3 spôsoby vyhľadávania článkov v časopisoch

či už pracujete na krátkej výskumnej práci, skúmate informácie pre doktorandskú dizertačnú prácu alebo hľadáte ďalšie informácie o konkrétnej téme, ktorá vás zaujíma, nájdenie relevantných článkov v časopisoch môže byť pre vaše úsilie kriticky dôležité. Začnite tým, že si určíte niektoré databázy časopisov so širokým záberom a s konkrétnym predmetom, potom spresnite svoje vyhľadávacie podmienky, aby ste mohli ľahšie vyhodnotiť výsledky vyhľadávania. Odtiaľ sa dostaňte k digitálnym alebo tlačeným kópiám článkov, ktoré potrebujete, a nehanbite sa požiadať o pomoc v miestnej knižnici!

Metóda 1 z 3:Výber časopiseckých databáz


Začnite so širokou vedeckou databázou, ako napr Google Scholar. Je rozumné začať vyhľadávanie širokou sieťou a potom sa postupne zužovať. Google Scholar je najznámejšia, ale nie jediná rozsiahla databáza vedeckého obsahu. Vyhľadávanie v širokej databáze prinesie mnoho výsledkov, ktoré nemusia vyhovovať vašim potrebám, ale pravdepodobne objavíte aj „skvosty“, ktoré by ste inak prehliadli.[1]

 • Vyhľadávanie v širokej vedeckej databáze môže byť veľmi užitočné, ak sa napríklad snažíte vybrať si z niekoľkých možných tém pre výskumnú prácu. Vyhľadávanie jednotlivých tém poskytne výsledky, ktoré vám poskytnú predstavu o vedeckom materiáli, ktorý existuje pre každú z nich, čo vám môže pomôcť pri rozhodovaní, ktorou témou sa zaoberať.
 • Ak chcete vyhľadávať v službe Google Scholar, prejdite na stránku https://scholar.Google.com/ alebo vyhľadajte na webe „Google Scholar.“ Tam môžete napríklad zadať vyhľadávanie „U.S. Bill of Rights Criminal Law“ s cieľom identifikovať širokú škálu odborných materiálov na túto tému.


Vyskúšajte vládne databázy zamerané na konkrétnu oblasť, ako napr PubMed. Ak hľadáte články z oblasti medicíny, napríklad PubMed,[2]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj
ktorý je umiestnený v U.S. vládneho Národného inštitútu zdravia, je základným zdrojom informácií. Vládou prevádzkované alebo podporované databázy sa môžu ukázať ako užitočné aj v iných oblastiach.[3]

 • Ak potrebujete pomoc pri identifikácii potenciálnych vládnych databáz vo vami zvolenom odbore, požiadajte o pomoc učiteľa, profesora, mentora, knihovníka alebo inú osobu, ktorá sa vyzná v danej oblasti.


Vyhľadajte si online alebo v miestnej knižnici databázy špecifické pre danú oblasť. Mnohé verejné knižnice, a najmä univerzitné knižnice, poskytujú na svojich webových stránkach zoznamy (a často aj prístup k) vyhľadávacích databáz zameraných na jednotlivé oblasti. Ak tieto informácie nenájdete na webovej stránke, zájdite do knižnice a požiadajte o pomoc.[4]

 • Napríklad PsycInfo je hlavná databáza zameraná na jednotlivé oblasti psychológie a jej prevádzkovateľom je Americká psychologická asociácia (APA).[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká psychologická asociácia
  Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
  Prejsť na zdroj
 • Ďalším príkladom je LexisNexis, dlhoročná a dobre známa databáza v oblasti práva.[6]
 • Prostredníctvom jednoduchého online vyhľadávania sa vám možno podarí identifikovať aj niektoré databázy špecifické pre danú oblasť. Ak sa zaujímate napríklad o oblasť histórie, skúste vyhľadať „databázy článkov z historických časopisov.“


Vyhľadávanie online podľa názvu časopisu alebo článku, ak už tieto informácie máte. V niektorých prípadoch už môžete vedieť, že chcete vyhľadať konkrétny článok alebo že sa chcete obmedziť len na články z konkrétneho časopisu. Ak áno, skúste vykonať jednoduché online vyhľadávanie pomocou názvu článku alebo názvu časopisu.

 • Vyhľadávanie podľa názvu článku alebo názvu časopisu vás môže presmerovať na domovskú stránku časopisu, ktorá má pravdepodobne vlastné vyhľadávacie rozhranie. Vyhľadávanie podľa názvu článku vás môže viesť priamo k plnotextovej verzii článku alebo aspoň k nejakým návodom, kde sa k nemu dostať.


