3 spôsoby získania štátnej pomoci pre osamelé matky

Napriek tomu, že v Spojených štátoch žijú milióny slobodných matiek, život pre ne môže byť stále veľmi ťažký. Osamelé matky často pracujú dlho, nedokončia školu a majú finančné problémy. Existuje však niekoľko štátnych a federálnych programov, ktoré sú určené na poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci slobodným matkám. Preskúmaním a podaním žiadosti o tieto programy si môžete uľahčiť a uľahčiť život slobodnej matky. Majte na pamäti, že nestačí byť slobodná alebo matka. Musíte byť slobodná matka, ktorej hrubý rodinný príjem vás finančne kvalifikuje podľa federálnych smerníc pre chudobu.

Metóda 1 z 3: Hľadanie lacného bývania

Navštívte stránku US Housing and Urban Development webovú stránku. U.S. Ministerstvo pre bývanie a rozvoj miest (Department of Housing and Urban Development, HUD) ponúka niekoľko programov na pomoc slobodným matkám pri hľadaní primeraného, lacného bývania. K týmto programom a ďalším zdrojom máte prístup na webovej stránke HUD. Ak ste slobodná matka a snažíte sa nájsť pomoc od štátu, začnite tu.[1]

Vyhľadajte dotované bývanie. Na stránke HUD nájdete odkaz na dotované bývanie v súkromnom vlastníctve. Po kliknutí na tento odkaz je proces hľadania nízkopríjmového bývania jednoduchý.

 • Vyberte si, v ktorom štáte žijete.
 • Zadajte svoje mesto, okres alebo poštové smerovacie číslo.
 • Uveďte typ bytu a počet spální, ktoré chcete.
 • Potom sa vám zobrazí zoznam štátom dotovaných bytov vo vašej oblasti alebo v jej blízkosti.

Nájdite si program verejného bývania. Na stránke HUD nájdete aj odkaz na bývanie financované z verejných zdrojov vo vašej oblasti. Po kliknutí na tento odkaz môžete nájsť štátne byty vo vašej blízkosti.[2]

 • Kliknite na svoj štát na mape.
 • Prejdite dole zoznamom a vyhľadajte svoje mesto.
 • Po vyhľadaní vášho mesta sa zobrazia telefónne čísla programov verejného bývania vo vašej oblasti. Pomocou nich môžete kontaktovať programy a nájsť dostupné bývanie.

Zistite, či vaša štátna alebo miestna samospráva ponúka pomoc pri platení nájomného. Na stránke HUD nájdete okrem programov financovaných z federálnych zdrojov aj odkazy na programy, ktoré môžu ponúkať vlády vášho štátu a miestne samosprávy. Ak nenájdete federálny program, ktorý by sa postaral o vaše potreby v oblasti bývania, môžete skúsiť miestne samosprávy.[3]

 • Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam štátov.
 • Kliknite na svoj štát a dostanete sa na stránku HUD pre váš štát.
 • Na stránke štátneho HUD budú možnosti, čo hľadáte. Dva odkazy, ktoré vám pravdepodobne najviac pomôžu, sú „Get Rental Help“ a „Subsidized Apartment Search“.“

Pripravte si nasledujúce informácie, keď budete žiadať o dotované bývanie. Keďže pomoc na bývanie často spravujú štáty, postup sa môže mierne líšiť v závislosti od toho, v ktorom štáte žijete. Väčšina programov na podporu bývania však vyžaduje určité informácie vrátane nasledujúcich.

 • Meno a dátum narodenia všetkých osôb, ktoré budú obývať byt, ako aj ich príbuzenský vzťah k vám.
 • Budete potrebovať aktuálnu adresu a telefónne číslo, aby vás bytové úrady mohli kontaktovať.
 • Budete musieť odpovedať na určité finančné otázky, pretože štátom financované bývanie má často stanovený maximálny príjem pre oprávnených obyvateľov. Možno budete musieť poskytnúť aj kontaktné údaje zamestnávateľa a banky, aby správca bytov mohol overiť váš príjem.
 • Kontaktné informácie na predchádzajúcich prenajímateľov.

Metóda 2 z 3:Získanie pomoci s nákladmi na bývanie

Požiadajte o dočasnú pomoc pre rodiny v núdzi (TANF) program. Program TANF je určený na poskytovanie dočasnej finančnej pomoci rodinám v núdzi. Program poskytuje granty na pokrytie základných potrieb rodiny, ako je strava a bývanie.[4]
Prípady sa posudzujú individuálne, takže skúsenosti každého z nich sa budú líšiť.[5]

 • Kliknutím sem získate prístup k zoznamu služieb, ktoré ponúkajú jednotlivé štáty.
 • Prípadne môžete zavolať na číslo (202) 401-9275 a získať ďalšie informácie o programe TANF.

