3 spôsoby výpočtu plochy obdĺžnika

Obdĺžnik je štvoruholník[1]
s dvoma stranami rovnakej dĺžky a dvoma stranami rovnakej šírky, ktorý obsahuje štyri pravé uhly. Ak chcete zistiť plochu obdĺžnika, stačí vynásobiť jeho dĺžku so šírkou. Ak chcete vedieť, ako zistiť plochu obdĺžnika, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov.

Metóda 1 z 3:Pochopenie základov obdĺžnika


Pochopte obdĺžnik. Obdĺžnik je štvoruholník, čo znamená, že má štyri strany.[2]
Jeho protiľahlé strany sú rovnako dlhé, takže strany po jeho dĺžke sú rovnaké a strany po jeho šírke sú tiež rovnaké. Ak je napríklad dĺžka jednej strany obdĺžnika 10, potom dĺžka protiľahlej strany bude tiež 10.

 • Každý štvorec je tiež obdĺžnik, ale nie všetky obdĺžniky sú štvorce. Takže pri hľadaní jeho plochy zaobchádzajte so štvorcami ako s obdĺžnikmi.


Naučte sa rovnicu na zistenie plochy obdĺžnika. Rovnica na zistenie plochy obdĺžnika je jednoducho A = L * W. To znamená, že plocha sa rovná dĺžke obdĺžnika krát jeho šírka.[3]

Metóda 2 z 3:Nájdite plochu obdĺžnika


Nájdite dĺžku obdĺžnika. Vo väčšine prípadov vám bude daná dĺžka, ale ak nie, môžete ju zistiť pomocou pravítka.[4]

 • Všimnite si, že dvojité značky na dlhých stranách obdĺžnika znamenajú, že dĺžky oboch strán sú rovnaké.


Nájdite šírku obdĺžnika. Použite rovnaké metódy na jej nájdenie.

 • Všimnite si, že jednotlivé hákové kríže na širokých stranách obdĺžnika znamenajú, že obe šírky majú rovnakú dĺžku.


Napíšte dĺžku a šírku vedľa seba. V tomto príklade je dĺžka 5 cm a šírka 4 cm.


Vynásobte dĺžku krát šírku. Vaša dĺžka je 5 cm a šírka je 4 cm, takže by ste ich mali dosadiť do rovnice A = L * W, aby ste zistili plochu.[5]

 • A = 4 cm * 5 cm
 • A = 20 cm^2


Odpoveď uveďte v štvorcových jednotkách. Vaša konečná odpoveď je 20 cm^2, čo znamená „dvadsať centimetrov na druhú“.“[6]

 • Svoju konečnú odpoveď môžete zapísať jedným z dvoch spôsobov: buď 20 cm.sq. alebo 20 cm^2.

Metóda 3 z 3:Nájdite plochu, ak poznáte iba dĺžku jednej strany a uhlopriečky


Pochopiť Pytagorovu vetu. Pytagorova veta je vzorec na určenie tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak poznáte hodnotu dvoch strán. Môžete ho použiť na zistenie hypotenzie trojuholníka, čo je jeho najdlhšia strana, alebo jeho dĺžky či šírky, ktoré sa stretávajú v pravom uhle.[7]

 • Keďže obdĺžnik sa skladá zo štyroch pravých uhlov, uhlopriečka, ktorá pretína útvar, vytvorí pravouhlý trojuholník, takže môžete použiť Pytagorovu vetu.
 • Veta znie: a^2 + b^2 = c^2, kde a a b sú strany trojuholníka a c je prepona, teda najdlhšia strana.[8]


Na riešenie druhej strany trojuholníka použite Pytagorovu vetu. Povedzme, že máte obdĺžnik so stranou 6 cm a uhlopriečkou 10 cm. Pre jednu stranu použite 6 cm, pre druhú stranu použite b a ako hypotenziu vezmite 10 cm. Teraz už len dosaďte svoje známe veličiny do Pytagorovej vety a vyriešte. Tu je návod, ako to urobiť: [9]

 • Napríklad: 6^2 + b^2 = 10^2
 • 36 + b^2 = 100
 • b^2 = 100 – 36
 • b^2 = 64
 • odmocnina (b) = odmocnina (64)
 • b = 8
  • Dĺžka druhej strany trojuholníka, ktorá je zároveň druhou stranou obdĺžnika, je 8 cm.


Vynásobte dĺžku krát šírku. Teraz, keď ste použili Pytagorovu vetu na zistenie dĺžky a šírky obdĺžnika, stačí ich už len vynásobiť.[10]

 • Napríklad: 6 cm * 8 cm = 48 cm^2

 • Uveďte svoju odpoveď v štvorcových jednotkách. Vaša konečná odpoveď je 48 cm^2 alebo 48 cm. sq.
 • Odkazy