3 spôsoby výpočtu plochy kosoštvorca

Kosoštvorec je rovnobežník so štyrmi zhodnými stranami. Nemusí mať pravé uhly.[1]
Existujú tri vzorce na zistenie plochy kosoštvorca. Ak chcete vedieť, ako na to, postupujte podľa týchto krokov.

Metóda 1 z 3: Použitie diagonál


Nájdite dĺžku každej uhlopriečky. Uhlopriečky kosoštvorca sú čiary, ktoré spájajú protiľahlé vrcholy (rohy) v strede útvaru. Uhlopriečky kosoštvorca sú kolmé a svojím priesečníkom tvoria štyri pravouhlé trojuholníky.[2]

  • Povedzme, že uhlopriečky sú 6 cm. a 8 cm. dlhý.


Vynásobte dĺžky uhlopriečok. Stačí zapísať dĺžky uhlopriečok a vynásobiť ich. V tomto prípade 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Nezabudnite na štvorcové jednotky, pretože pracujete v štvorcových jednotkách.


Výsledok vydeľte číslom 2. Keďže 6 cm x 8 cm = 48 cm2, stačí výsledok vydeliť dvoma. 48 cm2/2 = 24 cm2. Plocha kosoštvorca je 24 cm2.

Metóda 2 z 3:Použitie základne a výšky


Nájdite základňu a výšku.[3]
Môžete si to predstaviť aj ako vynásobenie výšky kosoštvorca s dĺžkou strany kosoštvorca. Povedzme, že výška kosoštvorca je 7 cm a podstava je 10 cm.


Vynásobte základňu a výšku. Keď poznáte základňu a výšku kosoštvorca, na zistenie plochy útvaru ich stačí vynásobiť. Takže 10 cm x 7 cm = 70 cm2. Plocha kosoštvorca je 70 cm2.

Metóda 3 z 3:Použitie trigonometrie


Dĺžku ľubovoľnej strany vyčísli na štvorce. Kosoštvorec má štyri rovnaké strany, takže je jedno, ktorú stranu si vyberiete. Povedzme, že strana je dlhá 2 cm. 2 cm x 2 cm = 4 cm2.


  • Vynásobte ju sínusom jedného z uhlov. Nezáleží na tom, ktorý uhol si vyberiete. Povedzme, že jeden z uhlov je 33 stupňov. Stačí vynásobiť sínus (33) číslom 4 cm2 a získame plochu kosoštvorca. (2 cm)2 x sínus (33) = 4 cm2 x 0.55 = 2.2 cm2. Plocha kosoštvorca je 2.2 cm2.
  • Odkazy