3 spôsoby získania turistického víza do Austrálie

Ak chcete cestovať do Austrálie, či už na dovolenku alebo na návštevu priateľov či rodiny, potrebujete turistické víza. Austrálske ministerstvo vnútra nazýva tieto víza „návštevnícke“. Aby ste mali nárok na akékoľvek návštevnícke vízum, musíte byť skutočným návštevníkom (nemáte v úmysle zostať tam na neurčito) a mať dostatok peňazí na živobytie počas celého pobytu a na návrat domov. Existuje niekoľko bežných typov návštevníckych víz (tzv. „tokov“), ktoré majú ďalšie požiadavky na oprávnenosť. Návštevnícke víza môžete získať online alebo na austrálskom veľvyslanectve či konzuláte.[1]

Metóda 1 z 3: Použitie elektronického cestovného povolenia (ETA)

Preštudujte si vízové kritériá ETA, aby ste sa uistili, že spĺňajú vaše potreby. ETA vám umožňuje cestovať do Austrálie ako turistovi, navštíviť rodinu alebo priateľov alebo vykonávať určité obchodné činnosti. Ako obchodný návštevník môžete robiť také veci, ako sú rokovania o zmluvách, robiť obchodné prieskumy alebo sa zúčastniť na konferencii či seminári (hoci za svoj príspevok na konferencii alebo seminári nemôžete dostať zaplatené).[2]

 • ETA je viacnásobné vízum, čo znamená, že počas 12 mesiacov platnosti ETA môžete do Austrálie vstupovať a vystupovať z nej, ako často chcete. Nemôžete však zostať dlhšie ako 3 mesiace. Predĺženie ETA nie je možné ani v prípade, že jeho platnosť vyprší počas vášho pobytu v Austrálii. Ak plánujete zostať v Austrálii dlhšie ako 3 mesiace, budete musieť požiadať o iný typ víza.
 • Do žiadosti o ETA nemôžete zahrnúť rodinu. Každá osoba, ktorá cestuje, musí mať vlastné ETA.

Zistite, či máte nárok na vízum ETA. Občania väčšiny európskych, ázijských a severoamerických krajín môžu cestovať do Austrálie s vízom ETA. Musíte mať tiež čistý trestný register a relatívne dobrý zdravotný stav. Na stránke https://immi môžete potvrdiť, že máte oprávnený cestovný pas.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/electronic-travel-authority-601#Eligibility.[3]

 • Ak ste boli odsúdený za trestný čin a odsedel ste si viac ako 12 mesiacov vo väzení, nemáte nárok na ETA. Môžete mať nárok na návštevnícke víza. Budete musieť poskytnúť informácie o svojej trestnej minulosti.[4]
 • Ak chcete splniť zdravotné požiadavky Austrálie na udelenie ETA, musíte potvrdiť, že nie ste hrozbou pre verejné zdravie a nemáte chorobu alebo stav, ktorý by počas vášho pobytu predstavoval významný nárok na zdravotnú starostlivosť alebo komunitné služby v Austrálii.[5]

Podajte žiadosť online prostredníctvom webovej stránky ETA. Ak ste občanom Bruneja, Kanady, Hongkongu, Japonska, Malajzie, Singapuru, Južnej Kórey alebo Spojených štátov amerických, môžete požiadať o vydanie pasu ETA online. V iných krajinách môžete podať žiadosť prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo u poskytovateľa leteckých služieb. Cestovné kancelárie a poskytovatelia leteckých služieb si môžu účtovať vlastné poplatky, ktoré sa značne líšia.[6]

 • Prejdite na stránku https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3/etas na vyplnenie žiadosti online. ETA je bezplatné, hoci za podanie žiadosti online musíte zaplatiť poplatok za službu vo výške 20 AUD.
 • Žiadosť o ETA je pomerne stručná a jej vyplnenie by nemalo trvať dlhšie ako 10 alebo 15 minút. Majte so sebou cestovný pas, pretože budete musieť uviesť číslo pasu, dátum jeho vydania a dátum skončenia jeho platnosti.

Tip: Na rozdiel od iných návštevníckych víz sa pri ETA nevyžaduje predloženie žiadnych dokladov na overenie totožnosti. Ak však austrálske ministerstvo vnútra nebude schopné overiť vašu totožnosť na základe vami poskytnutých informácií, môžete byť požiadaný o predloženie dokumentov alebo o iný typ víza.

