Odkazy