3 spôsoby výpočtu percentuálneho nárastu

Vedieť vypočítať percentuálny nárast je užitočné v rôznych situáciách. Napríklad aj pri sledovaní správ budete často počuť zmenu opísanú veľkými číslami bez akéhokoľvek percenta, ktoré by im dalo kontext. Ak vypočítate percentuálne zvýšenie a zistíte, že je v skutočnosti menšie ako 1 %, budete vedieť, že nemáte veriť strašiakom. Výpočet percentuálneho nárastu je rovnako jednoduchý ako vydelenie veľkosti nárastu pôvodným množstvom.

Úlohy na precvičenie


Vypočítajte percentuálne zvýšenie Úlohy na precvičenie

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.


Výpočet percentuálneho nárastu Cvičné úlohy ANSWER KEY

Podporte wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Metóda 1 z 2:Výpočet percentuálneho nárastu


Zapíšte počiatočnú a konečnú hodnotu. Povedzme napríklad, že sa vám práve zvýšilo poistné za poistenie auta. Zapíšte si tieto hodnoty:

 • Vaše poistné za auto bolo $400 pred zvýšením. Toto je východisková hodnota.
 • Po zvýšení stojí $450. Ide o konečnú hodnotu.


Zistite veľkosť nárastu. Odčítaním počiatočnej hodnoty od konečnej hodnoty zistíte, o koľko sa zvýšila.[1]
V tejto chvíli stále pracujeme s obyčajnými číslami, nie s percentami.

 • V našom príklade je 450 – 400 = zvýšenie o 50 USD.


Odpoveď vydelíme východiskovou hodnotou.[2]
Expertný zdroj
Grace Imson, MA
Inštruktor matematiky, City College of San Francisco
Rozhovor s odborníkom. 1. novembra 2019.
Percento je len špeciálny druh zlomku. Napríklad „5 % lekárov“ je rýchly spôsob, ako napísať „5 zo 100 lekárov.“ Vydelením odpovede východiskovou hodnotou ju premeníme na zlomok, ktorý porovnáva dve hodnoty.

 • V našom príklade je 50 USD / $400 = 0.125.


Výsledok vynásobte číslom 100. Tento postup prepočíta váš posledný výsledok na percentá.

 • Konečná odpoveď na náš príklad je 0.125 x 100 = 12.5 % zvýšenie poistného na poistenie auta.

Metóda 2 z 2: Alternatívna metóda


Zapíšte počiatočnú a konečnú hodnotu. Začnime s novým príkladom. Počet obyvateľov sveta sa zvýšil z 5 300 000 000 ľudí v roku 1990 na 7 400 000 000 v roku 2015.

 • V týchto úlohách s mnohými nulami je trik. Namiesto počítania núl na každom kroku ich môžeme prepísať ako 5.3 mld a 7.4 mld.


Vydelte konečnú hodnotu počiatočnou hodnotou. To nám ukáže, o koľko je konečný výsledok väčší ako pôvodný.[3]

 • 7.4 miliardy ÷ 5.3 miliardy = približne 1.4.
 • Zaokrúhlili sme na dve platné číslice, pretože toľko ich bolo v pôvodnom probléme.


Vynásobte 100. Toto vám ukáže percentuálne porovnanie týchto dvoch hodnôt. Ak sa hodnota zvýšila (namiesto toho, aby sa znížila), vaša odpoveď by mala byť vždy väčšia ako 100.[4]

 • 1.4 x 100 = 140%. To znamená, že svetová populácia v roku 2015 je 140 % veľkosti populácie v roku 1990.

 • Odpočítajte 100. V tomto type problému je „100 %“ veľkosť počiatočnej hodnoty. Odpočítaním tejto hodnoty od našej odpovede nám zostane len percentuálna veľkosť nárastu.

  • 140% – 100% = 40 % nárast počtu obyvateľov.
  • Toto funguje, pretože počiatočná hodnota + zvýšenie = konečná hodnota. Preusporiadajte rovnicu a dostaneme nárast = koncová hodnota – počiatočná hodnota.
 • Odkazy