3 spôsoby vrátenia zásielky odosielateľovi

Pri všetkej pošte, ktorú musí USPS denne doručovať, nie je divu, že sa z času na čas stanú chyby! Ak pošta prišla na správnu adresu, ale je adresovaná niekomu, kto tam nebýva, napíšte na obálku alebo balík pred vrátením „Nie na tejto adrese“. Ak dostanete poštu, ktorá bola doručená na nesprávnu adresu, stačí ju vrátiť doručovateľovi alebo vhodiť do schránky. Môžete tiež odmietnuť a vrátiť poštu, ktorú nechcete, pokiaľ nie je otvorená.

Metóda 1 z 3: Pošta zaslaná niekomu, kto nebýva na vašej adrese


Na obálku alebo balík napíšte „Nie na tejto adrese“. Ak vám pošta príde na správnu adresu, ale adresát na nej nebýva, jasne napíšte niekde na zásielku „Nie je na tejto adrese“. Nepíšte „Vrátiť odosielateľovi“ ani žiadne iné správy.[1]

 • Ak na tovare vidíte čiarový kód, prečiarknite ho. Pomôže to zabezpečiť, aby sa zásielka nevrátila na vašu adresu.[2]
 • Nevymazávajte ani neškrtajte adresu.
 • Ak vám stále chodí pošta adresovaná niekomu, kto nebýva na vašej adrese, povedzte to poštovému doručovateľovi alebo kontaktujte miestnu poštu. Pomôžu vám zabezpečiť, aby ste nedostávali nesprávne doručenú poštu.[3]


Vráťte poštovú zásielku doručovateľovi. Ak ste nablízku, keď váš poštový doručovateľ doručuje zásielku, vráťte mu ju a vysvetlite, že osoba, ktorej bola adresovaná, v nej nebýva.[4]

 • Zásielku môžete tiež vložiť späť do poštovej schránky a vyvesiť červenú vlajku. Váš poštový doručovateľ by ich mal vyzdvihnúť pri ďalšom doručovaní pošty.


Ak ju nemôžete odovzdať doručovateľovi pošty, vložte ju do zbernej schránky. Alternatívne k odovzdaniu zásielky poštovému doručovateľovi ju môžete vložiť do zbernej schránky USPS. Pošta ju vyzdvihne a vráti odosielateľovi alebo ju prepošle na správnu adresu.[5]

 • Najbližšiu zbernú schránku môžete nájsť pomocou stránky USPS „Find Locations“ (Nájsť miesta).[6]

Metóda 2 z 3: Pošta doručená na nesprávnu adresu


Vložte zásielku späť do svojej poštovej schránky. Ak vám poštovú zásielku doručia na nesprávnu adresu, zvyčajne to znamená, že ju doručovateľ omylom vložil do vašej poštovej schránky. Po vyzdvihnutí pošty vložte nesprávne doručenú zásielku späť do schránky a vyveste červenú vlajku.[7]

 • Vlajka na poštovej schránke signalizuje poštovému doručovateľovi, že máte v schránke odchádzajúcu poštu.[8]
 • Ak dostanete zásielku Priority Mail Express, ktorá bola doručená na nesprávnu adresu, zavolajte na číslo 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777) a vyžiadajte si číslo na oddelenie pre nahlasovanie Priority Mail Express. Zavolajte na toto číslo a vyžiadajte si pokyny, ako zásielku vrátiť.


Ak chcete, odovzdajte zásielku späť doručovateľovi. Ak ste náhodou nablízku, keď váš poštový doručovateľ doručuje zásielky, môžete nesprávne doručenú zásielku odovzdať priamo jemu. Vysvetlite, že bola doručená na nesprávnu adresu.[9]

 • Zásielku môžete priniesť aj na miestnu poštu.


Na zásielku nič neoznačujte ani nepíšte. Keď zásielku vraciate, nepíšte na ňu „Vrátiť odosielateľovi“ ani žiadne iné správy. Nevymazávajte ani nezakrývajte adresu ani žiadne iné informácie na zásielke.[10]

 • Označenie alebo vymazanie čohokoľvek na zásielke by mohlo brániť jej doručeniu na správnu adresu.
 • Ak je potrebné zásielku vrátiť odosielateľovi, a nie ju poslať ďalej určenému príjemcovi, pošta má na tento účel vlastnú autorizovanú značku „Vrátiť odosielateľovi“.[11]
 • Na vonkajšej strane obytnej poštovej schránky môžete umiestniť samolepiaci lístok, ktorý oznamuje, že bývalý príjemca pošty už na tejto súčasnej adrese nebýva. Uveďte meno osoby, ako je uvedené na zásielke.

Metóda 3 z 3:Nevyžiadaná pošta, ktorá je adresovaná vám


Na zásielku napíšte „Odmietnuté“ a odovzdajte ju poštovému doručovateľovi. Môžete odmietnuť väčšinu druhov poštových zásielok a nechať ich vrátiť odosielateľovi, aj keď sú adresované vám. Ak dostanete zásielku, ktorú nechcete, jednoducho na ňu napíšte „Odmietnuté“ a čo najskôr ju vráťte poštovému doručovateľovi.[12]

 • Ak ste zásielku otvorili, nebudete to môcť urobiť, a to ani v prípade, že je opätovne zapečatená.
 • Väčšinu poštových zásielok môžete odmietnuť v čase doručovania alebo po ich doručení.


Na oznámení o doručení zaškrtnite „Odmietnuté“, ak ide o zodpovednú poštu. Zúčtovateľná pošta je pošta, ktorú musíte podpísať.[13]
Niektoré druhy zodpovedných zásielok môžete odmietnuť pred ich doručením zaškrtnutím políčka označeného „Odmietnuté“ na oznámení o doručení, ktoré vám doručovateľ pošty vydá.[14]

 • Ak vám poštový doručovateľ nechal v poštovej schránke oznámenie o doručení na podpis, zaškrtnite „Odmietnuté“, podpíšte oznámenie a vhoďte ho späť do poštovej schránky.
 • Medzi bežné typy zodpovedných zásielok patria Priority Mail Express, Registered Mail, Certified Mail, Collect on Delivery a zásielky poistené na viac ako 200 USD.
 • Väčšinu druhov zodpovedných zásielok nemožno odmietnuť po ich doručení. Ak chcete vrátiť niektorú z týchto zásielok po tom, ako ste ju dostali a podpísali, musíte ju prebaľovať a posielať späť s novým poštovným.

 • Ak ste zásielku otvorili, prebaľte ju s novým poštovným. Ak ste už otvorili zásielku a chcete ju vrátiť odosielateľovi, nemôžete jednoducho napísať „Odmietnuté“ a poslať ju ďalej. Namiesto toho vložte zásielku do novej škatule, obálky alebo obalu a adresujte ju odosielateľovi. Na tovar budete musieť nalepiť aj nové poštovné.[15]

  • Po prebalení zásielky ju zašlite poštou ako zvyčajne.
  • Ak vraciate poškodený alebo nechcený tovar, predávajúci vám môže poskytnúť predplatenú prepravnú etiketu alebo vám kompenzovať poštovné.
 • Odkazy