3 spôsoby vyhľadávania v záznamoch o vysťahovaní

Ak prenajímate dom alebo byt, možno sa budete chcieť vyhnúť nájomníkom, ktorí boli v minulosti vysťahovaní. Keďže väčšina U.S. súdy majú tieto záznamy k dispozícii online, môžete vyhľadávať záznamy o vysťahovaní na webovej stránke súdu.[1]
Presnosť vyhľadávania však závisí od informácií, ktoré vám poskytne potenciálny nájomca. Online služby správy o vysťahovaní vám môžu poskytnúť dôkladnejšiu správu o vašej vyhliadke.

Metóda 1 z 3: Kontrola súdnych záznamov

Vyhľadajte príslušnú webovú stránku súdu. Väčšina u.S. štáty majú webové stránky, ktoré umožňujú bezplatne nahliadnuť do všetkých občianskych súdnych záznamov vrátane záznamov o vysťahovaní. V závislosti od štátu nemusíte mať možnosť nahliadnuť do celého záznamu.[2]

 • Vyhľadajte webovú stránku súdu pre každý štát, v ktorom žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti predchádzajúcu adresu.
 • Niektoré súdne záznamy sú vedené online na úrovni okresu, a nie na úrovni štátu.[3]

Vyhľadajte záznamy o žiadateľovi. Zvyčajne môžete vyhľadať súdne záznamy podľa mena jednej zo strán v prípade. Spustite vyhľadávanie s použitím mena, ktoré žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti.[4]

 • Možno budete chcieť skontrolovať aj rôzne kombinácie mena žiadateľa, napríklad pridanie alebo odstránenie stredného začiatočného písmena.

Dvakrát skontrolujte náhradné názvy. Do žiadosti o prenájom zahrňte priestor, v ktorom budúci nájomníci uvedú všetky mená, ktoré používali. Ak žiadateľ používal viac ako jedno meno, prehľadajte ich všetky, aby ste sa uistili, že v nich nie sú žiadne záznamy, ktoré by unikli.

 • Toto je obzvlášť časté v prípade žiadateľov, ktorí si po uzavretí manželstva zmenili meno. Vyhľadajte ich rodné aj manželské meno. V prípade niektorých mien môžete hľadať aj alternatívne hláskovanie.

Navštívte súd osobne a pozrite si celý záznam. Webové stránky súdov vám zvyčajne nepovedia veľa o prípade okrem toho, že existuje. Ak nájdete záznam, ktorý sa týka vášho žiadateľa, navštívte kanceláriu daného súdu a pozrite si celý záznam.[5]

 • Musíte sa dozvedieť výsledok prípadu. Nechceli by ste potenciálneho nájomcu penalizovať, ak by mal napríklad pomstychtivého prenajímateľa, ktorý ho vysťahoval, a súd by vysťahovanie zamietol.
 • Ak je súd ďaleko a vy tam nemôžete cestovať, môžete zvyčajne poslať písomnú žiadosť poštou. Zavolajte do kancelárie súdneho úradníka a informujte sa o poplatkoch za kopírovanie.[6]

Metóda 2 z 3: Použitie služby nahlasovania vysťahovalectva

Nájdite si online službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Na internete existuje množstvo služieb, ktoré vám urobia kompletnú kontrolu minulosti a vysťahovania žiadateľov o prenájom – za poplatok. Tieto služby vám môžu potenciálne ušetriť veľa času a úsilia, ak spravujete viacero nehnuteľností alebo máte žiadateľa, ktorý žil vo viacerých rôznych štátoch.[7]

 • Online služby na nahlasovanie nájomníkov sa líšia v službách, ktoré ponúkajú, ako aj v ich cenách. Predtým, ako si vyberiete tú, ktorú chcete, zhodnoťte ich niekoľko.
 • Predtým, ako sa zaregistrujete do služby, si overte jej pozadie a uistite sa, že je legitímna. Môžete si vyhľadať firmu v organizáciách, ako je Better Business Bureau, aby ste zistili, či na ňu boli podané sťažnosti.[8]

Získajte písomné povolenie od nájomcu. Online služby na vypracovanie správ zvyčajne vykonávajú kontroly úverovej bonity. Ak sa chystáte vyžiadať si úverovú správu pre žiadateľa, U.S. zákon vyžaduje, aby ste od nich získali písomné povolenie.[9]

 • Do žiadosti o prenájom môžete zahrnúť klauzulu o súhlase, v ktorej sa uvádza, že podpísaním žiadosti vám daná osoba dáva súhlas na vykonanie kontroly úverovej bonity a minulosti.

Poskytnite informácie o žiadateľovi službe. Online služby získavajú informácie na vykonávanie kontroly úverovej bonity a minulosti rôznymi spôsobmi. V prípade niektorých môžete tieto informácie zadať sami priamo zo žiadosti o prenájom. Iné vyžadujú, aby si žiadateľ vytvoril účet a poskytol informácie.[10]

 • Ak informácie poskytujete sami, aktualizujte svoju žiadosť o prenájom tak, aby ste žiadali rovnaké informácie, ktoré bude služba potrebovať na vytvorenie svojich správ. Čím dôkladnejšie informácie službe poskytnete, tým presnejšia a užitočnejšia bude správa.