Zostaňte mimo Austrálie, ak ste sa v čase podania žiadosti nachádzali mimo Austrálie. O ETA môžete požiadať mimo Austrálie alebo pri imigračnom odbavení v Austrálii. Ak ste podali žiadosť mimo Austrálie, nemôžete vstúpiť do Austrálie, kým vám nebude udelené vízum.[7]

 • Ak o vízum požiadate na imigračnom oddelení, budete musieť zostať na imigračnom oddelení (alebo na letisku) až do udelenia víza. V závislosti od toho, ako dlho trvá, kým ministerstvo vnútra rozhodne o vašej žiadosti, môže ísť o menej ideálne okolnosti. Vo všeobecnosti je najlepšie požiadať o ETA pred cestou.

Získanie rozhodnutia o vašej žiadosti. Po prijatí rozhodnutia dostanete e-mail od austrálskeho ministerstva vnútra. Zvyčajne sa do 24 hodín dozviete, či vám bolo udelené vízum. Uložte si e-mail a majte ho pri sebe počas celého pobytu v Austrálii.[8]

 • V niektorých situáciách môžete dostať rozhodnutie za menej ako hodinu. Môže to však trvať niekoľko dní, ak ministerstvo vnútra potrebuje ďalšie dokumenty na overenie vašich informácií alebo ak ste formulár nevyplnili správne.
 • Ak ste podali žiadosť online a ETA vám nebude udelená, poplatok za službu vám bude vrátený.

Metóda 2 z 3:Vstup do Austrálie ako elektronický návštevník

Pozrite si, na aké cesty sa vzťahuje vízum eVisitor. Vízum eVisitor môžete použiť, ak cestujete do Austrálie ako turista, na návštevu priateľov alebo rodiny, na štúdium alebo školenie alebo na vykonávanie obchodných činností. Vízum je platné 12 mesiacov a počas tejto doby môžete do Austrálie vstupovať a vystupovať z nej tak často, ako chcete. V Austrálii však môžete zostať len 3 mesiace.[9]

 • Ako obchodný návštevník nemôžete počas platnosti víza eVisitor pracovať pre austrálsku spoločnosť ani predávať tovar a služby verejnosti.
 • Vízum eVisitor nemôžete predĺžiť, ak jeho platnosť vyprší počas vášho pobytu v Austrálii. Ak máte v úmysle zostať v Austrálii dlhšie ako 3 mesiace, budete potrebovať iný typ víza.
 • Do svojho víza eVisitor nemôžete zahrnúť ani rodinných príslušníkov, aj keď sú uvedení vo vašom pase. Každý, kto cestuje do Austrálie, musí mať samostatné vízum.

Spĺňate kritériá oprávnenosti. Vízum eVisitor je dostupné len pre občanov európskych krajín. Musíte mať platný cestovný pas – pasy neobčanov alebo iné cestovné doklady nie sú oprávnené. Kým britskí občania sú oprávnení, tí, ktorí majú britské národné pasy, pasy občanov britských zámorských území, britských zámorských občanov, britských chránených osôb alebo britských poddaných, nie sú oprávnení.[10]

 • Okrem toho, že musíte mať spôsobilý cestovný pas, musíte mať aj čistý register trestov a nesmiete predstavovať nebezpečenstvo pre verejné zdravie obyvateľov Austrálie. Ak ste boli v niektorej krajine odsúdený za trestný čin, požiadajte radšej o návštevnícke vízum.

Vytvorte si účet na webovej stránke ImmiAccount a podajte žiadosť online. Prejdite na stránku https://online.immi.gov.au/lusc/login a prejdite na koniec stránky. Potom kliknite na tlačidlo s nápisom „Vytvoriť ImmiAccount.“ Toto konto vám umožňuje prístup k online službám poskytovaným austrálskym ministerstvom vnútra.[11]

 • Na používanie webovej stránky ImmiAccount musíte mať platnú e-mailovú adresu. Môžete si vytvoriť vlastné používateľské meno a heslo. Uistite sa, že vaše heslo je bezpečné, pretože vaša žiadosť o vízum obsahuje súkromné identifikačné údaje.

Tip: Žiadosť môžete podať aj v papierovej podobe na najbližšom austrálskom veľvyslanectve alebo konzuláte. Rozhodnutie však zvyčajne dostanete rýchlejšie, ak podáte žiadosť online.

Vyplňte svoju žiadosť. Prihláste sa do ImmiAccount a vyberte „Nová žiadosť.“ Tam kliknite na žiadosť eVisitor zo zoznamu možností. Po prečítaní a odsúhlasení podmienok môžete začať podávať žiadosť.[12]

 • Máte možnosť svoju žiadosť uložiť a dokončiť ju neskôr. Je dobré si pravidelne ukladať, aby ste sa nemuseli obávať straty informácií, ak sa niečo stane.

