3 spôsoby výpočtu kubických palcov

Palec kubický je objemová miera, ktorá sa rovná objemu kocky s rozmermi 1 palec (2.5 cm) na každej strane. Objem objektu v kubických palcoch je teda rovnaký ako objem určitého počtu týchto hypotetických kociek. Existuje viacero spôsobov, ako vypočítať objem objektu v kubických palcoch, ale v najjednoduchších prípadoch, ako napríklad pri trojrozmerných obdĺžnikových hranoloch (krabiciach), je objem jednoducho dĺžka × šírka × hĺbka keď sú všetky merania v palcoch.

Kalkulátor kubických palcov


Kalkulátor kubických palcov

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Metóda 1 z 2:Výpočet objemu škatule v kubických palcoch


Zmerajte dĺžku, šírku a hĺbku predmetu v palcoch. Na výpočet objemu obdĺžnikového priestoru stačí poznať hodnoty jeho rozmerov v palcoch. Možno budete musieť objekt fyzicky zmerať alebo previesť na palce z inej sústavy jednotiek.[1]

 • Ak by sme napríklad chceli zistiť objem chladničky, zistili by sme jej dĺžku, šírku a hĺbku v palcoch. Povedzme, že naša chladnička má 50 palcov (127.0 cm) dlhý, 25 palcov (63.5 cm) široký, a 20 palcov (50.8 cm) hlboká.


Napíšte dĺžku vášho objektu. Prvým krokom pri výpočte objemu pomocou tohto postupu je zapísať si jeden z vašich rozmerov. Tieto rozmery môžete násobiť v ľubovoľnom poradí – pre naše účely napíšeme najprv dĺžku.

 • V našom príklade by sme napísali 50 najprv, keďže naša chladnička má 50 palcov (127.0 cm) dlhé.


Vynásobte dĺžku šírkou vášho objektu. Potom vynásobte svoj prvý rozmer jedným z ostatných. Opäť platí, že rozmery môžete násobiť v ľubovoľnom poradí, ale pre naše účely vynásobme dĺžku šírkou.[2]

 • V našom príklade by sme vynásobili 50 × 25 – šírka. 50 × 25 = 1250.


Vynásobte svoju odpoveď hĺbkou objektu. Nakoniec vynásobte odpoveď, ktorú ste dostali vynásobením dvoch rozmerov vášho objektu zostávajúcim rozmerom. V našom prípade to znamená vynásobenie súčinu dĺžky a šírky nášho predmetu jeho hĺbkou.

 • V našom príklade by sme vynásobili 1250 × 20 – hĺbka. 1250 × 20 = 25,000.


Označte svoju odpoveď v kubických palcoch. Vy môže vedieť, že vaša konečná odpoveď sa vzťahuje na objem v kubických centimetroch, ale iná osoba nemusí. Uistite sa, že ste pri odpovedi použili správne označenie, ktoré uvádza, že objem je v palcoch kubických.

 • Prípustné označenia zahŕňajú:
  • „Kubický palec“
  • „Inches Cubed“
  • „Cu. V.“
  • „In3“

Metóda 2 z 2:Výpočet objemov iných tvarov


Vypočítajte objem kocky s L3. Kocky sú obdĺžnikové hranoly (krabice), v ktorých je každá dĺžka strany a každý uhol rovnaký.[3]
Objem kocky sa teda dá zapísať ako dĺžka × šírka × hĺbka = dĺžka × dĺžka × dĺžka = dĺžka3. Ak chcete získať odpoveď v kubických palcoch, uistite sa, že vaša dĺžka je v palcoch.


Vypočítajte objem valca s v = hπr2. Valce sú predmety s hladkými stranami s dvoma kruhovými plochami rovnakej veľkosti. Vzorec v = hπr2, kde v = objem, h = výška a r = polomer valca (vzdialenosť od stredu niektorej z kruhových plôch k jej okraju), udáva objem valca.[4]
Uistite sa, že vaše miery h a r sú v palcoch.


Vypočítajte objem kužeľa pričom v = (1/3)hπr2. Kužele sú objekty s hladkými stranami a kruhovou podstavou, ktorá sa zužuje do bodu. Vzorec v = hπr2/3, kde v = objem, h = výška a r = polomer kruhovej podstavy, udáva objem kužeľa.[5]
Ako je uvedené vyššie, uistite sa, že vaše merania h a r sú v palcoch.


 • Vypočítajte objem gule s v = 4/3πr3. Gule sú dokonale okrúhle trojrozmerné objekty. Rovnica v = 4/3πr3, kde v = objem a r = polomer gule (vzdialenosť od jej stredu k okraju), udáva objem gule.[6]
  Rovnako ako predtým sa uistite, že vaša miera r je v palcoch.
 • Referencie