3 spôsoby záchrany mokradí

Mokrade sú dôležitou súčasťou nášho životného prostredia, pretože sú domovom rastlín a živočíchov, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na svete. Tieto krajiny poskytujú potravu, čistú vodu a ochranu pre ľudí, rastliny aj zvieratá. Ak chcete zachrániť mokrade, môžete sa zapojiť do úsilia o ochranu prírody, stať sa dobrovoľníkom v agentúrach na ochranu mokradí a urobiť doma jednoduché kroky na ochranu životného prostredia!

Metóda 1 z 3: Dobrovoľnícka pomoc


Pridajte sa k miestnej organizácii na ochranu alebo zachovanie mokradí. Ak žijete v blízkosti mokrade, pravdepodobne existuje niekoľko neziskových organizácií, ktoré sa venujú ochrane tejto oblasti. Na internete si rýchlo vyhľadajte tú, ktorá je vám najbližšie, a kontaktujte ju, či by ste sa mohli pridať k jej tímu ako dobrovoľník alebo stážista.[1]

 • Práca väčšinou závisí od vašich zručností. Môžu vás požiadať, aby ste preplietli okolie, vykonali testy v celej mokradi alebo telefonovali a žiadali o dary. Nezabúdajte, že všetky pracovné miesta zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane mokradí!
 • Typ práce a množstvo potrebného času závisí od vašich možností. Ak máte záujem o prácu v teréne, nezabudnite im to oznámiť!


Dobrovoľne sa prihláste na odstraňovanie odpadu z miestnych mokradí. Ak máte voľný víkend, vyhľadajte na internete alebo zavolajte na miestnu samosprávu a zistite, či nejaké organizácie realizujú projekty na čistenie. Ak máte k dispozícii, ponúknite im svoju pomoc a pomôžte im tým, že z mokradí odstránite odpadky a odpad, aby ste ochránili voľne žijúce zvieratá a ekosystém.[2]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia
Nezávislé u.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Vo väčšine prípadov organizácie prijmú toľko dobrovoľníkov, koľko dokážu získať, preto sa spýtajte svojich priateľov, či by sa nechceli stať dobrovoľníkmi na jeden deň spolu s vami.


Vysádzajte stromy, kríky a kvety, ktoré sú pôvodné v mieste vášho bydliska. Keďže mokrade boli v posledných rokoch zaplnené a vyčistené, mnohé pôvodné rastliny zmizli. Ekosystém môžu ohroziť aj nepôvodné rastliny, pretože môžu byť invazívne. Ak plánujete záhradu alebo úpravu dvora, urobte si prieskum, aby ste zistili, ktoré rastliny sú pôvodné pre vašu oblasť. Pomôže to zabrániť poškodeniu ekosystému inváznymi druhmi.[3]

 • Vo všeobecnosti je pravdepodobnejšie, že včely a vtáky budú opeľovať pôvodné stromy, ktoré pomôžu podporiť rast blízkych mokradí.


Darujte organizáciám, ktoré sa zameriavajú na ochranu mokradí. Mnohé neziskové organizácie sú nedostatočne financované, čo obmedzuje ich úsilie. Ak nebývate v blízkosti mokrade alebo nemáte veľa času, venujte dar renomovanej organizácii na ochranu mokradí, ako je napríklad Wetlands Institute, Chesapeake Bay Program alebo Wildfowl & Fond Wetlands Trust.[4]

 • V mnohých pobrežných štátoch si môžete zakúpiť poznávaciu značku, ktorá vyjadruje vašu podporu mokradiam, a časť výťažku z predaja ide na úsilie o ochranu mokradí.
 • V prípade dlhodobej podpory sa opýtajte, či môžete organizácii nastaviť mesačný príspevok.


Pri návšteve mokrade pre zábavu dodržiavajte pravidlá parku. Keď navštívite mokraď na túre alebo na bicykli, rešpektujte pravidlá parku. Umiestnite odpadky do príslušných nádob a zdržte sa akéhokoľvek poškodzovania alebo zmeny ekosystému. Nikdy nelovte ryby ani nelovte v mokradiach, ak na to nemáte povolenie.[5]

 • Patrí sem aj to, že z parku nikdy neodstraňujte rastliny, kvety, zvieratá ani iné časti ekosystému, ako sú kamene, voda alebo piesok.

Metóda 2 z 3: Starostlivosť o životné prostredie v domácnosti


Znižujte, opätovne používajte a recyklujte váš odpad a odpadky. Ochrana životného prostredia pomáha chrániť mokrade, najmä preto, že odpadky sa môžu dostať do vody. Najlepší a najjednoduchší spôsob, ako chrániť životné prostredie, je obmedziť množstvo odpadu z domácnosti. Ak je výrobok recyklovateľný, oddeľte ho od ostatného odpadu, ktorý sa má recyklovať. Snažte sa opätovne používať čo najviac predmetov a znížiť množstvo plastového a iného biologicky nerozložiteľného odpadu, ktorý produkujete.[6]

 • Ak chcete znížiť množstvo plastového odpadu, ktorý znečisťuje mokrade, prejdite z používania jednotlivých plastových fliaš na vodu na opakovane použiteľné fľaše na vodu a kúpte si sadu opakovane použiteľných nákupných tašiek.
 • Zvážte darovanie starého oblečenia a nábytku, ktoré by sa inak vyhodili, na charitu, aby ste zabránili množstvu odpadu na skládkach, ktoré sú niekedy vybudované na mokradiach.
 • Ak vaša domácnosť produkuje veľa potravinového odpadu, zvážte vytvorenie kompostu na dvore, aby ste staré zvyšky jedla znovu využili na hnojivo.