Priložte všetky požadované dokumenty. V žiadosti sa dozviete, aké dokumenty sú potrebné na podporu vami poskytnutých informácií. Ak ešte nemáte digitálne kópie, môžete naskenovať papierové dokumenty, ktoré priložíte k žiadosti.[13]

 • Webová stránka akceptuje väčšinu bežných formátov súborov vrátane .doc, .docx, .txt a .pdf. Ak nahrávate súbory PDF, uistite sa, že nie sú zašifrované.
 • Ak je to potrebné na podporu vašej žiadosti, môžete predložiť až 60 dokumentov. Väčšina dokumentov môže mať veľkosť súboru do 5 MB. Doklady totožnosti môžu mať veľkosť každého súboru do 500 kB.

Tip: Po priložení dokumentov máte 30 dní na podanie žiadosti. Potom ImmiAccount vaše dokumenty vymaže a budete ich musieť pripojiť znova.

Odoslanie žiadosti. Po dokončení žiadosti bude jej stav znieť „Pripravené na predloženie“.“ Pozorne si prečítajte svoju žiadosť, aby ste sa uistili, že v nej nie sú žiadne preklepy alebo chyby a že ste nič nevynechali. Potom kliknite na „Odoslať žiadosť.“[14]

 • Žiadosť o vízum eVisitor nie je spoplatnená, a to ani online, ani prostredníctvom papierovej žiadosti.
 • Pomocou svojho účtu ImmiAccount môžete skontrolovať stav svojej žiadosti, ako aj aktualizovať svoju žiadosť, ak sa počas čakania na rozhodnutie zmenia niektoré z poskytnutých informácií.

V prípade potreby uveďte biometrické údaje. Austrálske ministerstvo vnútra vás bude kontaktovať, ak potrebujete poskytnúť biometrické údaje k žiadosti o vízum. Navštívte austrálske centrum pre podávanie žiadostí o víza (AVAC) alebo austrálske centrum pre odber biometrických údajov (ABCC) vo vašej domovskej krajine, kde vám odoberú fotografiu a odtlačky prstov.[15]

 • Ak chcete nájsť najbližšie pracovisko AVAC alebo ABCC, prejdite na stránku https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/offices-outside-australia a z rozbaľovacej ponuky vyberte názov vašej domovskej krajiny.

Počkajte na rozhodnutie o vašej žiadosti. Po vyhodnotení vašej žiadosti dostanete písomné oznámenie od austrálskeho ministerstva vnútra. Vo väčšine prípadov sa rozhodnutia o žiadostiach o víza eVisitor prijímajú do 2 pracovných dní.[16]

 • Ak od vás ministerstvo potrebuje viac informácií alebo dokumentov, alebo ak je ťažké overiť vašu totožnosť, môžete čakať dlhšie.
 • Ak vám nebolo udelené vízum eVisitor, dostanete oznámenie s vysvetlením, prečo. Toto oznámenie vám poskytne pokyny, ako môžete získať preskúmanie tohto rozhodnutia.

Metóda 3 z 3:Žiadosť o návštevnícke vízum

Ak nemáte nárok na vízum eVisitor alebo ETA, vyberte si návštevnícke vízum. Aj keď nemáte nárok na víza ETA alebo eVisitor, môžete navštíviť Austráliu. Bežné návštevnícke víza sú drahšie ako ETA alebo eVisitor a ich spracovanie trvá dlhšie.[17]

 • Ak ste boli napríklad v minulosti odsúdený za trestný čin, nemáte nárok na víza ETA alebo eVisitor, aj keď máte vyhovujúci cestovný pas. Stále však môžete požiadať o návštevnícke vízum.
 • Na návštevnícke víza by ste stále nemali nárok, ak máte rozsiahlu trestnú minulosť, boli ste odsúdení za útek z imigračného zaistenia alebo ste boli odsúdení za spáchanie samostatného trestného činu počas pobytu v imigračnom zaistení.[18]
 • Žiadatelia o návštevnícke víza musia spĺňať základné zdravotné požiadavky, absolvovať lekársku prehliadku a mať vlastné zdravotné poistenie, ktoré ich bude kryť počas cesty do Austrálie.[19]

Tip: Keďže víza ETA a eVisitor vám umožňujú zdržiavať sa v Austrálii vždy len do 3 mesiacov, ak chcete zostať dlhšie, je vhodné aj návštevnícke vízum. Návštevnícke vízum vám umožňuje zostať v Austrálii až 12 mesiacov.

Zhromaždite požadované dokumenty. Budete potrebovať dokumenty na overenie vašej totožnosti, ako aj dokumenty na podporu vášho tvrdenia, že ste skutočný dočasný návštevník. Tieto dokumenty môžu zahŕňať výpisy z bankového účtu, ktoré preukazujú, že máte dostatok peňazí na pobyt a odchod z Austrálie, list od zamestnávateľa alebo doklad o tom, že vlastníte dom alebo iný väčší majetok vo svojej domovskej krajine. Musíte tiež predložiť charakterové dokumenty, ako je policajná správa alebo záznam o vojenskej službe.[20]

 • Ak sa chystáte navštíviť priateľov alebo rodinu v Austrálii, môžu napísať list, v ktorom vysvetlia, ako dlho sa zdržíte a či budete bývať u nich. Pomôže to podporiť vaše tvrdenie, že ste dočasný návštevník. Na získanie návštevníckeho víza do Austrálie však nepotrebujete sponzora.