Získajte svoju správu. Keď služba získa všetky potrebné informácie, poskytne vám odkaz na prístup k správe o žiadateľovi – zvyčajne do niekoľkých dní. Ak je potrebné získať viac informácií, v správe sa dozviete, čo sa pokazilo.[11]

 • Služba napríklad nemusela byť schopná overiť číslo sociálneho zabezpečenia vášho žiadateľa. Mohlo to byť preto, že číslo bolo jednoducho nesprávne zadané do služby. Môže to tiež znamenať, že žiadateľ úmyselne napísal do svojej žiadosti nesprávne číslo.

Metóda 3 z 3:Prijatie ďalších opatrení na hodnotenie uchádzačov

Získajte doklady o príjme a zamestnaní. Nezávislá dokumentácia vám pomôže overiť informácie, ktoré žiadatelia uvádzajú vo svojej žiadosti. Výplatné pásky, bankové výpisy a osobné doklady sú dôležitými formami dokumentácie.[12]

 • Dôkladne analyzujte poskytnuté dokumenty, aby ste sa uistili, že nie sú falzifikátmi. Pýtanie sa na originály namiesto kópií môže pomôcť znížiť tieto náklady.
 • Vyžadujte aspoň dve formy oficiálneho, vládou vydaného dokladu totožnosti. Aspoň jeden doklad totožnosti by mal byť preukaz s fotografiou.

Overte si výplatné pásky a peňažné toky. Kontaktujte uvedeného zamestnávateľa, aby ste si overili príjem a to, ako dlho u neho žiadateľ pracuje. Bankové výpisy žiadateľa vám poskytnú určitú predstavu o jeho peňažných tokoch a o tom, či má k dispozícii finančné prostriedky na platenie nájomného každý mesiac.[13]

 • Ak si v súčasnosti prenajímajú byt od niekoho iného, overte si, kedy platby za prenájom prechádzajú cez ich bankový účet. Skontrolujte ich zostatok po tom, čo každý mesiac prebehne nájomné.
 • Opakované platby kreditnou kartou na bankovom výpise môžu naznačovať vysoký pomer dlhu k príjmu.

Overte si referencie. V žiadosti o prenájom by ste mali potenciálnych nájomcov požiadať, aby vám poskytli mená a kontaktné údaje 2 alebo 3 referencií. Tieto referencie by mali byť osoby, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom a ktoré poznajú jeho pracovnú alebo finančnú históriu.[14]

 • Uchádzači často uvádzajú ako referencie priateľov, ktorí zvyčajne o uchádzačovi nepovedia nič negatívne a nemusia mať dostatok informácií, aby boli nápomocní. Šancu, že sa to stane, môžete znížiť tým, že požiadate o referenciu s konkrétnym vzťahom, napríklad bývalého zamestnávateľa.

Dôsledne používajte objektívne kritériá. Žiadateľ sa vám nemusí páčiť z osobného dôvodu, ale to neznamená, že nebude dobrým nájomníkom. Stanovte rovnaké kritériá oprávnenosti pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na vaše osobné pocity.[15]

 • Zamerajte sa výlučne na faktory, ktoré ovplyvňujú, či žiadateľ bude platiť nájomné načas a plniť ostatné povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Iné faktory, ako napríklad pohlavie alebo rodinný stav, nemajú vplyv na schopnosť žiadateľa platiť nájomné. Diskriminácia nájomcov z týchto dôvodov je tiež nezákonná.

Vykonajte kontrolu úverovej spoľahlivosti a minulosti. Oficiálne kontroly úverovej a trestnej minulosti sú azda najspoľahlivejším spôsobom, ako posúdiť riziko prenájmu konkrétnemu žiadateľovi. Do žiadosti o prenájom zahrňte riadok, v ktorom bude uvedené, že podpisom žiadosti žiadateľ súhlasí s preverením úverovej a trestnej minulosti.[16]

 • Stanovte si minimálnu hodnotu kreditného skóre, ktorú budete pre žiadateľov akceptovať, a dôsledne ju uplatnite na všetkých žiadateľov.
 • Možno budete chcieť nastaviť aj rozsah, za ktorý žiadateľa prijmete za predpokladu, že zaplatí vyššiu zálohu. Overte si zákony svojho štátu a zistite, či existuje zákonný limit na výšku zálohy, ktorú môžete požadovať.
 • Používajte aplikáciu na hodnotenie nájomcov. Ak spravujete viacero nehnuteľností na prenájom, možno si budete chcieť predplatiť online aplikáciu na preverovanie nájomcov. Môžete získať viacero správ vrátane kontroly úverovej spoľahlivosti, zamestnanosti, príjmu a trestnej minulosti.[17]

  • Mnohé z týchto aplikácií vám poskytnú celkové skóre pre každého žiadateľa. Používanie celkového hodnotenia namiesto snahy analyzovať množstvo rôznych premenných vám môže uľahčiť rýchle rozhodovanie o žiadostiach o prenájom.
 • Referencie