3 spôsoby zdieľania znalostí na pracovisku

V každej kancelárii alebo na pracovisku je dôležité, aby si zamestnanci navzájom vymieňali odborné znalosti a zručnosti. Spoločnosti, ktoré podporujú zdieľanie znalostí, vo všeobecnosti zaznamenávajú zlepšenie kvality práce, ktorú zamestnanci produkujú. Zdieľanie znalostí môže tiež viesť k menej konkurenčnému a priateľskejšiemu prostrediu v spoločnosti.[1]
Ak chcete zdieľať znalosti v práci, hľadajte spôsoby, ako môžete svojim spolupracovníkom odovzdávať informácie a odborné znalosti online aj osobne.

Metóda 1 z 2: Digitálne zdieľanie znalostí

Zdieľanie dátových súborov so spolupracovníkmi. Súbory s individuálnymi údajmi sa často uchovávajú v súkromí (napr.g., na pevnom disku zamestnanca). Súkromné používanie dátových súborov však môže zabrániť zdieľaniu poznatkov. Využívajte preto miestny zdieľaný súborový systém alebo intranet, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci, a uchovávajte dátové súbory na tomto zdieľanom disku.[2]

 • Tento systém umožňuje zamestnancom využívať prácu a vedomosti, ktoré ich kolegovia už vykonali.

Vytvorte online diskusnú skupinu pre ostatných zamestnancov s podobnou pracovnou náplňou. V rámci spoločnosti je často najpraktickejšie, aby si zamestnanci na podobnej hierarchickej úrovni alebo tí, ktorí pracujú na podobných typoch projektov, navzájom vymieňali poznatky. Na tento účel by ste mohli navrhnúť, aby sa zamestnanci celej spoločnosti stretávali online každý mesiac alebo každý týždeň s cieľom vymieňať si poznatky.[3]

 • Ak ste napríklad IT manažér strednej úrovne, ktorý spolupracuje s obchodným oddelením spoločnosti, navrhnite, aby všetci ostatní IT manažéri strednej úrovne z rôznych oddelení prispievali do online diskusnej skupiny.
 • Mohlo by to mať podobu týždenného webinára alebo skupinovej relácie cez Skype, v rámci ktorej môžu zamestnanci chatovať a zdieľať techniky riešenia problémov alebo iné druhy odborných znalostí.

Rozširovať nové informácie, s ktorými sa stretnete na internete. Informácie, ktoré zdieľate na pracovisku, nemusia pochádzať len z vašich osobných skúseností. Ak narazíte na online príspevok na blogu, článok, video alebo návod, o ktorom si myslíte, že by bol prínosom pre ostatných na vašom pracovisku, pošlite odkaz elektronicky.[4]

 • Pošlite svojim spolupracovníkom e-mail s odkazom na informatívny článok alebo webovú stránku. Do tela e-mailu napíšte niečo ako: „Ahojte všetci, v prepojenom článku nájdete užitočné informácie o efektívnom uzatváraní predajných obchodov. Dúfam, že to pomôže!“

Vytvárajte a distribuujte písomné dokumenty o školeniach. Skvelým spôsobom šírenia vedomostí z pracoviska je písanie dokumentov a ich nahrávanie na internet. Spomeňte si na osobné skúsenosti z pracovísk a napíšte o poznatkoch, ktoré ste získali. Písomné dokumenty môžu mať formu textových súborov na intranete určenom len pre zamestnancov alebo odborných blogových príspevkov na stránke prístupnej komukoľvek z vášho odvetvia.[5]

 • Ak napríklad pracujete v reštauračnom priemysle viac ako 10 rokov, mohli by ste zostaviť školiace dokumenty pre nových zamestnancov na všetkých úrovniach reštaurácie, v ktorej pracujete, od čašníkov až po šéfkuchárov.
 • Alebo, ak ste pracovali ako manažér podnikových projektov, napíšte týždenný blog s podrobnými informáciami o riešeniach bežných problémov, s ktorými sa môžu stretnúť iní projektoví manažéri.