Ak chcete podať žiadosť online, vytvorte si účet ImmiAccount. Prejsť na stránku https://online.immi.gov.au/lusc/login a prejdite nadol, aby ste si vytvorili účet. Na svojom účte ImmiAccount môžete vyplniť a odoslať žiadosť o vízum digitálne.[21]

 • K žiadosti môžete pripojiť digitálne kópie podporných dokumentov. Ak máte papierové dokumenty, môžete ich buď naskenovať a priložiť v digitálnej podobe, alebo sa dohodnúť, že ich zanesiete na najbližšie austrálske veľvyslanectvo alebo konzulát.

Vyplňte formulár 1419, ak chcete podať papierovú žiadosť. Ak nemáte stály prístup na internet, môžete vyplniť papierovú žiadosť a predložiť ju na najbližšom austrálskom vízovom úrade. Vaša žiadosť musí byť vyplnená v angličtine, a to buď strojopisom, alebo napísaná paličkovým písmom modrým alebo čiernym perom.[22]

 • Kópiu žiadosti o vízum si môžete stiahnuť na stránke https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1419.pdf.

Odoslanie žiadosti a podporných dokumentov. Po vyplnení žiadosti ju spolu s podpornými dokumentmi a poplatkom za žiadosť pošlite na austrálske ministerstvo vnútra. Od roku 2019 stojí návštevnícke vízum 140 AUD.[23]

 • Poplatky môžete uhradiť online pomocou hlavnej kreditnej karty, služby PayPal, UnionPay alebo BPAY. Ak posielate papierovú žiadosť, musíte zaplatiť poplatky prostredníctvom ImmiAccount pred podáte svoju žiadosť. Vaša žiadosť nebude spracovaná, kým nedostanete poplatky.[24]
 • Ak chcete podať papierovú žiadosť, môžete tak urobiť poštou alebo osobne na najbližšom austrálskom vízovom úrade. Ak chcete získať adresu a kontaktné informácie na úrad vo vašej krajine, prejdite na stránku https://immi.homeaffairs..au/help-support/contact-us/offices-and-locations/offices-outside-australia a z rozbaľovacieho menu vyberte názov vašej krajiny.

V prípade potreby dokončite zdravotné vyšetrenie. Nie všetci žiadatelia o návštevnícke víza potrebujú zdravotné vyšetrenie. Môže sa však stať, že ho budete potrebovať v závislosti od krajiny, z ktorej žiadate, od toho, ako dlho plánujete v Austrálii zostať a čo tam plánujete robiť. Ak sa vyžaduje zdravotné vyšetrenie, dostanete preukaz HAP, ktorý musíte použiť pri vybavovaní vyšetrenia.[25]

 • Ak podávate žiadosť online, môžete si na stránke ImmiAccount skontrolovať svoj zdravotný posudok a zistiť, či potrebujete zdravotnú prehliadku. Ak tak urobíte, v rámci posúdenia vášho zdravotného stavu bude odkaz na zdravotné vyšetrenia.
 • Ak podávate žiadosť v papierovej forme, váš pracovník poverený prípadom vás bude kontaktovať s informáciami o tom, ako absolvovať lekárske vyšetrenia.

Tip: Môžete byť požiadaní aj o poskytnutie biometrických údajov (odtlačky prstov a svoju fotografiu). Ministerstvo vnútra vám oznámi, či je to potrebné. Biometrické údaje sa odoberajú v austrálskom vízovom centre (AVAC) alebo v austrálskom centre pre odber biometrických údajov (ABCC) vo vašej domovskej krajine.

 • Počkajte na rozhodnutie o vašej žiadosti. Približne 90 % všetkých žiadostí o návštevnícke víza sa vybaví do 27 dní, pričom väčšina z nich trvá približne 19 dní. Po prijatí rozhodnutia o vašej žiadosti dostanete od austrálskeho ministerstva vnútra písomné oznámenie.[26]

  • Ak bude vaša žiadosť schválená, oznámenie bude obsahovať číslo udeleného víza, podmienky udelenia víza a dátum začiatku platnosti víza. Počas návštevy Austrálie majte kópiu rozhodnutia vždy pri sebe.
  • Ak je vaša žiadosť zamietnutá, v oznámení sa vysvetlí dôvod zamietnutia a poskytnú sa vám pokyny, ako sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať, ak na to máte právo.
 • Odkazy