3 spôsoby výmeny rozbitého krytu zadného svetla alebo smerovky

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozbil kryt smerovky alebo šošovka zadného svetla. Môže to byť tak jednoduché, ako keď niekto alebo vy nacúvate do niečoho, čo rozbije zadné svetlo. Mohol to byť aj kameň, ktorý odpadol z pneumatiky nákladného vozidla. Nezáleží na príčine, pretože nakoniec vás oprava aj tak bude stáť peniaze. Môžete však ušetriť peniaze, ak si pokazený kryt zadného svetla alebo smerovky vymeníte sami.

Metóda 1 z 3: Výmena krytu smerovky na staršom vozidle

Vymeňte kryt smerovky, ktorý je namontovaný v nárazníku, mriežke alebo prednej hrane blatníka a používa sa ako obrysové svetlo. Tento typ sa nachádza väčšinou v starších vozidlách a dá sa pomerne ľahko vymeniť len pomocou skrutkovača.

 • Nájdite kryt smerovky a skrutky, ktoré ho držia na mieste.
 • Pomocou krížového skrutkovača, skrutkovača s drážkou alebo v niektorých prípadoch špecializovaného skrutkovača – niekedy nazývaného hviezdica – odstráňte skrutky, ktoré držia kryt šošovky na mieste.
 • Jemne vytiahnite kryt objektívu. Ak ide o dvojdielnu jednotku – kryt šošovky a držiak žiarovky – potom kryt šošovky vymeňte a naskrutkujte späť na miesto.
 • Ak ide o kombináciu šošovky a držiaka žiarovky, vytiahnite jednotku, čím odhalíte držiak žiarovky a kabeláž.

Uchopte kryt za žiarovku podobne ako pri výmene akejkoľvek žiarovky.[1]

 • Otočte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite držiak žiarovky z puzdra objektívu.
 • Obráteným postupom vložte objímku žiarovky do nového krytu smerovky a naskrutkujte ju späť na vozidlo.

Metóda 2 z 3:Výmena krytu smerovky v prednej časti novšieho vozidla

Môže byť potrebná demontáž smerovky, svetlometu a obrysového svetla, pretože sú pravdepodobne integrované do jedného celku.[2]

 • Potrebujete skrutkovač a v závislosti od vášho vozidla štandardnú (imperiálnu) alebo metrickú sadu hlbokých nástrčiek. Sada nástrčných kľúčov musí mať račňový kľúč, predĺženia a otvorenú sadu kľúčov.
 • Zdvihnite kapotu a zistite, kde sú na smerovke, svetlometoch a obrysovom svetle pripojenia alebo upevnenia.
 • Odpojte všetky priskrutkované miesta a matice zo skrutkovaných častí.

Vytiahnite jednotku, aby ste získali zadnú stranu jednotky.

 • Tým získate prístup k držiakom žiaroviek smeroviek, svetlometov a obrysových svetiel. Musíte odpojiť kryt smerovky od jednotlivých držiakov žiaroviek. V zadnej časti rozbitej šošovky budú s najväčšou pravdepodobnosťou tri, podobne ako pri výmene akejkoľvek vypálenej žiarovky.

Obrátený postup vložte žiarovky do novej jednotky. Znovu pripojte smerovku, svetlomet a obrysové svetlo.[3]

Po opätovnom zapojení skontrolujte, či smerovka funguje správne. V prípade niektorých vozidiel musí byť jednotka smerovky uzemnená ku kovovej karosérii, aby fungovala.

Metóda 3 z 3:Výmena rozbitého krytu koncového svetla/odbočovača v zadnej časti vozidla

Použite skrutkovač a prípadne sadu otvorených kľúčov alebo objímok. V závislosti od požiadaviek vozidla môžete potrebovať aj račňový kľúč.[4]

 • Prístup bude z vnútornej strany kufra alebo batožinového priestoru vozidla SUV alebo typického vozidla. Aby ste získali prístup, musíte odtiahnuť alebo odskrutkovať kryt z okolia zadnej časti rozbitého krytu zadného svetla/odbočovača. Tým sa odkryjú prípojky žiaroviek na zadnej strane zadného svetla.
 • Pevne uchopte zadnú časť žiarovky a zatlačte ju dovnútra. Otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili z rozbitého krytu zadného svetla/odbočovača.
 • Rozbitý kryt zadného svetla/odbočovača budete musieť buď odskrutkovať zvonku, alebo ho odskrutkovať zvnútra batožinového priestoru alebo kufra, v závislosti od toho, ako je kryt zadného svetla/odbočovača upevnený.

Odstráňte šošovku od karosérie vozidla.

Obrátený postup. Po opätovnej montáži skontrolujte, či kryt zadného svetla/odbočovača funguje.

Pochopte, že postup výmeny rozbitého krytu zadného svetla/odbočovača sa bude v prípade malých nákladných vozidiel alebo pickupov trochu líšiť v závislosti od veku. Vozidlá vyrobené pred rokom 1960 mohli mať samostatný kryt zadného svetla a smerovky. Nástroje sú však rovnaké.[5]

 • Na niektorých malých nákladných vozidlách nájdete na zadnej strane lôžka skrutku, ktorá drží zadné svetlo na svojom mieste. Odskrutkujte a odstráňte kryt zadných svetiel/odbočovacích svetiel z lôžka.
 • Po vytiahnutí krytu zadného svetla/odbočovača z lôžka budete mať odkryté vodiče v držiaku žiarovky. Môže existovať viac ako jeden držiak žiarovky.
 • Odpojte držiak žiarovky tak, že ho pevne uchopíte vzadu a zatlačíte. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte žiarovky z rozbitého krytu zadného svetla/odbočovača.
 • Obráťte postup a nainštalujte nový kryt zadného svetla/odbočovača a skontrolujte, či správne funguje.
 • Odskrutkujte kryt zvnútra lôžka, čím odhalíte zadnú časť krytu zadného svetla/odbočovača, aby ste na niektorých novších nákladných vozidlách mohli odskrutkovať rozbité zadné svetlo na odstránenie. Iný postup je rovnaký ako vyššie uvedený.[6]

  • Obráťte postup, ako je uvedené vyššie, a nainštalujte nový kryt zadného svetla/odbočovača a skontrolujte, či správne funguje.
 • Odkazy