Uistite sa, že všetky papierové a recyklované výrobky vo vašej domácnosti nie sú bielené. Bielený papier a recyklované predmety obsahujú chemikálie, ktoré môžu po vyhodení kontaminovať vodu. Môže to poškodiť mokrade. Skontrolujte obal výrobku alebo zloženie, aby ste sa uistili, že nie je bielený.[7]

 • Ak sa vám nedarí nájsť tieto informácie, rýchlo vyhľadajte značku a výrobok na internete. Na mnohých fórach a webových stránkach nájdete zoznamy predmetov, o ktorých je známe, že obsahujú bielidlo.


Zodpovedne likvidujte čistiace prostriedky pre domácnosť. Nikdy nevylievajte žiadne čistiace prostriedky do kanalizácie, pokiaľ výrobok nie je špeciálne určený na tento účel. Chemikálie z čistiacich prostriedkov sa zriedkavo odstraňujú z vody a môžu sa čerpať priamo do mokrade. Snažte sa kupovať čistiace prostriedky, ktoré nie sú toxické a sú dodávané vo veľkých baleniach.[8]

 • Tekuté alebo gélové čistiace prostriedky, ktoré sa miešajú s vodou, vylievajte do odtoku pri tečúcej vode, pretože sú rozpustné vo vode.
 • Všetky pevné častice, ako napríklad čistiace tampóny alebo utierky, vyhoďte do koša.
 • V prípade iných čistiacich prostriedkov, ako je leštidlo na nábytok alebo čistič rúry, zavolajte na miestnu samosprávu a zistite, či má program na zber a likvidáciu nebezpečného odpadu alebo toxických výrobkov.


Vyhýbajte sa používaniu chemikálií na trávnik alebo záhradu počas veterných alebo daždivých dní. Vietor a dážď môžu vyplavovať chemické hnojivá do dažďovej kanalizácie a blízkych vodných zdrojov vrátane mokradí. Počkajte si na suchý deň s veľmi slabým vetrom a dávajte pozor na to, kam odteká voda z vášho dvora.[9]

 • Ak váš odtok odteká do dažďovej kanalizácie alebo blízkeho potoka či jazera, vyhnite sa nadmernému hnojeniu a zvážte vypracovanie plánu na zabránenie odtoku hnojív.


Používajte pracie prostriedky a prostriedky na umývanie riadu, ktoré neobsahujú fosfáty. Keďže voda z väčšiny práčok a umývačiek riadu odteká do vodných zdrojov, môže kontaminovať miestne mokrade. Vyhnite sa kúpe akýchkoľvek čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú fosfáty, pretože podporujú rast rias, ktoré môžu udusiť miestne voľne žijúce živočíchy a zničiť jazerá a potoky.[10]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia
Nezávislá U.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Ak máte problém nájsť prací prostriedok bez fosfátov, môžete si vyrobiť vlastný prací prostriedok z prírodných zložiek a jednoduché mydlo do umývačky riadu.

Metóda 3 z 3: Prijatie politických opatrení


Ak vidíte, že dochádza k nelegálnemu zasypávaniu, čisteniu alebo skládkovaniu, nahláste to. Mokrade sú chránené územia, takže ak uvidíte niekoho, kto vyhadzuje odpad, vyrezáva rastliny a stromy alebo sype zeminu do mokrade, zavolajte organizáciu na ochranu životného prostredia vo vašom štáte. Ak sa nachádzate v štátnom parku, obráťte sa na strážcu parku alebo na komisiu pre zver, ktorá si s problémom poradí.[11]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra na ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických
Nezávislí uchádzači.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Snažte sa zaznamenať čo najviac podrobností vrátane opisu osôb, ich vozidiel, evidenčných čísel a toho, čo robili.
 • V niektorých štátoch by ste mali zavolať U.S. Armádny zbor inžinierov, ktorý sa zaoberá ochranou týchto oblastí.
 • Ak si nie ste istí, komu zavolať, vyhľadajte si na internete svoj štát a slová „ochrana mokradí“.
 • Zostaňte v bezpečí! Nepristupujte k nikomu, koho vidíte odhadzovať hnojivo, a nedajte mu najavo, že ste ho videli. Neviete, ako by táto osoba mohla reagovať pri konfrontácii, preto nechajte orgány činné v trestnom konaní, aby sa o to postarali.


zúčastňujte sa na miestnych plánovacích stretnutiach, ktoré sa týkajú mokradí. Stavebníci často kupujú mokrade od štátu. Väčšina týchto rozhodnutí sa prijíma na verejných zasadnutiach, na ktorých sa môžete zúčastniť. Vyjadrite sa a dajte miestnym úradníkom najavo, že nepodporujete výstavbu v mokraďových oblastiach.[12]

 • Pokúste sa získať priateľov a rodinných príslušníkov, aby prišli na stretnutie. Ak je tam viac ľudí, ktorí podporujú ochranu mokradí, ako tých, ktorí chcú zastavať územie, zvolení úradníci môžu menej podporovať rozvoj.

 • Podporujte zákonodarcov, ktorí sa zasadzujú za zachovanie a ochranu. Keď príde čas volieb, spomeňte si na úradníkov, ktorí podporujú úsilie o ochranu prírody. Ak máte čas, dobrovoľne pomôžte s ich kampaňou alebo darujte peniaze. Poznačte si dátum volieb a nezabudnite voliť.[13]

  • Ak vo vašej oblasti nie sú kandidáti, ktorí podporujú ochranu mokradí, zvážte možnosť kandidovať na miestnu pozíciu, ktorá zahŕňa ochranu životného prostredia.
 • Odkazy