Vyhľadajte online podľa mena konkrétneho autora a prípadne ho kontaktujte. Ak viete, že chcete jeden alebo viac článkov od konkrétneho autora, vykonajte základné online vyhľadávanie podľa jeho mena. Môžete skončiť na ich osobnej alebo profesionálnej webovej stránke, ktorá môže poskytnúť priamy prístup k článkom, ktoré napísali. Prípadne môže webová stránka poskytovať možnosť kontaktovať autora priamo.

 • Ak sú uvedené kontaktné údaje, pošlite autorovi e-mail a úctivo vyjadrite svoj záujem o získanie prístupu k jednému z viacerých konkrétnych článkov, ktoré napísal. Možno vám budú ochotní a schopní poslať elektronické kópie alebo vám poskytnú spôsoby, ako získať prístup k ich článkom.

Metóda 2 z 3:Spresnenie termínov a výsledkov vyhľadávania


Napíšte celú vetu, ktorá definuje váš cieľ vyhľadávania. Spočiatku sa vám to môže zdať ako hlúpe cvičenie, ale môže vám to skutočne pomôcť spresniť vaše hľadané výrazy. Venujte niekoľko okamihov tomu, aby ste vyjadrili slovami, akú tému chcete vyhľadať.[7]

 • Napríklad: „Chcem sa dozvedieť o úlohách zdravotných sestier v poľných nemocniciach počas U.S. Občianska vojna.“
 • Alebo: „Chcem zhodnotiť dôkazy o zdravotných tvrdeniach o doplnkoch stravy s kurkumou.“


Identifikujte kľúčové zložky vašej vyhľadávanej tematickej vety. Zakrúžkujte alebo podčiarknite najdôležitejšie slová alebo slovné spojenia vo vete. Premyslite si alternatívne slovné spojenia alebo synonymá týchto výrazov a navrhnite zoznam vyhľadávacích výrazov, ktoré môžete vyskúšať.[8]

 • Môžete si napríklad vybrať „zdravotné sestry“, „poľné nemocnice“ a „občianska vojna.“
 • Alebo môžete použiť „dôkaz“, „zdravotné tvrdenia“ a „kurkumínové doplnky“ a skúsiť alternatívy ako „klinické štúdie“ a „kurkumínové doplnky“ (kurkumín je hlavnou zložkou kurkumy).
 • Uistite sa, že vaše vyhľadávacie výrazy sú komplexné, najmä ak hľadáte primárne zdroje. Ak napríklad hľadáte motivačné rozhovory, môžete použiť vyhľadávacie výrazy ako „partnerstvo“, „prijatie“, „súcit“ a „vyvolanie.“[9]
  Odborný zdroj
  Jeremiah Kaplan
  Výskum & Špecialista na odbornú prípravu
  Rozhovor s odborníkom. 2. septembra 2021.


Využite nástroje vyhľadávacieho rozhrania na spresnenie parametrov vyhľadávania. Väčšina vyhľadávacích rozhraní rozpoznáva (ak sú napísané veľkými písmenami) základné booleovské operátory AND, OR a NOT. Reťazec vyhľadávania „zdravotné sestry A poľné nemocnice A občianska vojna“ teda poskytuje výsledky založené na kombinácii všetkých 3 pojmov. Ak má vyhľadávacie rozhranie funkciu „rozšírené vyhľadávanie“, kliknite na ňu a zistite, aké ďalšie spresnenia vyhľadávania sú možné.[10]
[11]
Odborný zdroj
Jeremiah Kaplan
Výskum & Špecialista na vzdelávanie
Rozhovor s odborníkom. 2. septembra 2021.

 • Ak vás zaujímajú len články z časopisov na danú tému, ktoré boli publikované za posledných 25 rokov, rozšírené vyhľadávanie vám môže umožniť nastaviť tieto parametre.
 • Ďalším príkladom použitia logických operátorov môže byť nasledujúci postup: „klinické štúdie AND zdravotné tvrdenia AND (kurkuma ALEBO kurkumín).“
 • Niektoré rozšírené filtre vyhľadávania vám pomôžu presne určiť zdroje, ktoré citoval konkrétny autor, alebo iné zdroje, ktoré citovali konkrétneho autora.[12]
  Odborný zdroj
  Jeremiah Kaplan
  Výskum & Špecialista na vzdelávanie
  Odborný rozhovor. 2. septembra 2021.