Metóda 2 z 2: Osobné zdieľanie znalostí

Diskutujte o osvedčených postupoch v kancelárii v zdieľaných sociálnych priestoroch. Hoci je užitočné zdieľať vedomosti online, nič sa nevyrovná nenútenej spontánnosti osobného rozhovoru. Využite spoločné spoločenské priestory v kancelárii, ako je miestnosť na prestávku alebo obed, na nadviazanie rozhovorov o pracovných postupoch. Sociálne zdieľanie vedomostí môže tiež prispieť k tomu, aby sa pracovisko cítilo komunitnejšie.[6]

 • Skúste povedať niečo ako: „Ahoj Jime, ak máš chvíľu času, nedávno som sa naučil nový trik, ktorý by ti mohol pomôcť pri rekonštrukcii rozpočtu, na ktorej pracuješ. Zdalo sa, že to bude celkom užitočné.“

Dajte príklad otvorenej komunikácie na pracovisku.[7]
Odborný zdroj
Jessica Elliott, ACC, CEC
Certifikovaný výkonný kouč
Rozhovor s odborníkom. 12. februára 2020.
Ak pracujete v kancelárii, ktorá nie vždy podporovala zdieľanie vedomostí, zoberte na seba zodpovednosť a vytvorte precedens, ktorý budú ostatní nasledovať. Je to obzvlášť dôležité, ak ste nadriadený alebo skúsený zamestnanec. Ak pôjdete príkladom a budete sa deliť o vedomosti so svojimi zamestnancami alebo menej skúsenými pracovníkmi, povzbudíte ich, aby sa o vedomosti delili aj medzi sebou.[8]

 • Stretnutie môžete napríklad otvoriť slovami typu: „Premýšľal som o všetkých odborných znalostiach, ktoré máme individuálne. Bolo by skvelé, keby sme sa všetci mohli navzájom podeliť o tieto odborné znalosti. Začnem; podelím sa s vami o niekoľko trikov, ktoré som za tie roky pochytila a ktoré by podľa mňa mohli pomôcť niekoľkým z vás.“

Mentorujte mladšieho zamestnanca. Zamestnanci, ktorí sú v spoločnosti 5 rokov (alebo viac), si vybudovali bohaté vedomosti, ktoré budú neoceniteľné pre novších zamestnancov. Mentori a ich mentees by mali mať podobné pracovné pozície v rámci spoločnosti alebo aspoň pracovať na podobných typoch projektov. S mentorom by ste sa mohli stretávať každý týždeň a diskutovať o osvedčených postupoch na pracovisku a spôsoboch riešenia bežných problémov špecifických pre danú prácu.[9]

 • Ak vaša spoločnosť ešte nemá zavedený mentorský program, poraďte sa so svojím nadriadeným o jeho vytvorení. Napríklad každý nový zamestnanec by mohol byť spojený s mentorom na obdobie 1 roka.

Zdieľajte svoje vedomosti prostredníctvom mesačných prezentácií alebo rozhovorov. Firemné stretnutia sú skvelým miestom, kde si zamestnanci môžu navzájom vymieňať poznatky. Alebo, ak by bolo firemné stretnutie príliš veľké, zorganizujte stretnutie pre 5-10 ľudí, ktorí pracujú v podobnej oblasti v rámci spoločnosti. Podeľte sa o niekoľko trikov a tipov, ktoré ste za tie roky získali, a požiadajte svojich spolupracovníkov, aby na budúcich stretnutiach urobili to isté.[10]

 • Ak napríklad pracujete vo vydavateľstve a ste odborníkom na úpravu kníh alebo dizajn obálky, pripravte 30-minútovú prezentáciu, ktorá sa bude týkať základov vašej práce.

Prezentujte na konferencii alebo veľtrhu. Hoci vnútropodniková prezentácia môže byť prínosom pre vašich spolupracovníkov, ak by ste sa chceli podeliť o poznatky s ľuďmi z celého odvetvia, mohli by ste prezentovať na celoštátnej konferencii. Väčšina odborných odvetví má výročné alebo polročné konferencie. Ak ste sa ešte žiadnej nezúčastnili, opýtajte sa svojho nadriadeného, či vám môže odporučiť odbornú konferenciu alebo poskytnúť finančné prostriedky.[11]

 • Nezabudnite, že súčasťou zdieľania vedomostí je byť otvorený pre prijímanie nových vedomostí aj vy. Preto na svojej prezentácii nehovorte na účastníkov.
 • Po skončení prednášky sa namiesto toho spýtajte, či má niekto z poslucháčov návrhy, ako by ste mohli zlepšiť svoje súčasné postupy.

Pomoc pri zdieľaní vedomostí

Spôsoby, ako mentorovať iného zamestnanca

Priateľské spôsoby, ako odovzdať svoje vedomosti v práci

Spôsoby digitálneho zdieľania vedomostí

s

Referencie