Podajte žiadosť o program doplnkovej výživovej pomoci (SNAP). SNAP je určený na pomoc rodinám s nízkymi príjmami pri nákupe kvalitných potravín. Program je známejší pod názvom „Potravinové známky“, hoci staré známky sa už zvyčajne nepoužívajú. Ak vám bude schválená, dostanete kartu, ktorá funguje ako debetná karta a funguje na schválených miestach. Ak sa chcete prihlásiť do programu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 • Kliknutím sem zistíte, či váš štát prijíma online žiadosti SNAP. Ak áno, vyplňte žiadosť a odošlite ju online.
 • Ak váš štát neakceptuje online žiadosť, kliknite sem a zistite, kde sa vo vašom štáte nachádza najbližšia kancelária SNAP. Choďte tam osobne vyplniť papiere.
 • Po predložení dokumentov s vami môže úrad SNAP chcieť uskutočniť pohovor. Naplánujte si to hneď, aby ste mohli čo najskôr dostať svoje dávky. Nezabudnite sa opýtať zástupcu SNAP, aké dokumenty musíte priniesť na pohovor. Často budú potrebovať také veci, ako sú vládne doklady totožnosti, čísla sociálneho poistenia a bankové informácie.

Podať žiadosť o Program energetickej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami (LIHEAP). LIHEAP je federálne financovaný program, ktorého cieľom je pomôcť rodinám v ťažkostiach pri platení účtov za energie. Osamelé matky, ktoré majú finančné ťažkosti, môžu požiadať o tento program na pomoc pri udržiavaní ich domovov pod napätím.[6]

 • V závislosti od situácie, v ktorej sa nachádzate, je potrebné vyplniť niekoľko rôznych formulárov, aby ste mohli požiadať o tento program. Kliknutím sem získate prístup ku všetkým príslušným dokumentom, ktoré budete potrebovať.
 • Všetky potrebné informácie môžete získať aj na telefónnom čísle (202) 401-9351.

Obráťte sa na štátny úrad na vymáhanie výživného na deti. Ak vám otec vášho dieťaťa dlhuje výživné a nezaplatil ho, existuje štátny úrad, ktorý vymáha platby výživného. Pozrite si túto mapu, aby ste našli svoj štát a získali kontaktné informácie na štátny úrad pre podporu detí.

Preskúmajte granty od federálnej vlády. Federálna vláda ponúka stovky grantov z rôznych dôvodov. Niektoré z nich sú určené na pomoc osamelým matkám s výdavkami.

Zistite, či váš štát ponúka nejakú špecifickú finančnú pomoc pre slobodné matky. Štáty môžu tiež ponúkať vlastné programy pomoci pre osamelé matky. To závisí od toho, v ktorom štáte žijete. Kliknutím sem si môžete pozrieť zoznam programov pomoci, ktoré ponúkajú jednotlivé štáty.

Metóda 3 z 3:Získanie pomoci pri vzdelávaní a kariérnom postupe

Vyplňte bezplatnú žiadosť o federálnu študentskú pomoc (FAFSA). Federálna vláda ponúka množstvo dotovaných pôžičiek a štipendií prostredníctvom FAFSA.[7]

 • Kliknutím sem si vytvorte účet a vyplňte žiadosť o federálnu pomoc.

Podajte žiadosť o Pell Grant. Pell Grant je grant federálnej vlády určený na pomoc osobám s nízkymi príjmami pri štúdiu na vysokej škole. Ako slobodná matka pravdepodobne nemáte veľa voľných peňazí na zaplatenie vysokej školy. Grant Pell je určený na pomoc.[8]

 • Pred podaním žiadosti musíte vyplniť formulár FAFSA.
 • Suma, ktorú z tohto grantu dostanete, závisí od vašej situácie, ale v súčasnosti je maximálna odmena 5 775 USD.
 • Kliknutím sem získate prístup k žiadosti o grant Pell.
 • Pellov grant môžete použiť aj na online študijné programy.
 • Podajte žiadosť o federálny grant na podporu vzdelávacích príležitostí (FSEOG). Podobne ako Pell Grant, aj FSEOG poskytuje finančnú pomoc osobám s nízkymi príjmami, ktoré chcú získať vysokoškolské vzdelanie.[9]

  • Žiadateľ musí najprv vyplniť formulár FAFSA, aby mohol požiadať o tento grant.
  • Odmena sa udeľuje na základe potrieb, ale môže dosiahnuť až 4 000 USD ročne.
  • Kliknutím sem získate prístup k žiadosti o príspevok.
 • Referencie