Použite informácie o citáciách na vyhodnotenie užitočnosti výsledkov vyhľadávania. Väčšina databáz časopisov poskytuje výsledky, ktoré obsahujú aspoň tieto údaje: autor, názov článku, názov časopisu, zväzok/číslo, strany a dátum. V niektorých prípadoch môžu výsledky obsahovať aj zhrnutia alebo abstrakty článkov. Tieto základné informácie často stačia na to, aby ste získali dobrú predstavu o tom, či sa oplatí získať prístup k danému článku v časopise pre váš výskum.[13]

 • Ak sa zaujímate len o vedecké, recenzované časopisecké články, hľadajte jednoduché údaje, ako je názov časopisu (vedecké časopisy sa často nazývajú „Journal of …“), poverenie autora (autorov) (na základe stručných životopisov alebo titulov ako „Ph.D.“ alebo „M.D.“) a abstrakt alebo zhrnutie (odborné články majú zvyčajne triezvy tón, ktorý je zameraný na dôkazy).

Metóda 3 z 3:Prístup k vybraným článkom


Ak sú k dispozícii, použite digitálne plné texty článkov, aby ste získali čo najpohodlnejšiu možnosť. V niektorých prípadoch môžete získať prístup k plnotextovej digitálnej verzii vybraného článku priamo z výsledkov vyhľadávania. V iných prípadoch však môžete potrebovať individuálne alebo inštitucionálne predplatné databázy, aby ste mali prístup k celému článku. Alebo si môžete zaplatiť za prístup k jednotlivým článkom, hoci cena za jeden článok sa môže zdať privysoká.[14]

 • Informujte sa na svojej univerzite, v inej vzdelávacej inštitúcii alebo u zamestnávateľa, či máte inštitucionálne predplatné na príslušnú databázu.
 • Aj keď máte bezplatný prístup len k úryvku článku, môžete z neho získať užitočné informácie. Prinajmenšom vám úryvok poskytne lepšiu predstavu o tom, či sa vám oplatí získať celý článok.
 • Vo väčšine prípadov by sa digitálne verzie článkov v časopisoch mali citovať inak ako tlačené verzie.


Pozrite si katalóg miestnej knižnice a zistite, či sa v nej nachádzajú časopisy, ktoré potrebujete. Mnohé verejné knižnice, a najmä univerzitné knižnice, majú stále veľké zbierky časopisov v tlačenej podobe. vyhľadajte v online katalógu knižnice názov časopisu, ktorý hľadáte, aby ste zistili, či je k dispozícii v požadovanom časovom rozsahu. V takom prípade môže byť časopis zviazaný a uložený v knižných regáloch alebo uložený samostatne v oddelení periodík.[15]

 • Ak sa napríklad snažíte nájsť článok, ktorý vyšiel v časopise Časopis o občianskej vojne v roku 1978, vyhľadajte titul „journal of the civil war.“ Výsledky by vám mali napovedať, či knižnica vlastní kópie časopisu v danom časovom období, ako aj to, kde sa nachádzajú.


Ak potrebujete pomoc pri hľadaní časopisov alebo článkov, obráťte sa na pracovisko pomoci knižnice. Pri digitalizácii katalógu a materiálov knižnice sa niektoré veci nevyhnutne „prepadnú“. Časopis, ktorý potrebujete, sa môže skrývať niekde v regáloch alebo na dočasnom mieste. Navštívte pracovisko pomoci knižnice a požiadajte odborníka – ak vám niekto môže pomôcť vyhľadať článok z časopisu v knižnici, môže![16]

 • V skutočnosti, ak potrebujete pomoc počas ktorejkoľvek časti procesu – spresnenie vyhľadávania, vyhodnotenie výsledkov vyhľadávania a podobne – požiadajte o pomoc knihovníka.

 • Zistite, či je medziknižničná výpožička (ILL) možnosťou pre ťažko dostupné články z časopisov. Ak vaša knižnica nemá článok, ktorý potrebujete, môže vám ho získať z inej knižnice. V závislosti od knižnice môžete podať žiadosť o ILL prostredníctvom webovej stránky, na helpdesku alebo pri výpožičnom pulte alebo prostredníctvom oddelenia ILL.[17]

  • V mnohých prípadoch vám fotokópie článku z časopisu, ktorý potrebujete, pošlú (digitálne alebo poštou) z požičovne do vašej knižnice. Za získanie článkov prostredníctvom ILL možno budete musieť zaplatiť poplatok.
 • Odkazy